Tzolkin is een energetisch kalender of matrix die zorgt draagt voor verbinding tussen ieder van ons met het universum en opent mysteries die tot nu toe verborgen zijn. In het grote kosmische web weeft zij de mens in het web of het patroon van de wereld en verbindt de mens daarmee. Tzolkin biedt ons het plattegrond van de Schepping en het centrum van de kosmos of matrix, waaruit allerlei kleinere matrixen voortkomen. Hier weeft zij met vier kleuren, draden die ondersteunen oog te krijgen voor het onzichtbare is van belang bij het ontwikkelen van een nieuw geïntegreerd bewustzijn waar intuïtie en ratio met elkaar verbonden zijn, onze eigen body-code verstaan is de eerste stap.

Mysterie komt uit het Grieks en betekent geheimenis. Het is een verzamelwoord voor de geheimen van de inwijdingsweg. In vroegere tijden waren er veel mysteriescholen, b.v. van de Maya, waar altijd dezelfde kennis werd doorgegeven. Misschien met andere accenten. Zo weten we dat in de Babylonische traditie het accent ligt op astrologie (de wijzen uit het oosten) en in de Egyptische traditie het accent ligt op genezing en in de Indiase traditie het accent ligt op meditatie en inkeer, in de Griekse traditie, in Efeze, Thebe en Eleusis, stond het ‘Ken Uzelf’ hoog in het vaandel. Ook de druïdescholen van Ierland, Glastonbury en Iona stonden hoog aangeschreven; de rechtvaardigheid die zetelt in het hart, de leer van Maria Magdalena en Jacobus, de broer van Jezus.

In de Maya traditie (net als in Tibet) vinden we vooral de symboliek van enkele mysteriedieren. Drie mysterie dieren begeleiden de spirituele Maya (de herders) op zijn lange weg. Dit zijn de jaguar, de slang en de adelaar. De beslissende stap die in deze tijd gezet moet worden, is om herder en koning tegelijk te zijn. Dus om enerzijds een innerlijk gevoel voor de esoterische geschiedenis te ontwikkelen en anderzijds zo te leren luisteren naar de natuur om ons heen dat we horen wat ze ons te zeggen heeft – dit is wat bedoeld wordt met voelen én denken!
De doelen waar een ingewijde of leerling op een mysterieschool zich mee bezig hield waren:
1. Je denken kunnen beheersen
2. Je emoties kunnen beheersen
3. Je wil kunnen beteugelen.

Het was een weg van loutering, zuivering (catharsis) en verlichting (Photismon). Je werd op deze manier steeds gevoeliger voor de geestelijke wereld. In onze tijd bestaan die scholen niet meer, het Leven-Zelf is de school en ieder mens op aarde een leerling….

Weten wie je bent, waar je vandaan komt en waar je naar op weg bent als onmisbare schakel in een groter geheel geeft zelfrespect en opent de poorten van het hart. Je bent op aarde met een missie. Je ziel en je hart kennen die. Door gevoel van vrede en harmonie te ontwikkelen, groeit kennis van het hart en stelt liefde ons in staat het geheim van de Engelen aan te voelen en te begrijpen. De engelentrap loopt via negen Hiërarchieën. Boven ons mensen staan negen rijen of koren van hoge scheppende geestelijke wezens. De onderste van hen zijn de engelen. Zij staan het dichtste bij de mensen. Onze beschermengel is de dirigent van ons leven. Je zou kunnen zeggen: je engel zorgt er voor dat jouw muziekstuk wordt gespeeld. Je engel is de drager van je hogere Zelf.

De dag waarop jij geboren bent is de dag waarop – in dit leven – jouw programma begon te draaien en in Tzolkin af te lezen valt. Vanaf dat moment wordt je leven geleid door jaardragers en een jaarthema die keer op keer op je verjaardag voor het dan komende jaar leidende zijn in jouw leven en altijd in dienst staan van hogere scheppende wezens die werkzaam zijn in de natuur.

Ook is de positie van Venus belangrijk. De Maya naam voor Venus is noh ek, wat letterlijk betekent ‘grote ster’. Het was een van de belangrijkste hemellichamen voor de Maya’s omdat deze planeet zich dicht bij de zon bevond en zowel in de ochtend als in de avond kon verschijnen. Als ochtendster verschijnt zij in de dageraad van de nieuwe morgen en hiermee is de Venustempel de tempel van de opstanding.

De cyclische of spiralende beweging vormt de basis van het duizenden jaren oude Venus symbool-systeem – Venuskunst is sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. Oude kunst, Venuskunst, toont ons symbolen die wij vandaag de dag opnieuw leren zien en herwaarderen: de baarmoeder en vulva vormen fundamentele symbolen net als rode oker, symbool voor menstruatie- of levensbloed. Deze oude en moderne matriarchale culturen kennen sjamanistische rituelen rond de geboorte waardoor zij soms nog voor de fysieke conceptie contact leggen met een voorouderziel die wil incarneren; het zijn bezielde culturen. God met de volle borsten verblijft bij voorkeur in een boom. Zij omvat ze in de dea nutrix houding, een oerhouding waarin we de Venus van Willendorf uit circa 23.000 BC al zien staan……

In de Maya mythologie is Ixcumané de uit zee geborene, de grootmoeder van Ixquic de moeder van de heldentweeling Hunahpu en Xbalanque. Het zijn de twee polen van deze wereld van tegenstellingen die de beweging in stand houden. Denken én Voelen.

Er zijn verschillende verhalen over hen in omloop; het verhaal wat jou het meest aanspreekt vertelt je veel over jouw eigen geschiedenis en inwijdingsweg. Vast staat dat Itzamná de belangrijkste god was van alle Maya-goden. Hij was de uitvinder van het schrift en de patroongod voor het leren en de wetenschap. Zijn naam betekend letterlijk ‘Hagedissen Huis’, maar het woord ‘Itz’ dat toveren betekend komt ook duidelijk in zijn naam voor. Hij had het uiterlijk van een oude man. Ix Chel was in haar oude gedaante zijn vrouw.

Nu Venus haar zeven sluiers aflegt, openbaart zij haar inwijdingskennis van kosmische verbinding, heelheid en geestelijke vernieuwing. Laat je wanneer je Venus ergens onverhoeds tegenkomt niet misleiden door haar naaktheid en erotiek. Haar buikgordel bewijst dat zij het mysterie van geboorte en wedergeboorte draagt. Zie in haar de oerwijsheid en ga met haar op weg naar binnen.

Ixquic is verbonden met toon 1 energie en de opleiding die zij biedt duurt een Tzolkin-omloop, dus 260 dagen. In 260 dagen wordt ons het verhaal vertelt van mens en aarde, 260 dagen is ongeveer negen maanden. Dan mag het kind geboren worden.

Een leven na de dood is voor veel mensen geen vreemde gedachte. Dat er ook een leven voor de geboorte is, wekt vaak verbazing. De verteller van de Popol Vuh telt dan ook de wereldtijdperken niet uitdrukkelijk maar geeft ze in kalendersymbolen aan. We weten nu wat het zijn: beelden van een psychologisch proces, de bewustwording van de mensheid in het licht van de eigen biografie of levensloop.

Zo vertelt dit oeroude verhaal van de Maya’s de universele boodschap die voor de gehele mensheid elke dag opnieuw actueel is. Hoe je te werk gaat, hangt af van de manier waarop je kijkt.

Verwekking en geboorte zijn de oer thema’s van het menselijke denken

Het eenvoudige gegeven dat het etherisch lichaam van de man vrouwelijk is en dat van de vrouw mannelijk, stelt ons inderdaad voor grote raadsels wanneer we er beginnen over na te denken. Zo rond ons 14e jaar begint het verschil in instelling tussen man en vrouw zich duidelijker af te tekenen. Dit verschil in gerichtheid kenmerkt dan ook de ontwikkeling van de man respectievelijk de vrouw in de jaren die volgen. Vanaf de ontwikkeling van de bewustzijnsziel word je ook meer bewust dat het mannelijke en vrouwelijke in jezelf zit.

Het denken is de hoeder van het ‘unieke ik’
Het voelen (hart) is de drager van de Zonnegeest
De wil, als impuls van vernieuwing,  verbindt beiden tot een denken met het hart

Ons woord baren of open-baren herinnert daar nog aan en heeft een hele oude verwantschap met kennen; bekennen of verwekken. De bevruchting van ons denkvermogen vind plaats daar waar wij op onze lessen en uitdagingen liefde, vertrouwen en overgave veroveren oftewel leren omsmeden tot wijsheid opdat ons hoger zelf werkzaam wordt in onszelf. Dit wordt de terugkeer van de verborgen Moeder genoemd en zij wenst in beeld gebracht te worden.

Great Spirit, het grote mysterie, het onnoembare wordt gezien als een oerbron die intelligentie bevat. Een intelligentie die zich wenst te manifesteren in de materie. Wij geven zelf handen en voeten aan het onnoembare, zodat de oerbron zichzelf kan ervaren in zijn eigen schepping.

In het denkvermogen van de gehele mensheid, dus ook van de mannenwereld, moet dit principe van het eeuwig vrouwelijke ingang vinden. Geestkracht is gebruikmaken van de kracht van het bewustzijn en het denken omvormen tot begrijpend denken, een hoger ik. Dit heeft dus niets te maken met het onderscheid tussen man en vrouw, wél met vernieuwende krachten die erop gericht zijn het universum te vertrouwen door te leren in jezelf te vertrouwen. Dit vertrouwen is een kunst en gaat stapje voor stapje.

Kies elke dag iets uit wat je afwijst – slechts één ding – en omarm dat, alleen die dag en ontdek dat bewustgemaakte problemen zelf op zoek gaan naar oplossingen. Het enige wat je hoeft te doen is dit niet in de weg staan. Doe een stapje opzij om de oplossing die eraan komt, de ruimte te geven. Net zolang tot het vertrouwen in je Zelf toeneemt. Al lijken wij zo klein als een druppel in de oceaan: onze oefening is steeds opnieuw onszelf eraan herinneren de stroom te vertrouwen en de muziek te laten weerklinken die in ons is.

Geef een druppel van je tijd en ontvang een Zee vol parels……

© Joke – fluisteralsjeblieft

2 gedachten over “De terugkeer van de verborgen moeder

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s