Helende klanken zetten dingen in beweging om te mogen veranderen en dit komt van binnenuit. Klare taal activeert wat aangeraakt is en werkt helend, dit kun je activeren door muziek, kunst, je eigen stemgeluid etc. en zo je inlevingsvermogen vergroten.  Het is aan ons om de toekomst te creëren, oftewel de toekomst staat niet in de sterren geschreven. Tzolkin is herinneren, het herinneren aan je eigen weg als geïntegreerd mens met een prachtig lied in je hart als bijdrage aan de aarde waarvan we allemaal deel uitmaken.

Steeds meer ontdekken we dat natuurvolken maar ook onze oer-cultuur (onze bakermat) matriarchaal en egalitair gericht zijn. Gelijkwaardig. In Tzolkin kun je dit herkennen aan de vier kleuren en de energetische spiraalwerking die in zich vele kleinere spiralen herbergt. De vier kleuren zijn verbonden met de vier oerelementen water (voelen), lucht (denken), aarde (gewaarworden) en vuur (intuïtie, wil) en zijn onder te verdelen in vrouwelijk (Yin: water en aarde) en mannelijk (Yang: lucht en vuur); allen staan in verbinding met het kosmisch oerprincipe van planeten. Het Yin en het Yang, de één niet belangrijker dan de andere, maar alle bevatten ze draken die je kunt verslaan. Van oudsher symboliseert Isis de naar de Geest verlangende ziel, het verlangen naar het herkennen van de waarheid, het element waardoor zij eigenlijk pas echt kan leven. Isis symboliseert de menselijke ziel, maar ook de ziel van de mensheid. Het kind Horus ís het zich bewust wordende ware zelf. Zo bieden ‘oude culturen’ ons verrassende inzichten die nog steeds actueel zijn.

 

                                                 De Egyptische drie-eenheid, met Isis en de zonneschijf

Klare Taal

De gele energie wordt verbonden met de wil, de wil om te leven en het innerlijk vuur te ontsteken. Een vertrouwensband opbouwen met de drie zielskrachten en de ruimte te geven aan ervaringen om een keer tot voorbij de slachtoffer en/of afwijzingsgevoeligheid te kunnen komen.

De afronding van deze kleurencyclus gaat over de wil, de motivatie of je gemotiveerd voelen om de aanrakingen zichzelf te laten uitspreken. Je gemotiveerd voelen om jezelf uit te spreken helpt bij de ontwikkeling van het woordbewustzijn in het klank- en spraakcentrum. Het is het integreren (gerelateerd aan het zuiveren) en tot je eigen innerlijk gevoelde waarheid komen.

Het gevolg van het ontstaan van de verschillende talen leidde ertoe dat de verschillende volken zich gingen verspreiden over de aarde en geen gemeenschappelijke ontwikkeling meer doormaakten. Wij beleven en zien nu hoe de familie uiteen begint te vallen. Met het uiteenvallen van deze laatste dragende groep wordt de mens in onze tijd eindelijk degene die hij/zij ten diepste is: een individu. Nu wordt het de opgave van de mens om op een nieuwe, bewuste manier de verbinding te zoeken met anderen. Het keelchakra, in het Sanskriet Vishudda: de reine, waarheid en integriteit sluit zich of houdt zich gesloten door (oud) verdriet, spanning en niet geuite gevoelens, zoals diepe teleurstelling, angst en woede. Het is de spreekwoordelijke brok in je keel, de worstelingen met het kunnen en durven uitspreken en het zelf zorgdragen voor de wijze waarop je gehoord wil worden. Immers alles wat ‘uit onze mond rolt’ bepaalt en geeft vorm aan het contact met jezelf en met de ander. Daarbij is bewust zwijgen de meest chantabele kracht die er is, het keelchakra wordt dan juist gebruikt om intimiteit en helderheid te vermijden. Het verlengde van ons nekgebied wordt gevormd door onze schouders en armen. Die laten zien dat ruimte scheppen om onszelf te kunnen uiten over zelfregie gaat. Zelfregie gaat over (ziel) vertrouwen, gevoelsmatig contact hebben met datgene wat je uitspreekt. Taal ordent de wereld, door iets een naam te geven wordt het uit de chaos gelicht. Zo kunnen we opnieuw een toevluchtsoord worden van Liefde, daar is veel moed voor nodig. Er is veel te ontwarren voordat je jezelf een blijvend nieuw gedrag hebt aangeleerd.

In deel I van deze rode Draakcyclus beschreef ik de acht stappen of het achtvoudige pad, die ons op weg kan helpen bij het ontwikkelen van de ‘zestienbladige lotusbloem’, het orgaan bij de keel. Wat niet helemaal zuiver is vraagt om je gezicht wat meer als een bloem naar de Zon te draaien zodat het alles beschijnt. Door zorgvuldige aandacht in te zetten om ervaringen zich te laten uitspreken krijgt het verteren een vorm en vind je het onderscheid tussen realiteit en fantasie! Het té hoog leggen van de lat kan voor teleurstellingen zorgen en dan is het zaak om in te zien dat niet de ander je teleurgesteld heeft maar dat er meer een realistischer doel gesteld had moeten worden. Het o zo gevoelige keelchakra is een zeer belangrijk orgaan omdat het de poort is, de belangrijkste verbinder tussen het voorhoofd- en het hartchakra. Je komt in het reine met datgene wat in jou aangeraakt is en gaat meer en meer integer doen wat je zegt en zeggen wat je doet.

 

‘Liefde is voor de wereld wat de zon voor de natuur is. Wanneer er in de wereld geen liefde zou zijn, zouden mensenzielen er niet meer kunnen gedijen. De liefde is de morele zon van de wereld’
Rudolf Steiner

Wellicht heb je in jezelf een voorstelling gemaakt van de Grote Moeder of het Moeder-archetype. De draak rees uit het water op. Of dit ook met het moederthema en onze eigen moeders te maken heeft valt nog te bezien. De jonkvrouw Ixquic, de moeder van de heldentweeling in de Popol Vuh doet vermoeden dat wij in haar te maken hebben met de Grote Moeder. Sjamanen en oude culturen hebben altijd en steeds de speciale band gevoeld met de Natuur als Grote Moeder, de Magna Mater rol die Maria heeft overgenomen. De godin Isis verdwijnt naar de achtergrond en gaat symbolisch, universeel, over in Maria. In het Oosten wordt zij Kuan Yin genoemd en in Latijns Amerika verscheen zij als Vrouwe van Guadeloupe. Aluna Joy Yaxkin een ingewijde in de Mayakalenders en bekend van haar communicatie met de Star Elders, noemt haar The Maya Goddess Guadelupe verbonden met Virgin Maria, onze moeder Aarde en moeder mais. Maria (energie) is als het ware de menselijke toegang tot de goddelijke kant. Bij haar moet je wezen, haar bescherming en voorspraak durf je te vragen, als jong meisje, trouwe dochter, verrassende moeder, maar ook een moeder die de vroege dood van haar zoon dragen moet.

 

Onze ziel keert zich afwisselend naar buiten en naar binnen, in het ritme van de aarde. Een oud symbool dat de weg van de zon verbeeldt is de spiraal. De spiraal duidt de weg van de zon aan van zonsopgang tot zonsondergang, maar ook de weg van de zon gedurende het jaar, van de zomerzonnewende tot de winterzonnewende. Hoe dichter naar het middelpunt hoe donkerder het wordt. Het middelpunt zelf verbeeldt de winterzonnewende. Het donker is pas voelbaar in augustus, maar begint met de zomerzonnewende, we kunnen nog veel licht en warmte ophalen. In deze beweging door licht en door donker kan een mens werken aan zijn ziel. Door zich aan concentratie te onderwerpen, groeit in zijn lichaam de ziel zoals in de moederschoot het kind groeit. In onze tijd kunnen wij aan onze gewaarwordings-, verstand/gemoeds- en bewustzijnsziel werken. Tegelijkertijd hebben we te maken met een deel in onszelf dat onderdrukt is, dat is het deel dat terug wil komen, in volle glorie. Daarom is ‘de strijd’ van de wereld in onszelf. De realiteit is dat we de sterke kracht van het Goddelijk Vrouwelijke niet kunnen omarmen als we nog niet in ons hebben onderzocht, waar we ons verbannen voelen en in ballingschap van ‘het Vrouwelijke’. Welke van de volgende (ziel) krachten leeft het meest uitgesproken in jou, en welke van deze drie blijft het meest achter: voelen, willen of denken?

De wil zet ons als de wereld in beweging, liefde bepaalt de afloop. Over hoe we daar in ons leven uitdrukking aan geven valt veel te leren. Liefde en wil behoren tot de meest fundamentele vermogens van de menselijke geest, dat laat ook de heldentweeling zien of de beide ogen van Horus. De paradox voor de gele Zon energie is onafhankelijkheid versus afhankelijkheid. Afhankelijkheid schept geweld: waar slachtofferenergie aanwezig is, is ook de (on) macht energie aanwezig en andersom. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille die gebaat is bij het ontwikkelen van persoonlijke interessegebieden én inlevingsvermogen. Dat inlevingsvermogen zal verder mogen gaan dan persoonlijke relaties en persoonlijke idealen. De wil je inlevingsvermogen te vergroten, versterkt je gevoelsleven en vergroot op den duur je mededogen.

 

Een affirmatie die je hierbij kunt gebruiken is:
Ik draag een liefdesenergie in mij die helend in werkt op de aarde.

 

 

Hoe vergroot je je inlevingsvermogen?

Door je een korte tijd in iets of iemand in te leven en te proberen daarbij zo concreet mogelijk te zijn, leer jezelf betrouwbaar te zijn. Het kan een persoon zijn, maar ook een bericht in krant of journaal waar je je op inleeft, zónder bij je zelf vandaan te gaan. Het bijzondere van deze oefening is dat je dit overal kunt doen, op internet, op het strand, in de trein of wachtende in de lange rij voor de kassa. Je kunt het aangaan met hulp van de archetypische rollen van Yin en Yang. Bij de oerervaringen die wonen in onze psyche heeft ieder mens van nature zowel yin- als yang kenmerken. Het mannelijke in de vrouw wordt gevoed door haar ervaring met mannen en de wereld van het mannelijke, het vrouwelijke in de man wordt gevoed door zijn ervaring met vrouwen en de wereld van het vrouwelijke. Er vindt dus heel gemakkelijk een verwarring plaats tussen de oer-betekenis van de algemene begrippen yin (vrouwelijk) en yang (mannelijk) maar dit is nu bezig uit het onbewuste (water) aan de oppervlakte te komen. Probeer in je observaties van mensen ‘rem-gedrag’ , het veelvuldige slikken, armen over elkaar houden, keel schrapen etc op te merken als subtiele uitingen van de gevoelswereld, maar die nog niet vrij is om wezenlijk jezelf te durven uiten.

Wie kan vallen kan ook weer opstaan

Naarmate we minder vaag worden ten aanzien van onszelf en onze leefomstandigheden en daardoor niet meer communiceren in ‘officiële gevoelens’ gaat zich een verandering in je energiepatroon voordoen. Diepgewortelde wrok of boosheid breekt als ijsschotsen los, lang-bevroren gevoelens ontdooien of geven emotioneel vuurwerk. Woede is een krachtige emotie die levens kan verwoesten, de gezondheid kan schaden en persoonlijke groei kan onderdrukken. Zowel het blijven onderdrukken en wegdrukken van emoties of juist het onbegrensd uiten van boosheid is een uitnodiging van je innerlijke schepper om de plaats van misdaad in jezelf te verlaten. Je hoeft je boosheid niet te af te wijzen. Het is een deel van jezelf dat om liefde en aandacht vraagt. Het is veel beter jezelf tijdelijk af te leiden van de situatie of de persoon waar het om gaat door een time out aan te vragen. Je hebt tijd nodig om tot jezelf te komen en het innerlijke tumult grondig te gaan onderzoeken. In een boze bui kan je beter niets zeggen…. warmte, vuur, wil… is Yang…. Dit beïnvloedt, vooral in zomerse tijden, alle communicatie, leidt tot miscommunicatie en ongelukkige compromissen óf tot interesse en betrokkenheid door met je wil af te tasten wat die ander eigenlijk wil. Het bijzondere is dat in de ander dan een gevoel van ordening binnen stroomt. Tot je eigen verbazing voel je, dat zo ook met jou als inlever of gever iets is gebeurt. Let op hoe het zich aandient deze dagen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

In de Gele Zon-Gele Mens groeigolf reizen we  – van kin 40 tot en met kin 52 – met op toon 4, 11 en 12 een gapdag.

Een gedachte over “De wereld is klank

 1. Het belang van het openen van het keelchakra en het ophalen van ‘het oude (alchemistische) weten wordt tot mijn vreugde ook door Aluna nu vrijgegeven. Hier vindt je haar Song of Creation Activation die op dag 3, de rode Draakdag toon 41 bij mij in de mailbox verscheen.

  Het is engelstalig, maar leuk zijn haar tips om innerlijke brullen om te zetten in OM geluiden en zo wat zij de ‘Mary’s Gate’ noemt te openen, een etherische, niet-lineaire gate.

  ‘O’ is het geluid van het hart en als je het goed doet, kun je het voelen trillen in je hart. ‘E’ is het geluid van de keel, dat voel je als je de ‘E’ zingt. Samen OOOO EEEE zingen verplaatst de trillingen van je gevoel (hart) naar de keel – door komende tijd hier veel aandacht aan te besteden, zo stelt zij, openen we een portal van de aarde tot aan de hemel, een oude poort, Mary’s Gate genoemd, door in je geest het innerlijke gebrul naar buiten te laten komen. Niet boos dus, maar met hulp van de klanken OOOOO EEEEE

  De Sterre Ouderen en Aartsengel Michael zeggen geduldig te zijn. Alle mensen hebben dingen op te helderen, uit je creatief (openen keelchakra) en stuur liefde naar hen die dit nodig hebben.

  Hier de link:
  http://www.alunajoy.com/2014-aug28.html

  fijne zomertijd, gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s