Vragen als Wie ben ik? Waar komen we vandaan? Waar gaan we naar toe? zijn niet alleen vandaag de dag belangrijk voor ons mensen, ze waren dat ook al in oeroude tijden.

In een van de hermetische geschriften, het Corpus Hermeticum, wordt een gesprek aangehaald dat de grote ingewijde Hermes Trismegistus met zijn leerling Asclepius had. Asclepius vroeg hem naar de oorsprong van alle dingen: Waar komt alles vandaan?

Het is treffend, schrijft Margarete van de Brink over de zeven fasen van bewustzijn, dat de grote Hermes Trismegistus duizenden jaren geleden al over deze universele, algemeen geldende waarheid sprak. Die waarheid is dat alles wat we om ons heen zien, dus inclusief de wereld van de materie, in wezen uit bewustzijn bestaat en uit bewustzijn is voortgekomen.

In de westerse esoterische traditie wordt dit hoge bewustzijn of dat geestelijke krachtensysteem ‘de Logos’ genoemd of de Goddelijke Geest. In de oosterse traditie – bijvoorbeeld in het hindoeisme – heet deze ‘Brahma’.

In de Maya kalender vertegenwoordigt het getal 13 de spirit, de heilige adem van de schepping. Deze heilige 13 is de beweging of spirit van de heilige kalender – met dít in gedachten is het gemakkelijker te zien hoe we met behulp van de macht van 13 onze toekomst kunnen herprogrammeren door onze intenties te richten op dat wat wij willen, in plaats van op wat wij niet willen.

Zon, zaad, mens allemaal natuurbeelden waarbij je jezelf de vraag kunt stellen waar begint nu eigenlijk het menselijk leven?

Het antwoord op deze vraag is mede afhankelijk van de visie die de mens heeft op het leven. Voor sommigen begint het bij de bevruchting, bij anderen bij de verwekking. Weer anderen zien het begin van het menselijk leven bij de geslachtsrijpheid van een jongen en een meisje en nog weer anderen laten het begin samenvallen met het voelen van een kinderwens of zelfs nog eerder. Antwoorden daartoe liggen in het zaadje dat jij bent immers elke droom begint met een gedachte – Dat mensen denken dat iets werkt wil zeggen dat gedachten kracht hebben. De gedachte: ‘ik ga wat me is overkomen goed verwerken’ is een zeer krachtige gedachte. Het is jouw keuze welke kant dat opgaat en wat je ook doet: kies vanuit je hart, kies met aandacht. De twaalf zintuigen zijn bij uitstek de zaden van je vermogens, als je ook een ander mens het licht in de ogen gunt.  – https://wp.me/p2XSLz-13p


Zon, volle Maan, zaad, ei, mens en ja ook atoom zijn verbonden met kiemkracht die tot ontwikkeling mag komen. Kiemen zijn vooral een verwijzing naar het begin; de herschepping van de wereld geschiedt niet van buiten af, maar van binnenuit. Als kinderen een zon tekenen zie je altijd stralen om de zon. Dat kan als beeld in de kindertekening van de eicel met de dansende zaadcellen gezien worden. Zaadcellen dansen om de eicel heen op zoek naar opening, dan sluit zich de eicel. Kinderen weten het nog… Zou dit een beeld kunnen zijn voor het grote zoeken naar eenheid en eenwording, dat wij mensen in ons leven ook kennen? Misschien is de grote en wellicht enige vraag die kinderen aan hun opvoeders stellen: help mij de omhulling, voeding en geborgenheid op aarde terug te vinden opdat ik later als volwassen mens ‘zwanger kan zijn van een kostbare, teruggevonden schat, die ik eens kende’……

 

Jezelf leren zien als ontkiemend zaad

Spirituele esoterische en wijsheid tradities leren dat ons huidige aarde-tijdperk de vierde is van de zeven planetaire incarnaties. Het getal vier, het middelste getal in de zeven, is daarom uniek en staat symbolisch voor de aarde omdat het ook aanduidt dat de mens op aarde bestaat uit vier kenmerken. Deze vier kenmerken zijn: het fysieke lichaam, het etherisch lichaam, het astraallichaam (ziel) en het Ik-Ben oftewel de individualiteit waar we momenteel aan werken. Het getal vier is dus verbonden met de huidige aarde en de verlening van de kwaliteit van het Ik-Ben-zijn. Dit ontwakend bewustzijn, deze kiem van ons nieuwe lichaam kent vele namen: het ware of echte Ik, de goddelijke Vonk, de Boeddhanatuur of de innerlijke Bron van Liefde. Of ook wel het Hoger Zelf, de Christus-in-ons, Geest of ons Ware Zelf. Dat kleine zaadje in jezelf kun je voeden met aandacht en de geestkracht mobiliseren. Daarvoor moeten we bewust gebruikmaken van de krachten in onze geest en onszelf bevrijden van grootheidswaan of van een minderwaardigheidsgevoel. Mensen zijn geen speelbal van het lot, maar kunnen zelf het eigen leven een diepere betekenis geven en zo onze geestkracht aanwenden om thuis te geraken op aarde. Voeden met liefdevolle aandacht is volmondig ja zeggen tegen je eigen Leven. En alles wat aandacht krijgt, groeit. Het vermogen tot liefhebben hebben we allemaal bij de geboorte meegekregen, dit omvat een groot geheim. Wie liefde geeft, beschikt daarna niet over minder liefde, maar juist over meer. Dát is het proces waarnaar o.a. het Paasverhaal verwijst en Maria Magdalena als eerste mocht aanschouwen….

Unconditional love really exists in each of us. It is part of our deep inner being

Je gedachten draaien steeds datzelfde verhaaltje af over wie jij bent en vooral ook over je opvoeding……Dat verhaaltje over jezelf zorgt ervoor dat het oude zich blijft herhalen… terwijl dat nou precies het deel van je ziel is dat zich wil ontwikkelen door onze eigen (innerlijke) tuin te bewerken en Liefdeskrachten te ontwikkelen. Liefde heeft woorden nodig, jouw visie over de liefde hangt deels af van je ouders. Maar als je in jouw jeugd of kindertijd niet in een warm nest woonde en geen liefde kreeg, hoeft dat niet perse te betekenen dat je later niet lief kan hebben. Veel relaties zijn karmisch bepaald. Vooral de relaties in de eerste helft van je leven zijn je relaties karmisch bepaald. Dit is handig om te weten en daar ook aandacht aan te besteden. Bedenk ook, dat eicellen al aanwezig zijn in het embryo: grootmoeders water deelt zich al mee aan haar kleinkind; liefdesimpulsen kunnen je leiden naar het schoonmaken van de stamboom en nog dieper in de energie van jouw geboortegolf te gaan wonen.

Als je tegen iets ‘ja’ zegt, zeg je tegen iets anders ‘nee’. Dat zijn de spelregels van dualiteit. Aandacht moet je richten om duidelijke keuzes te kunnen maken. Waar zeg je ja tegen, wat is écht belangrijk, wat past bij jou? Wat vraagt in jouw leven om heling?

Dieper wortelen en je toevertrouwen

Liefde is in principe een wilsdaad, een innerlijke levenshouding om telkens opnieuw de keuze te maken om hier te WILLEN zijn en eraan werken gaat het autonome of individueel-eigene tevoorschijn te laten komen en je geest innerlijk vrijkomt. In het samenspel van het mannelijke en het vrouwelijke, Oftewel door de inwerking van het mannelijke element in het vrouwelijke, door het samenkomen van mannen en vrouwen, komt het individuele in de mens op gang. Want alleen een individu biedt het geschikte voertuig waarmee de geest in heel zijn volheid in de mens tot uitdrukking kan komen en werkzaam kan worden. Om dat doel te bereiken is het nodig dat de mens leert om steeds meer vanuit zijn eigen waarnemen en denken, zijn eigen gevoel en wil en vanuit eigen inzichten te handelen en bewustwording te ontwikkelen. Hoe meer de individualiteit zich ontwikkelt hoe meer de derde vorm mogelijk wordt, de Agape of onvoorwaardelijke liefde voor een ander mens.

Boeddha leerde al dat elke gedachte die in de ziel valt, een zaadje is dat ontkiemt en in stilte verder groeit. Door je lichaam en ziel te zuiveren en al je innerlijke tumult op te ruimen dat nergens meer toe dient brengt positieve veranderingen die je naar een hoger niveau leiden. Het negatieve, daar waar wij met antipathie op reageren, proberen tot een bewuste sympathiebeweging te maken brengt vastgelopen situaties weer in beweging waardoor je verder kunt. Een positieve houding zorgt er op zijn/haar beurt weer voor dat je meer in mogelijkheden gaat denken dan in onmogelijkheden. Je wordt creatiever en vindingrijker en ook een dankbaarder mens. Dankbaarheid laat je inzien wat je wél hebt, daarvan te genieten en je erover te verwonderen. Dankbaarheid is een grotere kracht als je beseft wat je allemaal al voor elkaar hebt gekregen dankzij of ondanks mensen in je omgeving. Door het ontwikkelen van een oprechte aandacht, ook voor de ander en daarbij alle oordelen en stokpaardjes los te laten, leggen we de basis voor een denken met het hart dat warm en innig is symbolisch verbonden met het getal vijf, waar spirituele vernieuwing optreedt en symbool staat voor de innerlijke wereld….

De maart of lente-equinox (21 maart) markeert het begin van een nieuw seizoen. Het vieren van solstice en equinox gaat heel veel terug in de tijd – deze keerpunten in de reis van de Zon zien we ook terug in de jaarfeesten. Het traditionele joodse Pesach wordt altijd gevierd op de eerst volle maan na de lente equinox en ook Paasfeest valt altijd op de eerste zondag na die volle maan in de lente.De Goede Week voorafgaand aan het Paasfeest is een belangrijke weg van de oude naar de nieuwe zon; Laat je leiden door de wereldomvattende liefde doorheen de Goede Week op weg naar het Paasfeest en ontdek de geheimen van de zon-religie. 

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “de groei van de goedheid

    1. Kahlil Gibran spreekt over liefde : Als de liefde je wenkt, volg haar, al zijn haar wegen nóg zo zwaar en steil….de liefde geeft enkel zichzelf en put slechts uit haar eigen bron. Zij bezit niet en wil evenmin in bezit genomen worden want ze is zichzelf genoeg. ((uit het boekje De profeet)

      jij ook dankjewel Tonny!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s