loslaten en opruimen opdat we met vernieuwde energie de lente kunnen binnengaan. 

De universele wet van ritme compenseert in de beweging van je toevertrouwen en laten gaan van je oude verhaal of je losmaken van de beslommeringen van alledag.  Alles kent een bepaald ritme van komen en gaan. Hoe meer we in staat zijn om de ritmische golven van de spiraalsgewijze ontwikkeling van ons bewustzijn te herkennen, des te meer zullen we bewust ‘met de ziel-stroom’ mee kunnen
bewegen en ons gesteund voelen bij dit proces. 

De veertigdagentijd is aangebroken. De tijd van bezinning op weg naar Pasen. Tijd van stilte, leeg worden en ruimte maken voor iets waar je normaal niet aan toe komt. Voor anderen is het tijd om te onthechten, onthechting is niet hetzelfde als afwijzing. Onthechting betekent niet dat we onze vrienden en familie afwijzen of negeren: het betekent dat we niet aan ons eigenbelang denken wanneer we met hen omgaan. In het Boeddhisme heeft men het dan vaak over het ‘loslaten’, daarbij gaat het erom of je al dan niet een slaaf bent van je bezit, van je begeerten. Wezenlijk is onthechting een rustige, realistische, open en aanvaardende houding. Wat zal er in de ruimte die dan om en in ons ontstaat gebeuren?

De afgelopen 13 dagen heb je alleen al in het (wereld) nieuws kunnen waarnemen hoe ‘vertrouwensvragen’ haar rol spelen in Korea en de Winterspelen, leugens die werden ingehaald door andere waarheden, de griepepidemie en een nieuwe wetgeving rondom dat wat donorwet is gaan heten. De situatie waarin onze planeet Aarde zich bevindt brengt veel kansen naar bewustwording. Was je in de vorige golf gericht op je toevertrouwen, komt daar nu het proces van loslaten bij. De taal wordt zo meer en meer een brug om de eigen binnenwereld en de buitenwereld met elkaar in verband te brengen. Het innerlijk weefpatroon dient ons, maar er kunnen ook knopen in de draden ontstaan zijn. Het terugblikken op de eigen biografie en onder woorden brengen hoe door de eigen ouders werd omgegaan met lichaamstaal, aanraken, beschikbaarheid, afwijzing etc. geeft inzicht in je basisvertrouwen, maar ook in je manier van gehecht zijn: https://wp.me/p2XSLz-Yq

Zo boven, zo beneden- zo binnen, zo buiten

In het voorjaar, zo rond Pasen, begint de Aarde met haar kosmische uitademing en vormt zich het jaargetijde dat deze zaden doet ontkiemen. We weten inmiddels weer dat de oervormen van planten in het zaad wordt bewaard. Je zou kunnen zeggen dat de ‘opstandingskrachten’ dan tastbaar voor onze handen en ogen verschijnen volgens universele wetmatigheden of de wet van ritme. In de visie van de wijsheidstradities is het universum ‘multidimensionaal’ en bestaan er vele lagen of niveaus van realiteit, waarbij de fysieke realiteit in feite slechts één van deze lagen of niveaus is. Het universum is veel groter en verrassender dan wat we op grond van onze bekende vijf zintuigen en ons gewone dagelijkse bewustzijn vermoeden.

Leven is voeding. Elementen voeden ook en ‘spelen’ het proces van voeden en gevoed worden. Tussen elementen en voeding ligt een onverbrekelijke band, het is niet meer de één óf de ander. Het spel der elementen wil geïntegreerd worden. De stam van het woord ‘integratie’ is het woord ‘integer’, dat ‘heel’ betekent. Maar al te vaak raken we tijdens ons jachtige leven ‘gedesintegreerd’ – we raken onze heelheid kwijt, we worden versnipperd. Om on ze ervaringen op de juiste wijze te integreren, moeten we leren deze in het bredere perspectief van ons leven plaatsen en alles onvoorwaardelijk omarmen. Heel jezelf door het leven te omarmen, neem afscheid van elke vorm van innerlijk verzet en schenk aandacht aan het eigen-kind-zijn. Dán kan je oorspronkelijk energie, die vaak heel liefdevol en vrolijk is, goed aarden en thuiskomen op aarde.                                  Mother I feel you under my feet – Mother I hear your heart beat

 

en geef je over aan het zich altijd ontvouwende Leven….

Net als in de natuur kent de ontwikkeling van ons bewustzijn geen lineair groeiproces, maar- overeenkomstig de wet van ritme- een spiraalvormig groeipatroon dat bestaat uit grotere en kleinere cycli. In het hindoeïsme bijvoorbeeld spreekt men bijvoorbeeld over Yuga’s, de Maya’s spreken over 13 Baktuns, perioden van 5125 jaar en de grotere cyclus bestaande uit 5 cycli dus een periode van ca. 26.000 jaar. Deze cyclus is bekend als het Kosmisch Jaar, maar ook als Platonisch Jaar en betreft de periode waarin de Aarde zich door de twaalf sterrenbeelden van de dierenriem beweegt. Rudolf Steiner onderscheidt een zevental cultuurperioden, de zeven tijdperken van moeder Aarde. Niet alleen de Maya’s leren dus dat wij nu leven in een tijd waarin integratie en begrip een grotere rol gaan spelen en daardoor onze intuïtieve vaardigheden krachtiger zullen worden vanuit het perspectief dat alles en iedereen onderling verbonden is. Wát je integreert zijn de verschillende cycli die zich tonen in de vier windrichtingen, de verschillende lagen in onszelf.

Door het oefenen met de verschillende cycli in Tzolkin oefen je je erin de ritmische golven van je groeiproces te herkennen. Het beeld van een coherente en cyclische wereldordening uit oude culturen is het beeld van de Grote Godin, de Moeder en Schenkster van Alles. Hunab K’u is de Ene Schepper van Maat en Beweging, het hart van de Melkweg waaruit volgens de Maya’s alle maat en beweging komt. Andere volken noemen het de Universele Energie, Oerbron, God en de moderne wetenschap noemt het de Nulpuntenergie. Daarom wordt de roep (van oervolkeren) om meer naar je hart te luisteren steeds nadrukkelijker. Als we leren een gevoel te ontwikkelen voor ‘de juiste tijd’ is iedere stap die we zonder aandacht zetten een gemiste kans op groei. Want in de cirkel van de voortdurende beweging wordt het NU een punt van kracht.

 – learn what the Mother-wound is and how to identify and heal yours – 

 

Bruggen bouwen

De witte Wereldoverbrugger energie herinnert ons eraan dat Leven een cyclus is en dood slechts één van haar gezichten. Een bijna-doodervaring, BDE, kan je opvattingen over wat belangrijk is in het leven voorgoed veranderen en vooral je leven op z’n kop zetten. Pim van Lommel spreekt over een transformerende ervaring die zo ingrijpend kan zijn dat het zelfs kan leiden tot een spiritueel trauma, mede vanwege het alleen zonder -voor de buitenwereld zo zichtbaar- bijna dood te zijn geweest. Ons lijden, onze pijn en onze verliezen hebben het vermogen om ons te transformeren. Het voelt niet altijd rechtvaardig, maar laten we eerst pas op de plaats maken om te luisteren naar wat het hart hoort…..

Op diepere wijze wordt beseft dat het leven niet met de geboorte begint en niet eindigt met de dood. We kunnen niet opnieuw beginnen, we kunnen wél iets nieuws planten in de geschroeide aarde voor een andersoortige oogst. Ga één stap verder, of zet één stap terug… en richt je op een levenswijze waarin overgave altijd de toon zet en vertrouw dat jouw behoeften gekend en vervuld worden. Het wonderlijke is dat wanneer je de tijdloze dimensie van het NU binnengaat, er op vreemde manieren verandering plaatsvindt zonder dat je er veel voor hoeft te doen. Het leven wordt je behulpzaam en werkt met je mee, dat gebeurt niet daar waar je aanwezig bent in (onbewust) gemaskeerd verzet. Oefen je erin als je ‘nee’ zegt tegen iemand, een time-out aanvraagt in een situatie, laat het dan niet reactief zijn maar voortkomende uit inzicht en hogere Wijsheid. Als je dat doet, heeft de energie die je uitstraalt en hoe je dan je leven leidt, een veel hogere trillingsfrequentie dan de energie van het verstand die onze wereld nu leidt.

Van binnen een beetje ‘doodgaan’ en door een heel donkere periode heengaan gaat niet over de dood van ons lichaam, maar over de dood van ons ego. Dat is het geheim van loslaten, pas als wij het ego getransformeerd hebben worden wij andere, nieuwe mensen. Schenk vergeving als je er aan toe bent om een verleden los te laten dat niet te veranderen is. Wanneer je vergeeft ben je vrij om verder te gaan met je leven en niet langer slachtoffer te blijven. Tijdens het proces van vergeving wordt je toekomst losgemaakt van je verleden. Dat is een creatieve daad, het is wat ons mens maakt en ons verenigd in een gemeenschappelijk en onbaatzuchtig doel. Om moeder Aarde te eren en om zelf te aarden.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de groeigolf van witte Tovenaar-witte Wereldoverbrugger in het ritme van Tzolkin 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s