Door met en ondanks je twijfels en teleurstellende ervaringen daadwerkelijk het leven op te pakken kun je het gaan begrijpen en bevatten. Wacht niet langer tot ‘ze’ het gaan vertellen, laat je niet van je pad brengen door anderen, maar luister wél naar wat ze hebben te vertellen, luister en dans op het ritme van je ziel, dat is een ritme van ontdekken en meegaan met de stroom. Maar de voorwaarde is, aandacht, heel aandachtig aanwezig zijn in het nu. Pas dan kan je Essentie tot je spreken.

De kracht van Krijger staat voor het verkrijgen van intelligentie door vragen te stellen

We sluiten met deze groeigolf een kleurencyclus af en tegelijk vormt dit de afronding van vier kleurencycli groeigolven. Dat betekent dat we verbanden kunnen gaan leggen met hulp van de Krijger in ons. De gele Krijger energie is verbonden met het universele hart, het innerlijk Weten en de vragensteller. In de symbolieken is deze energie verbonden met de aasgier. Vragen stellen heeft een negatieve klank die we ook vanaf een andere kant kunnen benaderen. Want een gierzwaluw staat ook symbool voor huiselijk geluk, voor snel en behendig contact krijgen met vrouwelijke krachten en ontdekken welke schoonheid je allemaal al in huis hebt. De juiste antwoorden, namelijk die van jou, vind je alleen van binnen.

Als je blijft doen wat anderen je aanreiken, zonder dat dat overeenkomt met wat jijzelf diep van binnenuit wil, gaat het bijna altijd fout. Vragen als ‘Wie ben ik werkelijk?’ ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Waar dient dit allemaal voor?’ zijn dringende vragen die je innerlijk raken en in beweging zetten. Antwoorden op dit soort vragen zijn niet altijd meteen voorhanden en liggen ook niet zomaar voor het oprapen, het kost geduld en veel moeite om dat antwoord in het eigen innerlijk op te delven. Voornamelijk omdat bij dat proces het antwoord uit de diepte van ons onbewuste langzaam naar boven komt. Dit kun je niet forceren, je kunt enkel wachten op de geboorte van dat innerlijke antwoord. Onze intuïtie moeten we dan ook ontwikkelen. De intuïtie is ons aanvoelingsvermogen die we – door vragenderwijs onderweg te blijven – kan uitgroeien tot een krachtige en beslissende levenskracht.

tekst loopt verder onder de afbeelding

 

mensen van ‘goede wil’ integreren verstand en gevoel

Het vrouwelijke van NU in mannen en in vrouwen leeft veelal in een mannelijke buitenwereld en in een vrouwelijke binnenwereld, er is geen of weinig synchronisatie tussen buiten en binnen. Zoals je weet zijn de rollen en functies van mannen en vrouwen in grote mate afhankelijk van de normen van de cultuur, de klasse en de sociale groep waarin we geboren zijn. De sociale gebruiken die de rollen van mannen en van vrouwen bepalen, verschillen, net als het voedsel en de recepten uit andere culturen. Deze rollen verwisselen elk leven opdat wij beiden kunnen ontwikkelen in onszelf, de sterkwaliteit geeft je de kracht om wat nog niet klaar is af te ronden opdat we gelijkwaardig verder kunnen. Trap niet in de valkuil van macht, dat is een verleiding van het ego wat immers graag macht-spelletjes speelt. Zodra een oordeel in een mening of aanname gestold wordt, stopt het zelfobservatie-proces; blijf je observeren, kan het hart-ge-weten ontwaken en groeien.

Op het moment dat twee mensen zich in een ontmoeting verenigen, brengen beiden een model mee voor het partnerschap, de rollen, gewoonten en functies van mannen en vrouwen. Deze modellen zijn gebaseerd op de waarden van hun familie van herkomst. Mensen die gekwetst of beschadigd zijn in de relatie met het gezin van herkomst, nemen hun pijn, wantrouwen etc. mee de nieuwe relatie in. Dit is een belangrijke oorzaak van relatieproblemen. Het zijn de hindernissen waardoor je erachter kunt komen dat er geen weg bestaat die naar geluk leidt, maar dat juist het omgaan met die hindernissen je leven zijn. Velen denken of voelen abusievelijk dat liefde alleen voldoende is of dat liefde alles wat er aan een relatie ontbreekt vergoeden kan en zo niet er niets anders op zit dan uit elkaar gaan. De illusie dat de liefde alleen voldoende zou zijn, belet ons de beperkingen waar te nemen van wat wij wel en niet kunnen doen. Zelfs wanneer je je beter voelt dan anderen door te vergelijken zal de kracht die je hiervan krijgt een tijdelijke ego-boost zijn die vermomd is als innerlijke kracht, van de angstroeper of angsthaas als geestdodende kracht.

De hindernissen en gebeurtenissen in ons leven zijn niet toevallig; het zijn veelal bijzondere levenslessen die ons toevallen. Vaak toont zich dan ook de manier waarop jij omgaat met uiterlijke en innerlijke autoriteit, macht en status. Volg je vanuit een dwangimpuls je eigen wil, verschuil je je achter autoriteiten of schiet je in je angst? Het konijntje in haar overlevingsmechanisme is als een vreesachtig dier, dat bevriest als er gevaar dreigt. Hij wacht te lang af voor zij reageert of rent weg. Dieren symboliseren de dierlijke kant van onze persoonlijkheid. Haas-Konijn is ook een lievelingsdier van vele godinnen, symbool voor Vruchtbaarheid en nieuw leven – het wellicht bekendste voorbeeld daarvan vinden we in Lewis Carrols sprookje ‘Alice in Wonderland’, waarin Alice een wit konijn een hol in volgt en daardoor in een wonderbaarlijke wereld vol avonturen terechtkomt.

Op een zeker moment in je leven krijg je de behoefte naar binnen te keren en op onderzoek te gaan in het eigen innerlijk, in je eigen biografie en in je eigen wezen om daar antwoorden te vinden, luisterend naar de innerlijke leiding en zoekend naar gelijkwaardigheid. Neem dus geen genoegen met halve antwoorden en oefen de kunst om antwoorden te kunnen blijven ontvangen, opdat functies die sluimeren in het onbewuste, wachtend op het moment dat ze mee mogen gaan doen hun eigen potentieel kunnen gaan ontvouwen.

Als je wilt dat gelijkwaardigheid gedijt, dan gaat het erom dat je de orde leert kennen die de Liefde in jouw specifieke situatie bepaalt en ondersteunt, en die in welwillendheid volgt. Wanneer alle leden van een systeem de rangorde volgen, stroomt de liefde ongestoord. Wanneer families de orde van de Liefde niet volgen, zullen de kinderen sneller de eigen ziel negeren en vaak ook niet volledig het lichaam kunnen bewonen. Daardoor zijn ze later niet goed in staat om te herkennen wat voor hen waar en goed is en ontstaan gevoelens van richtingloosheid, zinloosheid en/of doelloosheid. Het gaat hier vaak om oude patronen die je letterlijk van huis uit hebt meegekregen. Je bent vaak zo gewend aan je patronen dat het idee dat daar iets aan te veranderen valt niet eens in je opkomt. Het besluit niet langer naar anderen (ouders, wereldleiders, politiek etc.) als bron van (jouw) disharmonie te wijzen is de eerste stap. Wie de juiste plek inneemt vindt rust en harmonie in zichzelf. En van daaruit verandert jouw contact met het geheel.

Maar er zijn ook tegenkrachten. Je voelt bijvoorbeeld medelijden, maar je denkt: zoek het zelf maar uit. Of je doet iets, dat je niet hebt bedacht en waar je niet tevreden mee bent. Het is er uit of ingeslikt voor je het doorhebt. Meer en meer is waar te nemen dat de band in de mens tussen denken, voelen en willen losser wordt. Van denken, voelen en willen een harmonisch geheel te maken is lang niet zo gemakkelijk als de meesten denken. Ze afzonderlijk bij jezelf leren herkennen en leren onderscheiden is zeer behulpzaam bij het ontwikkelen van de eigen innerlijk gevoelde autoriteit én tegelijk betrokken wereldburger blijven.

Niet meer op aarde willen leven of naar terug willen keren betekent in alle eenvoud dat je nog geleid wordt door het egoïsme dat uit ons lagere ik of ego voortkomt. Je zegt daarmee dus feitelijk dat je nog niet de bewustwording-stap hebt gezet van het ego naar het hogere Ik. Ze is onuitwisbaar in de eigen biografie ingeprent, het hoger Ik, het IK BEN.

tekst loopt verder onder de afbeelding

 

Waar we universeel bezien meer en meer mee geconfronteerd worden zijn is dit: Over de hele wereld vindt het verschijnsel plaats dat verborgenheden openbaar worden gemaakt. Nu is het wel zo dat hetgeen daardoor aan het licht komt, nog gekleurd wordt waargenomen door onze (voor) oordelen. Daarom staat de wereld ‘bol’ van de oordelen en meningen die elkaar bestrijden en tot ruzie en zelfs oorlog leiden. Ook in ons eigen leven merken we hoe gekleurd wij situaties en mensen om ons heen waarnemen in de verstoorde communicaties en conflicten. Zolang we ons laten leiden door sympathie en antipathie laten we ons leiden door oordelen en meningen en komen we niet ‘los’ van ons lage waarnemende denken. We blijven elkaar dan bewust of onbewust pijn doen en dragen zo bij aan de verharding en egocentrisme.

Niet jij kiest de weg, maar de weg heeft jou gekozen…..

Laten we eens kijken naar de feiten, de ontwikkelingsfasen die ieder mens van nu in het leven aangereikt krijgt om juist in die fase inzicht te krijgen in de opdracht die je in elke ontwikkelingsfase wordt toevertrouwd. Juist zo ontwikkelen we een gevoel voor het ritme van ons leven, van onze ziel. Bijzonder is het om te ontdekken waar wij zijn afgeweken van dat ritme; juist daar krijgen we oog voor waar en op welke wijze ons IK (dat in het verborgene leeft) heeft ingegrepen in onze ontwikkeling. Juist aan de afwijkingen en hindernissen kunnen we leren iets af te lezen van wat ons IK met ons leven bedoelt en wil. Juist de soms vele breuken in ons leven en de moeilijke periodes maakten een nieuwe ontwikkeling mogelijk. Vrijwel niemand beschouwt dit als synchroniciteit. Maar het is het wel ook al noemen we het pech of toeval. De dag (en) of periode waarop je kennis maakte of in contact werd gebracht met die ‘inner-job’ is meestal ook het moment waarop je gevoeliger kunt worden voor andere dimensies en werkelijkheden. Of zoals Leonard Cohen zong: “There is a crack in everything, that’s how the light gets in”

Hoger niveau van individuele bewustwording

Ieder mens ontwikkelt van 0 tot 21 jaar een lichaam, ons fysieke, etherisch en astrale lichaam.

In de fase van 21-42 jaar ontwikkelt onze ziel, beweging, gevoelens van honger en dorst, verdriet en blijdschap, lust en onlust, gevoel voor geluid, seksualiteit, en nog veel meer. Die vergaarbak wordt het astraal lichaam genoemd, ons vermogen om te voelen, te denken en te willen. De ziel wordt gedragen door het astrale lichaam: een lichaam van sterrenstof (astra), oftewel sterrenlicht. Daarom kan de ziel overal haar ´licht´ op werpen en kan het zich met alles verbinden om ergens bewustzijn over te krijgen; wat dat betreft is het emotionele lichaam een bewustzijnslichaam.

In de fase van 42 tot 63 jaar ontwikkelt onze geest, een langzaam innerlijk zeker weten of zekere bewustwording van de levenswinst, die milder maakt. Het ik moet het astrale lichaam meer en meer zuiveren, op een hoger niveau brengen. Vandaar dat het milder worden niet vanzelf gaat, daarom zien we zoveel egocentrisme, bitterheid en hardheid bij de ouder wordende mens. (de ontwikkelingsfasen zijn terug te vinden in de rood-wit-blauw-gele fasen in jouw Tzolkin ont-wikkel Plan of Zonnen-horoscoop op basis van je geboortetoon).

Wat moet gebeuren is dat het verstand gaat meewerken aan het realiseren van het zielsverlangen, opdat yang meegaat in het spoor van yin. Wat zou er gebeuren als wij allemaal net zoveel belang zouden hechten aan voelen als aan denken, krachten die we maar al te vaak bestrijden maar in ons eigen hart tot verzoening kunnen komen.

Verzachten is bereid zijn het hart te openen voor licht-energieën die ons toestromen en inspireren willen. Diegene wordt zich gaandeweg bewust van de vragen die ons daarbij worden voorgelegd. Ga je die drempel over, zul je merken dat er een tweede persoon over je schouders meekijkt en je helpt de sluier op te lichten. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt.

De Krijger in ons herinnert ons eraan dat ‘Onbevreesd’ niet een vermindering is van angst, maar meer het vermogen om VOORBIJ angst te gaan. De vraag is dus: kun je met oprechte verwondering de ware, innerlijke schoonheid van je zelf zien zonder oordeel of verwijt? Je kunt alleen aan jezelf werken, en sluiers laten vallen die je licht tegenhouden. Ieder mens heeft dat Licht in zich als innerlijk vuur en goddelijke Vlam.

Wie vragenderwijs durft te vertrouwen op de antwoorden die komen van de eigen innerlijke autoriteit, komt volledig in eigen kracht te staan; zelfscheppend en innerlijk vrij. Kies voor het goede gevecht: Loop onbevreesd je eigen vragen tegemoet – en breng licht in de duisternis in dienst van de verhoging van de kwaliteit van relaties en verbindingen. Heb begrip, dan laat je echt je sterrenlicht schijnen. Advent is de tijd waarin het groeiend kaarslicht symbolisch is voor het groeiende innerlijk licht dat het aardedonker kan overwinnen. Wees niet dominant, maar krachtig en liefdevol lever je een essentiële bijdrage.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de gele golf van Krijger – kin 196 – naar Ster, kin 208 – zie ook pagina ‘wevende kleuren’ voor de dagfluisters  ter ondersteuning van het onderscheidingsvermogen.

Rond 10 december – de Dag van de Mensenrechten – schrijven honderdduizenden mensen wereldwijd brieven, doe je mee…?  https://www.amnesty.nl/schrijfmarathon-2017

3 gedachten over “Hoe versterk je je innerlijke wereld..?

 1. Knap, inspirerend, overpeinzend,….je teksten zijn “voeding”. Hoe komt het toch dat, mijn inziens,
  o.a. deze teksten niet aan bod komen in het onderwijs. Er is dringend behoefte aan een vak(ken) waar deze materie leerstof wordt.
  Het laatste deel van deze tekst, vanaf – HOGER NIVEAU VAN INDIVIDUELE BEWUSTWORDING – vind ik te summier en wat onduidelijk.
  Wat een prachtige afbeeldingen altijd.
  Van harte, Chris

  1. dank Christiaan – het omarmen van mannelijke energie blijkt voor vele lastig, er heerst ook een taboe op. Voor mij is mannelijke energie het vermogen om (innerlijk) te onderscheiden en te bepalen wat goed voor me is en dit daadwerkelijk handen en voeten te geven in de aardse realiteit van hier en nu.

   In spirituele kringen, zo ervaar ik zelf, wordt een wij-gevoel gesuggereerd die niet realistisch is – de vraag is waar begin je, bij jezelf, bij de opvoeding, in het onderwijs of in de economie, bij biologische landbouw of in de geneeskunde aan het bouwen van een volwassen gezicht of aardse, gewortelde spiritualiteit?

   Laten we elkaar blijven bevragen….

 2. Lieve Joke, even via deze weg een bericht voor jou. Ik hoop dat je echt even helemaal rust neemt en wens je van harte beterschap toe! Liefs van Marijkr

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s