De transformatie van deze tijd  in wat  wel de Europese cultuurperiode wordt genoemd. De vijfde na-Atlantische cultuurperiode houdt een allesbeslissende en ingrijpende transformatie in waar bij de Maya de datum 21-12-12 voor staat. Een tijdperk van 26000 jaar wordt afgesloten en net als in vele andere tradities opgevolgd door een nieuw tijdperk met nieuwe uitdagingen, omvormingen.

Een omvormingsproces van alle menselijke samenlevingsvormen waarin solidariteit of compassie naar elkaar en met name ook eerbied voor het levende lichaam van moeder aarde, voor de dieren en de planten. Ook de Maya geschiedenis vertelt hierover en ook zij hopen dat de mensheid zich wil gaan omvormen van egocentrische materialistische mensen naar een mensheid die Moeder Aarde op de juiste wijze gaat bewandelen.

Wij noemen de aarde vaak Moeder Aarde, omdat ze net als alles wat bestaat een levend organisme is. Zij staat symbool voor ons fysieke lichaam en is net als wij mensen bezig haar energieveld te verhogen, te transformeren, om haar hele wezen in een hogere staat van bewustzijn te brengen. Zij trilt ons op, wil dat we wakker worden door wat er in de wereld gaande is en in wezen al middenin zitten.

Het is dan ook bijzonder belangrijk dat de mensheid de weg, ieder op geheel individuele wijze, de weg naar binnen, de weg naar Liefde gaat zoeken.

Verander de wereld en begin bij jezelf en luister naar Moeder Aarde…. en dat is wat ik ga proberen in vorm te brengen op een eigen website nadat ik weggeduwd ben van internet en dus helemaal en alleen opnieuw mag gaan beginnen. Wie is de Grote Moeder, wat is haar relatie met Moeder Aarde en welke rol spelen de verschillende godinnen en goden (archetypen) in ons mens-zijn?  

‘ De Grote Moeder, gekend door vele namen en vele afbeeldingen, lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschillende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te worden. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oceanen. Ze toont zich aan ons in ontelbare gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.’ (Clarissa Pinkola Estes)

Zijn we werkelijk op weg naar een nieuwe gouden tijd?

Wij in het Westen hebben geleerd de geschiedenis te zien in één opgaande lijn van primitief naar beschaafd; ons historisch besef is lineair en gaat van laag naar hoog.

Dat zien niet-westerse culturen anders.

Zij gaan uit van een hoogbewuste beginsituatie naar een geleidelijke neergang in bewustzijn, ethiek en gedrag. Zij zien het als een langzaam degeneratieproces dat zich over diverse historische periodes uitstrekt als gang door de materie. In de Purâna, oude vedische geschriften uit de hindoetraditie wordt verteld dat de mensheid vanaf het allereerste begin van haar weg over de aarde vier verschillende evolutieperioden doormaakte en vaak het gouden, koperen, zilveren en ijzeren tijdperk wordt genoemd. Het ijzeren tijdperk wordt in de esoterische traditie ook wel het Kali Yuga genoemd en relateert aan een universeel besef!

Waartoe zal het leiden dat ons hogere zelf afdaalt vanuit de geestelijke wereld en in ons geboren wordt en door ons heen tot aardekracht wordt?

We leven nu in een tussentijd, de tijd waar, zoals je nu wellicht begrijpt onze ‘van goddelijke herkomst zijnde’ herinnert kan gaan worden in beelden die jij en ik meedragen als oerbeelden die leven in onze ziel – Atlantis, het land dat in zee is verzonken, representeert het onbewuste, evenals Morgan la Fée, Ixcumané en Afrodite uit zee geborene, die we ook kennen onder de naam Venus. Welke namen ze ook kreeg, ze staat door haar geboorte en afkomst in relatie tot de drie delen van het heelal. Haar oorsprong bevindt zich in de hemel, zij is geboren uit de zee en de aarde heeft haar ontvangen met al de pracht en heerlijkheid, die de lente kan geven. Als we bedenken dat de mens deel is van de fundamentele natuur van het universum, zoals het taoïsme zo mooi verwoordt en daarnaar gaan leven, wordt de aarde een plaats van Liefde waar de mensheid al zo lang naar uitziet.

In de maya-mythologie wordt de oergodin Mam of ook wel i vereerd als moeder van de heldentweeling Eens-jager en Zevenjager en als grootmoeder van de heldentweeling Ixbalanqué en Hunahpú. Net als Moeder Maria baarde haar dochter Ixquic 2 kinderen die beiden de naam Jezus meekregen. Bij de Maya is sprake van een dochter en een zoon, Ix staat immers voor het vrouwelijke. Hunahpú en Ixbalanqué, de heldentweeling die geboren werden bij de dageraad van de dag van het wintersolstitium verbeelden de goddelijke dualiteit een duidelijke man-vrouw eenheid, die tot meester geworden de harmonie weerspiegelen waar ook wij naar op zoek zijn; lees maar eens over de geheimen van de twee Jezus kinderen en het begrijpen van alle verdeeldheid gaat gaandeweg een plek vinden in jou.

De tweeling herrijst uit de as van de oude natuur, net zo kunnen wij er voor kiezen om de meester-tweeling te volgen op het pad van bevrijding. Daardoor veranderde de ziel van de moeder… Het oeroude verhaal van de Maya’s vertelt de universele boodschap die voor de huidige mens zeer actueel is en gekoppeld is aan Venuskunst of Venus kracht. Venus, de Grieken noemden haar Aphrodite en de Maya noemen haar Ixcumané. Ishtar als de avond- en morgenster, maar ook Astarte mag je verbinden met deze godin van liefde, schoonheid en harmonie.

Allen verbonden met de vier windrichtingen waardoor het geheim van de sixtijnse Madonna (Venus) of de Roos oplicht als vijfster, de gulden snede verhouding.In de alchemie hechtte men bijzondere betekenis aan het getal vijf, als ‘quinta essentia’ – de vijfde essentie. Dat de roos een dergelijk mystieke betekenis kreeg, hangt ook samen met de bouw van haar bloem. Die is namelijk vijftallig, dat wil zeggen, ze heeft 5 kroonbladen. We gaan ontdekken hoe de sixtijnse Madonna samenhangt met de vijfster in onze eigen biografie….

De vierde dimensie is een term komt uit de Maya traditie. Al sinds oeroude tijden was ook voor de Maya het hart de liefdesbron en zo voelen we dat nog altijd. Ons hart is daarmee een wordende zon, een wordend goud. Goud is liefde die wetend wordt; om die liefde te ontwikkelen mogen we genezing vinden in datgene wat geboren wil worden in de uitgespaarde ruimte die ziekte heet. Levengevende vernieuwing gebaseerd op vrijgekomen mogelijkheden ontstaat door op zoek te gaan naar de zonlijn in het verhaal van jouw leven.

Niet alleen de Mayakalenders, maar vele mystieke bronnen geven ons hele andere informatie dan die waarop de huidige (westerse) samenleving gebaseerd is. De aanwijzingen die de oude volken ons aanreiken, zijn als sleutels. De zogeheten ‘wisdomkeepers’, sleutelfiguren van de natuurvolken, weten dat:

Alles wat bestaat en leeft, moeder aarde, maar wijzelf ook, heeft een bepaald trillingsgetal. En als moeder aarde in trillingsgetal verhoogd wordt, groeien wij daarin mee. Maar als dat trillingsgetal verhoogd wordt, dan gebeurt er wat met de mens. Dan zal de mens een andere intelligentie gaan krijgen. De intelligentie van de mens zal er n.l. een worden van het denken met het hart. Om dit proces mogelijk te maken is kennis van het (jouw) verleden noodzakelijk. Zoals Rigoberta, een kleindochter van de Maya’s schrijft, het gaat om mensen en om respect.

Het gaat dus niet om het verheerlijken of romantiseren van natuurvolken of godinnen of van de Grote Moeder etc.; het ontdekken van cyclische tijd leert dat tijd een soort frequentie is. Je gaat anders kijken, ook naar je eigen levenservaringen. De echte verandering die zit in ons bewustzijn en die gaat een stap nemen. Verruimend, immers wanneer je in oude tijden begint zie je de cyclus; het cyclische.

De vierde dimensie is dus verbonden met het weten van het hart en de intelligentie van het hart en dus ook om steeds meer en steeds weer vanuit het weten van het hart te durven leven. In 1899 eindigde immers het Kali Yuga of het IJzeren Tijdperk en brak er een nieuw tijdperk aan dat het ons mogelijk zou maken weer ervaringen met de geestelijke wereld op te doen.

Waar gaat het nou om?

Het gaat dus om die geboorte van het Hoger Zelf. En ik heb heel in het kort, maar ik hoop dat het voldoende is, laten zien, hoe door de eeuwen heen, alle religies, alle culturen, de afdaling van de zonnegeest, de liefde gezien hebben. De Zonnegeest is de liefde bij uitstek. Alle religies hebben dezelfde bedoeling: de mens te leiden tot menswording.

Dus je kunt het ook heel simpel zeggen, het gaat ook om de geboorte van de echte liefde in ons hart in relatie tot het hart van de hemel en het hart van de aarde. 

De vierde dimensie, zoals de Maya’s die gebruikten staat voor het tijdvak (Baktun) waarin de mensheid, volgens de Maya, de stap mag zetten uit het enorme, beperkte en beperkende materialistische denken van de mensheid naar het leren luisteren van de innerlijke stem. We komen in verbinding met wat door de oude traditie altijd ‘de Christus in ons’ genoemd werd.

De wereld om ons heen is een levende school die ons leert hoe het universum werkt. Sommige mensen noemen scheppingstijd de ‘Dreaming’ of ‘Droomtijd’. De header van mijn website wijst naar de Libelle. De libelle leert ons dat het leven nooit helemaal is zoals het lijkt – het is altijd gevuld met licht en kleur. Kijk hier doorheen en laat je eigen Licht schijnen.

De libel kondigt verandering aan.

Bij de Maya’s staat de libel voor de god(in) van creativiteit, Ix Chel die ook wel wordt voorgesteld als de drager van de ziel van overleden voorouders. Elders op deze website vind je meer over Ix Chel of Ixquic, de moeder van de heldentweeling en haar relatie met Maria, Kuan Yin en de vele bodhisatva’s van compassie.

De sleutel tot het openen van de gouden poort van het hart is jezelf liefhebben. Die liefde groeit uit tot aardse en kosmische liefde. De Vrouwe van Wijsheid is betrokken bij het opengaan van de harten van velen die het pad van harmonie gaan mét moeder en bruid en zuster aarde. Het pad dat als uitgangspunt heeft: ‘Ik ben omdat de natuur is en omdat zij is ben ik’.

 

 

 

 

 

© Joke – fluisteralsjeblieft 2015

2 gedachten over “de vierde dimensie

    1. graag gedeeld Tony; die geschiedenis van de zon is al heel oud, misschien is alles zelfs wel uit vuur/warmte voortgekomen. De zonnecyclus, zonnewinden en vlammen en vanzelf ook deze warme dagen in februari laten volgens mij zien dat de zon ook nog steeds in ontwikkeling is…

      fijne dag!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s