Vanuit de Maya traditie is al lang geleden verteld dat omgerekend naar onze jaartelling de mensheid in het jaar 2012 een sprong zal gaan maken van de derde naar de vierde dimensie. Die laatste Baktun heeft ook een naam, want die noemden de Maya’s de periode van de transformatie van de materie. Dan zou de mens heel langzaam erop worden voorbereid dat de geest belangrijker is dan de materie. Kortom, het is een tijdvak volgens de Maya’s, waarin er op de een of andere manier een einde zal komen aan het enorme, beperkte, materialistische denken van de mensheid. 

“De Maya profetie van 2012 gaat over een tijd van hoop, nederigheid, vergeving en liefde.
Het is een tijd om naar het diepst van ons wezen te gaan
en een tijd om te delen wie we zijn ten dienste van de mensheid.
De profetie zal alleen maar bestaan in de weerspiegeling van onze staat van bewustzijn
en in ons toebehoren aan het Hart van de Aarde en het Hart van de Hemel.
De Maya oudsten zeggen heel helder dat 2012 geen exacte datum is
en dat het niet het einde van de wereld is.
Het is de tijd van een grootse verschuiving in bewustzijn”.
Miguel Angel Vergara, Maya sjamaan

De inheemse Noord- en Midden-Amerikaanse volken duiden de verschillende cycli die perioden van duizenden jaren beslaan, vaak aan het het begrip ‘werelden’. De vier (of vijf) ‘werelden’ bieden ons de gelegenheid als mensheid om iets te leren en te begrijpen over onszelf als mens en over de aard en kwaliteit van onze relaties.

de wijsheid van wisdomkeepers 

Wat de verhalen over vorige ‘werelden’ vooral duidelijk maken, is dat het verschijnsel van de menselijke paradox tijdens de perioden van ‘spirituele slaap’ een groot risico vormt voor Samenlevingen in Balans om uit balans te raken. De geschiedenis van duizenden jaren waarover wisdomkeepers beschikken laat zien dat tijdens de perioden van beperkt bewustzijn de kans een stuk groter is dat zowel individuen als samenlevingen als geheel permanent uit balans raken. Volgens de Hopi, de esoterische traditie en andere wisdomkeepers bevinden we ons nu in de vierde wereld. Deze vierde wereld wordt door hen omschreven als een tijdvak waarin we als mensheid in de gelegenheid zijn om aan de hand van onze ervaringen lessen te leren over de heiligheid van alles in de Cirkel van Leven en dus zowel over de fundamentele eenheid van onze fysieke en niet-fysieke aspecten als over de onderlinge verbondenheid van alles wat bestaat.

 

De wisdomkeepers vertellen dat men zich duizenden jaren geleden realiseerde dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen het cyclische patroon van het menselijk bewustzijn en de waargenomen beweging van de hemellichamen. Dat is de reden waarom vrijwel alle Samenlevingen in Balans verspreid over de hele wereld – van Midden-Amerika, het oude Egypte, de mensen in de Indusvallei tot en met de Waitaha in Nieuw Zeeland – een grote fascinatie voor astrologische kennis hadden. Dankzij die astrologische kennis beschikten ze namelijk over nauwkeurige informatie over deze cycli van ‘spiritueel wakker worden’ en ‘spiritueel in slaap vallen’ van de mensheid. Daarom keken de ‘elders’ (de Star elders) naar de sterrenhemel en markeerden de verschillende sterrenbeelden in het landschap, meestal in rotsoverhangingen, of beschreven ze op de wanden van grotten. Ze legden de informatie over de activiteit van de hemellichamen vast in liederen, verhalen, weefpatronen en inscripties van patroon-gliefen. Op deze manier zorgden ze ervoor dat al deze observaties het collectieve bezit van het volk werden.

De overlevering vertelt dat er 2500 jaren voorbij gingen voordat de Zero Chiefs in staat waren om de uitgebreide en zeer nauwkeurige kalenders op te stellen die we nu als de Maya-kalenders kennen. De kalenders van de Maya’s hebben, behalve de waarde van een kalender zoals wij die binnen ons westerse wereldbeeld kennen, de bijzondere waarde dat ze het cyclische ritme van het verruimen en vernauwen van ons bewustzijn weergeven.

Onze manier van tijd waarnemen, zo schrijft wisdomkeeper Dhyani Ywahoo, weerspiegelt de spiraal als nauw met elkaar verbonden cirkels van energie en bewustzijn in een eeuwige majestueuze beweging. Zelfs tijd en geschiedenis dansen langs de spiraal. Patronen uit het verleden echoën in het heden en klinken door in de toekomst.

De tijdseenheden bij de Maya’s bestonden uit een Baktun, Katun, Tun, Uinal en Kin. De Baktun stond voor het aantal perioden van 144.000 dagen, de Katun voor het aantal perioden van 7.200 dagen, de Tun voor het aantal jaren van 360 dagen, de Uinal voor het aantal maanden van 20 dagen en de Kin voor het aantal enkele dagen onder de 20. Vooral de voltooiing van een Baktun of Katun was erg belangrijk. Een Baktun is dus een periode van 144.000 dagen, ofwel 394,4 jaar. Dertien van die Baktuns beslaan ongeveer 5127 jaar. Men is er relatief vroeg in geslaagd het nulpunt van de Mayakalender te bepalen waardoor een omrekening naar onze tijdrekening mogelijk werd. Dit nulpunt is de dag waarop de goden met de vierde schepping (een vierde “wereldcyclus”) begonnen zijn, namelijk op onze 13 augustus in 3114 v.C. en kwam dus ten einde in de tijd waarin wij nu leven en wordt vaak verbonden met het gebeuren op 11 september 2001, de Twin Towers.

De oudste en meest belangrijke kalender was de rituele kalender van 260 dagen die men tegenwoordig de Tzolkin kalender noemt. Dit woord komt van de woorden tzol (rangschikken) en kin (dag) ofwel het tellen van kin of hoe je stukjes van de Zon kunt begrijpen.

Oosterse traditie, het Boeddhisme, hebben altijd verteld dat de mensheid door 4 fasen heen gaat, te weten het gouden tijdperk, het zilveren tijdperk, het koperen tijdperk en het ijzeren tijdperk. De vier Yuga’s zijn ook in het Hindoeïsme bekend en voor wie het herkennen kan verhalen ook sprookjes over deze vier fasen die wij ervaren als trillingsfrequenties. Het is dus belangrijk jezelf in Balans te houden – spiritueel, emotioneel, fysiek en mentaal – dat is de uitdaging die je zult moeten accepteren en beantwoorden terwijl je hier op Moeder Aarde leeft, stellen de wisdomkeepers. Alles wat bestaat en leeft, moeder aarde, maar wijzelf ook, heeft een bepaald trillingsgetal. En als moeder aarde in trillingsgetal verhoogd wordt, groeien wij daarin mee. Maar als dat trillingsgetal verhoogd wordt, dan gebeurt er wat met de mens. Dan zal de mens een andere intelligentie gaan krijgen. De intelligentie van de mens zal er n.l. een worden van het denken met het hart. Van weten van het hoofd en weten van het hart waar NieuweTijdsKinderen (die ook volwassenen kunnen zijn) al vanuit spreken; want die doen het al van nature. Zij hebben het nieuwe weten al verovert.

Voor heel veel mensen is het nog steeds niet duidelijk, dat dit zo’n keerpunt in de hele evolutie is. Heel in het kort komt het keerpunt hier op neer: de mens is door miljoenen jaren heen heel langzaam afgedaald vanuit de geestelijke wereld. Eerst een fysiek lichaam, toen een etherisch lichaam, toen een astraal lichaam, toen eindelijk ontwaakte zijn ik. De geestelijke wereld heeft het ook altijd zien aankomen, en daarom is al eeuwen en eeuwen geleden de allerhoogste zonnegeest zelf vanuit de geestelijke wereld afgedaald naar de aarde. En daarom staan wij op de drempel van een nieuwe tijd. Want deze Zonnegeest, de innerlijke Christus of Boeddhanatuur, hoe je het ook noemen wil, wil in de mens zelf geboren worden. Alles wat je in deze incarnatie meemaakt, alle levenslessen waar je doorheen gaat, het zijn allemaal lessen om door je ego heen, in verbinding te komen met die diepere kracht in jezelf, de kracht van het Hoger Zelf. De meest ingrijpende tijd in heel de evolutie, en daar zitten wij middenin. Daar mogen we aan meebouwen, daar mogen we aan meewerken. Iets mooiers dan dat kan ik me niet voorstellen.

Het Principe van Harmonische Resonantie wordt weer toegankelijk voor ons gemaakt door verschillende autochtone Maya leraren en het werken met de cyclische Mayakalender. Zo kunnen alle relaties (kin) in kaart worden gebracht. ‘Kin’ staat niet alleen voor menselijke relaties, het houdt verband met – archetypische – energieën; de energieën van dagen en van cycli vertegenwoordigen ‘bouwstoffen’ voor de creatie van ons leven. Door ze te herkennen, kunnen we er bewuster mee gaan samenwerken. Dat is wat ik symbolische psychologie noem en waar ik mee werk, ook bij het maken van een Maya-horoscoop waar je elders op deze website meer over vinden kan. De transformatie van onze staat van bewustzijn zal voornamelijk gaan over het herstel van de balans tussen het mannelijke én het vrouwelijke in onszelf.

Venuskunst is sacrale voorchristelijke vrouwelijke kunst die te maken heeft met leven, dood en wedergeboorte. Het bracht mij op een zoektocht naar jagers- verzamelaarsculturen en het sjamanisme en het vrouwbeeld in 35.000 jaar venuskunst. Archeologie, kunst, mythen en hymnen worden onderzocht om het verloren beeld terug te vinden; thema’s die leidraad zijn in mijn eigen leven en op dit moment in de tijd een kanteling beleeft. Wat was is niet meer, ik ga schrijvende op weg proberen een nieuwe weg te banen, stapjes zetten die nodig zijn het lang en weer onderdrukte vrouwelijke aspect terug te brengen in ons gemeenschappelijke bewustzijn. Het besef dat de boog van het morele universum lang is, maar buigt in de richting van gerechtigheid houdt me staande.

In den beginne schept God met Sophia en scheert zij als zijn geest over de wateren. Leer haar geheimtaal weer spreken.Ooit bemiddelde zij tussen hemel en aarde. Zij bouwt een brug ….de deur naar het hart gaat naar binnen open….

Veranderingen gaan altijd stap voor stap, wie diepgang mijdt om obstakels het hoofd te bieden, beweegt zich niet zachtmoedig voorwaarts……

© Joke – fluisteralsjeblieft
De sleutelgetallen binnen de Tzolkin zijn 13 en 20. Op de juiste wijze geïnterpreteerd geeft de Tzolkin het potentieel van een ieder hier op aarde weer. Ook geeft de Tzolkin ons informatie over het waarom van bepaalde gebeurtenissen in ons leven, helpt ze ons herinneren op onze queeste naar onze diepste bron van waarheid. Panche Bé. 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s