Om werkelijk verbinding te maken met onszelf en met de ander dienen we een andere taal te leren, de taal van het hart. En daarbij wordt ook vanuit de wereld van de natuurwezens steeds luider de wens, en eigenlijk ook de behoefte​ geuit dat niet alleen mensen onderling, maar ook mensen en natuurwezens tot een gezamenlijke en bewuste hartverbinding gaan komen.

In een tijd waarin de verschillen tussen mensen op scherp lijken te staan en vaak tot (gewelddadige) uitbarstingen komen, rijst de vraag of en hoe we op een goede manier met conflicten kunnen omgaan. De term ‘geweldloos’ is problematisch, omdat het verwijst naar de afwezigheid van geweld, maar niet naar wat er voor in de plaats komt. In de loop van de menselijke evolutie verloren de woorden steeds meer hun geestelijke inhoud en kracht. Het woord, en daarmee het menselijk bewustzijn, werd ontgoddelijkt. Dat was ook noodzakelijk. Want zonder dat verlies hadden wij mensen nooit zelfstandig en vrij kunnen worden. Het lijkt alsof in onze tijd het diepste punt in deze ontwikkeling is bereikt en er een kentering gaande is. Steeds meer mensen zoeken een nieuwe verbinding – de wisselwerking met een ander mens door middel van het woord die de Logos wordt genoemd.

‘Taal’  is Sanskriet voor ritme. Het ritme van de polsslag en van de vier seizoenen. Net als muziek heeft ook taal een eigen ritme. Pasgeboren baby’s kunnen al na een paar dagen hun moedertaal van een andere taal onderscheiden, puur door het verschil in ritme.Taal is dan ook een uitlaatklep voor het hart, in dit artikel ga ik op zoek naar manieren die verbinden. Taal die verbindt is ook de luister-taal.

Je begint met luisteren naar buiten, maar steeds meer wordt het  luisteren naar binnen. Zoals verwoord in deze tijdloze woorden uit het Vierde Boek van het Essene Gospel of Peace:

Ik zeg je echt,

je lichaam is gemaakt om niet alleen te ademen, te eten, te denken,

maar het werd ook gemaakt om de Heilige Levensstroom binnen te gaan.

En je oren zijn niet alleen gemaakt om de woorden van mensen te horen,

het lied van vogels en de muziek van de vallende regen,

maar ze zijn ook gemaakt om de Holy Stream of Sound te horen.

En je ogen werden niet alleen gemaakt om de rijzende en ondergaande zon te zien,

de rimpeling van korenschoven en de woorden van de heilige rollen,

maar ze werden ook gemaakt om de heilige stroom van licht te zien.

Op een dag zal je lichaam terugkeren naar de Aardse Moeder;

zelfs ook je oren en je ogen.

Maar de heilige stroom van het leven, de heilige stroom van geluid,

en de heilige stroom van licht,

deze zijn nooit geboren en kunnen nooit sterven.

Voer de heilige stromen in,

zelfs dat leven, dat geluid en dat licht dat u baarde.

De wereld van onze tijd is een wereld van processen en veranderingen, van relaties, groei en confrontaties die meer cyclisch van aard zijn dan lineair. Geweldloze Communicatie is gebaseerd op taal- en communicatievaardigheden die ons beter in staat stellen menselijk te blijven, ook onder moeilijke omstandigheden. De taal van het hart is de taal van geweldloze communicatie, een taal die contact maakt met onszelf en de ander waardoor ons natuurlijke mededogen kan gaan stromen.

Geweldloze Communicatie wijst op onze oude gedragspatronen, zodat we ons niet langer verdedigen, terugtrekken of aanvallen als we geconfronteerd worden met een veroordeling of kritiek van andersdenkende en de anders-voelende Gevoelens, zo stelt hij, zijn graadmeters van onze behoeften. Ze zijn de signalen, die aangeven of onze behoeften vervuld zijn of niet. Zijn ze bevredigd, dan voelen we ons goed. Zijn we in onze behoeften te kort gekomen, dan uit zich dat in onaangename gevoelens. Voel je je niet lekker, dan WEET je dat je iets wilt.

Het oude denken is dat je mensen de antwoorden moet geven.                                                                                                                            Het nieuwe denken is, zoveel vertrouwen in mensen hebben dat je weet ze zijn heus in staat zelf die antwoorden te vinden of vragen te stellen.

De Tzolkin leert je een nieuwe taal, geeft houvast, steun en vergroot je bewustzijn

De tools die voor jou belangrijk zijn liggen verborgen in je eigen Levensverhaal en mogelijk zijn dit symptomen van een incompleet familiesysteem. Families lijken er wel bij te varen als iedereen zijn of haar eigen plek inneemt: als ouders de ouders van de kinderen zijn en niet andersom. En ook hebben broers en zussen ieder hun eigen plek, eerst de eerstgeborene, dan de tweede op de tweede plek, dan de derde, enzovoort. Ook als een kind vroeg overleden is, heeft het nog steeds de plek in de kinderrij. Soms wordt er nooit meer gesproken over een kind dat (vóór of na de geboorte) overleed, en krijgt het kind dat daarna geboren werd, de plek van het overleden kind. Onbewust reageert dit kind dan – met ‘vreemd gedrag’ – op iets wat ‘niet in orde’ is. Lees ook:  https://wp.me/p2XSLz-1Cp

Helende klanken zetten dingen in beweging om te mogen veranderen en dit komt van binnenuit. Klare taal activeert wat aangeraakt is en werkt helend, dit kun je activeren door muziek, kunst, je eigen stemgeluid tevoorschijn te halen vanachter je masker. Als je je laat inspireren tot een eigen vorm, wordt dat creativiteit en soms ook kunst genoemd.

Waarom is het contact van mens tot mens tegenwoordig zo’n probleem?

De reden is, dat wij mensen evolutionair gezien in een nieuwe ontwikkelingsfase gekomen zijn. Want niet alleen persoonlijk, maar ook als mensheid maken wij op aarde ontwikkeling door. Die ontwikkeling verloopt in fasen. In ieder van die mensheidsfasen verandert de verhouding tussen mensen. En elk van hen vraagt om een andere wijze van omgang met elkaar.

Het gevolg van deze veranderingen is, dat de verbinding met een andere mens en elkaar verstaan niet langer vanzelfsprekend is. Al deze nieuwe ontwikkelingen maken echter dat in onze tijd de relaties met andere mensen uitermate gecompliceerd geworden zijn. Waarom ? Omdat we er onbewust van uitgaan dat de ander ons vanzelfsprekend aanvoelt en begrijpt. Als dat niet het geval is, zijn we verbijsterd of kwaad. Wíl hij of zij mij soms niet begrijpen? Zo wordt de eerste stap gezet naar misverstand, wantrouwen en conflict.

Waarom gaat het hier verkeerd? Het gaat mis, omdat wij in ons contact met andere mensen nog altijd uitgaan van die oude groepsfase waarin wederzijds begrip veel vanzelfsprekender is en verschillen niet gehonoreerd worden. Het gevolg is dat men elkaar voornamelijk aanspreekt op regels en gewoontes en niet op wederzijdse groeimogelijkheden.

Inmiddels beseffen we meer en meer: Ieder mens is uniek en communiceert daarom anders.

Hoe krijg je nu verbinding met dat wat in je leeft en bewust wil worden?

‘Wat is verkwikkender dan licht? – Het gesprek.’ Deze woorden uit het Sprookje van Goethe verwijzen naar de opwekkende, levensvernieuwende werking die kan uitgaan van een werkelijk gesprek. Als een mens werkelijk interesse toont voor het ‘verhaal’ van een ander en daar luisterend-vragend op ingaat, is het alsof er een geheimzinnige bron gaat stromen. Niet alleen komen dan gevoelens en inzichten naar boven die tot dan toe onbewust waren, maar ook wordt tussen deze twee mensen iets voelbaar van een nieuwe, hogere werkelijkheid.

Die verbinding krijg je in een werkelijk gesprek. In een gesprek met jezelf bijvoorbeeld. Vandaar dat het bijhouden van een dagboek hier goed werkt. Maar bovenal is er behoefte aan echt gesprek met een ander mens…..

In de dialoog waarbij echt geluisterd wordt gebruik je je eigen denken om het denken van de ander te begrijpen en je gevoel om je in te leven in diens gevoelens en ervaringen. Met je wil tast je af wat die ander eigenlijk wil. Er is dan even werkelijk contact van mens tot mens ontstaan.

Leren communiceren met de ander: het bepaalt of we eenzaam zijn of niet. Merkwaardig genoeg is eenzaamheid een taboe: veel mensen schamen zich ervoor en durven er niet over te praten. Ze hebben het gevoel dat het op de een of andere manier hun eigen schuld is. Steeds meer blijkt dat de wortels van eenzaamheid in de jeugd zijn ontstaan.  In de jeugd wordt meestal de basis gelegd voor de latere gevoelens van eenzaamheid. Anders gezegd: eenzaamheid ontstaat waar een mens het contact met het eigen hoger zelf is kwijt geraakt. Wie de moed heeft niet weg te vluchten voor de eenzaamheid – iets dat we op gezette tijden allemaal wel eens doen – maar als je er moedig doorheen gaat, ja, dan kan het gebeuren dat er in de diepste verlorenheid iets voelbaar wordt, iets wat onvoorstelbaar en ondenkbaar is: een andere, hogere wereld begint in het donker op te lichten, je voelt een ongekende nabijheid, je voelt je verwarmd.

Zó bezien is niet de eenzaamheid bedreigend, maar de angst voor eenzaamheid; mogelijk is het dan zinvol om je te gaan verdiepen in Geweldloze Communicatie.

De 4 elementen van geweldloze communicatie

Geweldloze Communicatie ondersteunt bij een andere manier van denken dan de meesten van ons hebben geleerd. Het kan je helpen oprecht te delen wat je bezighoudt en wat je nodig hebt. En het geeft concrete suggesties hoe dat van anderen te kunnen horen.

Het doel van geweldloze communicatie is in verbinding te komen met jezelf en met de ander. Geweldloze of Verbindende Communicatie moedigt ons aan onze aandacht te richten op wat wij en de ander waarnemen, hoe we ons voelen, wat onze onderliggende behoeften zijn en wat ieder van ons graag zou willen. Verbonden met wat ons hier en nu bezighoudt ontstaat er helderheid en ruimte voor mededogen en compassie. Waarmee een oplossing binnen handbereik ligt die zowel je eigen behoeften vervult als die van de ander… Wanneer je een verzoek doet aan een ander, loop je dus altijd het risico dat deze jouw verzoek niet inwilligt. De kunst voor de giraf is om hier met compassie en respect voor zichzelf en de ander mee om te gaan.

Het model van geweldloze communicatie bestaat uit vier elementen

Geweldloze Communicatie wordt ook wel ‘Verbindende Communicatie’ genoemd, als verwijzing naar de intentie: het gaat om een verbinding waarbij ieders behoefte erkend wordt. Geweldloze communicatie is een manier van communiceren ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Volgens Rosenberg is zowel de jakhals als de giraffe in ons allen aanwezig. In zijn boek “Geweldloos Communiceren” geeft hij voorbeelddialogen en oefeningen gericht op: waarnemen, voelen, behoeften (her)kennen en een verzoek uiten met de nadruk op wat je wél wilt.

Niemand kan een symfonie alleen spelen. Ook komt zij niet tot stand als iedereen alleen zijn of haar eigen stuk vertolkt. Pas in het afstemmen op en het samenwerken met elk van de anderen in het orkest komt de rijkdom van de symfonie tot volle glorie. De glorieuze uitvoering van de symfonie voltrekt zich als individuen hun eigen instrument goed bespelen en dat in hun samenwerking met de andere spelers zó doen, dat ieders specifieke inbreng bijdraagt aan de totstandkoming van een nieuw geheel.

Bronnen om verder te lezen:

De zeven ontwikkelingsfasen van mens, relatie en organisatie door Margarete van den Brink                                                          Verkwikkender dan licht door Margarete van den Brink; boek uitgegeven door Christofoor
Het gevecht met eenzaamheid door Hans Stolp
Geweldloze Communicatie Marshall Rosenberg

© Joke – fluisteralsjeblieft

 

Een gedachte over “nada brahma – de wereld is geluid

 1. Het belang van het openen van het keelchakra en het ophalen van ‘het oude (alchemistische) weten wordt tot mijn vreugde ook door Aluna nu vrijgegeven. Hier vindt je haar Song of Creation Activation die op dag 3, de rode Draakdag toon 41 bij mij in de mailbox verscheen.

  Het is engelstalig, maar leuk zijn haar tips om innerlijke brullen om te zetten in OM geluiden en zo wat zij de ‘Mary’s Gate’ noemt te openen, een etherische, niet-lineaire gate.

  ‘O’ is het geluid van het hart en als je het goed doet, kun je het voelen trillen in je hart. ‘E’ is het geluid van de keel, dat voel je als je de ‘E’ zingt. Samen OOOO EEEE zingen verplaatst de trillingen van je gevoel (hart) naar de keel – door komende tijd hier veel aandacht aan te besteden, zo stelt zij, openen we een portal van de aarde tot aan de hemel, een oude poort, Mary’s Gate genoemd, door in je geest het innerlijke gebrul naar buiten te laten komen. Niet boos dus, maar met hulp van de klanken OOOOO EEEEE

  De Sterre Ouderen en Aartsengel Michael zeggen geduldig te zijn. Alle mensen hebben dingen op te helderen, uit je creatief (openen keelchakra) en stuur liefde naar hen die dit nodig hebben.

  Hier de link:
  http://www.alunajoy.com/2014-aug28.html

  fijne zomertijd, gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s