gevoelens en onze taal

Gevoelig worden voor de taal van beelden

Als je tijdens je leven gevoel voor de taal van beelden ontwikkelt, dan kun je ervaren dat juist
in crisissituaties die veroorzaakt worden door problemen, ziekte, verlies, afscheid, sterven,
beelden kunnen troosten en bemoedigen. Dat komt doordat de beelden een heel verrassend
nieuw licht kunnen werpen op moeilijke levenssituaties. Juist als we heel sterk op onszelf
worden teruggeworpen, kunnen we heel ontvankelijk zijn voor beelden.

Enige tijd geleden bevond ik mezelf in een diep dal – ik ervaarde de samenhang tussen beeldentaal en de visie op leven en dood – door de dichter Novalis zo in alle eenvoud onder woorden gebracht:

‘Als een mens geboren wordt, sterft een geest.
Als een mens sterft, wordt een geest geboren’

Eén van de boeken van Elisabeth Kübler-Ross heet: Dood, het laatste stadium van innerlijke
groei. De titel van dit boek brengt tot uitdrukking, dat innerlijke groei, ontwikkeling van de
geest tot het laatst van het leven mogelijk is – als dat zo is dan zijn moeilijke situaties belangrijke vruchten. Ik ben gaan schrijven en ik schrijf en deel nog steeds….In de Midrasj staat de uitspraak: ‘Als we geboren worden, hebben we onze handen tot vuisten gebald, alsof we zeggen: ik kan de hele wereld aan. Als we sterven, zijn onze handen uitgestrekt: ik heb niets achtergehouden, alles behoort U toe, o God.’ De gesloten en geopende hand kun je beleven als een beeld van het zich steeds weer herhalende proces in ons leven van: ontvangen, je ergens mee verbinden, vasthouden en weer loslaten om je weer met iets anders te kunnen verbinden.

Sprookjes vertellen dat je een nieuwe gouden draad kunt vinden als je ‘de draad kwijt bent’. Sprookjes vertellen in gelijkenissen over de levensweg van de mens. En de gouden draad die mensen dan met elkaar verbond was een beeld van de gouden levensdraad van ieder die even als gemeenschappelijk werd ervaren.

De sprookjes zeggen dat we de strijd met het kwaad moeten aanbinden door
het goede te doen en door nieuwe wegen te zoeken. Zo gaat de mens in sprookjes de weg van
menswording, een weg van beproevingen en betoveringen naar verlossing. We kunnen ons
innerlijk verrijken met deze beelden en we kunnen kracht putten uit de sprookjes omdat we
kunnen zien dat op een betovering (beproeving) verlossing kan volgen als we daar naar
zoeken. We moeten echter de moed hebben om op weg te gaan, illusies ontmaskeren, het
verstarde los durven laten, de onzekerheid van het onbekende tegemoet durven gaan.
Eén van de ‘betoveringen’ waar we in onze tijd mee geconfronteerd worden is dat de
zichtbare, materiële wereld de enige werkelijkheid is en dat de mens niet moet denken dat hij
de kroon op de schepping is; hij is maar een dier.

Sprookjes kunnen ons verlossen van deze betovering omdat ze ons eraan herinneren dat ieder mens in diepste wezen een koningskind is, een wezen uit een goddelijk-geestelijke lichtwereld die tot taak heeft de duisternis op aarde om te vormen en het hemelse licht op aarde zichtbaar te maken. Sprookjes vertellen dat we op onze ontwikkelingsweg onze koninklijke waardigheid, die ons aanvankelijk was geschonken tijdens onze weg op aarde, stap voor stap zelf moeten
verwerven.Het is alsof in sprookjes de wijze en het kind elkaar de hand reiken. De wijsheid van iemand met veel levenservaringen en de verfrissende onbevangenheid van een kind. Deze wijsheid en onbevangenheid in sprookjes spreken aan omdat de ’innerlijke wijze en het innerlijk kind’ van mensen worden aangesproken. Dat is de grote kracht van sprookjes – met dank aan Bert Voorhoeve- 

Wat een kind nog van nature heeft, het leven met beelden, zijn we als volwassene vaak
kwijtgeraakt. We moeten als volwassene het ‘kind in onszelf’ terugvinden, dat leerde de ziekte van Alzheimer mij, zij spreken immers ook in de taal van beelden.

Alleen met het hart kun je werkelijk zien, het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.’ Iedere keer weer proberen te kijken met een nieuwe blik…alleen met je hart kun je goed zien,  een zin uit De kleine prins van Antoine de Saint-Exupéry – een eigentijds verhaal maar eigenlijk heel erg lijkt op de verhalen in de Popol Vuh, het heilige boek van de Maya…. en nu, nu wij leven in een Michaëltijdperk kunnen ook de iconen ons verder helpen, iconen zijn immers de oudste oerbeelden en vaak van Byzantijnse afkomst. Onder de afbeelding mee over de beeldtaal van deze icoon; bekijk het maar eens….

 

Bovenstaande afbeelding is van een oud byzantijns icoon op canvas met een gouden achtergrond. We zien Michaël als aartsengel met vleugels en een aureool.  De kunstenaar probeert hiermee aan te geven dat we te maken hebben met een goddelijk wezen.

Michaël heeft in de ene hand de wereldbol als teken van het goddelijke wereldplan voor de aarde- en mensheidsontwikkeling, dat door Michaël behoed wordt. De lans in de andere hand is het symbool van de strijd met het lagere ik die ook wel ons ego wordt genoemd. Michaël wil ons dus burgers van twee werelden maken die van het hoger en het lager zelf en wie dat kan verbinden werkt aan het leren denken met ons hart. Ons hartchakra is vrouwelijk van aard …

 

tekst loopt verder onder de afbeelding….

 

De samenhang tussen beeldentaal en de visie op mannelijk-vrouwelijk

In onze ziel komt in de tijd waarin wij nu leven iets nieuws naar boven. Onbewust voelen we dat dit nieuwe ons leven gaat veranderen, dat we misschien anders moeten gaan leven en andere visies krijgen op leven en tijd en dit kan veel angst wakker maken. Zonder de ego ontwikkeling kom je niet los van de omgeving en zelfstandig op jezelf te staan. Mannen gaan hierin een andere weg dan vrouwen. Het individualiseringsproces, het proces dat je tot een persoon maakt die op zichzelf staat, verloopt bij vrouwen veel moeilijker dan bij mannen. Mannen worden in hun ik-proces gesteund door de sterke verbinding met hun fysieke lichaam en door de in hen werkende centripetale kracht. De centrifugaal werkende ziel bij vrouwen zorgt ervoor dat zij haar mening vormt door eerst veel informatie te verzamelen en dan zorgvuldig allerlei standpunten tegen elkaar af te gaan wegen laat zij altijd ruimte open voor andere standpunten.

De psyche of ziel van de man en die van de vrouw werken dus totaal verschillend, dit heeft oa te maken met conditioneringen en de al of niet opgedane ervaring met gender-neutrale opvoeding

Een centrifugale kracht beweegt zich van het middelpunt af naar de omgeving.
Een centripetale kracht heeft de neiging zich naar binnen te keren en dus weg te trekken van het grotere geheel, de omgeving en andere mensen.

*Op grond van de centrifugaal werkende zielenkrachten van de vrouw of het vrouwelijke, ontwikkelde zich eigenschappen als ‘verbindend, ontvankelijk, warm, kwetsbaar, gevoelig, emotioneel, intuïtief, associatief denkend, betrokken op de omgeving, wegcijferend, relatiegericht, communicatief, open, meegaand, gerichtheid op de ander en op samenwerking, procesgericht etc.

*Op grond van de centripetale krachten van de man of het mannelijke, ontwikkelde zich eigenschappen als analytisch, logisch denkend, afstandelijk, verstandelijk, koel, strijdlustig, competitief, assertief, efficiënt, doel- en resultaatgericht, besluitvaardig, gerichtheid op zichzelf en op de zaak, macht etc.

In potentie heeft ieder mens de mogelijkheid om beide kanten, zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke zijde, volop in ontwikkeling te brengen. Dan worden mannen niet alleen rationeel, maar ook gevoelig en zijn vrouwen niet alleen afhankelijk van de mening van anderen, maar ook besluitvaardig en ik-bewust.

De ervaring van C.G. Jung met westerlingen is dat de samenleving van mannen vraagt dat ze het denken, de intellectuele functie ontwikkelen en van vrouwen dat ze de gevoelsfunctie ontwikkelen. Als je je beslissingen slechts op één van de twee baseert blijft de ander onder-ontwikkelt met alle gevolgen van dien – we gaan op weg met de vier kleuren als beelden van denken-voelen-gewaarworden-intuïtie en merken wel wat we gaan tegenkomen….

 

© Joke – fluisteralsjeblieft
De sleutelgetallen binnen de Tzolkin zijn 13 en 20. Op de juiste wijze geïnterpreteerd geeft de Tzolkin het potentieel van een ieder hier op aarde weer. Ook geeft de Tzolkin ons informatie over het waarom van bepaalde gebeurtenissen in ons leven, helpt ze ons herinneren op onze queeste naar onze diepste bron van waarheid. 

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s