Biografiewerk ziet de mens als levend in twee werelden, zowel in de aardse realiteit als in de geestelijke. Iedere biografie ontstaat in de tijd en door de interactie van de mens met deze twee werelden; welke twee wereld worden hier bedoeld en wat is dan meesterschap?

De eerste stap wordt gevolgd door een tweede, meesterschap in transformatie en de derde stap meesterschap in liefde. Meesterschap in liefde is het resultaat van de eerste twee meesterschappen. Liefde is het Leven zelf. Wanneer we liefde meester worden, dan zijn we verbonden met de Geest van het Leven die door ons heen gaat. Wij zijn niet langer het lichaam, de geest, of de ziel; we zijn liefde.

Voor Jung is het ego je eigen besef van jezelf. Het bepaalt het middelpunt van je bewustzijn en legt de verbinding met de wereld. Het ego blijft gewoonlijk boven de lijn van het bewustzijn; wanneer je je bewust wordt van jezelf, wordt je ego geboren. Daarom denken de meeste mensen dat hun ego is wie ze zijn.

Ooit in een ver verleden, zijn we als mensheid wakker geworden uit een diepe slaap, zoals een pasgeborene langzaam wakker wordt uit een dromerig bewustzijn. Paradijskinderen waren we…wijs, maar zonder ervaring. We daalden af en onze queeste van Licht door duister naar Licht nam een aanvang.

Twee grootheden , Rudolf Steiner en Carl Gustav Jung hebben benadrukt dat we burgers zijn van twee werelden, de wereld van het zichtbare en de wereld van het onzichtbare. Tussen deze werelden is er een drempel en op die drempel staat een wachter die de toegang tot de onzichtbare wereld verspert zolang men niet tot zelfkennis is gekomen. Steiner schrijft in dit verband over het herkennen en omvormen van de ‘dubbelganger’, een ‘wezen’ dat ons hoger Ik verhult. En Jung spreekt over het bevrijden van ‘de schaduw’, die ons ware Zelf verborgen houdt. Steiner benoemt twee wachters op de drempel: ‘De kleine wachter’ en ‘De grote Wachter’. Is de wachter dezelfde als de dubbelganger? Is het een engel? Ben ik het zelf?

Het ontwikkelen van zelfkennis vraagt om moed, eerlijkheid om het eigen duister onder ogen te zien. Maar wie het diepste donker heeft doorleefd,
die mag ook het hoogste licht ontwaren. Elk leven een stapje zetten  – tijd vrij maken voor die innerlijke scholing en bewustwording en soms ook omkijken.

Het oervertrouwen als zielvertrouwen is de basis van ons bestaan. De basisveiligheid die als blauwdruk geweven is in de wateren van de Moederschoot. Daar waar we allemaal in negen maanden tijd voorzien zijn van egokrachten. Krachten en eigenschappen die de verschillende planeten ons hebben meegegeven toen we naar de aarde afdaalden om geboren te worden. Ons karakter ligt dus al vast bij onze geboorte en voor ieder mens is het de opgave en het doel de verschillende polariteiten in je leven te integreren. Het is de vrije wil hier ten goede of ten kwade in dit leven vorm aan te geven, je kiest immers altijd.

Je hebt zelf gekozen om op een bepaalde geboortedatum geboren te worden en kiest daarmee dus ook voor dit energetisch ontwikkelingsprogramma. Je draagt alles in je wat je nodig hebt voor je aardse levensreis om een beetje wijzer te worden en wat liefdevoller…

Het ego en het IK of het lagere en het hogere zelf

Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego genoemd of de gewone alledaagse persoonlijkheid. De aanduiding ‘laag’ wil zeggen dat het niveau van het bewustzijn gekoppeld is aan het aardse materialistische denken en aan primaire krachten als instincten, driften, begeertes, emoties, e.d. die uit de lagere delen van onze ziel en lichamelijkheid afkomstig zijn en ook wel het ego wordt genoemd.

Het overwinnen van het ego gaat niet door het ego te ontkennen of weg te drukken zoals in veel oosters getinte opvattingen het geval is, maar op transformatie daarvan.

Het ego overwin je door in te zien op welke wijze je ego werkt en deze krachten bewust terug te houden en er anders mee te leren omgaan. Zo open je je ego, je alledaagse ik en vormt het van binnenuit om.

Ons hoger Ik is het zélf die ons die vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen liefdes krachten in ons toe. Het hogere deel van het ik wordt meestal het hogere zelf of geestelijke Zelf genoemd. Het is onze geestelijke kern, dat wat we in diepste wezen zijn. Ons geestelijke Zelf stamt uit de goddelijke wereld en maakt daarvan deel uit. Het wordt ook wel de Godsvonk of de druppel uit de zee van het Goddelijke genoemd of het hoger Ik. Eerst dan kan het licht verschijnen en de liefde zich een woning bouwen.

Ons geestelijke Zelf leeft als geestelijke oerkracht in de diepte van onze ziel, onbewust voor ons alledaagse, aardse bewustzijn. Waarom onbewust? Omdat ons ego, onze persoonlijkheid, nog niet sterk genoeg is om dat geestelijke deel al bewust in zich te dragen en door zich heen tot uitdrukking te brengen.Onze geest heeft zo’n onvoorstelbare kracht en wijsheid dat we het niet zouden uithouden als het nu al volop in ons werkte. Ons ego zou er zelfs door vernietigd worden. Vandaar dat in de menselijke ontwikkeling alles er op gericht is om enerzijds onze persoonlijkheid steeds sterker te maken opdát het in de toekomst op de juiste wijze drager van het geestelijk  Zelf kan zijn en anderzijds dat geestelijke Zelf heel geleidelijk aan ín het ego tot uitdrukking te brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eeuwenlang heeft ons geestelijke Zelf verborgen in de diepe diepten van onze ziel geleefd. Nu is de tijd gekomen dat het naar buiten mag treden. Het hogere Ik of het geestelijke Zelf wordt zichtbaar in onze bewuste idealen en in het verlangen naar de mens die we willen worden. Ook wordt het ervaarbaar in het bewustworden van de opdracht van ons leven, van de lessen die we willen leren, van de taken die we willen vervullen, van de bijdragen die we willen leveren aan andere mensen, de wereld en de mensheid als geheel. (rood-wit-blauw-geel….)

 

 

Het zelf, dat is de grote cirkel (b.v. mandala of labyrint, de parel in de oester) of het schip op zee – het ego is het kleine kapiteintje op de brug; door het ego te ontwikkelen, ontwikkel je je eigen waarde systeem. Je oordelen, je kritische vermogen en dergelijke zijn dus functies van het ego – dit is verbonden met de fundamentele wet van de karmische geboorte: je wordt geboren in de rol die jou precies past – en de samenleving bepaalt welk masker je draagt. Speel je rollen in de wetenschap dat je deze niet bent – dat vereist individuatie, het losmaken van je ego van het beeld van jezelf, van de maatschappelijke rol.

In termen van proces gaat het erom om dat een individu zich bevrijdt, verlost van moeder, oorsprong, het vertrouwde, het onbewuste. Held hoort tot het archetype van zelf, degene die zich zelf bevrijdt, zich verlost, afsplitst uit de afhankelijkheid van waar zelf uit voortkomt.

 

DE WEG VAN HET EGO NAAR HET HOGER ZELF, naar Liefde

Wie zich eenmaal bewust wordt van de eigen levenslessen, begint ook te beseffen dat al die levenslessen ons er uiteindelijk toe willen brengen om de sfeer van het ego los te laten en ons de sfeer van het hoger zelf eigen te maken. Ben jij je al bewust geworden van de stille krachten van het hoger zelf, de krachten van echte vrede, vertrouwen en innerlijke rust? Lukt het je om steeds weer de verbinding met die krachten te leggen?

 

© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s