In het zevenjaarsritme van je biografie regeert telkens een andere planeet. Anders gezegd, op onze levensloop is een inwerking van planeten te herkennen. Daarbij is er sprake van negen geboortes. De eerste zes of zeven van die geboortes verlopen als vanzelf: het zijn natuurlijke geboortes. Vanaf het 42e jaar hangen de geboortes echter van onze eigen inzet af.

Afbeelding

foto Natacha Einat

De wetmatigheden in de biografie neemt ons mee op een zoektocht door het landschap van de maatschappelijke en biografische dialoog tussen verleden en toekomst. Wat achter ons ligt (ons verleden) kan achterstevoren…als wegwijzer dienen voor en in alle opzichten menswaardige toekomst die nog voor ons ligt. Inmiddels zijn er veel boeken verschenen over biografiewerk.  De achtergrond van de levensfase met haar wetmatigheden speelt hierin een belangrijke rol. Deze zijn voor zover ik heb gelezen in alle schrijvens dezelfde. Rudolf Steiner benoemt binnen de fasen in het leven van een kind als eerste de fase van  ‘alles is mooi’ (0-7 jaar), dan de fase van ‘Goed’ (7-14 jaar) en dan de fase van ‘Waar’ (14-21 jaar). Belangrijk is niet dat je de wetmatigheden verheft tot een nieuwe waarheid, maar dat je jezelf vragen gaat stellen. Was het in de eerste 21 jaar van je leven allemaal wel zo mooi, zo goed en klopt het wel wat ik allemaal voor ‘waar’ heb aangenomen? Deze kun je plaatsen in het rijtje onderaan dit artikel en de andere op deze website en zo de grotere verbanden kunt gaan ontdekken bij wat er allemaal mogelijk is als je ‘vanaf een afstandje’ leert kijken naar jezelf en je eigen levensloop.

Langs deze weg kunnen wetmatigheden je ondersteunen bij de studie van je eigen biografie en je weerzin tegen de rotmomenten overwinnen. Deze ‘aantrekkers’ van aandacht hebben wellicht veel te vertellen maar komen pas goed tot hun betekenis als de context, het ontstaan of wat er uit ontstaan is, in
meegenomen wordt.

De eerste jaren van het leven tot aan het tijdstip van mondigheid, dus ongeveer tot het 21e levensjaar, bepalen het gehele leven van een mens. We worden geboren en komen in een bepaald gezin ter wereld, in een bepaald land en leren de gesproken taal. De innerlijke factoren worden bij de geboorte meegebracht, maar de taalontwikkeling vindt voornamelijk plaats door het wennen aan de klanken, de gesproken taal, van de omgeving.

De drie grote fasen in elk mensenleven zijn van oudsher bekend en worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwd. Een mens die zich van de fasen van het leven bewust is, zal niet willen oogsten voordat de boom is uitgegroeid en gebloeid heeft. Er zijn ook tradities die het menselijk leven in twee helften verdelen. Zij spreken over het grote inademen en het grote uitademen en een keerpunt ergens rond de 35 jaar. In deze tijd horen we veel over mensen die ‘ontwaken’. Een term die voortkomt uit het dag-nacht ritme. Als we uit de slaap komen, ontwaken we langzaam en openen ons voor de wereld.

Uitgaande van de drie grote fasen kunnen we deze in drie kleinere fasen onderverdelen. Daardoor ontstaan perioden van zeven jaar. Je kunt jezelf oefenen welke wezenlijke veranderingen in de levensloop hebben plaatsgevonden en wat we onder ogen moeten zien. Kortom, de beeldvorming is, zoals Goethe en Steiner die bedoeld hebben, een belangrijke fase in de biografiestudie op je weg naar bewustwording.

Rudolf Steiner heeft deze zienswijze, het 7-jaarsritme nieuw leven ingeblazen en een fundament gegeven. Zo zag hij dat aan het einde van de eerste grote fasen voornamelijk lichamelijke veranderingen, in de tweede meer in de ziel en in de derde fase vooral in geestelijk-psychisch opzicht zichtbaar worden.

Het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in kosmische wetten. Zo staan we vanaf de conceptie tot ons 7e levensjaar onder invloed van de maankrachten die onze gestalte en constitutie bepalen. Van 7-14 werken de mercuriale krachten die een gezond makende en harmoniserende functie op ons hebben, op ons in. Vanaf de puberteit overheerst de werking van de venus-krachten, die intensief het erotische gebied en de voorstellingen en idealen van deze derde periode beïnvloeden. Van 21-42 komen we onder invloed van de zonnesfeer, die in het bijzonder onze zielsmatige ontwikkeling vormgeeft. In de zonnesfeer verblijft het geestelijk deel van de mens de meeste tijd na de fysieke dood. We halen in deze periode de kracht om dingen uit het verleden, met name gebeurtenissen uit de jeugd te verwerken en opnieuw vorm te geven.

Van 42-49 wordt de invloed van Mars sterker. Mars schenkt ons de kracht tot verwezenlijking van onze doelstellingen om van 49-56 samen met de Jupiter krachten onze biografie van wijsheid te doordringen in dienst van de vormgeving van de biografie. En van 56-63 werken de Saturnus krachten die ons helpen terug te blikken op ons leven tot nu toe. In deze fase gaan we ons afvragen: hebben we onze doelstellingen, onze levensmissie herkent en in de vorm kunnen brengen?

Je merkt wel dat in het 7-jaarsritme verleden, heden en toekomst voortdurend met elkaar in verbinding staan op een wijze dat de werkzaamheid van de planeten te herkennen is. Maan – Venus – Mercurius – Venus – Zon – Mars – Jupiter – Saturnus. Zeer behulpzaam bij het lezen van astrologische artikelen ook en zeker in relatie tot de spiegelingen die ontstaan vanuit de planetensfeer.  De maanknoop met het ritme van 18½ jaar, het jupiter ritme van 24 jaar en het saturnus ritme van 28,9 jaar.

Het jaar van de Zon brengt steeds de impuls van de nieuwe zevenjaarsperiode. In de jaren nadat het 63e levensjaar gepasseerd is spelen Uranus, Neptunus en Pluto een groteren rol in de werking op de mens. Deze planeten nodigen je uit het hogere denken, voelen en willen dieper te gaan verankeren. Immers wanneer de organen tot hun volle wasdom zijn gekomen, kan de ziel in zekere zin spelen op zijn lichamelijke instrument en ontplooit de mens hogere vermogens in denken – voelen en willen; hier spelen de spiegelingen een grote rol.

Kort samengevat nog een keer zicht op het zevenjaarsfasen in je leven:

1 – 7 jaar: opbouw fysieke lichaam
7 – 14 jaar: opbouw etherische lichaam
14 – 21 jaar: opbouw astrale lichaam

21 – 28 jaar: opbouw gewaarwordingsziel
28 – 35 jaar: opbouw verstands- en gemoedsziel
35 – 42 jaar: opbouw bewustzijnsziel

42 – 49 jaar: keuzejaren: je wordt of onbaatzuchtig, of een tiran.
Spiegelt fase 14 – 21 jr.

49 – 56 jaar: jaren van wijsheid, dankbaarheid en harmonie.
Spiegelt fase 7 – 14 jr.

56 – 63 jaar: fysiek lichaam wordt brozer: geestelijke krachten
belangrijker. Intuïtie! 0 – 7 jr.

63 – 70 jaar: Laat het kind in je opstaan; laat goedheid van je
uitgaan; leef in verwondering.

70 – 77 jaar: Laat schoonheid van je uitgaan, straal rust uit en
medeleven.

77 – 84 jaar: Wees rechtvaardig en wees je bewust van de zin van
je leven.

Eerlijk kijken naar jezelf houdt ook in dat je naar binnen kijkt en je bewust maakt of je de opgave vervult van de zevenjaarsfase waarin je nu verkeert. Er is ook nog een ander ritme. Een belangrijk ritme. Het ritme van de maansknoop om de 18 jaar en zeven maanden en negen dagen. Op die moment kruisen de zonne- en maanbaan elkaar en dit kruispunt loopt in doorheen de dierenriem. Na elke maansknoop komt het kruispunt weer in dezelfde positie als het bij de geboorte innam. In principe maken we drie keer zo een kruispunt mee> in het 18e levensjaar – in het 37e levensjaar en rond het 54/55e levensjaar. De maansknopen krijgen steeds vaker elk een afzonderlijke betekenis binnen de oriëntatie van denken, voelen en willen. Een crisis in deze tijdvakken kan dus veel inzicht opleveren als je het verbinden gaat met het 7-jaarsritme. Zo ontwikkel je een gevoel voor ritme in je leven.

© Joke – fluisteralsjeblieft
biografisch advieswerk

Een gedachte over “De biografie in vogelvlucht

  1. Grappig, ik liep vanmorgen tegen een boek aan `Opstaan in het donker` met als subtitel `Wake up, hero` en het viel me op dat dat boek 52 hoofdstukken kent……. net zoveel als er GAP dagen zijn. Waarom zijn er trouwens 52 GAP dagen? Heeft dit ook een relatie met de grote cyclus van 52 jaar, wanneer we de leeftijd van de “wijzen” hebben bereikt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s