Traditioneel visualiseert iemand die mediteert zijn of haar gekozen godheid – een god of godin – op een levendige en gedetailleerde manier. Tegenwoordig betekent mediteren op de ademhaling gewoon puur de adem observeren zoals deze is, zonder deze op enigerlei wijze te veranderen. In dit geval wordt de adem het enige object van je meditatie. Ademhaling is de overheersende techniek die wordt gebruikt door beoefenaars van vipassana , meestal aangeduid als “inzicht” of “mindfulness” meditatie.

Wezenlijk hebben we het over de ongedeelde aandacht.  De ongedeelde aandacht is zowel de levende innerlijke stilte als de kracht om tot schouwen te komen. Het bewustzijn is aandacht, de ongedeelde vormeloze aandachtsstroom en oorspronkelijke kracht van het bewustzijn is puur bewustzijn. De ongedeelde aandacht is het volledig innerlijke en uiterlijke gewaarzijn wat ook wel ‘tegenwoordigheid van geest’ wordt genoemd.

mediteren als weg naar kalmte in het gevoel

Dichter bij je gevoel komen is je bewust worden welke gevoelens je hebt. Door waar te nemen hoe je gedachten je gevoelens en je beleving ervan beïnvloeden worden we ontvankelijker voor gevoelens en kunnen ze gelijkmatiger beleven. De winst die dit je brengen kan  is dat je jezelf en je gevoelens beter beheerst. Er is een fluisterende kalmte in je gevoel ontstaan.

“Je bent niet je gevoelens, je hebt ze”.

Allereerst is het belangrijk dat je beseft dat het niet gaat om het resultaat, maar om het oefenen, om het liefdevol aan jezelf willen werken. Oefen jezelf erin goed te voelen in plaats van je goed te voelen en ontdek hoe je met mediteren ‘volledige aandacht’ kunt beoefenen door te voelen wat bij je past. Bij het mediteren gaat het erom dat je oefent, geduld hebt en trouw blijft aan jezelf. Ervoor kiezen om elke dag ongeveer een kwartiertje te mediteren en vooraf wat basisoefeningen doen om stevig met beide benen op de grond te staan zorgt ervoor dat je niet gaat ‘zweven’.

Er zijn verschillende manieren om te gaan mediteren: woordmeditaties, gevoelsmeditaties en meditaties waarbij een symbolische voorstelling centraal staat. Belangrijk is dat je je even los maakt van de fysieke werkelijkheid en leeft in de wereld van je ziel of de wereld van je geest. Het gaat om de concentratie, zo mobiliseer je als het ware verborgen krachten in jezelf. Met andere woorden: je wekt je sluimerende tweede mens of hoger-Ik in je die actief wordt door de liefdevolle, bewuste inspanning van je hele wezen.

Het opgaan in volledige innerlijke rust en stilte is een goede manier om de ‘volledige aandacht’ te oefenen en vooral voelen wat het beste bij je past. Kies je voor een woord-meditatie, zoek een tekst of gedicht en laat je inspireren door dit langere tijd elke dag tot je te nemen.
Laat je niet meevoeren door sterke negatieve of positieve emoties voor iets of iemand, laat gevoelens niet met je op de loop gaan, maar kijk rustig naar het gevoel dat bij je opkomt: Wat zegt het jou?

Als je bij deze gevoelens stilstaat, verdiepen ze zich en wordt je ziel rijker. Het kan ook zijn dat je een bepaalde eenzijdigheid in je gevoel hebt ontwikkeld, probeer dan weer het juiste evenwicht te herstellen. Deze waarneming roept protest op, toch is het de moeite waard deze aanblik te verdragen. Je doet er zelfkennis mee op en maakt optimaal gebruik van de inwerking van Licht.

In onze gevoelstuin leeft een groot veld van irritatie, een dal van neerslachtigheid, een polletje  dankbaarheid, een klein bed eerbied etc. Hoe langer je je gevoelens leert gadeslaan kun je tot de ontdekking komen dat je nog een geheime tuin bezit, gevoelens die je wel herbergt maar vaak aan je zicht onttrokken is. Het zijn tere gevoelens, zoals de stemming die het blauw van de lucht in je oproepen kan of een bolletje wat uit de grond steekt. Het gaat erom dat je je gevoelens in jezelf toelaat, ze innerlijk verwoord, ze een naam geeft. Daardoor gaan ze bij je horen, je IK kan erbij komen. Deze gevoelsoefening is een kwestie van het vinden van evenwicht, dat jij zelf in de golfslag van je gevoelens overeind en in evenwicht blijft. In ons gevoelsleven hebben we altijd met polariteiten te maken: met lust en onlust, met vreugde en smart, met sympathie en antipathie. Probeer steeds het juiste evenwicht te herstellen, iemand die bijvoorbeeld niet kan huilen, moet leren huilen.

Je leert door de gevoelsoefening (innerlijk verwoorden) in het nu te leven.

Om een indruk te krijgen van gevoelens wanneer je behoeftes wel vervuld zijn:

Liefdevol Hartelijk, teder, vol mededogen, vriendelijk, zachtmoedig, warm Zelfverzekerd Gesterkt, open, trots, vastberaden, zelfbewust Dankbaar Dankbaar, erkentelijk, geraakt, geroerd, ontroerd Hoopvol Bemoedigd, optimistisch, verwachtingsvol Verfrist Gestimuleerd, hersteld, uitgerust, verjongd, vernieuwd Gestimuleerd Energiek, enthousiast, geanimeerd, gepassioneerd, geprikkeld, levendig, verbaasd, verlangend, verrast, versterkt, verwonderd Betrokken Aandachtig, alert, geboeid, gefascineerd, geïnteresseerd, geïntrigeerd, gestimuleerd, nieuwsgierig Vredig Gecentreerd, gelijkmoedig, gelukkig, helder, kalm, ontspannen, opgelucht, op mijn gemak, rustig, sereen, stil, tevreden, voldaan Geestdriftig Extatisch, gelukzalig, hartstochtelijk, opgewekt, opgewonden, stralend, uitbundig, uitgelaten, verrukt Vrolijk Blij, frivool, geamuseerd, gelukkig, opgetogen Geïnspireerd Onder de indruk, verbaasd, verwonderd……

Gevoelens (tbv Geweldloze Communicatie) wanneer je behoeften niet vervuld zijn:

Bang Angstig, in paniek, ongerust, ontsteld, op mijn hoede, verschrikt, versteend, verontrust, wantrouwend Afkeer Haatdragend, minachtend, vol afschuw, vijandig, walging Opgelaten Onbehaaglijk, ongemakkelijk, beschaamd, schuldig, verward Vermoeid Futloos, leeg, lusteloos, slaperig, uitgeblust, uitgeput, verslagen Pijn Alleen, berouwvol, gebroken, gekweld, gekwetst, miserabel, ontredderd Onrustig Alert, geagiteerd, gealarmeerd, geschrokken, nerveus, ongemakkelijk, ontdaan, onthutst, ontmoedigd, ontsteld, verbaasd, verbouwereerd, verschrikt Verward Ambivalent, aarzelend, onthutst, onzeker, perplex, twijfel verbijsterd, verloren, verscheurd Geërgerd Boos, gefrustreerd, geïrriteerd, ongeduldig, ontevreden, ontstemd Machteloos Hopeloos, hulpeloos, moedeloos Treurig Bedroefd, melancholiek, ontmoedigd, ongelukkig, terneergeslagen, teleurgesteld, verdrietig, wanhopig, triest Afwezig Afstandelijk, apathisch, gelaten, koel, ongeïnteresseerd, onverschillig, verveeld, vervreemd Kwaad Furieus, razend, verontwaardigd, woedend, wraakzuchtig Gespannen Chagrijnig, geïrriteerd, overweldigd, rusteloos, zenuwachtig Kwetsbaar Gevoelig hulpeloos, onzeker, wiebelig Verlangend Afgunstig, hunkerend, jaloers, nostalgisch, smachtend…..

‘Meditatie is de enige bewuste en systematische menselijke activiteit waar het in de kern niet gaat over het verbeteren van jezelf of ergens anders te komen, maar wel om simpelweg te realiseren waar je al bent.’ – Jon Kabat-Zinn

Kies elke keer of elke dag iets waarvan je vind dat je er verandering in kan aanbrengen. Zo doe je een beroep op de activiteiten van je bewustzijnsziel. Vind je dit lastig kun je er ook voor kiezen elke dag iets kleins uit liefde voor een ander of voor de wereld te doen. Gewoon omdat je liefdevol wil leven. Hou het simpel: zwerfvuil op straat in een prullenbak doen, complimentjes geven of iets voor het milieu doen in het besef dat alle beetjes helpen en jij daar bewust mee omgaat is al mooi.

Denken, voelen en willen vormen samen de ziel. Door ze eerst afzonderlijk (b.v. met hulp van de dagfluisters) en daarna in combinaties te oefenen versterk je de ziel. Bij het mediteren komen denken, voelen en willen losser van elkaar te staan en kunnen hun eigen weg gaan. Je voelt dan iets en denkt iets, dat met dat gevoel geen verband heeft. Je voelt bijvoorbeeld medelijden, maar je denkt: zoek het zelf maar uit. Of: je doet iets, dat je niet hebt bedacht en waar je niet tevreden mee bent.  De gevoelsoefening heeft als doel om je bewust te worden van je gevoel en om sterke gevoelens minder sterk te beleven en om zwakke en subtiele gevoelens sterker te beleven.

Het thema licht-donker is bij uitstek een thema van het bewustzijnszieletijdperk. In de bewustzijnsziel vind de waarneming plaats door innerlijke activiteit, bezinning en meditatie. Het wekken van de bewustzijnsziel is als een tuin, je moet bewust zaaien, onkruid wieden en snoeien….Meer kun je als tuinman-vrouw niet doen dan rustig wachten tot de planten gaan groeien en de bloemen gaan bloeien.

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “de ongedeelde aandacht of wat is mediteren?

    1. voor mij is het geen nieuwsbrief Ineke, Tzolkin reikt je een natuurlijk levensritme aan, inzicht in de energieën die wij dagelijks ervaren….dat dit zo is, blijkt wel uit jouw verwoording op je kerstkaarten. Geniet! gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s