Overal om ons heen, maar ook in ons zelf en in onze relaties met andere mensen, kunnen we de worsteling en de problemen ervaren die de overgang van de oude groep naar de eigen ik-ontwikkeling veroorzaakt – dat wil zeggen in de ontwikkeling van het eigen ik-bewustzijn dat zijn basis heeft in een actief eigen denken, voelen, willen en handelen. Daar horen vragen bij als ‘Wie ben ik werkelijk?’ ‘Waarom ben ik hier?’ ‘Waar dient dit allemaal voor?’ 

Het ego en het IK of het lagere en het hogere zelf

Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego genoemd of de gewone alledaagse persoonlijkheid. De aanduiding ‘laag’ wil zeggen dat het niveau van het bewustzijn gekoppeld is aan het aardse materialistische denken en aan primaire krachten als instincten, driften, begeertes, emoties, e.d. die uit de lagere delen van onze ziel en lichamelijkheid afkomstig zijn en ook wel het ego wordt genoemd en ‘ego-centrisch’ is. Dat wil
zeggen niet ‘sociaal’ is, maar ‘antisociaal’.

In onze tijd maakt het ik zich echter geleidelijk aan vrij uit de oude groep of oude gemeenschapsvorm, om zijn eigen ik-proces te gaan. Dat ik-proces zette in toen in l899 het Kali Yuga ten einde liep en het lichte tijdperk van Michael zijn intrede deed.  Michael is de leider van de bewustzijnszielentijd waarin het werkelijke ik, het geestelijke zelf, in mensen geboren wil worden. Dit ik-transformatieproces is nog niet zo lang in ons aan de gang dus, maar zet ons meer en meer in beweging  naar binnen te keren en op onderzoek te gaan in het eigen innerlijk, in je eigen biografie en in je eigen wezen, om daar antwoorden te vinden.

Door zo aan onszelf, onze zielekrachten en ons ik, te werken, gebeuren er twee dingen:
We bewerken de grond van ons ik zodat het geestelijke zelf in kan dalen. En er vindt transformatie plaats. Transformatie van ons ego-ik in de geestkrachten van ons geestzelf-ik. Iedere keer als wij iets begrijpen, waarheid vinden, ons een licht opgaat, vanuit inzicht het goede of het juiste doen, en dergelijke, wordt er iets van de ego-substantie van ons gewone ik omgevormd in de nieuwe krachtsubstantie van de geest, het geestelijke zelf.

Het hogere deel van het ik wordt meestal het geestelijke Zelf genoemd. Het is onze geestelijke kern, dat wat we in diepste wezen zijn. Ons geestelijke Zelf stamt uit de goddelijke wereld en maakt daarvan deel uit. Het wordt ook wel de Godsvonk of ‘druppel uit de zee van het Goddelijke’ genoemd of het hoger Ik.

De basis van onze lichamelijkheid (fysiek-, etherisch en astraallichaam) en voor onze ziel (ons waarnemen, denken, voelen, willen, handelen) en ons ik, is gelegd. Het ‘instrument’ is klaar. Nu gaat het om de nieuwe verbinding met de wereld van de geest. Niet om een verbinding van buitenaf, zoals in de oude groep, maar individueel, persoonlijk, van binnenuit. Vanuit de diepte van het eigen innerlijk. Daarmee zijn we als mensheid op een uiterst belangrijk en cruciaal punt in onze evolutie aangekomen – gaan we elkaar vinden doorheen alle grote tegenkrachten die een wig drijven waardoor, als je er niet alert op bent, de kloof steeds groter maken?

Vind er wél ontmoeting plaats dan gebeurt er iets essentieels….

Om verdergaande kristallisatie van de mens te voorkomen zullen we in onze tijd ons weer stap voor stap de krachten van liefde en compassie eigen mogen maken en de  aanwijzingen die het vernieuwde achtvoudige pad ons schenkt om lijden te verlichten gaan toepassen.

Deze acht innerlijke processen zijn, verkort weergegeven: 1 je gedachteleven mag je zo sturen dat het een getrouwe afspiegeling wordt van de buitenwereld 2 voor alles dien je weloverwogen redenen te hebben als je handelt 3 het juiste spreken dient betekenisvol te zijn en weloverwogen 4 wie handelt dient zo te handelen dat het bij zijn medemensen en bij gebeurtenissen aansluit en zich harmonisch voegt in de omgeving 5 richt je leven zo in dat je in harmonie leeft met de natuur, de geest en de zorg voor de gezondheid 6 probeer je taken en je plek te begrijpen en durf verder te kijken dan de vereisten van alledag 7 het zieleleven zoekt zoveel mogelijk ervaringen om te leren, noodzakelijk om van ervaringen te leren die kunnen helpen bij besluiten en handelingen 8 voldoende rust en tijd nemen om het innerlijk zich te laten uitspreken, erover na te denken en in te zetten bij je ontwikkelingsprocessen.

 

 

tekst loopt verder onder de afbeelding

 

overwinnen van het ego

Het overwinnen van het ego gaat niet door het ego te ontkennen of weg te drukken zoals in veel oosters getinte opvattingen het geval is, maar op transformatie daarvan.

Het ego overwin je door in te zien op welke wijze je ego werkt en deze krachten bewust terug te houden en er anders mee te leren omgaan. Zo open je je ego, je alledaagse ik en vormt het van binnenuit om vanuit bewustzijn en sturing vanuit je ik kun je je voornemen aan jezelf en aan je vermogens in relatie tot andere mensen te werken. De zelfreflectie, het tot inzicht komen, vanuit persoonlijk leiderschap kun je meer en meer inzetten op pro-actieve wijze. Zowel in denken, willen als voelen kies je bewust, handelt bewust en hebt oog voor de gevolgen volgens de principes van de leer van liefde en mededogen.

Oosters is het daarentegen om de tijd cyclisch te zien: gigantische tijdronden die zich steeds weer herhalen, en de evolutie als iets dat juist gaat van hoog naar laag, tenzij de mens zelf ingrijpt en zorgt dat zij involueert: dat zij terugkeert naar haar hoge niveau van oorsprong.

Als je de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) neemt als een parabel voor de ontwikkelingsgang van het egobewustzijn, dan kun je zeggen: het Oosten wijst het ego, die verloren zoon, af. Het Westen ontvangt de verloren zoon, het ego dat door de diepten is gegaan, nadat het zich heeft gelouterd en getransformeerd. En als je de bodhisattva-weg kiest, dan zul je, in een vrijwillig offer, op de drempel van de totale bevrijding blijven staan, zodat je je in dienst kunt stellen van net zo’n bevrijding van al je medeschepselen.

Eeuwenlang heeft ons geestelijke Zelf verborgen in de diepe diepten van onze ziel geleefd. Nu is de tijd gekomen dat het naar buiten mag treden. Het hogere Ik of het geestelijke Zelf wordt zichtbaar in onze bewuste idealen en in het verlangen naar de mens die we willen worden. Ook wordt het ervaarbaar in het bewustworden van de opdracht van ons leven, van de lessen die we willen leren, van de taken die we willen vervullen, van de bijdragen die we willen leveren aan andere mensen, de wereld en de mensheid als geheel.

Ons hoger Ik is het zélf die ons die vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen deze liefdes krachten, upeksha,  in ons toe. Het is nu belangrijker dan ooit om je in te zetten om Moeder Aarde te helpen – je eigen Hart is de schakel tussen het synchronisatieproces van het universele Hart en het Hart van Moeder Aarde……zo brengen we Liefde en Wijsheid – Oost en West – samen met hulp van de oproep van inheemse oervolken om naar je hart te luisteren en de stap naar partnerverbinding of gelijkwaardigheid te gaan zetten!

© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s