een brug bouwen tussen oost en west

De twee allergrootste oerpolariteiten die als stromingen een geweldig belangrijke rol in ieder van ons spelen zijn de archetypen van het mannelijke en dat van het vrouwelijke.  Het zijn de oerdynamieken van de ziel. Er zijn mensen die erop wijzen dat datgene wat ‘ziel’ genoemd wordt, nu in wetenschappelijke termen met ‘veld’ wordt aangeduid. Onder de zichtbare werkelijkheid ligt een onzichtbare werkelijkheid, dát wordt ‘veld’ genoemd, de kosmische Spin als Grote Moeder, een matrix in een matrix als een alles verbindend patroon waar wij allen deel van uitmaken. Ervin Lazlo beschouwd dit Akasha-veld als een gigantische baarmoeder: het is een baarmoeder waaruit alles voortkomt en waarin alles weer zal terugvloeien. Tal van nieuwe ontdekkingen geven meer inzicht in de kosmos die ons als kleed van de Moeder omvat en omhult. In haar armen wordt de Aarde gewiegd en spiraalt zij door de ruimte in slangvormige cycli van licht en donker. De I Tjing, het Boek der Veranderingen, is een van de oudste boeken uit China. In dit boek vind je de kern van het Chinese denken: de werking van yin en yang, gesteld in mystieke bewoordingen en symbolische tekens. Je kunt Tzolkin en I Tjing met elkaar verbinden, belangrijk is wel dat je goed inzicht vindt in Yin en in Yang in relatie tot de 20 zonnezegels, vier kleuren en 13 tonen in Tzolkin.

De yang-kracht, het scheppende mannelijke, de yin-kracht het ontvankelijke vrouwelijke bestaan in een onophoudelijke poging om deze twee krachten in evenwicht met elkaar te brengen op alle niveaus – en iedereen kan waarnemen dat Yang de boventoon is gaan voeren – de samenleving is niet in balans….. 

003-dreamstime

 

Het ego en het IK of het lagere en het hogere zelf

Dankzij de oosterse en westerse esoterische kennis weten wij dat ons ik uit twee delen bestaat: een lager deel en een hoger deel. Het lagere deel van het ik wordt ook wel het ego genoemd of de gewone alledaagse persoonlijkheid. De aanduiding ‘laag’ wil zeggen dat het niveau van het bewustzijn gekoppeld is aan het aardse materialistische denken en aan primaire krachten als instincten, driften, begeertes, emoties, e.d. die uit de lagere delen van onze ziel en lichamelijkheid afkomstig zijn.

Het hogere deel van het ik wordt meestal het geestelijke Zelf genoemd. Het is onze geestelijke kern, dat wat we in diepste wezen zijn. Ons geestelijke Zelf stamt uit de goddelijke wereld en maakt daarvan deel uit. Het wordt ook wel de Godsvonk of ‘druppel uit de zee van het Goddelijke’ genoemd of het hoger Ik.

Zijn we biologisch vrouw dan is het ego vrouwelijk en dragen we in ons onze eigen innerlijke mannelijkheid, die Jung de animus noemt. Als we biologisch man zijn is het ego mannelijk, en draagt de man zijn eigen vrouwelijkheid in zich, de anima. 

bewust en onbewust in het Westen

Ons geestelijke Zelf leeft als geestelijke oerkracht in de diepte van onze ziel, onbewust voor ons alledaagse, aardse bewustzijn. Waarom onbewust? Omdat ons ego, onze persoonlijkheid, nog niet sterk genoeg is om dat geestelijke deel al bewust in zich te dragen en door zich heen tot uitdrukking te brengen. Onze geest heeft zo’n onvoorstelbare kracht en wijsheid dat we het niet zouden uithouden als het nu al volop in ons werkte. Ons ego zou er zelfs door vernietigd worden. Vandaar dat in de menselijke ontwikkeling alles er op gericht is om enerzijds onze persoonlijkheid steeds sterker te maken opdát het in de toekomst op de juiste wijze drager van het geestelijk Zelf kan zijn en anderzijds dat geestelijke Zelf heel geleidelijk aan ín het ego tot uitdrukking te brengen.

Ons geestelijke Zelf of hoger Ik is de instantie in ons die van het ene leven naar het andere leven op aarde gaat, en tussentijds steeds een periode in de geestelijke wereld leeft. Ons ego of onze persoonlijkheid, daarentegen, is van incarnatie tot incarnatie steeds weer een andere. Doel van die steeds terugkerende incarnaties van ons geestelijke Zelf in een fysiek lichaam op aarde is dat wij langzaam maar zeker worden wie we werkelijk zijn. We kunnen ook zeggen: de zin van onze menselijke evolutie bestaat daaruit dat wij langzaam maar zeker het lagere deel van ons ik, ons ego, zó weten om te vormen dat we daarin in steeds sterkere mate de goddelijke krachten van ons geestelijke Zelf tot uitdrukking leren brengen.

overwinnen van het ego

Het overwinnen van het ego gaat niet door het ego te ontkennen of weg te drukken zoals in veel oosters getinte opvattingen het geval is, maar op transformatie daarvan.

Het ego overwin je door in te zien op welke wijze je ego werkt en deze krachten bewust terug te houden en er anders mee te leren omgaan. Zo open je je ego, je alledaagse ik en vormt het van binnenuit om vanuit bewustzijn en sturing vanuit je ik kun je je voornemen aan jezelf en aan je vermogens in relatie tot andere mensen te werken. De zelfreflectie, het tot inzicht komen, vanuit persoonlijk leiderschap kun je meer en meer inzetten op pro-actieve wijze. Zowel in denken, willen als voelen kies je bewust, handelt bewust en hebt oog voor de gevolgen volgens de principes van de leer van liefde en mededogen.

Oosters is het daarentegen om de tijd cyclisch te zien: gigantische tijdronden die zich steeds weer herhalen, en de evolutie als iets dat juist gaat van hoog naar laag, tenzij de mens zelf ingrijpt en zorgt dat zij involueert: dat zij terugkeert naar haar hoge niveau van oorsprong.

Als je de gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15:11-32) neemt als een parabel voor de ontwikkelingsgang van het egobewustzijn, dan kun je zeggen: het Oosten wijst het ego, die verloren zoon, af. Het Westen ontvangt de verloren zoon, het ego dat door de diepten is gegaan, nadat het zich heeft gelouterd en getransformeerd. En als je de bodhisattva-weg kiest, dan zul je, in een vrijwillig offer, op de drempel van de totale bevrijding blijven staan, zodat je je in dienst kunt stellen van net zo’n bevrijding van al je medeschepselen.

Eeuwenlang heeft ons geestelijke Zelf verborgen in de diepe diepten van onze ziel geleefd. Nu is de tijd gekomen dat het naar buiten mag treden. Het hogere Ik of het geestelijke Zelf wordt zichtbaar in onze bewuste idealen en in het verlangen naar de mens die we willen worden. Ook wordt het ervaarbaar in het bewustworden van de opdracht van ons leven, van de lessen die we willen leren, van de taken die we willen vervullen, van de bijdragen die we willen leveren aan andere mensen, de wereld en de mensheid als geheel.

Ons hoger Ik is het zélf die ons die vragen stelt en aan onze innerlijke deur klopt opdat wij wakker worden, op zoek gaan en aan onszelf gaan werken. Zo nemen deze liefdes krachten, upeksha,  in ons toe. Het is nu belangrijker dan ooit om je in te zetten om Moeder Aarde te helpen – je eigen Hart is de schakel tussen het synchronisatieproces van het universele Hart en het Hart van Moeder Aarde……

© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s