De wereld- of levensboom is een belangrijk symbool in matriarchale culturen: het verbindt de onderwereld van onder de aarde via de middenwereld van de wezens op de aarde met de bovenwereld van de kosmos. Deze drie-deling kun je overal ter wereld leren herkennen. Sprookjes, sjamanisme, religieuze en mythische verhalen etc. zijn opgebouwd volgens deze structuur en helpen ons de grondbetekenis beter begrijpen. Oude volkeren kenden het ook; het is overal ontstaan en leeft tot op de dag van vandaag voort. Het is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld.

De wereldboom verschilt niet met de levensboom oftewel onze ruggengraat

Dit drievoudige universum wordt bij elkaar gehouden door een wereldas: De Axis Mundi. Deze as dringt door in het centrum van alle drie zoals een belangrijke berg of holle boom. Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de jakobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Symbolen die erop duiden dat de mens verbinder is tussen hemel en aarde. Rudolf Steiner zegt hierover:

`Voor de energiestromen naar de aarde en naar de hemel zijn wij mensen sleutelfiguren, maar daar waar het de mens niet mogelijk is, zijn het de dieren en elementairen die dit werk volbrengen. Waarbij je de elementairen kunt beschouwen als grote bemiddelaars tussen hemel en aarde. Zo leggen mensen, dieren en elementaire wezens met elkaar een levende verbinding tussen hemel en aarde.`

 

 

De middenwereld bestaat voornamelijk uit de gewone wereld maar is toch meer dan alleen materie, de middenwereld wordt weleens vergeleken met een labyrint of kruispunt van wegen. Immers de invloeden van boven- en onderwereld komen hier samen en moeten hier in balans gebracht worden.

Binnen het traditionele sjamanisme waarin het gaat om een kosmologie, een kosmisch wereldbeeld,  worden de vier elementen en de vier windrichtingen bij de middenwereld ingedeeld. Deze krachten worden niet beschouwd als abstracte begrippen maar als vertegenwoordigers van specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk belichamen de vier windrichtingen de opeenvolgende fasen van levenscycli evenals de belangrijkste aspecten van de kringloop van leven, dood en wedergeboorte, de elementen die ook te herkennen zijn in het verhaal van Demeter met haar dochter Koré (Persephone). Eleusinische mysteriën. Als je op zoek gaat naar het verhaal van Demeter, verbonden met die Eleusinische mysteriën, kun je veel verschillende versies vinden. Veel van wat zich voltrok op de mysteriescholen, de naam zegt het al, bleef geheim.

Er waren zeven inwijdingsstappen’ die een myste, een leerling, kon doorlopen maar in onze tijd is het Leven Zelf onze inwijder. Niet langer meer bezoeken wij in het geheim, mysterie-inwijdingsscholen, niet langer meer is er een goeroe die mij initieert of een hiërofant die mij inwijdt in het geestelijk bewustzijn. De 7 fasen van inwijding brengen ons vanzelf bij onze levenslessen. Terugkijkend op eerdere fasen ontstaat een nieuw begrip en vindt de uiteindelijke integratie plaats. Daarmee ontstaat weer een mogelijkheid om een nieuwe les te leren en maakt iemand zich klaar om opnieuw naar het oosten te gaan om te zien wat de volgende stap is…..Uit overgeleverde en teruggevonden bronnen kunnen we leren dat mysteriën verbonden met het getal zeven. Denk maar aan de zevenmijlslaarzen, de zeven dwergen en Sneeuwwitje, de zeven geitjes en de zevenkoppige draak.  Er zijn ook zeven werken van barmhartigheid, zeven hoofdzonden, zeven sacramenten en zeven vrije kunsten en niet te vergeten zeven chakra’s die samen met de drie grote Ik-krachten (denken, voelen, willen) de boven- midden en onder pool vertegenwoordigen en net als in sprookjes  of bij de drie Maria’s in drie kleuren of lagen te herkennen zijn.

Mircea Eliade, van oorsprong Roemeens godsdiensthistoricus, In alle tradities en dus ook bij de Maya staan 3 vrouwen of godinnen symbool voor denken-voelen-willen. Bij de Maya is Konijn het totemdier voor Groei (denken) In haar wevende ‘rainbow lady’ gedaante zet zij het universum ritmisch in beweging met spintol en klos als symbool van het voelende weven. En in haar gedaante als Vrouwe met de Kruik zien we als symbool van het helende, zuiverende Water. De ‘vrouw met de kruik’ heeft volledig meesterschap (willen) gekregen over de geheimen van het leven en kennis van het Al en wordt in de christelijke traditie Maria Magdalena – Een energie die zich toont als een Zwarte Madonna. Een manifestatie van het bewustzijn van Moeder Aarde en in die hoedanigheid krachtig inwerkt op het fysieke lichaam, het element Aarde in jou en in mij waarin beschaving zich opnieuw definieert. En de mensheid zowel op persoonlijk vlak als collectief en mondiaal weer de zuivere, serene, onbevlekte wijsheid gaan verklanken in liefde.schrijft in zijn boek over sjamanisme ook over het verschil tussen een medicijnman en een sjamaan. Een medicijnman heeft zijn kennis verkregen voor overlevering. Deze wordt doorgegeven van vader op zoon, van moeder op dochter, van generatie op generatie. Kom je bij een medicijnman met een probleem, dan zal hij uit deze kennis putten. Eliade schrijft dat een sjamaan niet alleen een ziek man is, hij is voor een ziek man die genezen is, die erin geslaagd is zichzelf te genezen. Wij kennen dit fenomeen als de ‘wounded healer’ – een sjamaan heeft geleerd helpers (via dromen b.v.) de andere wereld om raad te vragen, sommige culturen gebruiken de dans als middel, denk aan de derwisjen. Anderen de drum of de trommel en weer anderen maken gebruik van kruiden etc. Als wij westerse mensen deze technieken toepassen zijn we nog geen sjamaan, we gebruiken technieken die sjamanistisch zijn. Wel kunnen we meer respect opbrengen voor bomen, zorgen dat ze niet zomaar gekapt worden……

Hoewel wij in onze westerse cultuur een tijdlang niet gewend zijn geweest om uit de gaan van het Geheel van Leven als een Eenheid, hebben veel andere culturen sinds duizenden jaren de Cirkel als symbool gebruikt voor de Geheel van Leven, deze Eenheid die alles omvat en waarbinnen alles een plek heeft. Het Web van Leven brengt zo op een eenvoudige manier in beeld dat we uiteindelijk geen tegenstrijdige maar gemeenschappelijke belangen hebben en dat het hebben van goede relaties tussen alles wat leeft, belangrijk is voor het welzijn van alles en iedereen.

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “De wereldboom of Axis Mundi

  1. Een nieuw Godinnenkleed……………ditmaal voor Brigida.
    Ik denk er al zo lang over en heb al plannen en tekeningen gemaakt. Morgen (vandaag) is dus een goede dag om te beginnen. Dank je wel Joke………….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s