De correspondentie tussen Aarde en Mens

De tijdperken van moeder Aarde in relatie tot het vierledig mensbeeld, je fysieke, emotionele, mentale en spirituele uitstraling en de opgave het tot uiting brengen van het IK-BEN-Zijn. 

Moeder Aarde gaat door zeven tijdperken heen:

1. Het Polaire Tijdperk
7. Het zevende Tijdperk
2. Het Hyperborese Tijdperk
6. Het zesde Tijdperk
3. Tijdperk van Lemurië
5. Het na-Atlantische Tijdperk

4. Tijdperk van Atlantis

De eerste drie tijdperken zijn herhalingen (op een hoger niveau): de mens maakt zich achtereenvolgens het fysieke lichaam, het etherische lichaam en het astraal lichaam eigen. Deze herhalingen zijn nodig omdat nu pas, op moeder aarde, het element aarde of materie aan de schepping wordt toegevoegd, zodat de mens pas op aarde tot een stoffelijk wezen wordt. Pas in het vierde tijdperk , Atlantis,ontwaakt het vierde element van het menselijke wezen: het Ik. De drie tijdperken die na Atlantis volgen, zijn in zekere zin een herhaling van de eerste drie tijdperken, maar nu worden de wezensdelen omgevormd naar een hoger niveau met behulp van de zojuist verworven kracht van het Ik.

Dat betekent dat het tijdperk, waarin we nu leven, het na-Atlantische Tijdperk, een herhaling is van Lemurië op een hoger niveau. En dus is het in dit tijdperk onze opdracht ons astraal lichaam (onze driften en emoties) met de kracht van het Ik te leren beteugelen.

Over elk tijdperk valt veel te lezen, graag wil ik wat aandacht voor het Lemurische tijdperk vragen. De term ‘lemurisch’ komt van het Latijnse woord lemur, dat geest of schim betekent. Plato, die een ziener was, vertelde een verhaal over het Lemurische tijdperk. Hij schreef dat in die dagen mensen seksueel gezien één waren. De voorkant was mannelijk en de achterkant vrouwelijk. Dit gebeuren staat bekend als ‘de scheiding der geslachten’ waarbij sommigen meer ontvankelijk waren voor de ene invloed en sommigen voor de andere. Langzaam maar zeker werd dit verschil fysiek waarneembaar in de scheiding van de seksen.

Aan het begin van de derde ontwikkelingsperiode van de Aarde, de Lemurische tijd, waren de omstandigheden vanzelf verschillend van die van nu. De voormens van toen was dubbel geslachtelijk: mannelijk-vrouwelijk ineen, de scheiding in twee geslachten was een geweldige stap in de evolutie van de mensheid. De helften worden van elkaar gescheiden waardoor de voortplanting minder energie kostte en het overschot gebruikt wordt om het brein uit op te bouwen. De condities veranderen; voortplanting leidt tot bewustzijn van het fysieke: pijn, dood en geboorte worden een nieuwe realiteit. In de Lemurische tijd raakt de mens zich ervan bewust een spiritueel wezen te zijn in een fysiek lichaam. Hier ontstaat het bewustzijn dan men kan scheppen via de wil en de verbeelding, allereerst nog bij de mysteriescholen om de mens-in-wording te trainen en te onderwijzen.

In de Lemurische tijd worden vrouwen anders opgevoed dan mannen. Bij vrouwen wordt de verbeelding meer gestimuleerd. Zij leerden b.v. in stormen schoonheid te ontdekken. Bij mannen wordt de wil gestimuleerd door moedige daden te verrichten. Daardoor ontwikkelden mannen een harder fysiek lichaam waarin het etherische en astrale lichaam volledig konden indalen. Het vrouwenlichaam blijft zachter, de ‘spirituele lichamen’ hangen meer om haar heen waardoor zij meer gericht blijft op de onderlinge verbondenheid tussen alles wat leeft. Pas in onze tijd is het punt bereikt dat onze ziel en ons IK zover ontwikkelt zijn dat ons ware zelf, als vierde laag in ons bewustzijn die sinds die Lemurische tijd telkens weer bij de conceptie werd herhaald, in de eerste zeven jaar van ons leven een grotere rol speelt. In de huidige mens immers trekt het etherische lichaam zich terug in het lichaam in de periode van het tanden wisselen, dit ervaren wij als heimwee. Besef dat het niet meer op aarde willen zijn of incarneren ego-gedachten zijn, death is not the end of consciousness, but a transformation of consciousness.

Waren wij mensen dubbel geslachtelijk, androgyn gebleven dan had onze ziel zich niet of nauwelijks kunnen ontwikkelen en ons ik-bewustzijn ook niet. Dubbel geslachtelijk en ongedifferentieerd wil zeggen dat het mannelijke en het vrouwelijke, het bevruchtende en het bevruchtwordende element, beide aanwezig zijn, in een mengvorm binnenin één lichaam. Dus niet gescheiden in twee verschillende lichamen, de voortplanting speelde zich geheel en al binnen het ene lichaam af, dit wordt wel ‘maagdelijke’ voortplanting genoemd. Bijzonder is het dat de embryologie, de wetenschap die zich met het ongeboren leven bezighoudt, vertelt dat het menselijke embryo dat na de bevruchting binnen de moeder groeit, de eerste zeven weken…..androgyn, dubbel geslachtelijk te noemen is. Beide geslachten zijn in aanleg aanwezig, maar er is nog niet één uitgekristalliseerd.

Het woord androgyn komt van het Grieks: andros betekent man en gyné betekent vrouw.

Rudolf Steiner vertelt in zijn boeken dat door de inwerking van het mannelijke element in het vrouwelijke, door het samenkomen van mannen en vrouwen, het de man is, de vader dus, die het geslacht van het toekomstige kind bepaalt. Dit heeft te maken met X en Y chromosomen; belangrijk om te onthouden is dat bij de vrouw het mannelijke blijft bestaan en bij de man het vrouwelijke. Zo worden wij levenslang herinnert aan het feit dat de mens in wezen in aanleg androgyn of biseksueel is. De term gender-neutraal of een gender-neutrale opvoeding betekent dus niet dat je je mannelijkheid of vrouwelijkheid helemaal uitsluit, maar dat je zorgt dat een kind van beide werelden iets meekrijgt.

Zo zien we dat al in de Lemurische tijd de mens zich ervan bewust werd dat hij een spiritueel wezen is in een fysiek lichaam, onderworpen aan de cyclus van geboorte, dood en wedergeboorte, om uiteindelijk het tot uiting brengen van het IK-Ben-zijn, of zoals Luther vertaalde: ik worde… mogelijk te maken. Het is daarom dat er vrouwelijke én mannelijke incarnaties ontstonden, die elkaar aflosten. De ene keer verschijnt ons geestelijk wezen in een mannelijk lichaam en de andere keer in een vrouwelijk lichaam. In beide doen we totaal verschillende ervaringen op en dat is ook de bedoeling. Door de steeds andere invalshoek worden we omvattender en bewuster. Het is allemaal onderdeel van het leren hoe op aarde te leven en sommige ‘praktijken’ kunnen nog steeds worden teruggevonden bij oeroude  beschavingen die nog niet zijn blootgesteld aan moderne beschaving.

Als we ons Gaia voorstellen als de Grote Moeder en de mens zien als haar kinderen – dan is ons hele wezen nauw verbonden met Gaia en de natuur. De Grote Moeder, sinds jaar en dag een troost voor mensen en de bron van liefde, rijst weer op uit ons midden en wijst ons de weg in deze grote transformatie.

Sociaal historicus Riane Eisler kwam als één van de eerste wetenschappers tot de conclusie dat er in principe aan alle menselijke culturen en samenlevingen wereldwijd en door alle tijden heen slechts twee basismodellen ten grondslag liggen, het dominatormodel en het partnerschapsmodel. Het dominatormodel is wat in gangbare termen ofwel patriarchie ofwel matriarchie wordt genoemd, namelijk het rangschikken van de ene helft van de mensheid boven de andere. Het tweede, waarin maatschappelijke verhoudingen voornamelijk zijn gebaseerd op het principe van verbinden in plaats van rangschikken, noemt ze het partnerschapsmodel. In dit model wordt verschil niet gelijkgesteld aan inferioriteit of superioriteit. Deze twee modellen beschreef ze in het boek The Chalice and the Blade, de Kelk en het Zwaard dat ook in Nederland verscheen in 1987. Volgens Riane zijn het dominatormodel en het partnerschapsmodel niet alleen 2 theoretische modellen uit een ver verleden maar ook onze huidige keuze voor de twee paden naar de toekomst.

In het yin-yang symbool van het taoïsme (I Ching) is mooi te zien dat de complementaire paren samenwerken in een constant rijzen en dalen en daarmee een dynamisch evenwicht creëren. Uit dit dynamische en harmonisch evenwicht van het feminiene en het masculiene komt nieuw leven voort. Wanneer we creëren vanuit ons hart en ons Hogere Zelf kunnen we de dualiteit overstijgen en zal dat wat we creëren zowel in evenwicht zijn met onszelf als met het grotere geheel.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Advertenties

9 gedachten over “De correspondentie tussen Aarde en Mens

    1. fluisteralsjeblieft Berichtauteur

      het is werkelijk een enorm en vaak gemaakt misverstand dat de Tzolkin alleen gaat over de eigen geboortekin Angelique. In principe gaat het om het integreren van alle zonnezegels (daarom deel ik dit ook), met je zonnen- horoscoop als eerste inzicht in jouw potentieel. Misschien weet je dit wel, je reactie doet anders vermoeden. gr. Joke

    2. Angel

      Ja Joke dat weet ik wel hoor. Als mijn reactie anders jouw anders doet vermoeden is dat een invulling van je gedachten. Het was gewoon een compliment over de tekst en een groet van mij, maar dont worry, zal het niet meer doen 🙂

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s