Meer dan de helft van de Nederlanders leeft op een of andere manier met karma en reïncarnatie. Als je dat alleen al tot je doorlaat dringen dan besef je dat er zich op dit gebied een behoorlijke revolutie heeft afgespeeld. De wet van karma zorgt ervoor dat datgene wat we in het ene leven hebben gedaan doorwerkt in het volgende leven. Deze kosmische wetmatigheid wordt ook wel de wet van Oorzaak en Gevolg genoemd.

Onze karmische draden nodigen uit tot ‘wie goed doet, goed ontmoet’ en ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf en je naaste’.Karma heeft te maken met vorige levens en daaruit voorkomend de taak die de ziel zichzelf stelt aan het begin van het leven. Karma wordt vooral ervaren vanuit het onderbewuste en bovenbewuste, de zogenaamde speling van het lot. Wat we kunnen leren van Karma is gericht op onze groei in inzicht, bewustwording en liefde. Bij elke ervaring kun je dus steeds weer de vraag stellen: wat mag ik hieraan leren…

wat is reïncarnatie eigenlijk?

Het woord reïncarnatie betekent letterlijk: weer in het vlees komen. Re- in-carnatie- komt van caro – dat vleselijk lichaam betekent. Dus weer in het lichaam komen – je zou kunnen zeggen leven hier op aarde is gewoon een aflevering uit een veel langer durende feuilleton en de banden die eenmaal gesmeed zijn, gaat meestal ook in een volgend leven door.

Karma is een Sanskriet oftewel Oudindisch woord en komt dus voort uit de oosterse traditie. Het Boeddhisme stelt dat de mens door goed te leven, zich los kan maken uit het zogeheten rad van wedergeboorte. Door goed te leven wordt het (negatieve) karma van vorige levens opgelost en kan de mens terugkeren naar het Nirvana, een toestand van eeuwigdurende gelukzaligheid.

In de oosterse tradities is karma en reïncarnatie iets vanzelfsprekends. En dat wás het eens, lang geleden, zeg maar in de eerste drie eeuwen na Christus, in de spirituele traditie van het christendom ook nog. Totdat deze traditie door de groeiende kerkelijke traditie van het christendom, vanaf de derde eeuw na Christus, met harde hand werd uitgeroeid, zij het dat deze inzichten in het geheim werden doorgegeven, b.v. op de esoterisch-christelijke school in Athene.

In de Westerse traditie wordt karma gezien als een nieuwe kans om datgene wat nog niet bewust of volgroeid is alsnog te leren. Met karma wordt bedoeld: alles wat ik zeg, alles wat ik verzwijg, wat ik doe, wat ik nalaat, de manier waarop ik leef, dat alles bepaalt mijn volgende leven.Boeddha heeft ooit eens gezegd: ‘wil je je huidige leven begrijpen, en zou je ook iets meer willen weten van je vorige levens, hoe dàt nou in elkaar zat, dan hoef je alleen maar te kijken wat er in dít leven gebeurt”,en als je daar goed naar kijkt, dan kom je er vanzelf wel achter wat er in vorige levens allemaal gebeurd moet zijn.

Bijna alle mensen die nagedacht hebben over karma en reïncarnatie zeggen, en dat spreekt mij ook zeer aan: alleen als je uitgaat van karma en reïncarnatie dan kan het leven een zekere rechtvaardigheid krijgen. Daarvoor is het belangrijk inzicht te krijgen in de manier waarop onze levenshouding van leven tot leven een transformatie ondergaat; bijvoorbeeld: haat in het ene leven leidt tot leed in een volgend leven, en dat leed verschijnt in een daaropvolgend leven weer als geslotenheid. De Bijbel brengt dit onder woorden in: wat gij zaait, zult gij ook oogsten, een natuurbeeld wat ons helpt bezinnen op vragen…over de werking van de wetten van karma in de verschillende levensperioden van een mens.  In Tzolkin speelt de energie van het jaar waarin je 26 werd een grote rol; het is het jaar waarin de voorbereiding van de wetten van karma volop in werking zijn gekomen en zich stap voor stap en met een toenemende intensiteit zich begint te ontvouwen.

Als we onze karmische lessen geleerd hebben staat ons leven vanaf ongeveer onze 52e verjaardag in het teken van een groeiende wijsheid, een toenemende belangeloze aandacht voor anderen, en in een steeds zuiverder en intenser aanvoelen van de verborgen werkelijkheid, die achter de zichtbare schuil gaat, maar die voor de wijzer wordende mens duidelijk wél de eigenlijke werkelijkheid is.

Allereerst zullen we in deze tijd en in dit leven geconfronteerd worden met ál die relaties uit vorige levens, waarin nog niet van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, maar van macht sprake is. Het doel van de hernieuwde ontmoeting is dat de onopgeloste emotionele kwestie alsnog wordt opgelost. Dit gebeurt doordat de oude manier van met elkaar omgaan eerst in korte tijd weer tot leven komt (herhaling van de oude situatie) en er vervolgens bij beide partners de keuzemogelijkheid is er nu op een andere manier mee om te gaan. Het spirituele doel van de hernieuwde ontmoeting is dus dat je nu andere, bewustere, keuzes maakt dan in dat vorige leven….. Er is een verschil tussen

 

Er is een verschil tussen iemand met wie je een karmische relatie hebt en een soulmate, juist in deze tijd tonen relaties de vele gezichten van Liefde. Als de relatie echter een familielid van je betreft, ook als het een ongemakkelijke relatie is, moet er misschien karma worden opgelost.  Aantrekkingskracht en je aangetrokken voelen tot iemand of tot iets is iets wat onbewust gebeurt en is rationeel niet te verklaren – voor wie ben je er met je ziel bij?  

Wat is een spirituele relatie?
Een spirituele relatie is een heilige verbinding.

Heilige energieën komen via de kanalen van de verbindingen tussen mensen binnen. Een voorwaarde voor een spirituele relatie is kwetsbaarheid. Juist in die kwetsbaarheid zijn mensen in staat elkaar te verminken, een donkere kracht die de groeikracht niet bevordert maar er juist op uit is je van het groeien en ontplooien weg te houden. Er is zoveel liefde in de wereld en het vraagt een bepaalde manier van kijken om dat te zien. Als liefde energie is en verliefdheid een onverwacht, niet gepland, plots optredend verschijnsel is, kan worden gesteld dat de energie-uitstraling van de ander de trigger is. De ander vertegenwoordigt iets wat je raakt, waar je iets mee wilt, waar je nieuwsgierig naar bent, wat je in jezelf wilt ontwikkelen, wat je niet los wil laten. Verliefdheid komt dus doorgaans voort uit een gemis, een gemis in het samenspel tussen het lichaam en de geest, het bredere energieveld dat de mens omgeeft. Verliefdheid is hypergevoelig gericht op het nu, op het directe ervaren. Maar Liefde is een beweging, een gevoel – het belangrijkste streven van liefde is dan ook: verbinding maken, want zodra de verbinding van hart tot hart gelegd is kan zij vrijuit blijven stromen.

Liefde heeft toekomst, dat staat vast – de eerste liefde is niet een ander, maar liefde voor het eigen ontwikkelingspad. Liefde is het energieveld van een ander (leren) toestaan om volledig in het mijne te bewegen naar alle uithoeken. Die ‘ander’ kan natuurlijk ook de natuur, een dier, kunst of muziek zijn, verbonden met jouw gewortelde passie en gevoel voor intimiteit.

In een karmische relatie heb je meestal in een vorig leven een kwetsende ervaring beleefd – het is een schuld die vereffend moet worden. Er bestaat een onvermijdelijke aantrekkingskracht tussen de betrokkenen, die in het begin verleidelijk en vertrouwd lijkt. Na verloop van (soms korte tijd) blijkt het ineens niet allemaal zo leuk meer. Als we een spontane en intense band met iemand voelen, is dat meestal onopgeloste energie uit een vroeger leven die weer wordt aangewakkerd. Bij beiden valt het gemakkelijk om een intensieve relatie te hebben, onbewust weet je dat er een contact mogelijk is dat kan leiden tot wederzijdse verlossing van problemen die in een vorig leven tussen jullie bestond. Beiden voelen dat dit een kans biedt op een nieuw begin, het genezen van een wond die ons kan uittillen boven onze stoutste verwachtingen. Meestal moet er gestopt worden met machtsspelletjes of anderzijds gelijkwaardig in je kracht komen, dit werkt altijd groter uit dan je ooit durft te vermoeden, als je tenminste door de pijn heengaat en het je weer gaat herinneren….

Een soulmate geeft ons een deel van onszelf terug dat ons bij onze geboorte misschien ontbrak. Het voelt alsof zij ons in een vorig leven een deel van zichzelf in bewaring hebben gegeven en wij op onze beurt hetzelfde deden. Deze geschenken, die wij in onze harten bewaard hebben, geven wij (energetisch) weer aan elkaar terug. Ook hier gaat het om het herinneren, maar dan meer gericht op het herinneren van je eigen heelheid of compleetheid opdat je wezenlijker kunt Zijn. In een soulmate relatie ligt een onderliggend verlangen elkaar te steunen wat meestal plaats vindt in een natuurlijke uitwisseling van energie zónder bijbedoelingen. Een spirituele relatie gaat dus niet over vrije seks, maar of je goed in jezelf geaard en geworteld in verbinding kunt Zijn – zo binnen, zo buiten!

We zijn zelf de makers van onze eigen huidige levensomstandigheden.  Want karma hult zich maar al te graag in de vermomming van de herhalingsoefeningen die we in het leven voorgeschoteld krijgen. Wil je weten hoe je relaties kunt bekijken in het licht van Tzolkin, neem dan contact op. Vergis je niet, met ieder mens heb je een relatie, kort- of langdurig; dat betekent dat je ook je collega’s, je werkgever, je kinderen en je buurman op een thematische manier kunt bekijken en ontdekken waar het jou raakt.

 

© Joke – fluisteralsjeblieft

6 gedachten over “Wat is een spirituele relatie

  1. Ik was zeer verbaasd bij het zien van de tekening. Met de mens in het hart van de wortels….
    Deze tekening heb ik al eens eerder gemaakt maar dan met een foetus tussen dewortels van een grote, zware eik in moeder aarde…. Als symbool van het ontstaan van het leven. Het imponerende grote bladerendak waaronder je kon schuilen en waardoor je omarmd werd en beschermd Ik was zeer geëmotioneerd en dacht dat het inderdaad waar is dat er “niets nieuw is in deze wereld” jullie teksten zetten aan tot zeer diep (door)-denken. Dank daar oor, Mary

    1. Het is me niet zo duidelijk op welke beelden jij reageert Mary – wil je dat verduidelijken voor mij? Mag ook via de mail (zie onder contact en hoef enkel op de link te klikken) gr. Joke

  2. Deze mail was n.a.v. Het stuk over”terugkeer naar onze wortels! Dit symbool wil ik nog steeds uitbeelden als werkstuk in een quilt maar dan vlgs. Het. Idee de boom als symbool van de zwangere vrouw, goed geworteld in MOEDER AARDE, de foetus stevig verankerd tussen de imposante wortels vastgehouden en beschermd door een bladerdak (moederliefde) die alles omvattend is.

    1. ja dat begreep ik Mary; wat jij beschrijft is volgens mij een archetypisch beeld en zal zeker weten betekenis hebben in jouw leven. Mooi dat je dat in je quiltwerk verweven kunt. Dankjewel voor het delen van jouw beeld! gr. Joke

  3. Dank Joke voor deze prachtige beschrijving van het Gele zaad !!! Heerlijk & eerlijk naar binnen en buiten om tot samenspel te komen ……Fijne golf , XX, Hanneke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s