Steeds meer ontdekken we dat niet het hoofd de richting aangeeft, maar de expert in gevoelsaangelegenheden: het hart. Weten hoe je een weg met je hart moet kiezen betekent leren hoe je de innerlijke hartenklop van het intuïtieve gevoel moet volgen. Dat vraagt om leiderschap één te worden met je missie. Biografisch onderzoek reikt je een helpende hand.

Archetypen, dromen en synchroniciteiten geven diepte en richting, vooral in tijden van overgang waarin de ene levensfase overgaat in de volgende. Synchroniciteit kan bevestigen dat we ons op de goede weg bevinden, maar laat het ons ook weten wanneer dat niet zo is. 

Synchroniciteit, wat is het eigenlijk? 

De term synchroniciteit (letterlijk: gelijktijdigheid) betekent zinvolle coïncidentie van uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen die zelf niet causaal verbonden zijn. Ze borrelen op uit hun verborgen bron, omgeven ons met mogelijkheden en verdwijnen. Ze zijn de vallende sterren van het alledaagse leven. Hoe ontdek je of jouw weg een Hart heeft…? 

Een indiaanse bewaarster van wijsheid, Estcheemah, wijst erop dat wij door het begrijpen van de wet van oorzaak en gevolg geen slachtoffer van deze wet meer hoeven te zijn, maar dit mogen aanvaarden door verantwoordelijkheid en leiding te nemen, allereerst over ons eigen leven en relaties. Er bestaat niet zoiets als toeval, evenmin gebeurd er iets per ongeluk. Maar al te vaak herkennen we, door de soms lange intervallen tussen oorzaak en gevolg, de aangename én beproevingen, niet meer als de gevolgen van onze acties. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen.

Carl Gustav Jung noemde dit als eerste synchroniciteit, hij blies een oud idee uit de Chinese, Griekse en Westerse filosofie nieuw leven in onder de naam: synchroniciteit. Carl Jung heeft het over het collectief onbewuste en over synchroniciteit. Lynne McTaggart heeft het in haar boek ‘Het veld’ over een veld waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is. Er is een ontwikkeling gaande die vanuit de wetenschap wordt ondersteund die aantoont dat alles met elkaar verbonden is en ook invloed op elkaar uitoefent. Het morfisch veld is een term die door celbioloog Rupert Sheldrake is ontwikkeld. Het woord stamt af van het woord morfe wat vorm betekent. Dit morfisch veld staat weer in verbinding met andere velden van gelijke trilling via resonantie. Hierdoor maakt het morfisch veld deel uit van een collectief bewustzijn en synchroniciteit haar middel…..

Synchroniciteit is vooral waardevol omdat het ons verbindt met een beginsel dat zin geeft aan ons leven en ons daar een intuïtief besef van geeft waardoor we een ‘weg met een hart’ kunnen vinden om in harmonie te kunnen leven met de kosmos. Synchroniciteit kan bevestigen dat we ons op de goede weg bevinden, maar laat het ons ook weten wanneer dat niet zo is…. Wie alért is kan met hulp van synchroniciteit uit de stroom van rationaliteit terecht komen in de stroom van synchroniciteit. De verstoorde synchroniciteit tussen lichaam en geest kan zich herstellen. We ontspannen, de stress verdwijnt en we her-inneren ons weer hoe we willen leven, vanuit het midden, ons hart…

De wereld, het hele universum, bestaat niet uit aparte delen, maar is één geheel. 

In overgave leven aan de stroom van het leven en leren erop te vertrouwen dat alles is zoals het moet zijn brengt ons bij het alles aanvaarden van alles-wat-is en vinden we de wegwijzers in alledaagse grote en kleine gebeurtenissen wanneer je schijnbare toevalligheden beschouwd als behorend bij het leven. In het biografisch milieu als werkterrein is het stellen van vragen van belang en vanzelf een alertheid om de samenhang te leren ontdekken. Ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, informatie die je toevalstreffers noemt zijn richtingwijzers die zorgen voor aanwijzingen en sturing. 

Synchroniciteit komt vaak voor, maar kan net als dromen worden genegeerd, niet worden opgemerkt of verslapen. Denk eens aan die keer dat je net de trein miste, dat je precies op het juiste moment ergens kwam binnenlopen of een hand op de schouder gelegd kreeg als vorm van steun en troost terwijl jij dacht dat niemand je meer herkende.

Wat is synchroniciteit
In zijn boek Synchroniciteit schrijft Joseph Jaworski dat Synchroniciteit of synchronistische gebeurtenissen voortkomen uit een nieuwe manier van tegen de wereld aan kijken. Het is het gevolg van het ervaren van een dieper niveau van realiteit. Dit nieuwe begrijpen vergt wel een behoorlijke omslag in het denken. Maar als het ons lukt ons aan dit besef over te geven, zullen de dingen ook op hun plaats vallen en zullen gebeurtenissen en ervaringen spontaan lijken te gebeuren. En juist die ervaring, dàt is synchroniciteit. De bekende Zwitserse psycholoog Carl Gustav Jung introduceerde het begrip ‘synchroniciteit’ en inmiddels is het bestaan van ‘Het Veld’ wetenschappelijk is aangetoond. C.G. Jung verwees naar synchroniciteit als ‘een zinvolle samenloop van twee of meer gebeurtenissen, waarbij iets anders dan de waarschijnlijkheid van het toeval in het geding is’. In zijn boek Herinneringen, Dromen, Gedachten wordt duidelijk dat Jung de vaak gangbare newtoniaanse lineaire oorzaak en gevolg (causaal) relatie te beperkt vond en zocht naar een verklaring voor merkwaardige verschijnselen die verbonden leken te zijn in betekenis. Dit verschijnsel noemde hij synchroniciteit – een verschijnsel van het zich ontvouwen van een steeds grotere gewaarwording die een relatie heeft met het verruimen van ons bewustzijn. Daarover door mijmerend heeft het opmerken van synchroniciteit te maken met de ontwikkeling èn bewustwording van onze intuïtie, onze innerlijke stem èn een openstaan voor wat Rupert Sheldrake morfogenetische velden noemt, ons multidimensionale Zelf – de tijdreiziger in ons.

Wanneer we accepteren dat iedere oorzaak gevolg heeft en ieder gevolg haar oorzaak, kunnen we gebruik gaan maken van de vrije wil en ons bewustzijn verhogen. Toeval is dus een woord dat we gebruiken wanneer we de oorzaak niet kennen of het grotere overzicht missen. Schijnbare toevalligheden worden nogal eens beschouwd als niet echt toevallig maar als een teken (veertjes etc.) die meestal meer te maken heeft met fantasie en wensgedachten (schaduwkant) dan met synchroniciteit. Met ons bewustzijn, onze intenties, gedachten en gevoelens, creëren we zèlf de zichtbare wereld van gevolg – om echt meester te worden van je eigen toekomst, moet je meester worden over je gedachten en bijbehorende emoties – We kunnen dan steeds beter de keuzes maken die een groter Veld dienen, waardoor we onze frequentie verhogen en steeds gelukkiger, gezonder en vredevoller worden.

Synchroniteit gaat regelmatig langs de weg van gebeurtenissen die verhinderd worden, je leven in de war schoppen of grondig van richting doen veranderen. Vaak blijken de meest ingrijpende gebeurtenissen in ons leven een specifiek doel te hebben gehad, waarbij we soms pas jaren later kunnen zien dat wanneer deze gebeurtenissen niet zouden hebben plaatsgevonden ons leven op een volstrekt andere manier verlopen zijn.

Verandering en vernieuwing begint met verruiming van ons bewustzijn. Ons intuïtieve weten brengt, door het stellen van vragen aan wat en wie dan ook, praktische wijsheden voort. En naarmate ons bewustzijn ruimer wordt nemen we synchroniciteit vaker bewust waar. Wetmatigheden leren dat wanneer ons ego plaats maakt voor ons Hoger Zelf, alles in ons leven met de minste moeite en vrijwel vanzelf kan gebeuren. Je mag synchroniciteit zien als een geschenk van het Hoger Zelf of je engel als drager van je Hoger Zelf dat jou helpt bij je navigatietocht door het leven op aarde. Dat kan confronterend zijn want synchroniciteit is ook te zien als een spiegel van de ziel. Synchroniciteit brengt of liever gezegd wil de verbinding tot stand brengen tussen de kwaliteiten die iemand in zich heeft en de betekenis die je als persoon kunt hebben voor de omgeving. Hoe sterker de betrokkenheid bij je omgeving is, hoe groter de kans op synchroniciteit, op een gebeurtenis die een diepgaande nieuwe betekenis en (herprogrammering) waarde geeft aan de ervaringen in je leven. Uiteindelijk gaat het er uiteraard om dat synchroniciteit je bij de kern van jezelf brengt, waardoor de synchroniciteit in je leven juist weer versterkt wordt. Je kunt er energie uit putten, als je weet waar de kern van jezelf, je innerlijke focus, ligt.

Synchroniciteit is vooral waardevol omdat het ons verbindt met een beginsel dat zin geeft aan ons leven en ons daar een intuïtief besef van geeft. Zo kunnen we ‘een weg met een hart vinden’ en weer in harmonie leven met de kosmos en onze aardse wijsheid bewustworden. 

© Joke – www.fluisteralsjeblieft.nl 

2 gedachten over “Het Hart als innerlijke Leidsvrouwe

  1. Wat is dit mooi Joke.
    Eerlijk gezegd zal ik het nog wel een paar keer moeten lezen om het echt helemaal te begrijpen. Dank je wel…………….

  2. Inderdaad, erg mooi, maar ook ik zal het nog enkele keren over gaan lezen, het is niet ‘zomaar’ een los stuk om te lezen, er zal elke keer, dat ik het lees, weer iets anders ‘binnenkomen’. Het is veel, soms kost het moeite om daar de eenvoud in te zoeken, maar als ik die eenmaal heb gevonden, zal ik het begrijpen….dankjewel…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s