Ontwakend(e) Hoger Zelf en Liefde

Al zolang de mensheid bestaat beoefend zij het ‘openen en in balans brengen van chakra’s’. De zeven hoofdchakra’s zijn veelal bekend als bijzondere levenskracht-energiepunten voor ons fysieke lichaam. Door deze ontwikkeling evolueren onze ziel en chakra’s. Zij vervullen een cruciale rol en zijn van grote betekenis voor onze verdere geestelijke ontwikkeling.

De chakra’s (Sanskriet voor “wiel”) zijn te vergelijken met een soort energiebronnen. Het eerste belangrijke punt bij het werken met Tzolkin en chakra’s is om te begrijpen dat we bestaan uit energie. Alles is energie.  Aan de voor- en achterzijde van het lichaam worden zeven hoofd chakra’s onderscheiden: Wortelchakra, Geslachtschakra, Zonnevlechtchakra, Hartchakra, Keelchakra, Voorhoofdchakra, Kruinchakra. Chakra’s hebben een grote invloed op het psychisch en lichamelijk evenwicht. Ook zorgen zij voor de energetische en geestelijke verbindingen tussen de mensen, dieren, planten, mineralen en de hogere geestelijke werelden.

 

Aarde-energie en ook kosmische energie hebben we beiden nodig om te kunnen leven

Het wortelchakra, de naam zegt het al,  geeft ons een basis en fundament en zorgt ervoor dat we stevig met de voeten op de aarde blijven staan. Dit chakra helpt je gronden. Het eerste chakra is verbonden met de aarde. Kundalini energie is, eenmaal ontwaakt, het opstijgende vuur van inzicht. De letterlijke betekenis van het woord uit het Sanskriet is: ‘de opgerolde’. De slang die opgerold ligt in het onderste chakra en die naar mate het inzicht groeit zich steeds verder opricht. Deze energie werkt door in ieders leven, zowel fysiek, emotioneel, mentaal en in het spirituele religieuze leven. Daar ligt de letterlijke betekenis van: in verbinding zijn.

In het hartchakra, dat de hogere met de lagere chakra’s verbindt openbaart zich ook het nieuwe bewustzijn van het Hoger Zelf en het Ik-bewustzijn.

In het boek ‘De weg tot inzichten in hogere werelden’, beschreef Rudolf Steiner (1861-1925) aan het begin van de vorige eeuw: ‘Voor de toekomstige ontwikkeling van de mens is het belangrijk de zeven chakra’s verder te ontwikkelen en te vergeestelijken’. En hij vervolgde: ‘Bij de mens die werkt aan haar innerlijke ontwikkeling, treden er grote veranderingen op in de chakra’s of lotusbloemen. De chakra’s willen zich transformeren tot nieuwe geestelijke organen, tot nieuwe zintuigen van de ziel’. Steiner maakt ons ook duidelijk dat dit niet van zelf gaat. Het is een ontwikkeling naar een hoger geestelijk bewustzijn, die wij zelf doelbewust ter hand moeten nemen.

Waarschijnlijk ben je wel bekend met de betekenis van de ruggengraat als microkomische ‘levensboom’ in het menselijke lichaam. Twee slangen, een donkere en een lichte wentelen zich als Kundalini-energie om de ruggengraat omhoog of omlaag. Zo bezien zijn de kronkelingen van het slangenlichaam als de golfbeweging, in de op- en neergang in het leven van de tegenstellingen. Het mannelijke bewustzijn, wat geneigd is óf-óf situaties te scheppen wordt getemperd door het vrouwelijke bewustzijn dat paradoxen accepteert. Inzicht in het moment van ontstaan van (fysieke of geestelijke) klachten geeft bewustwording, de eerste stap naar herstel van gezondheid waardoor je levensdoel zich dichterbij jezelf verder kan ont-wikkelen.

Omdat de slang haar huid afwerpt als ze eruit gegroeid is, is ze ook een symbool van dood en wedergeboorte. Deze cyclus van dood en wedergeboorte wordt vaak gesymboliseerd door de oeroude voorstelling van een slang die haar eigen staart opslokt. Dit concept is nauw verbonden met de oude alchemisten en hun symbolische transformatie van lood in goud, dat weer te maken heeft met de hogere wijsheid die ontstaat door de rijpen aan je ervaringen en het ‘kwade’ niet schuwen maar gebruiken op je weg naar vergeving van jezelf om de liefdesstroom die je (letterlijk) blokkeerde.

 

Het Kundalini ontwaken is een alchemistisch proces, een opruimproces van blokkades wat plaats kan vinden door het verbinden van tegengestelden, van dualiteiten. Tijdens deze alchemistische omzetting kan er een hitte of kou ontstaan, een vuur, waarbij angsten, trauma’s en oude pijn kunnen worden verbrand. Belangrijk is dat je dit niet verward met ‘normaal’ voorkomende ziekten en problemen, maar ALTIJD zelf de boodschappen van je lichaam mag proberen te coderen of daarbij hulp te zoeken. Het bewust zijn van je lichaam wat je zo ontwikkelt leert je communiceren met je lijf, leert je de kracht van je voelend vermogen kennen en word je je bewust van je gevoelens en emoties. Een sterker ontwikkeld lichaamsbewustzijn geeft meer inzicht in je dagelijks functioneren, waardoor de samenwerking tussen lichaam en geest verbetert.

Soms voel je het vuur letterlijk branden in je lichaam. De slang ‘raakt’ een stukje karma aan. Bij tweelingzielen wordt het hartchakra veel gevoeld, zielenpijn, dat is geen makkelijk proces, maar één ding is zeker, je bent op weg om weer jezelf te worden, in verbinding met bewustzijn en liefde.

Gun jezelf rust en drink voldoende water. Dit soort reinigingssessies kunnen zich meerdere malen herhalen. Wanneer je iets nog niet los kan laten uit je pijnlichaam kun je last krijgen van rugpijn. De slang blijft dan als het ware ‘steken’ in het stuitbeen. Dit veroorzaakt pijn en straalt uit naar de onderrug. lichamelijk ongemak geeft vaak een verwijzing naar een specifiek chakra. Schaf daarom een goed Chakra boek aan als je dit herkent. Mocht je het onze Moeder/Vader gebed kennen, deze beweging is de beweging van de incarnatie om nog meer met beide voeten op de grond te komen, dit gebed werkt helend en zuiverend als je beseft dat dit de chakra-’s van boven naar beneden volgt en eindigt met de overgave die je met je gebaren kunt vormgeven. Hans Stolp heeft hier veel over geschreven, ik verwijs je naar zijn boek ‘het gebed’.

Dat houdt voor ons in dat iedereen zich bewust moet worden in welke beweging ben ik nu het meest betrokken?

Ben je aan het afdalen, van kruinchakra naar de stuitchakra om helemaal in de aardekracht te komen of ben je geworteld in die aardekracht en mag je weer met de Kundalini kracht omhoog? De Kundalini kracht is dus de kracht die opkruipt vanuit de stuitchakra naar de kruinchakra, de weg vanuit de materie terug naar de Geestelijke wereld en als beide stromen elkaar ontmoeten in het voorhoofdchakra. Dit is het principe van wijs worden, van verlicht worden.

 

 

Quetzalcoatl, de gevleugelde of gevederde Slang

Bij de Maya’s, in Tzolkin, kan Slang het verheven niveau bereiken van de gevederde slang – Quetzalcoatl die als morgenster hoop brengt voor de mensheid – hogere waarheden lerend en spirituele idealen belichamend. Quetzalcoatl betekent ‘gevederde of gevleugelde slang’ een staat die we kunnen bereiken door overgave, de overgave aan de wijsheid van het lichaam en het opgeven van de illusie van de macht van het denken. Terugkeren naar de aardse werkelijkheid, met je voeten de grond voelen waarop je staat. Dan ervaar je de lichamelijke basis van vreugde. De vreugde van de levendigheid van je lichaam is helemaal verbonden met de vreugdevolle overgave aan het leven! Je geniet en kunt passioneel handelen.

Kundalini is één van de permanente levens krachten die in alles aanwezig is en eenmaal ontwaakt in ieder mens opkruipt vanuit de stuitchakra naar de kruinchakra. Slangenvuur werkt als een natuurlijke healing in het lichaam om blokkades op te ruimen. Je kunt het (mediterend) leren voelen…als een warmte of kou in je buik, je hart, je handen of in je derde oog. De beweging ontstaat als je helemaal in je aardekracht bent aangekomen en vandaaruit weer met de Kundalinikracht omhoog klimt.

Innerlijke alchemie

Innerlijke alchemie handelt hoofdzakelijk over waargenomen kennis van en over de subtiele lichamen van de mens.  Veel wereldreligies zoals het hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, jodendom, islam en christendom beschrijven dit proces in eigen beelden en oefeningen waar een verborgen, rode draad doorheen loopt. Taoïsten in China zijn gericht op eenwording met Tao – geen man kan Tao bereiken zonder de Yin-essentie en geen vrouw kan Tao bereiken zonder de Yang-essentie. Tibetaans boeddhistische alchemie heeft als doel door te dringen tot de diepte van het bewustzijn, dit wordt de Essentie of Geest genoemd. De subtiele energieën die stromen door de energiebanen van het lichaam worden in door beoefenaars in de hoogste boeddhistische Yoga Tantra beschouwd als het snelle pad naar verlichting. Deze oefening is voor ons in het Westen niet zonder gevaar, het teveel aan vuurelement leidt niet zelden tot onevenwichtigheid met burn-out als gevolg. In India is er een stroming, Het Shaktisme, genoemd naar Shakti, de Godin vol levenbrengende kracht. Aanhangers van het shaktisme achten geslachtsgemeenschap van fundamenteel belang voor het worden als goden; het vinden van de androgyne kern van heelheid. De Indiase vrouwelijke slang Kundalini is een manifestatie van Shakti of de (grote) Moeder die aanwezig is in ieder mens. De slangenenergie brengt ons tot de kosmische Moeder-Vader in ons. Ook bij tantra gaat het om het opheffen van de dualiteit.

Trek heel bewust je aandacht in je lichaam en laat de ander dichtbij je komen; voel wat het met je doet. Luister naar je lichaam en vertrouw op de wijsheid die je geboden wordt en pak er een goed chakraboek bij. Intimiteit is dat je ten diepste weet en voelt dat er op gevoelsniveau een verbinding tussen mensen bestaat en erop vertrouwd dat het in contact komen met de gevoelens in je lichaam ondersteunend is om denken, voelen en doen weer op elkaar te laten aansluiten. Elk Tzolkin-zonnezegel is verbonden aan een chakra, zij het dat chakra 1 en 2 en chakra 6 en 7 daar gebundeld liggen en verdeeld over verschillende chakra’s cq bewustzijnsfamilies, de ondersteunende energie om je levensthema’s te kunnen voltooien.

Het spreekt vanzelf dat de kundalini energie door de eeuwen heen vele vervormingen, taboes en vrijheden door de geschiedenis heen heeft doorgemaakt. Kundalini is niet hetzelfde als de seksuele energie, kundalini is ook niet alleen een vrouwelijke energie.  Ooit is het universeel gekend en beleefd!

Herken op deze weg je lichaam als gids en geschenk van Moeder Aarde.

© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Advertenties

2 gedachten over “Ontwakend(e) Hoger Zelf en Liefde

  1. Christi de Vries-Geleijnse

    Bedankt weer voor je mooie tekst, waar ik o zo veel in herken! Mag ik je aanraden om het nog eens door te lezen, of laten lezen. Er zijn een aantal zinnen incompleet en dat doet afbreuk aan de tekst en aan het begrijpen wat er mee gezegd wordt. Dat is erg jammer! Boven alles, mijn complimenten en dank!! Dikke knuf, Christi de Vries

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s