Zelf-realisatie of Zelf-vernieuwing

De Maya’s zagen deze tijd als de periode van de transformatie van de materie. Dan zou de mens heel langzaam erop worden voorbereid dat de geest belangrijker is dan de materie. Het archetype van de blauwe Storm staat voor transformeren tot de phoenix uit de as herrijst… 

In het verre oerverleden was de mens een groepswezen. Een groepswezen kun je herkennen als je b.v. kijkt naar een kudde schapen. Alsof ze door een geheimzinnig kracht aangedreven worden, stormen ze allemaal en gelijktijdig van de ene kant naar de andere kant van een grasveld. Deze geheimzinnige kracht, is de kracht van de groepsziel. Schapen worden aangedreven door deze zielekracht aangezien ze geen enkel besef hebben van individualiteit… De groepsziel houdt hen bijeen in een kudde!

De mens behoorde ook tot een groepsziel en in die tijden was de mens ook androgyn. Androgyn is mannelijk-vrouwelijk. Het lichaam van die mens vertoonde de kenmerken van beide seksen. De ontwikkeling van de mensheid komt dus voort uit de groepsziel en de androgyne mens….een kudde-bewustzijn. Van die oorspronkelijke eenheid is de mensheid afgedaald en uiteengevallen (versplintering) in steeds kleinere eenheden.  Deze afdaling van eenheidsbewustzijn naar individu is de weg van de zelfstandig wordende mens (heid) – In onze tijd mogen we weer omhoog klimmen. Omhoog klimmen is nieuwe verbindingen maken. Een verbinding maken, vraagt wel om je eigen energie goed te kennen. Een vrije verbinding kan alleen gemaakt worden vanuit je eigen persoonlijkheid. Er gaat iets samen verder! Dit is niet versmelten of in elkaar opgaan. Maar zelfbewust en op eigen benen!

Van Groepsziel naar individu naar samenwerken in gelijkwaardigheid!

In Europa en Amerika ligt het accent vooral op de ik-ontwikkeling. In ego-krachten is de mens sterk op zichzelf gericht – Als het individu zich niet verder ontwikkelt naar nieuwe verbindingen, zie je een toenemend egoïsme ontstaan. Met alle gevolgen van dien. Dit is wat we dagelijks kunnen ervaren.  De noodzaak om te transformeren komt voort uit dit soort confrontaties. Jouw innerlijke waarheid maakt een botsing (ook energetisch) met datgene wat je waarneemt. De verwarring en de onrust die je voelt kun je uit de weg gaan…je mag er ook doorheen gaan en er winst uit halen die je mag inzetten op jouw weg naar bewustwording door confrontaties niet langer uit de weg te gaan maar nieuwsgierig en vanuit het oog van de Storm op ontdekkingsreis te gaan. De invloed van stormen in de natuur ontstaan meestal bij grote temperatuurverschillen in de atmosfeer. Leer je polariteiten kennen en ga op zoek naar oplossingen bij meningsverschillen. Wereldwijd maar ook in ieder persoonlijk leven vindt een langdurig transformatieproces plaats waarin de stap gezet wordt van een oude naar een nieuwe situatie. Deze processen lopen allemaal door elkaar heen, er is dan ook geen tijd waarin het ‘klaar’ moet zijn.

Een confrontatie kan voelen als een (innerlijke) Storm. In het oog van de Storm kun je transformeren. Daar ga je het gevecht niet aan, daar resoneer je in jezelf met gebruik van de stormkracht die door je heen raast. Deze woeste krachten mag je (leren) gebruiken om je ego-vervormingen achter je te laten. De illusies van het ego overwinnen en weer een beetje meer te gaan voor wat en wie je werkelijk Zelf bent.Door de confrontaties in je dagelijkse bestaan worden processen geactiveerd in jezelf. Je krijgt de kans om te transformeren en minder bepaald te worden door de sturingsmechanismen vanuit het ego. De verbinding met het ego wordt minder; de ruimte die zo ontstaat maakt dat je bewuster met de zielskrachten (denken, willen, voelen) een balans mag zoeken. Immers de terugkeer naar onze ware kern ligt onder de schillen van het ego.

Onrust, onzekerheden, angsten en concurrentie triggeren ons om de lagen van het ego af te gaan pellen.. en onze ware Kern te ontwikkelen, zichtbaar te maken en vooral ook vorm te geven in ons handelen. Dat wat je hebt losgelaten mag je dus opvullen met Liefde, vernieuwend en soms ook verwarrend. Durf het nieuwe, onbekende toe te laten vooral door nieuwsgierig te zijn naar wat er achter de zichtbare werkelijkheid verborgen ligt. Dit proces wordt Zelf-realisatie genoemd, in beeldtaal wentelen de twee slangen, de donkere en de lichte, zich als Kundalini-energie om de ruggengraat (de microkosmische ‘levensboom’) omhoog.  Zij brengen bij hun beider ontmoeting in voorhoofd bij het derde oog een gevleugeld kosmisch bewustzijn tot stand. De vogel rijst op als een phoenix uit de top van de as van de levensboom.

In het doorgronden van beelden en symbolen als uitdrukkingen van archetypen, werken we in feite aan ons eigen innerlijke ontwikkelingsproces, je individuatieproces – ken de betekenis van de vier kleuren in Tzolkin in het kader van jouw unieke ontwikkelingsweg! 

Een mens die de graad van de Phoenix heeft bereikt, heeft zijn bewustzijn volledig getransformeerd en ken hij het Al, is een alchemistische wijsheid.

De dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst

De kwaliteit van de Storm is dichterbij jezelf komen, dichterbij je levensopdracht – er naar terugkeren soms…daarvoor mag je wel je verlies- en verlatingsangsten onder ogen leren zien. Verlatingsangst (angst om verlaten te worden) en bindingsangst (angst om zich te binden) zijn twee kanten van dezelfde medaille. Er speelt een sterke dynamiek (krachtenveld) tussen verlatingsangst en bindingsangst die voortkomt uit een diepe angst voor verlies van liefde. De dynamiek zit in jezelf – in de ene relatie kun je in het stuk van de verlatingsangst zitten en in een andere relatie kun je juist aan de kant van de bindingsangst zitten. Het zijn beiden kanten van dezelfde dynamiek en als die in jezelf zit trek je een partner aan die deze dynamiek ook in zichzelf kent. Je zit echter nooit beiden tegelijkertijd aan dezelfde kant, maar de twee polen trekken elkaar als een magneet aan.

Onder de dynamiek van verlatingsangst en bindingsangst schuilt een diepe wond die aan de oppervlakte niet te zien is en waar mensen zich ook lang niet altijd van bewust zijn.

De dynamiek is een symptoom van een onderliggende wond, die mensen vaak vroeg in hun leven hebben opgelopen en die heeft gezorgd voor een ernstige bedreiging voor het overleven. Als mensen verstrikt zitten in deze dynamiek is het ‘symptoom’ niet zomaar te veranderen met wilskracht, omdat de onderliggende wond hen steeds in het oude overlevingspatroon dreigt terug te trekken. Volgens Hannah Cuppen in haar boek ‘Liefdesbang’ ontwikkelt ieder mens die niet in een normaal en gezond symbiotisch contact de veiligheid en de warmte heeft gehad een hooggevoeligheid, ook wel HSP genoemd. Heling van deze (binding of verlatings)  wond is niet iets wat je zomaar even doet. Soms is het een levenstaak, met name als de wond al zo vroeg in het leven, toen de basis nog gelegd moest worden, is ontstaan. Soms ook is er sprake van een overgeërfd trauma die er aan ten grondslag ligt.

Daarvoor is het belangrijk om de weg terug naar hun eigen lijf te maken, je bewust te worden van je eigen gevoelens en je er veilig bij leren voelen zodat je opnieuw durft en kunt leren vertrouwen op je eigen bodem. Des te meer je onvoorwaardelijk voor jezelf kan kiezen, des te meer een ander werkelijk voor jou kan kiezen.

Dan verandert de relatie van ‘elkaar nodig hebben’ in ‘er voor elkaar kunnen zijn’. Dat is een wezenlijk verschil. Zo wordt het samenzijn een meerwaarde omdat je vanuit meer innerlijke heelheid in relatie met een ander kan zijn en belangrijk ook kun je het hoger Ik of hoger Zelf ophalen. In het hartchakra, dat de hogere met de lagere chakra’s verbindt openbaart zich ook het nieuwe bewustzijn van het Hoger Zelf en het Ik-bewustzijn.

Een groep kan niet transformeren, dat kan alleen een individu.

Veranderingen komen nooit van buiten en nooit vanuit de groepsziel, maar enkel en alleen van de mens die individu is geworden. De mens die verantwoordelijkheid heeft genomen voor het eigen leven en de eigen levensopdracht.

Deze wetmatigheden verlopen overigens niet lineair, het lijkt meer op een constante beweging door verschillende processen. (cyclisch) Steeds halen we uit onze omgeving en ons bewustzijn achtergebleven delen van onze persoonlijkheid op, die we transformeren kunnen. Veranderingen die opgelost worden vanuit hetzelfde gedachtengoed als waar ze uit voortkomen geven geen échte veranderingen. In het oog van de orkaan vind je de weg naar de veranderingen die voor jou nodig zijn en die jij in jezelf kunt leren verstaan.

In het oog van de orkaan is de plaats van de surfer op de bovenstaande afbeelding.
Bepaald geen plek van rust, maar juist van actief leiderschap met een zelfsturend vermogen. Dit maakt dat wij op zoek gaan naar zuivere voeding, een gezonder lichaam vanuit een gevoelde behoefte om alles te zuiveren. Hier ligt de vreugde van de surfer die in de hoge golfslag is staande gebleven! Een nieuw, helderder zicht…de sluier licht op!

© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

Advertenties

2 gedachten over “Zelf-realisatie of Zelf-vernieuwing

  1. Christi de Vries-Geleijnse

    Bedankt weer voor je mooie tekst, waar ik o zo veel in herken! Mag ik je aanraden om het nog eens door te lezen, of laten lezen. Er zijn een aantal zinnen incompleet en dat doet afbreuk aan de tekst en aan het begrijpen wat er mee gezegd wordt. Dat is erg jammer! Boven alles, mijn complimenten en dank!! Dikke knuf, Christi de Vries

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s