In de voorchristelijke Mysteriën kende men de vier grote beproevingen: de vuur-, water-, lucht- en aardeproef.De vier elementen, water, aarde, lucht en vuur zijn de vier oerprincipes waaruit alles is opgebouwd. Het belang van de elementen als een ordenend principe in het universum komt in de symboliek van alle culturen terug. De vier elementen staan voor de vier mysteriestromingen van de mensheid, maar b.v. ook voor de vier principes die ons gevormd hebben in de moederschoot. 

De elementenleer komt in veel oude wijsheid tradities voor en daar wordt naast de elementen aarde, water, vuur en lucht ook wel het element ether genoemd. Het ether element speelt gedurende ons leven én in het stervensproces een speciale rol. Het element ether, het allerfijnste element, is ijl, onzichtbaar, abstract, zonder vorm en zonder grenzen. Het vertegenwoordigt stilte, vrede, ruimte. Ether wordt gezien als dé oerklank van de schepping (Hu) waaruit alles is ontstaan. Deze oerklank trok zich samen en concentreerde zich op één punt tot Goddelijk licht. Ook wel Nur genoemd. Zowel aan het element Hout (feng-shui) als het element Ether worden dezelfde eigenschappen toegedicht die vooral ook een verbindende kwaliteit hebben.

Met vier elementen vorm je een vierkant dat moeilijk in beweging te brengen is. Met vijf elementen creëer je een cirkel waarin energie vrijelijk kan doorstromen. Het vijfde element is in staat ons weer in verbinding te brengen met een wetmatigheid waaraan elke vorm van leven onderworpen is: het cyclische principe, de poort naar verlichting. De middeleeuwse alchemisten zagen in ether het element dat nodig was om lood in goud te veranderen en dat kun je oefenen in de laatste cyclus, die van de rode Maan, witte Wind, blauwe Adelaar, gele Ster.

Sensitiviteit is de natuurlijke, aardende wijsheid van je hart

De vijfde kleurencyclus in Tzolkin, de cyclus van de rode Maan wordt dan ook wel het groene hof van geboorte genoemd, het innerlijk ontwaken van de (Zonne)Geest. Echter de Geest of het Hoger Zelf was er voor ik geboren werd en het blijft wanneer mijn leven op aarde is voltooid. Het hogere Zelf, het Ik met een hoofdletter, halen we steeds op en dit maakt ons bewust van onze innerlijke kracht. Het gaat erom, ons stap voor stap los te maken van ons ego en deze van binnenuit om te leren bouwen tot de stille krachten van vrede, liefde en overgave van de Christus in ons. Dit proces, waarin we door zelfsturing het ‘denken, voelen en willen’ onder de leiding van ons Hoger Zelf brengen, gaat gepaard met vallen en opstaan. Tegelijk groeit in mij het bewustzijn dat dit Hoger Zelf is ‘wie ik echt ben’, mijn Ware Zelf of Hoger IK.

Energetisch gezien kun je dit het beste vergelijken met een ganzenbordspel. Bij ganzenborden is het de kunst om speels en transparant het eindpunt te bereiken. Je gaat langs één pad dat daar automatisch naartoe voert en is te vergelijken met de drievoudige weg van een pelgrim: loslaten, ontvangen en toelaten. Dat lijkt gemakkelijk, maar het is het niet. Onderweg wordt je geconfronteerd met moeilijke opdrachten, zoals soms een deel van de route moeten overdoen, in de ‘put’ of ‘gevangenis’ belanden of zelfs terugverwezen worden naar ‘af’. Het spel nodigt ons uit tot fundamenteel vertrouwen, op de reis van Zelfvertrouwen naar het Oervertrouwen en gaandeweg de innerlijke draken overwinnen. Het ganzenbord is ook niet verschoond gebleven van symboliek. In vroegere tijden bracht de gans geluk. De weg die dit beestje op het bord aflegt staat symbool voor de levensweg van de mens en is onze metafoor, juist voor de komende 52 dagen. Maar als je er niets mee doet, gaat de bagage opstapelen.

Zorg dat je wortels stevig zijn en laat je Spirit uitreiken naar Omhoog!

In de Tzolkin zijn de vier kleuren verbonden met de vier windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West en nauw verbonden met de vier elementen. De rode zegels in Tzolkin hebben gemeenschappelijk een relatie met het element water, ons kleurige gevoelsleven en de opkomende Zon in het oosten. Rode Maan, een waterig etherisch zonnetje, geeft je de mogelijkheid om het versluierde licht in je onderbewustzijn weer tevoorschijn te halen, en de persoonlijkheid, het IK, te herinneren. Mogelijk met de consequentie dat (geboorte) trauma’s die gepaard gaan met die herinneringen weer boven komen. In omstandigheden of situaties waar het voor ons teveel was om te kunnen verwerken of te kunnen bevatten trekt het IK zich terug uit het lichaam en verliezen we het contact met onze natuurlijke emoties. We lijden door onze emoties in plaats van dat we ons door emoties laten leiden en zijn in het spel een stapje teruggezet. Dat moet men echter wel in de context zien van mogelijke traumatische ervaringen van ooit. Zeer veel mensen negeren of wijzen de boodschap af die gevoelens en emoties je willen brengen. Daardoor vormt zich een emotionele verkramping in je systeem, je raakt uit verbinding met jezelf.

Emoties en driften brengen immers altijd chaos, onrust en een voortdurende verandering, komende vanuit de wateren van het onbewuste. Ze scheppen een kloof tussen jou en andere mensen en maken een mens doodmoe. Meegesleept worden door je emoties staat gelijk aan zelfverlies – en bij zelfverlies zijn we vaak geneigd onze toevlucht te nemen tot het kwadrant of element waarin we ons het veiligst voelen. Welke is dat voor jou? Kijk eens waar in jouw geboortegolf de rode energie van Maan huist – voelt jouw kind zich soms onbegrepen?

Alles wat ons uit ons evenwicht brengt, legt onze onafgemaakte zaken bloot. Emoties, die niet op een natuurlijke manier geuit/verwerkt zijn kunnen onnatuurlijk worden. Ze leiden tot obsessies, haat, woede, bitterheid, razernij, zelfmedelijden, depressie, valse verwachtingen, jaloezie, chantage met liefde etc. Het is belangrijk om contact te maken met deze onnatuurlijke emoties, deze te benoemen en te verwerken. Je verlies maakt je wakker op de dag dat je erkent dat emoties jou de baas zijn en veel leed veroorzaken. Pas dan ga je op weg om meesterschap over je emoties te beoefenen, dat leidt tot zelfvertrouwen of zelfbehoud, wat iets anders is dan zelfbescherming. Door allereerst je gevoelens en emoties te leren herkennen en b.v. in dierennamen te benoemen begin je je te onttrekken aan de macht van emoties. Ze behoren weliswaar tot jouw leven, bij jouw ego, maar niet tot jouw diepste wezen. Wie sensitief is en van alles en nog wat opmerkt en dat vervolgens niet een juiste plaats in zichzelf geeft en dit mogelijkerwijs zuiver uit, kan daardoor kortsluiting ervaren in zichzelf. Emoties versluieren het innerlijk Licht, je diepste Kern en houden die verborgen tot je ze niet meer projecteert maar zelf deze louteringsweg durft te gaan en emoties zuiveren gaat met voedende levenskracht in jezelf.

Emoties als innerlijk kompas brengen je herinneringen aan de Bron.

Het bewust binnengaan van de hogere werelden of je diepste kern wordt ‘inwijding’ genoemd. Daarin kun je door vele levens heen drie proeven tegenkomen: de vuurproef, de waterproef en de luchtproef. Dit zijn heel praktische proeven, want uiteindelijk moeten de inzichten uit de ‘hogere wereld’ in het leven van alledag worden toegepast. Welke herken jij?

Van de drie proeven komt de vuurproef het meeste voor. Op momenten dat je wordt geconfronteerd met beperkingen of verleidingen wordt je uitgedaagd om geen speelbal van je emoties te worden en te bewijzen dat je de baas bent over je emoties. De vuurproef gaat over het overwinnen van beperkingen: boosheid, angst, stress, verleiding, jaloezie, enzovoorts. De uitdaging is om vanuit je innerlijke rust en wijsheid – je Ik-kracht – je ego bij te sturen en als een buitenstaander jezelf te observeren en nuchter je emoties te benoemen. Geef je toe aan de verleiding of luister je naar de wijsheid van je Ik?

Hoe moeilijker de proef, des te groter de kracht en wijsheid die je vergaart als je ervoor slaagt.

In de tweede proef, de waterproef, kom je niet je beperkingen tegen, maar juist je grootsheid. De waterproef gaat over je drijfveren en dankt zijn naam aan het ontbreken van houvast op een moment dat je tegenover anderen voor je geloof en overtuiging wilt blijven staan. Dat vraagt moed omdat je daarop afgewezen kunt worden. Je mist vaste grond onder je voeten en het voelt alsof je aan het watertrappelen bent. Durf je je principes en idealen uit te dragen en er in diep vertrouwen echt naar te leven? Door op te komen voor je principes of idealen maak je je Ik-kracht sterker, anders dan wegduiken in kritiek, vrouwonvriendelijke opmerkingen en trauma’s niet onder ogen zien.

In de derde proef, de luchtproef, draait het allemaal om je intuïtie, dat gouden draadje dat je verbindt met hogere werelden, waardoor je dingen kunt voelen, zien of weten die voor je uiterlijke zintuigen verborgen zijn. Bij de luchtproef heb je nog minder houvast dan bij de waterproef. Je komt in een situatie terecht waarin je puur op intuïtie moet handelen of beslissen, simpelweg omdat je geen tijd of gelegenheid hebt om de omstandigheden of de context in kaart te brengen – je mag gewoon geen moment aarzelen. Dus in de luchtproef stel je je open voor een energie van een andere orde. Je hebt zo’n sterke verbinding met je intuïtie, je innerlijk geweten, dat je voelt wat nodig is, zonder naar informatie te zoeken. De luchtproef leert ons om blind te vertrouwen op onze intuïtie, onze open verbinding voor de energie van de hogere werelden, die in en door ons kan handelen.

Versla je innerlijke criticus, het monster dat je klein houdt!

De innerlijke criticus is het drijfhout in de rivier die, indien er heel veel drijfhout aanwezig is, de natuurlijke loop van de rivier kan omleiden, of zelfs volledig kan blokkeren. Het ontdekken en onderzoeken van je zelfkritiek en tegen jezelf vriendelijker dingen zeggen, helpt om op een andere manier met je innerlijke criticus om te gaan. Het leren kennen van de innerlijke criticus, die vooral in je hoofd zit, is één kant van het lemniscaat, de andere kant is het leren kennen of liever her-inneren van de Innerlijke Bron. Die stem of kriebel voedt het vertrouwen, je dankbaarheid voor Leven. Die innerlijke Stem is de Stem van jouw geestelijke Weten die je ook je Beschermengel mag noemen, de drager van je hoger Zelf of de Stem van jouw Hogere Wijsheid die je tijdens meditatie kunt ervaren. Die innerlijke Stem staat direct in verbinding met het Oervertrouwen, een ziel-vertrouwen en is wezenlijk anders dan de stem van de innerlijke criticus, de verinnerlijkte ouder. Niet weinigen vluchten in deze fase in afleiding of alcohol. Dan is er dus een omslag nodig: je moet je (als man, maar ook als vrouw) gaan realiseren dat je een gevoel van eigenwaarde niet meer aan je uiterlijk moet ontlenen, maar aan de wijsheid en het inzicht die je in denken, voelen, willen (het goud, wierook en de mirre) op je levenservaringen als geschenken hebt veroverd. De winst is voornamelijk dat je wel ondersteunend kritisch blijft, maar niet meer ‘hakkend’ aanwezig bent anderen af te branden. Je aardende aanwezigheid is geworteld in het eerlijk kijken naar jezelf.

Kijken met de ogen van je hart

Ons hart als centrum van onze gevoelens laat ons, als we hart-gecentreerd zijn, steeds weten hoe iets bij ons past. Voor jezelf kun je daarbij kijken welke kant in jou overheerst of je saboteert, je mannelijke of je vrouwelijke kant. In hun fysieke lichaam, hun etherische lichaam en hun gewaarwordingsziel zijn mannen en vrouwen tegengesteld aan elkaar, maar in hun bewustzijnsziel en in hun ik zijn ze gelijk aan elkaar. Het ware zelf kleeft aan je zoals je schaduw in de stralen van de zon. Als je in het zonlicht staat kun je hoog of laag springen, op je schaduw trappen en wat al niet, maar je raakt die schaduw niet kwijt. Dat geldt precies zo voor je ware zelf. Want je ware zelf, dat ben je, en dat blijft bij je, hoe verborgen ook en hoe je ook je best doet het te verstoppen. Wie is er sterker in jou: je ego met emoties, driften, gedachten en verhalen of je Ware Zelf met de oerrust en het Oervertrouwen in contact met de Bron.

Begin met het voeden van overvloed, vertrouwen en de Liefde van je Ware Zelf, het Oervertrouwen is altijd in je aanwezig. Je kunt er zelfs elk moment weer naar terug. Herinner je Zelf…..geuren, kleuren, smaken, geluiden en dromen zetten je aan tot het volgen van een positieve stroom, je natuurlijke sensitiviteit.

© Joke – fluisteralsjeblieft

3 gedachten over “van zelfvertrouwen naar oervertrouwen

Laat een reactie achter op Siska Kroondijk Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s