De wereldboom of Axis Mundi

De meeste sjamanistische culturen gaan ervan uit dat het spirituele universum of je fysieke werkelijkheid uit drie lagen bestaat, die onder- midden en bovenwereld genoemd wordt, tegenwoordig benoemen we dit meer als denken-voelen-willen en als zodanig is dit in Tzolkin te herkennen en je weg naar bewustwording vormt. 

In vrijwel iedere traditie kun je een beschrijving vinden over de aard van de niet-fysieke werkelijkheid, maar iedere traditie heeft een ander verhaal, andere details maar ook gelijke onderliggende structuren die overal terugkeren. Hieruit kun je afleiden dat iedere cultuur de andere werkelijkheden op eigen manier waarneemt en beschrijft in beelden- en symbooltaal die tot die cultuur behoren. Zoals iedere traditie en cultuur een eigen code kent, geldt dit vanzelf ook voor de sjamanistische cultuurcode. Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen, duidelijk is mij wel dat verschillende mythologische karakters dezelfde kracht kunnen belichamen, dat maakt Tzolkin tot een boeiende reis.

De overeenkomst tussen de Maya cultuur, oude culturen (onze bakermat) Tibetaans boeddhisme en b.v. en sjamanisme is dat men ervan uitgaan dat alles bezield is, mensen, dieren, planten, stenen, bomen, sterren, rivieren etc. een ziel heeft en communiceert.

De driedeling onder-midden en bovenwereld lijkt te zijn gebaseerd op ervaringen van sjamanen en aangezien de eerste sjamanen ‘vrouwen’ waren is het niet meer van vanzelfsprekend dat de drie werelden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ook de niet-alledaagse werkelijkheid is nauw verbonden met de wereld die we met onze zintuigen kunnen waarnemen en zichtbare wereld wordt genoemd en bestaat uit een wisselwerking die je ook kunt duiden met de drie lagen in de menselijke psyche:  het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het
collectief onbewuste en met name wordt gehanteerd binnen de Jungiaanse psychologie.

Het collectief onbewuste bevat de instincten en patronen en ervaringen die vanuit ons menszijn tot onze leefwereld behoren, de archetypen. Je zou kunnen zeggen dat onze instincten lichamelijk verankert zijn en archetypen aangeboren geestelijke patronen. Tegenwoordig wordt het collectief onderbewuste ook aangeduid als ‘kosmisch bewustzijn’ of ‘het Veld’ waar Plato de term ‘kosmos’ gebruikte, waarmee hij doelde op de perfecte ordening van alles.

tekst loopt verder onder de afbeelding

In alle tradities en dus ook bij de Maya staan 3 vrouwen of godinnen symbool voor denken-voelen-willen. Bij de Maya is Konijn het totemdier voor Groei (denken)  In haar wevende ‘rainbow lady’ gedaante zet zij het universum ritmisch in beweging met spintol en klos als symbool van het voelende weven. En in haar gedaante als Vrouwe met de Kruik zien we als symbool van het helende, zuiverende Water.  De ‘vrouw met de kruik’ heeft volledig meesterschap (willen) gekregen over de geheimen van het leven en kennis van het Al en wordt in de christelijke traditie Maria Magdalena – Een energie die zich toont als een Zwarte Madonna. Een manifestatie van het bewustzijn van Moeder Aarde en in die hoedanigheid krachtig inwerkt op het fysieke lichaam, het element Aarde in jou en in mij waarin beschaving zich opnieuw definieert. En de mensheid  zowel op persoonlijk vlak als collectief en mondiaal weer de zuivere, serene, onbevlekte wijsheid gaan verklanken in liefde.

De wereldboom verschilt niet met de levensboom oftewel onze ruggengraat

Dit drievoudige universum wordt bij elkaar gehouden door een wereldas: De Axis Mundi. Deze as dringt door in het centrum van alle drie zoals een belangrijke berg of holle boom. Vaak wordt de axis mundi verzinnebeeld als een touw naar de hemel, of een ladder (zoals de jakobsladder), een pilaar of staf, een wijnrank of een boom. Symbolen die erop duiden dat de mens verbinder is tussen hemel en aarde. Rudolf Steiner zegt hierover:

`Voor de energiestromen naar de aarde en naar de hemel zijn wij mensen sleutelfiguren, maar daar waar het de mens niet mogelijk is, zijn het de dieren en elementairen die dit werk volbrengen. Waarbij je de elementairen kunt beschouwen als grote bemiddelaars tussen hemel en aarde. Zo leggen mensen, dieren en elementaire wezens met elkaar een levende verbinding tussen hemel en aarde.`

 

De middenwereld bestaat voornamelijk uit de gewone wereld maar is toch meer dan alleen materie, de middenwereld wordt weleens vergeleken met een labyrint of kruispunt van wegen. Immers de invloeden van boven- en onderwereld komen hier samen en moeten hier in balans gebracht worden.

Binnen het traditionele sjamanisme worden de vier elementen en de vier windrichtingen bij de middenwereld ingedeeld. Deze krachten worden niet beschouwd als abstracte begrippen maar als vertegenwoordigers van specifieke kwaliteiten. Gezamenlijk belichamen de vier windrichtingen de opeenvolgende fasen van levenscycli evenals de belangrijkste aspecten van de kringloop van leven, dood en wedergeboorte. Terugkijkend op eerdere fasen ontstaat een nieuw begrip en vindt de uiteindelijke integratie plaats. Daarmee ontstaat weer een mogelijkheid om een nieuwe les te leren en maakt iemand zich klaar om opnieuw naar het oosten te gaan om te zien wat de volgende stap is…..

Mircea Eliade, van oorsprong Roemeens godsdiensthistoricus, schrijft in zijn boek over sjamanisme ook over het verschil tussen een medicijnman en een sjamaan. Een medicijnman heeft zijn kennis verkregen voor overlevering. Deze wordt doorgegeven van vader op zoon, van moeder op dochter, van generatie op generatie. Kom je bij een medicijnman met een probleem, dan zal hij uit deze kennis putten. Eliade schrijft dat een sjamaan niet alleen een ziek man is, hij is voor een ziek man die genezen is, die erin geslaagd is zichzelf te genezen. Wij kennen dit fenomeen als de ‘wounded healer’ – een sjamaan heeft geleerd helpers (via dromen b.v.) de andere wereld om raad te vragen, sommige culturen gebruiken de dans als middel, denk aan de derwisjen. Anderen de drum of de trommel en weer anderen maken gebruik van kruiden etc. Als wij westerse mensen deze technieken toepassen zijn we nog geen sjamaan, we gebruiken technieken die sjamanistisch zijn.

Hoewel wij in onze westerse cultuur een tijdlang niet gewend zijn geweest om uit de gaan van het Geheel van Leven als een Eenheid, hebben veel andere culturen sinds duizenden jaren de Cirkel als symbool gebruikt voor de Geheel van Leven, deze Eenheid die alles omvat en waarbinnen alles een plek heeft. Het Web van Leven brengt zo op een eenvoudige manier in beeld dat we uiteindelijk geen tegenstrijdige maar gemeenschappelijke belangen hebben en dat het hebben van goede relaties tussen alles wat leeft, belangrijk is voor het welzijn van alles en iedereen.

 

© Joke – fluisteralsjeblieft

Advertenties

3 gedachten over “De wereldboom of Axis Mundi

  1. coloremartine

    Een nieuw Godinnenkleed……………ditmaal voor Brigida.
    Ik denk er al zo lang over en heb al plannen en tekeningen gemaakt. Morgen (vandaag) is dus een goede dag om te beginnen. Dank je wel Joke………….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s