De Feniks: de mystieke vuurvogel geboren uit de heilige vlam herinnert ons eraan dat de kern van alles in deze realiteit kan worden omgevormd maar niet vernietigd, want leven is eeuwig. De Feniks is één van de oudste mystieke wezens, de Maya noemden deze ‘vogel’ Quetzalcoatl, “gevederde slang” – de Meester van de Vier Winden. De kracht om uit as te herrijzen gaat over een eindeloze veerkracht, ons ‘transformatienest’ herstellen en voorkomen van burn-out. Immers achter elke klacht zit een verhaal, hoe oud en vergeten dat ook mag zijn, zo leert de mens met vallen en opstaan groeien naar een ander bewustzijnsniveau en wellicht ooit naar het besef van onze goddelijke essentie. Ik Ben.  Burn-out is het verlies van een identiteitsverhaal. Een oorzaak van burn-out ligt in het samenspel tussen individu en gemeenschap. We zijn als individu niet opgewassen tegen groepsdruk. Toch ligt daar ook de kans voor zelfbescherming: durven afwijken van wat de meeste mensen doen. Burn-out biedt een ontwikkelingskans om anders te gaan leven. Burn-out mensen zijn eigenlijk zinzoekers, een activering die ontstaat doordat je doorgebrand bent maar niet uitgeblust en ook geen kuddedier meer….

In het verre oerverleden was de mens een groepswezen. Een groepswezen kun je herkennen als je b.v. kijkt naar een kudde schapen. Alsof ze door een geheimzinnig kracht aangedreven worden, stormen ze allemaal en gelijktijdig van de ene kant naar de andere kant van een grasveld. Deze geheimzinnige kracht, is de kracht van de groepsziel die je ook kunt waarnemen rond b.v. voetballen en in het stadium. Schapen worden aangedreven door deze zielekracht aangezien ze geen enkel besef hebben van individualiteit… De groepsziel houdt hen bijeen in een kudde!

De mens behoorde ook tot een groepsziel en in die allereerste tijden was de mens ook androgyn. Androgyn is mannelijk-vrouwelijk. Het lichaam van die mens vertoonde de kenmerken van beide seksen. De ontwikkeling van de mensheid komt dus voort uit de groepsziel en de androgyne mens….een kudde-bewustzijn. Van die oorspronkelijke eenheid is de mensheid afgedaald en uiteengevallen (versplintering) in steeds kleinere eenheden. Deze afdaling van eenheidsbewustzijn naar individu is de weg van de zelfstandig wordende mens (heid) die elk leven herhaalt wordt.

– Aanvankelijk is in de vroegste kinderjaren het ego versmolten met het Zelf, de afsplitsing ontstaat vaak als gevolg van een trauma, in een individuele verstoring, waardoor de grootste moeite die wij hebben is ontstaan om denken en voelen, het mannelijke en het vrouwelijke, geest en materie etc. tot een eenheid te verbinden-

tekst gaat verder onder de afbeelding van Isao Takahata

 

Door weer te leren luisteren naar de stem van je hart, vinden we de weg naar het ware zelf. Dit betekent niet dat het ego overbodig wordt, maar dat deze meer passief, transparant en flexibel wordt. Het ware Zelf immers is pure aanwezigheid, kalm en levendig present zijn, verbonden met diepere lagen in onszelf. Het ware zelf kent onze vele incarnaties als man of als vrouw, als vrouw in de man en als man in de vrouw. Door afgestemd te geraken op deze innerlijke stroom (de stem van de stilte) ontstaat er synchroniciteit; het ondergrondse verband is het eeuwige tao en de synchronistische gebeurtenissen zijn er de specifieke manifestatie van. De ware mens is een Hindoe én een Boeddhist; hij is een Confuciaans én een Taoïst, een Jood, een Christen én een Islamiet. De ware mens draagt de geschenken van de verschillende religies in het eigen hart mee. De symbolische betekenis ervan blootleggen is feitelijk hetzelfde als je eigen droomtaal leren verstaan.

Aangezien de westerse mens zich voornamelijk heeft toegelegd op het niveau ratio en wetenschap, werd het esoterische (het innerlijke) verdrongen door het exoterische (het uiterlijke) De zichtbare dingen (visibilia) werden verward met de voor de uiterlijke zintuigen niet waarneembare dingen (invisibilia)  Zo werd de werkelijkheid teruggebracht tot materiële feiten en werd de symbooltaal onverstaanbaar. In het opnieuw leren doorgronden van beelden en symbolen als uitdrukkingen van archetypen, werken we in feite aan ons eigen innerlijke ontwikkelingsproces, je individuatieproces. Een mens die de graad van de Phoenix heeft bereikt, heeft zijn bewustzijn volledig getransformeerd en ken het Al, is een alchemistische wijsheid….

Daarvoor is het belangrijk om de weg terug naar hun eigen lijf tot diep in de buik te maken en te aarden door je bewust te worden van je eigen gevoelens en je er veilig bij te leren voelen zodat je opnieuw durft en kunt leren vertrouwen op je eigen bodem.

Om terugval in het oude-wij niet toe te staan bij jezelf is het je aandacht richten op de eigen innerlijke activiteit en innerlijk sterker te worden een belangrijke activiteit. Dit proces, waarin iedereen bijdraagt aan elkaar individuele groei zorg er tevens voor dat mensen zich sterker met elkaar verbonden voelen – zo ontstaat gemeenschappelijkheid.

thuiskomen in je ware natuur

Tzolkin bied een reis langs de elementen en geeft zo inzicht  in de dans tussen het mannelijke en het vrouwelijke het doel is de plek in je hart te vinden waar je je diepste kern kunt ervaren en tegelijkertijd kunt voelen dat je verbonden bent met al het leven om je heen.

Ieder mens is verbonden met alle elementen  –  maar hoe deze zich in je leven manifesteren kan per mens maar ook per levensfase verschillen – elementen vertegenwoordigen levensenergieën die elkaar aanvullen én wederzijds stimuleren.

Elementen zijn innerlijke partners in jouw scheppingsdans waar je dagelijks even de tijd voor mag nemen en jezelf bewust te worden van je gevoelens en je gedachten en je af te vragen welke boodschap ze voor je hebben. Kun jij al met je denken je wil beheersen of laat je je vooral leiden door wat anderen van je verwachten…?

Ook kun je je bewust worden van oude ideeën die je koestert over hoe je als man of als vrouw hoort te zijn en je eigen blinde vlekken daarbij ontdekken – zo sla je de brug naar elkaar – die sleutel ligt mede in jouw handen!

Ieder mens beschikt over beide energieën, maar beide seksen, zowel mannen als vrouwen, hebben geleden onder de beperkingen die mannen en vrouwen zijn opgelegd.  De vrouwelijke energie is lang ondergewaardeerd geweest en raakte verdrukt niet alleen in de harten van vrouwen, ook in de harten van mannen en heeft diep geraakt in hun mens-zijn. Dit heeft oa geleid tot het spelen van verschillende rollen, daarbij hebben we meestal een voorkeurspositie van denken, handelen en voelen die in de jeugd is ontstaan. In het spel wat wij spelen nemen wij daarbij ook nog eens één of meerdere van de rollen aan van: Aanklager, Redder en Slachtoffer door (onbewust) niet- authentiek gedrag en gevoel. Inzicht in de ego-toestanden (het bewuste deel van het Zelf) krijgen we door inzicht te zoeken in het communicatieve gedrag en de communicatiepatronen. Daarvoor verwijs ik je naar de transactionele analyse en te ontdekken of jij al zover bent dat je leeft vanuit: ik ben oké – jij bent oké.

Je eigen man en vrouw worden en thuiskomen in je eigen natuur is luisteren naar emoties (storm) die leven in hart en buik.

De baarmoeder is geen plek om angst en pijn in te bewaren.
De baarmoeder is een plek van creatie en geboorte van leven.
Je buikkracht geeft je basis, je fundament en steunt bij het  ‘ik’ durven zeggen
bij het bepalen van je eigen grenzen waarbij je een gezonde vastberadenheid ontwikkelt zonder dat je uit je centrum gaat….

Momenteel neemt een Vrouwe die sommigen de ‘Vrouwe’ noemen en anderen ‘Maria’, Sophiale vorm aan. Zij noemt zich medeverlosseres, middelares en voorspreekster. Zij bouwt een (compassie) brug tussen protestante en katholieke, oosterse en westerse christenen, joden én moslims, zij verbindt in haar wijsheid zelfs oost en west. Zij is de universele Moeder van álle volken. Haar terugkeer in ons bewustzijn geeft hoop voor een gezamenlijke toekomst in vrede en wijsheid voor alle mensen.

tekst loopt verder onder de afbeelding van de phoenix die uit de as herrijst…

 

Met hulp van de Universele Maya-kalender kun je inzicht krijgen in de relatie met een bepaalde zon, alleen al door te kijken naar de windrichting (element) bij elk van de Hoeders – daarom ook is de onderlinge verbondenheid tussen de zonnen bijzonder krachtig als deze wordt gebruikt in groepen.

Ook kun je aan de hand van de Maya-kalender de dagen of cycli waar je moeite mee hebt, opsporen, en op deze dagen, als ze weer langskomen, met positieve intenties of onthechte observatie gaan werken.

In de andere artikelen op de website vind je veel meer tips en inzichten die ikzelf omschrijf als thuiskomen in je eigen natuur – je eigen man en vrouw worden – focus op het ontwaken van je innerlijke Donderwezen;  het wekken van je lichtlichaam, en verwelkom het inwijden van krachtige zuivering.

© Joke
http://www.fluisteralsjeblieft.nl

2 gedachten over “het donderwezen onrust

  1. Bedankt weer voor je mooie tekst, waar ik o zo veel in herken! Mag ik je aanraden om het nog eens door te lezen, of laten lezen. Er zijn een aantal zinnen incompleet en dat doet afbreuk aan de tekst en aan het begrijpen wat er mee gezegd wordt. Dat is erg jammer! Boven alles, mijn complimenten en dank!! Dikke knuf, Christi de Vries

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s