Mensgericht Leiderschap

Een ServantLeader ontwikkelt allereerst zijn eigen ‘radar’ en werkt voortdurend aan zijn of haar eigen ontwikkeling. We gaan ontegenzeglijk van het ‘tijdperk van informatie’ naar het ‘tijdperk van wijsheid en inzicht’ – waarin Servant Leadership de essentie van leiderschap zal zijn. 

Ontdek je eigen (innerlijke) ‘stem’, draag deze uit en help ook anderen hun eigen stem te ontdekken en uit te dragen. We zouden het als wijsheid van het lichaam kunnen beschouwen als het ons (dwz ons ego) laat weten dat we het geweld aandoen. Ons lichaam kan trouwens niet anders, al is het nog zo trouw en gehoorzaam. Waren wij dat ook maar als het lichaam aan de bel trekt en roept om je bewuste aandacht.

Wat is een ‘goede’ luisterhouding?

Vanzelf is wederzijds respect de basis voor vertrouwen, maar geheimen hebben vaak en ooit wonden veroorzaakt die niet kunnen genezen voordat de reden verwoord en aan­gehoord is. Het archetype van het geheim vindt altijd een uitweg, zo niet direct in woorden dan toch somatisch, en meestal niet op een manier waarop het rechtstreeks aangepakt en verholpen kan worden. Het bewaren van geheimen verwijdert ons van het onbewuste, zoals Jung gezegd heeft, maar daardoor heeft hij wel het projectiemechanisme uit kunnen leggen. Projectie verandert de wereld in het eigen onbekende gezicht – Ruggensteun vindt je daar waar je één bent met jezelf, zowel emotioneel als lichamelijk en ruimte maakt voor vertrouwen…..zet je roze bril maar af.

 

 

Gevoelens zijn onze spiegel

In de 21e eeuw is voor de mensheid de periode van volwassenheid aangebroken. Het is de tijd van het herinneren van oude vermogens waarmee men ooit verbinding had met multidimensionale onzichtbare werelden, waarin men met klank genas en grote werken verrichtte. Het is de tijd voor het herinneren van de Moeder omdat zij de verbinding verzorgt met de geestelijke werelden. Zij spreekt tot de ziel en zal de mens eraan herinneren wie de mens werkelijk is en over welke onvermoede kosmische vermogens de mens beschikt.

Een periode van volwassenheid breekt altijd aan ná het puberen. Puberen heeft te maken met veranderingen op vele gebieden: lichamelijk, verstandelijk, emotioneel en sociaal. Veranderingen die niet altijd even gelijkmatig verlopen. In de pubertijd is je kind volop in ontwikkeling, een puber wil het vader/moeder huis verlaten, zelfstandig op eigen benen staan en een eigen weg gaan. Bezien vanuit fasen in de ontwikkeling van bewustzijn en de ritmen van eeuwen ontwikkelde de puberende mensheid een materialistisch wereldbeeld waarin voor geest, ziel en onzichtbare energieën uit andere dimensies geen plaats meer is. Deze fase, die ook wel ‘de god is dood’ fase genoemd wordt was een reactie op een voor velen onhoudbaar geworden godsbeeld in die twee akelige Wereldoorlogen. De niet meer weg te denken betekenis van de feministische spiritualiteit voor onze godsbeelden is dat zij ons bewust heeft gemaakt van de betekenis van vrouwelijke symbolen in en voor ons geloof en van de onderdrukkende werking die mannelijke symbolen voor veel vrouwen (en mannen) kunnen hebben. Daarnaast wordt het grote inzicht op de verschillende ontwikkelingstijdperken van de aarde (en van de mensheid) geschonken door de esoterie.

Dat wij nu leven in een periode die ons aanzet ‘volwassen’ te worden is merkbaar. Vanuit de ‘volwassene’ vragen mensen naar feiten, verzamelen informatie en zoeken naar overzicht. In mijn optiek ontstaat er nu meer en meer een nieuwe ontwikkeling: die van het verlangen naar nieuw en verdergaand inzicht. Een verlangen naar antwoorden op vragen die ons helpen een levensvisie te ontwikkelen die doorwerkt in onze geneeskunde, onze economie, natuur en milieu. Antwoorden dit in deze transitietijd liggen in ons vergrote bewustzijn van onszelf. Maar wanneer je daarbij af en toe iemand treft die de kunst van het luisteren verstaat, wordt deze weg wat meer begaanbaar.

Wie luistert zet het eigen hart aan het werk

Een goede luisteraar/ster doet eigenlijk niets anders dan uitspreken en aan ons teruggeven wat hij of zij ons eigenlijk heeft horen zeggen. Dat teruggeven wordt ‘spiegelen’ genoemd. Écht luisteren is een erkenning en bevestiging van de gevoelens van de ander. Als je de ander wil accepteren en respecteren, dan heb je in alle eenvoud ook zijn of haar gevoelens te respecteren. Immers onze gevoelens laten ons zien wat er eigenlijk in ons leeft, ze zijn als de spiegel waarin we onszelf kunnen zien en geven zo inzicht in onszelf als we proberen met ons denken onszelf die gevoelens bewust te worden. Want alleen als we ons die oud-zeer gevoelens bewust geworden zijn, kunnen ze getransformeerd worden. Dat kan niemand anders voor je doen!

Er zijn heel wat mensen, heb ik gemerkt, die niet echt zeggen wat ze voelen. Ze zeggen wat hun hoofd vindt wat ze zouden moeten voelen. De ratio, het verstand of het denken, is dan de maatstaf. Wie dit door heeft kiest nogal eens voor de oplossing ‘mindful’ leven. Mindfulness wordt in de praktijk echter veelal ingezet in een reactie op klachten van stress en angst. En niet om te komen tot een dieper luisteren naar jezelf en het eigen innerlijk, de gevoelens die daarin leven te leren kennen als van jezelf . Daar ligt nu juist het persoonlijke lesmateriaal in die eeuwige reeks van oorzaak en gevolg, het causale verband dat tussen mensen en ervaringen kan bestaan.

Prof. Dr. C.G. Jung beschrijft synchroniciteit als een a-causaal, verbindend principe dat zich manifesteert door middel van zinvolle coïncidenties. Het Spiegelprincipe vertelt ons dat we op basis van de Wet van Aantrekking, onze waarnemingen van dat wat er om ons heen gebeurt, kunnen beschouwen als een spiegel voor dat wat we zelf onbewust uitzenden. Met hulp van het Spiegelprincipe kunnen we door waar te nemen wat er in ons leven gebeurt, onszelf beter leren kennen. Wanneer we ons erin oefenen om alles te verwelkomen als een gelegenheid om te leren, zal het beeld van wie we in essentie zijn om ons heen steeds zuiverder weerspiegeld worden. Dit principe vinden we in de psychologie terug in het begrip ‘projectie’ – een begrip dat wederom door Jung is uitgelegd. De mens projecteert voortdurend eigen beelden op andere mensen en materie. Het is een grote uitdaging voor ons als mens om ons hier bewust van te worden en er op een goede manier mee om te gaan. Projecteren doen we niet bewust, daarom hebben we ook niet zo in de gaten hoe en wanneer we het doen. Door projecties helder te maken leer je de juiste vragen te stellen en, wat heel belangrijk is, oordeelloos naar jezelf te kijken. De zonnen-horoscopen, zie pagina ‘klankbord’, bieden inzicht vanuit de grotere spiralen binnenin Tzolkin en zijn behulpzaam bij het bewust maken van je gevoelens en die vervolgens te leren verwoorden op een manier die passend is bij jou.

Kennis heeft de polariteit nodig

Wat zouden wij van een roos denken die hardop verkondigt: ‘het is goed en juist om rood te bloeien, maar fout en gevaarlijk om een blauwe bloem te hebben’? Afwijzing van welke manifestatie dan ook is altijd een teken van ontbrekende identificatie (…daarom wijst het viooltje ook blauwe bloemen niet af).

Zo houdt iedere identificatie die op een beslissing berust, een pool buiten de deur. Maar alles wat wij niet zijn, wat wij niet in ons zelf willen aantreffen, wat wij niet beleven willen, wat wij niet in onze identificatie willen opnemen, vormt onze schaduw. Want de afwijzing van de helft van alle mogelijkheden doet haar beslist niet verdwijnen, maar verbant deze helft slechts uit de ik-identificatie of uit het bovenbewustzijn.

Projectie betekent dus dat wij van de ene helft van de principes een buiten-ons maken, omdat wij hen binnen-ons niet willen accepteren. Wij beleven onze schaduw altijd als een buiten-ons, zouden wij haar in en bij ons zien, dan was zij niet meer de schaduw. De afgewezen principes, die nu schijnbaar van buiten op ons afkomen, bestrijden wij nu in die buitenwereld net zo heftig als wij het in ons innerlijk gedaan hebben.

Hierin ligt een ironische wetmatigheid, waaraan niemand zich kan onttrekken: de mens houdt zich het meest bezig met dat wat hij niet wil. Daarbij komt hij op den duur zo dicht bij het afgewezen principe, dat hij het ten slotte gaat beleven. Het is goed om deze twee laatste zinnen niet meer te vergeten.

Dat wordt duidelijk dat er in werkelijkheid geen wereld om ons heen bestaat die voor ons bepaald, vormt, beïnvloed of ziek maakt. De wereld om ons heen is als een spiegel, waarin wij altijd slechts onszelf zien, maar dus ook (en duidelijk) onze schaduw, waarvoor wij bij onszelf blind zijn. Net zoals wij bij het bekijken van ons fysieke lichaam slechts een klein deel zien, maar veel (kleur van de ogen, gezicht, rug, enz.) slechts kunnen zien met behulp van de reflectie van een spiegel, zijn wij voor een deel van onze psyche blind en kunnen wij dit voor ons onzichtbare gedeelte (schaduw) slechts via de projectie en reflectie van de zogenaamde wereld om ons heen of de buitenwereld leren kennen. Kennis heeft de polariteit nodig, mensen hebben andere mensen nodig om zichzelf te kunnen beleven.

De schaduw is de som van alles, waarvan wij tot in het diepst van ons hart overtuigd zijn, dat het uit de wereld moet worden geholpen, opdat deze goed en heel kan worden. Maar juist het tegendeel is het geval: de schaduw heeft als inhoud alles wat in de wereld – onze wereld – ontbreekt om heel te worden. De schaduw maakt ons ziek, d.w.z. maakt dat wij niet-heel zijn, want hij is niet in ons geïntegreerd.

De schaduw maakt ziek – de confrontatie met de schaduw heel. Dat is de sleutel tot het begrip van ziekte en genezing. Ons lichaam is de spiegel van onze ziel – het laat ons ook dat zien, wat de ziel zonder confrontatie niet kan herkennen. Maar voor degene die zich inzet om eerlijker tegenover zichzelf te worden, kan ziekte een geweldig hulpmiddel worden op zijn weg. Want ziekte maakt eerlijk! In het ziektesymptoom beleven wij duidelijk en eerlijk, wat wij in onze psyche willen verdringen en verbergen. Het symptoom is de somatische verdichting van datgene wat ons in het bewustzijn ontbreekt. Het symptoom maakt de mens eerlijk, omdat het verdrongen inhouden zichtbaar maakt.

 

 

Oorspronkelijk volgde er nu een methode onder het kopje  Oeroude wijsheid van de MAYA’s: inzicht in je blinde vlekken. Dat heb ik bij nader inzien weer weggehaald, de energie die terugkeerde in de tijd dat dit artikel veel gelezen is liet me inzien dat het archetype van de Schaduw in relatie tot het leren terugnemen van projecties veel angsten opriep. En dát is niet de bedoeling van mijn inzet. De bedoeling is dat je komt tot leiderschap, een mensgericht leiderschap leidende tot meer compassie. Compassie voor jezelf is niet echt anders dan compassie voor anderen.Heel belangrijk is dat compassie voor jezelf betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert.Hoe meer je je hart openstelt voor die realiteit, in plaats van er tegen te vechten, des te meer zul je in staat zijn compassie te voelen voor jezelf, en voor al je medemensen.

Door met je denken de eigen emoties, fysieke symptomen etc te analyseren krijgen we zicht op het projectiemechanisme en door het projectiemechanisme kunnen we leren zien wat zich in ons eigen Onbewuste afspeelt. Leren de projectie terug te nemen helpt ons bevrijden van die projectie. Dan kan zuivere hartenkracht vrij komen en dit maakt het mogelijk dat de goddelijke kern in ons aan het licht kan komen.

Volwassen worden – want uiteindelijk is alleen de volwassen houding constructief. Volwassenheid is niet hetzelfde als ‘problemenvrij’, maar houdt juist in dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt voor je leven en het empathische vermogen ontwikkelt naar compassie-vol luisteren en Zijn.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Bij de groeigolf van de witte Spiegel naar de witte Hond, een golf met veel kern-dagen in de cyclus van de rode Slang, 2017.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s