-geef je droom een titel-

Geduld is liefde, die in een moeilijke situatie tot uitdrukking komt. Kijk ‘es naar binnen en ga op zoek naar dat wat je grootste droom is, ontwikkel het vertrouwen in jezelf en het vertrouwen in jouw potentieel. Op 28 september om 21:34 uur op 16:51 graden Steenbok ging Pluto direct lopen. Pluto is op 20 april dit jaar retrograde gegaan. Pluto loopt sinds 2008 door het teken Steenbok en blijft in dit teken tot 22 januari 2024.Donderdag 5 oktober is het ’s avonds de Volle Maan van de Weegschaal, als de Zon in dat teken staat en de Maan daar precies tegenover in het teken Ram. Toon leiderschap….

Maak een begin met het leven van je dromen

In de geschiedenis van de Maya bestaat een oud verhaal over vijf werelden. De eerste vier werelden behoren nu tot de verleden tijd. Tijdens elk van die tijdperken keerde de mensheid zich af van de spirituele aspecten van het leven en werd vervolgens vernietigd. We leven nu in het vijfde tijdperk en wederom is er de dreiging van vernietiging aldus de Maya-mythologie.
Assertiviteit gaat vaak over voor jezelf opkomen. Wat mij betreft gaat het ook om uitspreken wat er in je omgaat. Door heel bewust op zoek te gaan naar wat er zich in jou afspeelt en dat hardop aan de ander te laten weten, maak je verbinding…..

De blauwe Aap energie is een geheugensteuntje voor de mensheid om Moeder Aarde op de juiste wijze te behandelen. Dat is ook de les die Apen brengen, schone schijn uitbannen en een echt en authentiek mens worden! Wanneer wij spreken over de Aarde, spreken we vaak over Moeder Aarde en dat is minder toevallig dan zo op het eerste gezicht lijkt. De Aarde is als een Moeder die ons levenskracht schenkt. Zij is een wezen, net als de mens met een levend fysieklichaam (de aarde-materie), een etherisch lichaam (een levenskrachtenlichaam) en een astraallichaam (een immens groot gevoelslichaam, die wij vaak ziel noemen). Dat de Aarde een groot levend kosmisch wezen is, is een grotendeels oeroud universeel weten, dit oude weten zijn wij echter kwijtgeraakt. Maar nu de sluiers weer opengaan, komt dit oude weten weer terug in ons bewustzijn. We herinneren ons weer dat Moeder Aarde geen levenloze planeet is waar je mee kan doen wat je goeddunkt en uithaalt wat je nodig hebt, en dat laat zij ons merken. Ook zij heeft haar ‘lichamen’ doorheen die vier ‘incarnaties’ opgebouwd, vergelijkbaar met de ‘lichamen’ die wij mensen hebben mogen ontvangen op onze lange evolutieweg. Het getal vier is daarom symbolisch voor de aarde omdat het ook aanduidt dat de mens op aarde bestaat uit vier kenmerken. Het vierde kenmerk, het IK-BEN bewustzijn onderscheidt de mens van het koninkrijk der dieren. Het is het kenmerk dat de mens het vermogen schenkt om alleen te staan, een onafhankelijke individualiteit om het eigen bewustzijn te vergaren over onze oorsprong. Je authentieke zelf is je kern, je oorsprong.

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen

Een kind is in onze dromen altijd een symbool van het onvervalste oorspronkelijke, van het nieuwe dat in ons geboren wil worden. Via de erkenning van het gekwetste kind ontdekken wij het ‘goddelijke’ in onszelf, de bron van creativiteit. Dit betreft niet eenvoudig de vereniging van schijnbaar tegengestelden, maar de erkenning van het geheel. Dít bewustzijn wordt gekenmerkt door transparantie, waarmee we als het ware door de dingen heen kunnen kijk en hun ware aard kunnen gewaarworden schrijft Jean Gebser, die de structuren van het menselijk bewustzijn beschreven heeft. Een persoon, die zo’n integraal bewustzijn heeft, zo stelt hij, is niet langer afhankelijk van zijn ego. Zijn ego, met al zijn passies, domineert hem niet meer; in plaats daarvan regelt hij zijn ego. Daardoor en alleen zó overwinnen we het fatale gevaar dat onze cultuur vandaag-de-dag bedreigt – het gevaar van ego-verharding en de val in volledig materialisme. Als je dichter bij je Zelf wilt komen, moet je verder dan je verstand, dan moet je naar je hart. Immers als je in je hart leert te kijken, je hart te voelen, voel je je eigen authentieke kracht.

Het nieuwe integrale bewustzijn, dat kind in jou dat door de volwassene heen-straalt, kan alleen in het mystieke hart van de Roos worden geboren als onze energieën niet stagneren maar stromen, stralen en circuleren zoals de bedoeling is….. Je focussen op je angsten werkt niet, want alles wat je aandacht geeft groeit. Je focussen op wat je wél wilt leert je vertrouwen te hebben in jezelf en op een dag laat de angst jou los.

 

tekst gaat hieronder verder…..

 

Frans de Waal maakt duidelijk dat empathie in ons lichaam en in onze geest is verankerd en dat we door deze empathie hebben kunnen overleven, net als dieren. Het verzoeningsgedrag dat we zien bij apen en mensapen zien we ook terug bij jonge kinderen toonde De Waal aan met zijn onderzoek. Conflictverzoening is pas een eerste stap richting het daadwerkelijk begrijpen van andermans gevoelens. Empathie, de capaciteit om gevoelens van anderen te begrijpen en te delen is nog een stap verder. Hierbij gaat het om het vermogen om een situatie vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Gaandeweg nemen we zo de normen en waarden van onze opvoeders over, en leren ‘hoe het moet’, dat leven op aarde. Al die emoties die zo opgeroepen worden, worden geactiveerd en maken vanaf dat moment deel uit van ons eigen ego. Als we weer leren te reageren als het onbevangen kind wat zich verwonderen kan en vrij zijn in het moment, zijn we creatiever.

De Indiase dichter Rabindranath Tagore scheef eens een parabel over een man die de goudsteen zocht. Daarmee kon hij alles wat hij aanraakte in goud veranderen. Maar het lukte hem niet die te vinden. Op een dag, toen hij al heel oud was, probeerde hij nog een keer met alle stenen die hij vond, om die later kwaad in de dorpspomp te gooien. Een jongetje had dat gezien en vroeg hem waarom hij alle stenen opraapte en in het water weggooide en de oude man legde het uit. Maar toen zei het jongetje: ‘Maar meneer, kijk eens, je kleren zijn goud. De dorpspomp is goud geworden, alles wat je hebt aangeraakt is van goud’. En de oude man begon te huilen, hij had die dag de goudsteen weggegooid. 

Het Leven Zelf ervaren als een schatkamer van oneindige mogelijkheden is als het vinden van de goudsteen. De wereld ziet er dan als nieuw en stralend uit, er straalt iets van het goddelijke goud doorheen. De behoefte aan empathie is dus aangeboren, maar empathisch vermogen is niet perse een aangeboren eigenschap. Je krijgt een empathisch kind door empathisch te zijn mét het kind en vooral door open vragen te stellen…… Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het Universum met elkaar communiceert via trillingen. Om een resonantie, dus een meeklinken of meetrillen te laten ontstaan, moet het trillingsveld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. Er zijn dus consequenties verbonden aan je keuzes, maar het gesprek met onszelf, onze gedachtestroom bepaalt de kwaliteit van ons leven.
Energie volgt immers bewustzijn….De logica van het zwart-wit denken wijst niet jou af, maar wijst ‘de aap’ in zichzelf af. Het is dit systeem van communiceren dat een gewelddadige uitwerking heeft op onszelf en anderen en op Moeder Aarde. Het resultaat ligt voor de hand: alleen datgene waarin wij vanuit het diepst van ons hart geloven en past bij onze levensopdracht kan in ons leven echt in vervulling gaan.

Hoe gaat de onbevangenheidsoefening in de praktijk?

Om te beginnen betekent onbevangenheid het terughouden van je oordeel, niet alleen op de korte termijn maar liefst tot dat een nieuwe gewoonte wordt. Door het terughouden van je oordeelsvermogen wordt de eigen binnenwereld ontdekt en begin je op te merken hoe ervaringen van vroeger in gewoonten zijn neergeslagen en je handelen van nu bepalen. Denk bijvoorbeeld eens aan de manier waarop je op jou welbekende mensen reageert of de wijze waarop je je bij die mensen wil terugtrekken in een oude (kind) rol. Hoe meer inzicht we daarover opdoen in onze eigen ervaringen, hoe meer ons ik-bewustzijn groeit. Dat kunnen we alleen maar ‘pakken’ als we nieuwsgierig zijn naar iets ‘nieuws’ en ons eigen referentiekader even aan de kant zetten. Dat vraagt zelfopoffering om dat wat je kent (denken) en wat je kunt (willen) naast je te zetten om helemaal open te staan voor wat er op je toekomt en inzien dat elk conflict wat je met anderen hebt, eigenlijk een conflict weerspiegelt van wat ín jou leeft.

Gaandeweg ontstaat er een vertrouwen in het lot van je leven, het berust op de innerlijke overtuiging dat er in de ontmoeting met de wereld, ook als alles niet gladjes verloopt, altijd iets nieuws ontdekt (waarnemen) en ontwikkeld kan worden. Verrassend genoeg blijkt er, zo heb ik zelf ervaren, elke dag wel iets te oogsten te zijn wat ons hart versterken wil en aan rijpen kan. Op het moment dat je jezelf laat horen, je laat weten wat je nodig hebt, zal er reiniging van je lichaam optreden en worden we empathischer. In het hart leeft de kracht van de empathie, die een warme innerlijke band met de wereld schept vanuit ‘het onschuldige oog van het kind’. Dan vinden ontmoetingen plaats waar je ‘wakker’ mee aan het werk kunt gaan op je reis naar meer authentiek spreken. Het mooie is dat, waar mensen open in gesprek durven gaan, je stemming ten aanzien van de hele wereld verwachtingsvol wordt.

Onbevangenheid, zo onbevangen mogelijk jezelf openstellen voor wat je toevalt, komt voort uit het vertrouwen dat je je elke dag kunt ontwikkelen en vernieuwen. Je bent in de ware zin van het woord: benieuwd naar de bijzondere vermogens die ‘slapend op ons wachten’ – iets unieks, iets bijzonders dat verlangt zich te openbaren…..omarm de nacht-kwaliteit in je en ga op weg….

© Joke – fluisteralsjeblieft
Bij de blauwe Aap-blauwe Nacht golf, een golf met wederom 10 kerndagen.
oktober 2017

Advertenties

5 gedachten over “-geef je droom een titel-

  1. Ronny

    Mooi geschreven weer. Als ik je teksten lees krijg ik altijd zo’n gevoel van stromende energie door me heen en ervaar dat dit precies is wat ik voel en wil uitdragen. Dank je

  2. Alexandra

    Ik als blauwe aap, geboren Kin 151, kan me helemaal vinden in deze omschrijving. Prachtig verwoord en laat me zien dat ik op de goede weg ben. Dank voor deze mooie overdenking. Groet en poot van Me and my Spirit

  3. carla zeegers

    Heerlijk Joke.Hoe waar voelt dit. en hoeveel kunnen we ervan nog leren. Zo schrijf ik soms artikelen. maar die komen vaak wat belerend over. Mogelijkerwijs heeft dat met oordelen te maken?! Uitdaging dus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s