Leren omgaan met synchroniciteit (voor wat je toevalt)  begint met onbevangenheid. Laat je vragen gaan als een pijl uit een boog, maar hang niet aan je eigen woorden. Om echte, heldere en rake vragen te stellen is het wel fijn als je oefent in onbevangen luisteren om te begrijpen. Dat vergt een houding van onbevangenheid en niet-weten, en die kun je ontwikkelen…..

Maak een begin met het leven van je dromen

In de geschiedenis van de Maya bestaat een oud verhaal over vijf werelden. De eerste vier werelden behoren nu tot de verleden tijd. Tijdens elk van die tijdperken keerde de mensheid zich af van de spirituele aspecten van het leven en werd vervolgens vernietigd. We leven nu in het vijfde tijdperk en wederom is er de dreiging van vernietiging door de toenemende geweldspiraal. Tegelijk is er ook hoop, we zien mooie en prachtige ontwikkelingen die geboren worden. Onze Moeder Aarde leeft en wil graag vernieuwen. Alles wat haar niet bevalt spuugt zij uit, laat zij overstromen en wegwaaien. Er is nog heel veel wat wij kunnen doen om het voelen met ons hart te scholen. Namelijk door te voelen.

Assertiviteit gaat vaak over voor jezelf opkomen. Wat mij betreft gaat het ook om uitspreken wat er in je omgaat en zo je eigen communicatiestijl te leren kennen. Welke manieren van communiceren vormden het gesprek tussen jou en je ouders en hoe ben jij daar mee verder gegaan?  Kijk eens naar je eigen wijze van communiceren en naar de woorden die je gebruikt. Ben je een kameleon die van kleur verandert in het gesprek of neem je rol aan die bewust of onbewust de communicatie verstoort. Er zijn verschillende methodes, b.v. transactionele analyse of de roos van leary waarmee je aan de slag kunt gaan bij het inzicht vinden in jouw communicatie stijl. Minder bekend is dat je ook met Tzolkin veel inzicht in je levensloop kunt vinden met hulp van de 4×13 jaar ontwikkelingsfasen en de vier kleuren die we allemaal in eigen tempo doorlopen.

Vragen bestaan uit woorden. Hang niet aan je eigen woorden. Gebruik de kleuren van de ander. Zomaar wat adviezen die je kunt beoefenen, de kunst is om onbevangen te blijven. Dat wat je kent (denken) en wat je kunt (willen) even aan de kant te zetten en open aanwezig zijn. Vaak merk je dan pas hoe lastig het is om je terug te houden van je oordeel, hoe je alleen al op geuren reageert en herinneringen opengaan. Mensen communiceren bewust en onbewust, doorlopend en het is ware kunst onbevangen om te gaan met wat je uit de wereld tegemoet komt. Veel van wat je als kind hebt ervaren ben je op dit moment, bewust of onbewust, vergeten. Al deze vergeten ervaringen zijn nog altijd binnenin jezelf actief en werken als een filter. Het is een filter die ervoor zorgt dat je de ander vaak moeilijk in zijn of haar volledigheid kunt waarnemen. Op het moment dat je je eigen ego kunt ontmaskeren en ervan kunt loskomen, is er liefde, liefde voor jezelf en liefde voor de ander.

Het begint allemaal met de vraag. Jouw vraag.

tekst gaat verder onder de afbeelding

 

De blauwe Aap energie is een geheugensteuntje voor de mensheid om Moeder Aarde op de juiste wijze te behandelen. Dat is ook de les die Apen brengen, schone schijn uitbannen en een echt authentiek mens worden! Wanneer wij spreken over de Aarde, spreken we vaak over Moeder Aarde en dat is minder toevallig dan zo op het eerste gezicht lijkt. De Aarde is als een Moeder die ons levenskracht schenkt. Haar iconografie of beeldtaal is opgebouwd uit motieven uit de minerale wereld (steenverering) en uit de planten- en dierenwereld. Maar ook zijn er de kosmische symbolen van de dierenriem, de maan en de sterren die verwerkt worden in haar sieraden, kleding en hoofdtooi. Moeder Aarde is heerseres over de vier natuurrijken: over het rijk van de aarde en haar mineralen en over de rijken van water, lucht en vuur.

Dat de Aarde een groot levend kosmisch wezen is, is een grotendeels oeroud universeel weten, dit oude weten zijn wij echter kwijtgeraakt. Maar nu de sluiers weer opengaan, komt dit oude weten weer terug in ons bewustzijn. We herinneren ons weer dat Moeder Aarde geen levenloze planeet is waar je mee kan doen wat je goeddunkt en uithaalt wat je nodig hebt, en dat laat zij ons merken. Ook zij heeft haar ‘lichamen’ doorheen die vier ‘incarnaties’ opgebouwd, vergelijkbaar met de ‘lichamen’ die wij mensen hebben mogen ontvangen op onze lange evolutieweg. Het getal vier is daarom symbolisch voor de aarde omdat het ook aanduidt dat de mens op aarde bestaat uit vier kenmerken aangestuurd door Meesters van richting met als doel je bewust te worden van je authentieke zelf, je kern, je oorsprong.

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen

Een kind is in onze dromen altijd een symbool van het onvervalste oorspronkelijke, van het nieuwe dat in ons geboren wil worden. Via de erkenning van het gekwetste kind ontdekken wij het ‘goddelijke’ in onszelf, de bron van creativiteit. Dit betreft niet eenvoudig de vereniging van schijnbaar tegengestelden, maar de erkenning van het geheel. Dít bewustzijn wordt gekenmerkt door transparantie, waarmee we als het ware door de dingen heen kunnen kijk en hun ware aard kunnen gewaarworden schrijft Jean Gebser, die de structuren van het menselijk bewustzijn beschreven heeft. Een persoon, die zo’n integraal bewustzijn heeft, zo stelt hij, is niet langer afhankelijk van zijn ego. Zijn ego, met al zijn passies, domineert hem niet meer; in plaats daarvan regelt hij zijn ego. Daardoor en alleen zó overwinnen we het fatale gevaar dat onze cultuur vandaag-de-dag bedreigt – het gevaar van ego-verharding en de val in volledig materialisme. Als je dichter bij je Zelf wilt komen, moet je verder dan je verstand, dan moet je naar je hart. Immers als je in je hart leert te kijken, je hart te voelen, voel je je eigen authentieke kracht.

Bij het ontrafelen (zie vorig artikel) afvoeren en een plek geven van emoties verander je niets aan de gebeurtenissen: die blijven in het verleden zoals ze gebeurd zijn. Pas als de bijbehorende emoties benoemd en erkend is kan het verwerkt worden en kan het gebeurde ook daadwerkelijk losgelaten worden naar het verleden. En daar hoort het: het is niet nu….

Het nieuwe integrale bewustzijn, dat kind in jou dat door de volwassene heen-straalt, kan alleen in het mystieke hart van de Roos worden geboren als onze energieën niet stagneren maar stromen, stralen en circuleren zoals de bedoeling is….. Je focussen op je angsten werkt niet, want alles wat je aandacht geeft groeit. Je focussen op wat je wél wilt leert je vertrouwen te hebben in jezelf en op een dag laat de angst jou los en gaat liefde groeien. Gevoelens zijn een waardevol onderdeel van het mens-zijn die je gronding versterken, de onderrug en de billen ontspannen op dezelfde manier als humor ontspannend werkt bij het volgen van je passie of het herontdekken van het onbevangen kind in jou.

tekst gaat onder de afbeelding verder

 

Frans de Waal maakt duidelijk dat empathie in ons lichaam en in onze geest is verankerd en dat we door deze empathie hebben kunnen overleven, net als dieren. Het verzoeningsgedrag dat we zien bij apen en mensapen zien we ook terug bij jonge kinderen toonde De Waal aan met zijn onderzoek. Conflictverzoening is pas een eerste stap richting het daadwerkelijk begrijpen van andermans gevoelens. Empathie, de capaciteit om gevoelens van anderen te begrijpen en te delen is nog een stap verder. Hierbij gaat het om het vermogen om een situatie vanuit het perspectief van een ander te bekijken. Gaandeweg nemen we zo de normen en waarden van onze opvoeders over, en leren ‘hoe het moet’, dat leven op aarde. Al die emoties die zo opgeroepen worden, worden geactiveerd en maken vanaf dat moment deel uit van ons eigen ego. Als we weer leren te reageren als het onbevangen kind wat zich verwonderen kan en vrij zijn in het moment, zijn we creatiever.

De behoefte aan empathie is dus aangeboren, maar empathisch vermogen is niet perse een aangeboren eigenschap. Je krijgt een empathisch kind door empathisch te zijn mét het kind en vooral door open vragen te stellen……

Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het Universum met elkaar communiceert via trillingen. Om een resonantie, dus een meeklinken of meetrillen te laten ontstaan, moet het trillingsveld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. Ons daarvoor inzetten kan alleen maar door werkelijke interesse te hebben. Het resultaat ligt voor de hand: alleen datgene waarin wij vanuit het diepst van ons hart naar verlangen en past bij onze levensopdracht kan in ons leven echt in vervulling gaan.

Hoe gaat de onbevangenheidsoefening in de praktijk?

Om te beginnen betekent onbevangenheid het terughouden van je oordeel, niet alleen op de korte termijn maar liefst tot dat een nieuwe gewoonte wordt. Door het terughouden van je oordeelsvermogen wordt de eigen binnenwereld ontdekt en begin je  te voelen of op te merken hoe ervaringen van vroeger in gewoonten zijn neergeslagen en je handelen van nu bepalen. Gebeurtenissen kunnen we niet veranderen, maar onze kijk erop wel.

Het ‘nu’ is samengesteld uit de ervaringen uit ons verleden en uit de verwachtingen die we over de toekomst hebben. Op dit moment kunnen we terugkijken naar hoe deze levensdraad in elkaar zit en vanuit mijn ervaring kan ik je vertellen dat je huidige thema’s in een groter verband te zien zijn. Zoeken in een familielijn of vorig leven is alleen zinvol als het meer begrip voor het heden brengt en als oud-zeer het huidige functioneren teveel belemmert. Er moet dus altijd een koppeling zijn met iets in het heden en terug te vinden is in je eigen kinderjaren. Door je van oordelen, veroordelingen en interpretatief bewust te worden zul je wellicht ontdekken dat er in onze taal veel woorden zijn die insinueren dat de oorzaak is van dat ‘gevoel’: bedrogen, gemanipuleerd, niet gehoord, onder druk gezet en verwaarloosd. Behalve het je bewust worden van je oordelen over anderen is het ook belangrijk dat je zelf verantwoordelijkheid neemt over je eigen gevoel en de keuzes die je maakt om je gevoel te beïnvloeden.

Wanneer we ons richten op communicatie kunnen we ervoor kiezen een wederzijdse communicatiestroom te scheppen,  waarbij op natuurlijke wijze compassie ontstaat tussen mensen. Hoewel ze vergelijkbaar klinken, is er een subtiel verschil tussen compassie en empathie. Compassie rent niet weg als het allemaal teveel wordt, door eerlijk over onze gevoelens en behoeften te spreken kunnen we elkaars leven verrijken. Veel mensen willen graag begaafd zijn maar de gave bezitten om in onze gedachten anderen niet te veroordelen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor eigen emoties, voert tot meer persoonlijk geluk.

De gave bezitten om niet langer hardop andere mensen te veroordelen op hun gedrag of te beschuldigen van het veroorzaken van negatieve gevoelens bij onszelf, zal voeren tot een wereld van minder boosheid en het mogelijke geweld wat daarop volgen kan. Op het moment dat je jezelf laat horen in vriendelijkheid zal er reiniging van je lichaam optreden. Je voelt opluchting, je stemming ten aanzien van de hele wereld wordt reëler op een verwachtingsvolle wijze. Dan vinden ontmoetingen plaats waar je ‘wakker’ mee aan het werkt kunt gaan op je reis naar meer authentiek spreken, tot zelfs in je dromen toe.

Onbevangenheid, zo onbevangen mogelijk jezelf openstellen voor wat je toevalt, komt voort uit het vertrouwen dat je je elke dag kunt ontwikkelen en vernieuwen. Je bent in de ware zin van het woord: benieuwd naar de bijzondere vermogens die ‘slapend op ons wachten’ – iets unieks, iets bijzonders dat verlangt zich te openbaren…..omarm de nacht-kwaliteit. Hoe praat jij met het innerlijk jongetje, heb je het vertrouwen?

© Joke – fluisteralsjeblieft

Deze kleurencyclus omvat de golven van rode Slang, de witte Spiegel, de blauwe Aap naar blauwe Nacht en Geel Zaad – een cyclus met 20 gapdagen en 20 kerndagen.

5 gedachten over “de kunst van onbevangenheid

  1. Mooi geschreven weer. Als ik je teksten lees krijg ik altijd zo’n gevoel van stromende energie door me heen en ervaar dat dit precies is wat ik voel en wil uitdragen. Dank je

  2. Ik als blauwe aap, geboren Kin 151, kan me helemaal vinden in deze omschrijving. Prachtig verwoord en laat me zien dat ik op de goede weg ben. Dank voor deze mooie overdenking. Groet en poot van Me and my Spirit

  3. Heerlijk Joke.Hoe waar voelt dit. en hoeveel kunnen we ervan nog leren. Zo schrijf ik soms artikelen. maar die komen vaak wat belerend over. Mogelijkerwijs heeft dat met oordelen te maken?! Uitdaging dus.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s