Je in vertrouwen liefdevol afstemmen op de klank van wat je hart en je ziel je ingeeft, kan in belangrijke mate bijdragen aan de te varen koers……Het was Robert Greenleaf die als eerste de term “dienend leiderschap” (Servant Leadership) gebruikte en doet denken aan wat de Maya’s het verwerven van een omni-perspectief noemen.

De hondstrouw en het hart

In onze taal leven veel woorden en gezegden die je gemakkelijk nazegt en toch de eigenlijke betekenis niet onthullen. Verhullend taalgebruik, ondoorzichtig, moeilijk of niet te begrijpen taal kan leiden tot misverstanden, verkeerde interpretaties of zelfs stigmatisering in labels. Tzolkin leert ons een nieuwe taal, een symbooltaal. Symbool komt van sym-ballein: samenvoegen. Het brengt meerdere dingen bij elkaar. Of anders gezegd: er zitten veel betekenislagen in. Symbolen dragen iets van de verzamelde wijsheid van mensen in zich. Een regenboog is daar een goed voorbeeld van. Veel mensen reageren op een regenboog met een gevoel van hoop, zo staat de regenboog symbool voor vriendschap, een verbond of maatjes-schap die betekenis en zin geeft aan het leven, op dezelfde manier als honden staan voor trouw aan het eigen hart.

tekst gaat verder onder de afbeelding….

In de tegenwoordige spirituele literatuur dekt het zelfde woord soms verschillende ladingen, dat kan eveneens tot begripsverwarring leiden. Volg je Hart, is zo’n uitdrukking of blijf trouw aan je eigen essentie. Het wordt al snel trouw blijven aan jezelf en luisteren naar je hart. Hier ligt de reden dat empathie, het vermogen je te verplaatsen in anderen, niet werkt. Het is een containerbegrip geworden, het hart hoort dat waarop het geprogrammeerd is te horen, het vibreert mee en sluit zich als het gewond raakt. Het licht gaat vrijwel uit, de lichtvonk staat op de waakvlam. Eén van de manieren om het hart te openen is het verstand gebruiken om het verlangen van het hart te realiseren, het hoofd is immers de dienaar van het hart. Dan volgen we ons hart en klinkt de stem van ons hart steeds luider als het meegaat in de kosmische trilling van liefde en mededogen. Het is zo bezien, gemakkelijk om rationele compassie te beoefenen en daarbij te ontdekken waar ons hart warm van wordt. Dan is er sprake van betrokkenheid, interesse en kan het gevoel zich ontwikkelen in de richting van tolerant gedrag in trouw aan je eigen hart. Dat is wat honden ons leren, een hond, zelfs die je slaat, blijft je trouw en staat altijd op de uitkijk als je weer terugkomt….

Het openen van het hart

Volgens veel Wijsheidstradities is ons hart de ‘plek’ waar ons lichaam en onze ziel zich met elkaar verenigen. Onze ziel is als het ware verankerd in ons hart, ons hart wordt daarom ook wel de ‘zetel van de ziel’ genoemd. Via de natuurlijke, naar binnen en weer naar buiten spiralende beweging gericht op het centrum van ons hart kunnen we de blik naar binnen richtend, in contact komen met onze dromen, onze intuïtie. Maar deze ‘zetel van de ziel’ is ook de poort naar andere niveaus van de realiteit, van innerlijke kennis.

Door situaties en problemen vanuit de (dieren)  vier windrichtingen van het medicijnwiel te bekijken vanuit de positie van de jaguar (tovenaar) in het midden, kunnen we weer in beweging komen en het evenwicht herstellen. Er bestaan vele soorten medicijnwielen, maar alle medicijnwielen weerspiegelen in essentie de vier windrichtingen, waarbij de tegenover elkaar liggende richtingen geassocieerd worden met tegengestelde maar compenserende kwaliteiten. Zo liggen bijvoorbeeld kennis en wijsheid in het Noorden tegenover onschuld, onwetendheid, vertrouwen en gevoelens in het Zuiden en introspectie in het Westen tegenover verlichting en het grote overzicht in het Oosten. In het midden van deze cirkel vinden we het Zelf, waarin alle aspecten in evenwicht zijn.

Wanneer ons dat lukt, dan bevinden we ons in een staat van Eenheid, het NU  – het is daarbij essentieel dat wat je in de binnenwereld van het hart voelt in overeenstemming is met wat je in daden omzet in de buitenwereld. Binnen moet met buiten, het vrouwelijke en het mannelijke congrueren. Pas als je coherent bent ligt Hartcoherentie binnen je bereik wat je kunt versterken door het genereren van positieve gevoelens als dankbaarheid en compassie.

Het hart helpt ons met beide voeten op de grond te blijven en de realiteit te blijven zien

Ook in de Maya-traditie is Oc, witte Hond, de begeleider of gids naar de onderwereld. Het wordt als een moedige en loyale daad beschouwd van Hond aanwezig te zijn op het kritieke punt in de zielenreis waar de ziel de rivier moet oversteken naar de Andere Wereld. De trouwe Hond is een goede reisgezel voor de reis naar de holte waar in de winter de zaadjes voor het nieuwe zaaiseizoen bewaard worden en waar de zon overnacht. De onderwereld, bewaakt door Hond, is een plaats van wedergeboorte waar licht en donker samenvloeien in compassie. Daar doen we een beroep op universele rechten als rechtvaardigheid en gelijkheid. Sjamanisme behoort volgens westerse opvattingen tot de ‘natuurreligies’. Als je verder op zoek gaat kun je ontdekken dat het in het medicijnwiel gaat om een kosmologie, een kosmische wereldbeeld vanuit een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld. Vanuit de verbinding die er van oudsher ligt bij sjamaniseren en menstrueren, mogen we aannemen dat de eerste sjamanen vrouwen zijn. Bekend is dat het woord matriarchaat afstamt van mater of ‘moeder’ en arché of ‘begin’, ‘oorsprong’. Daarbij komt dat het woord ‘arché’ ook ‘baarmoeder’ betekent of nieuw begin. Karen Armstrong heeft ontdekt dat het woord etymologisch verwant is met het woord voor baarmoeder – wat het beeld oproept van de liefde van de moeder voor haar kind als een oer-uiting van compassie. Het gaat hierbij niet om biologische conceptie, maar om een ‘spirituele ontvangenis’ of een Innerlijk Ontwaken. In de mythologie wordt de geboorte van het ik-bewustzijn uitgebeeld door de moeder die een zoon krijgt.

 

Maria met ‘Jezus’, Isis met Horus, Devaki met Krishna.
Onder: Shing Moo met het kind, Aphrodite/Venus met Eros

Compassie is daarmee niet zomaar een gedachte, het is een universele waarde die de mensen wereldwijd verbindt met zichzelf, de ander en het grotere Hart. Compassie betekent hart openend ‘iets ondergaan mét een ander’ en de eigen ervaring te durven relateren aan die van anderen in wederkerigheid. In iedere cultuur, religie of samenleving komt deze waarde terug als kernbegrip terug in de gulden regel. Het denken in termen van compassie en rechtvaardigheid zijn sleutelbegrippen van waaruit je denkt en handelt, tussen voelen en doen. Dan gaan we in alleen zijn het Al-Eén aspect beleven in elke ontmoeting.

Compassie is een praktisch verworven vaardigheid, zoals dansen. Je moet het doen en elke dag ijverig oefenen. Karen Armstrong

Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals.” ~ (Pema Chodron)

Wijsheid, compassie en moed zijn de drie universeel erkende morele kwaliteiten van de mens. (Dalai Lama)

‘Behandel anderen nooit op een manier waarop je zelf niet behandeld wilt worden.’ (Confucius)

Verdriet kan de tuin zijn van compassie. Als je je hart open houdt door alles heen, kan je pijn je grootste bondgenoot zijn in je zoektocht voor liefde en wijsheid in je leven. (Rumi)

De Gulden Regel vraagt keer op keer in ons eigen hart te kijken, te ontdekken wat ons pijn doet, en dan onder alle omstandigheden ervan af te zien een ander die pijn aan te doen. Het in praktijk brengen van ‘de gulden regel’ gaat over hard werken aan jezelf. Want bij onszelf moet het beginnen. Het goede nieuws daarbij is, dat elk individu wel degelijk het verschil kan maken als het kompas op je levensweg wordt ingezet op compassie en de gulden regel. Vooral in deze tijd waar oude waarden worden afgebroken en het nog onduidelijk is welke kant alle veranderingen opgaan en of de mensheid in staat is onopgeloste conflicten te gaan helen. Uitdaging is om trouw te blijven aan je eigen gevoelens, het hart te openen en liefde te geven…..

Het omni-perspectief

Situaties in het (lees jouw) leven leren bekijken vanuit verschillende invalshoeken helpt ons te gaan naar een plaats van leren en van keus. We worden getuigen van drama’s op onze (ziel) weg door de evolutie en stellen ons open voor de onderlinge verbondenheid van het hele bestaan door deze te beseffen in ons hart. Alle drama en emoties helpen ons de waarheid van een situatie aan het licht te brengen, de diepere oor (oer)zaak van onopgeloste conflicten.  Compassie helpt je te ontdekken hoe je een Hondstrouwe bewaker kunt worden van het licht in de ziel, dát maakt dat we ons dieper en dieper verbonden kunnen voelen met het universum, je essentie of het Grotere Hart. Het licht van de ziel is ook de weg naar het hart van de ander als compassie je kompas mag zijn. Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander en andersom leren we ons eigen licht te zien in onze eigen ogen –  dan voelen we een verbinding van hart tot hart waar woorden worden verstaan. Accepteer én aanvaardt wat-is op dit moment in je leven en weet dat naast jou liefde en compassie staan en op ieder moment van de dag beschikbaar zijn om in het onbegrip dat je kunt ontmoeten in je omgeving het licht te ontsteken….dat vraagt om dienend leiderschap.

Er is enkel Jij en Ik en het Gesprek als middel om elkaar te bereiken. Relaties zonder een ruzie of conflict op zijn tijd, zijn geen relaties. Door keer op keer jezelf tegenover de ander uit te spreken, ook als je bang bent dat er daardoor ruzie ontstaat, kun je elkaar inspireren door eerlijk je verhaal te delen. Inspiratie betekent letterlijk dat de energie van de ziel in je lichaam afdaalt en daar gaat stralen, je kunt dit zien als je met de ogen van het hart naar elkaar kijkt. Wat oplicht is de verborgen schoonheid van de ander, staan we oog in oog met haar of zijn wezenskern, het fonkelende zielelicht die je voelt als kracht van tederheid.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de reis van witte Hond naar witte Wind in de kleurencyclus van de rode Aarde – witte Hond – blauwe Nacht – gele Krijger

 

4 gedachten over “Trouw je hart volgen

  1. Dank je wel voor deze woorden Joke die mij weer diep beroerd hebben.
    11 November is mijn verjaardag en St. Maarten gaf mij zijn naam en ja, ik geef ook zoveel mogelijk stukjes van mijn mantel en merk dat hij steeds weer aangroeit.
    Een lieve groet, Martine

  2. Lieve Joke, dank voor de intens mooie en rake tekst. “Want als we ons bewust zijn van ons eigen zielenlicht, kunnen we het ook zien in de ogen van een ander, dan voelen we een verbinding van hart tot hart”. Over dit wonderlijke fenomeen heb ik me de laatste maanden met regelmaat verbaasd. Iedere keer wanneer ik zelf weer wat lichter ben (door dagelijks bewust afstemmen, voelen, ademen, doorleven en transformeren), zie ik dat licht ook bij de ander. Wat maakt dat ik besef dat wat ik waarneem bij de ander dus besloten ligt in mijn vermogen tot waarnemen. Dank voor je prachtige formulering!

  3. Heftig mooie tekst, lieve Joke. De waarachtigheid van de echte hartsverbinding, met jezelf en dus ook met je omgeving en verder dan dit, raakt mij zo diep. Dankjewel 🌈💞🙏🏼

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s