Gaat het in onze dromen altijd over het heden, spreken dromen de taal van het Hart?  Het mannelijke en het vrouwelijke zijn twee energieën die alleen in samenspel hun werkelijke kracht kunnen uitdrukken. Dromen helpen je herinneren welke kant in jou het meest onvervuld is geraakt op je aarde-reis. In onze dromen zijn we alle personages zelf. Ze herinneren ons eraan dat wij allemaal mannelijke en vrouwelijke energie in onszelf bezitten, energieën die als zwart en wit tegenover elkaar zijn komen te staan en zo veel onvrede, strijd hebben veroorzaakt en die in onze tijd aan het Licht komt.

Het doel van de menselijke evolutie is, om middels de complementariteit van het mannelijk en vrouwelijk oerprincipe, te leren en vooruitgang in onze ontwikkeling te boeken. Als we het hebben over het vrouwelijke principe, het oerprincipe, dan kun je dat symbolisch vergelijken met water. Water dat nergens een einde heeft, dat kan maar vloeien en vloeien en vloeien.

Het mannelijke principe is vooruitstrevend, is meer puntsgericht, is niet te vergelijken met water, maar kan beter vergeleken worden met zout. Is yang, is samentrekkend, wenst door beleidsbepaling en visionaire gedachten de toekomst vooruit te bewandelen, in behoeding van dat waarvoor hij zorg draagt maar vaak nog voelt als een beperkende omstandigheid.

Dit geeft aan dat het vrouwelijke principe behoefte heeft aan het mannelijk principe en het mannelijk principe behoefte heeft aan het vrouwelijke principe. Yin en Yang zijn krachten uit de natuur, zij kunnen niet zonder elkaar. Het vrouwelijk principe doorvoelt het onderbewustzijn en dankzij het mannelijk principe kan zij woorden vinden voor wat zij daar innerlijk beleefd heeft. Taal beeldt namelijk vormkracht uit, het mannelijk principe is daaraan gekoppeld en kan daarin expressie leggen en gaan we handelen op een manier waar we gelukkiger door worden.

Het mannelijk en het vrouwelijk oerprincipe zijn beide principes die in iedere man en vrouw voorkomen.

Wie dit beseft, beseft ook hoe van wezenlijk belang het is in onze tijd dat het mannelijke en het vrouwelijke principe in onszelf dieper met elkaar gaan samenwerken, maar ook hoe in de uiterlijke wereld wij (spiegelend) van elkaar afhankelijk zijn om beide energieën of oerprincipes in onszelf te kunnen uitkristalliseren. Wanneer we spreken over een gevoeld en gezond oerprincipe is dat zuiver en alleen gebaseerd op ons eigen onderzoek.

Als je een bepaald gevoel, b.v. veiligheid wilt onderzoeken, geef je als het ware een codering af aan je innerlijk mannelijk principe dat je een deelgebied voor onderzoek toegankelijk wil maken. Vervolgens laat je je vrouwelijk voelen geheel in dat gebied instromen en verken je dat gebied. Doordat het mannelijk principe het omhult kan op een gegeven ogenblik dat wat je daar beleeft in daadkracht en in vormkracht teruggebracht worden. Je kunt je herinneren, bewust ervarend wat je beleefd heb in dat onderzoek.

>hier vind je een aantal tips daarbij: https://wp.me/p2XSLz-Om   Gaandeweg ontstaat een gevoelde innerlijke vrede. Innerlijke vrede als weg tot je individualiteit, om je één en uniek zijn te accepteren krijgt hulp als je de scheppende taal van dromen leert verstaan.

Als mannelijke daadkracht kan samengaan met de vrouwelijke gevoeligheid voor beeldtaal openen we ons, in flow, voor het visionaire ogenblik. In het Kairos-moment verschijnt de god van het ogenblik of van ‘de tussentijd’ . Daar ballen verleden, heden en toekomst zich samen tot de ‘volheid van een visionair ogenblik’. Er ontstaat visie, visie op jouw levensmissie oftewel je neemt dromen en visioenen gewaar voor de  (nabije) toekomst.

Dromen, Mythen en sprookjes bevatten in beeldende taal een schat aan wijsheid

Als we ons openen voor het leren van ‘de vergeten taal’ der symbolen, tekens en betekenissen kunnen dromen geduid worden en leren we de universele menselijke taal verstaan. Synchronistische gebeurtenissen, wat wij toeval noemen, zijn net als dromen verbonden met de zorgen van de psyche en kunnen inzicht verschaffen in onze situatie. Net als bij synchroniciteit zijn dromen waardevol omdat het ons verbindt met een beginsel dat zin geeft aan ons leven en ons daar een intuïtief besef van geeft. Synchroniciteit en dromen helpen ons opdat we een weg met een hart kunnen vinden, een weg om in harmonie te kunnen leven met de kosmos en de stap kunnen zetten van antropocentrisme naar een verbinding met álle vormen van leven.

Al een poosje bevinden ons op een omslagpunt, een transformatie of transitie in onze menselijke evolutie. Enerzijds loopt een oude wereld ten einde, anderzijds wordt een nieuwe geboren. De chaos die dit met zich meebrengt, kan alleen oplossen als wij mensen empathie en compassie ontwikkelen en ons bewust worden van de gevolgen van onze acties voor de omgeving. Eigenschappen als empathie en compassie kun je echter alleen ontwikkelen als je verbinding maakt met je eigen gevoel. In stilte (vooral vlak voor het slapen gaan), maar ook in dromen zijn we dichter bij ons gevoel, en dus ook bij onze angsten die we op willen ruimen. Er zijn verschillende soorten dromen, maar een van de belangrijkste is de archetypische droom. Deze droom geeft inzicht omdat het oerbeelden zijn die je de weg wijzen in je leven. Wie dromen analyseert, analyseert zichzelf. En dat kun je alleen maar doen vanuit je eigen kader, je eigen vertrekpunt.

Observeer jezelf….

Voor veel mensen is het belangrijk om ‘een eigen plek’ te hebben. De plaats die iemand kiest in de ruimte kan veel over hem of haar vertellen. Mensen hebben de neiging om het verdriet, de boosheid, de frustratie of de pijn van de ander te voelen alsof ze het zelf beleven. Soms dusdanig dat ze zelf angstig worden of down. Jezelf energetisch beschermen en je innerlijk aardebewustzijn versterken helpt om minder afgestemd te blijven op de chaos in de wereld om je heen en werkelijk in het hier-en-nu bij jezelf aanwezig te blijven.

Voelen is in zekere zin bewustzijn. Je gevoel voor ruimte benutten kan ook innerlijk zijn als je het onderscheidingsvermogen gaat gebruiken om het Ik te onderscheiden van het op zelfbelang gerichte ego. Het Ik, hoger zelf of ware zelf is te zien als de kern van een mens. Tegelijkertijd is het de doorgang naar wat je overstijgt en wat je het goddelijke kunt noemen, al lijkt dat misschien tegenstrijdig bezien vanuit het gekwetste kind in jou wat blijft zeggen dat het niet klopt. Wat je dan eigenlijk het beste kunt doen, is telkens als je doorkrijgt of voelt dat er iets niet klopt, problemen hebt met slapen etc., dat je dan letterlijk een stapje opzij kan zetten en verbinding maken met het volwassen deel in je. Dat volwassen deel wat er ook altijd is, kan beter het geheel overzien en jouw innerlijk kind op gerichte momenten de ruimte geven, compassie te sturen en vooral te erkennen. Aandacht of compassie voor het innerlijke kind, heelt niet alleen jezelf maar ook de kinderen, je doorbreekt een patroon. Het is zó belangrijk om met het pure wijze kind (je zielverbinding of hartbewustzijn) contact te kunnen krijgen en jou de weg naar het hart kan wijzen. Het hart is de poort tot de energie van Thuis of zo je wil naar de drievuldige Godin. Het hartchakra is heel duidelijk een verbindend chakra en heeft daarmee een overheersend vrouwelijk karakter in mannen en in vrouwen.

Omgaan met afstand en nabijheid is te leren

De dynamiek van de balans tussen Afstand en Nabijheid heeft veel te maken of je bij het innemen van je plek als Wereldburger het gevoel van ‘thuis’ kunt creëren of kunt symboliseren in jezelf. Thuis in jezelf is een privé-plek waar we kunnen opademen, tot rust komen en onszelf zijn. Dit thuis zijn blijft een basale behoefte in ons leven. Goede zeelui in de stormen des levens gebruiken hun eigen ‘ik’- hun eigen gezonde ego – om te bepalen in welke situatie ze hun mannelijkheid en in welke situatie ze hun vrouwelijkheid gebruiken. Ze bouwen een IK op dat sterk genoeg is om zich staande te houden in de kracht van wind en golven. Of je daar zelf voor kunt zorgen is mede afhankelijk van het feit of je als kind lijfelijk ‘Thuis-zijn’ hebt ervaren en mocht innemen.

Onze generatie probeert een brug te slaan door een reusachtige bewustzijnsstap voorwaarts te zetten, maar heeft geen voorbeeld. Het visualiseren van een thuisplek in jezelf, je mooist natuurplek op aarde naar binnen trekken is een hele toegankelijke manier om je aandacht uit de buitenwereld te halen en zélf innerlijke vrede te vinden. De vrede waar we allemaal naar op zoek zijn hebben we al want die bevindt zich ín onze rechter hersenhelft. Wie in evenwicht is heeft een rustig en kalm gevoelslichaam. Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen, je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Op het moment dat je rust in jezelf en niet meer zo aangehaakt bent aan alles en iedereen om je heen, is je presentie voller en de nacht je leermeester. Synchroniciteit is wat begint te gebeuren als je je angsten loslaat en dromen niet enkel meer verwerkingsdromen hoeven te zijn.

Dromen zijn een goede manier om je intuïtie te scherpen

Er is rust en stilte nodig om het zaad te doen ontkiemen, dat gebeurt in een donkere omgeving. Het zwarte absorbeert. Zwart/blauw is de kleur van rust en de stilte, van het zwanger zijn van licht. Het is een bijzondere ervaring als je in een donkere nacht in je eentje buiten durft te zijn en de donkerte toe kunt laten en je kunt richten op de lichtjes aan de hemel. Sterren kijken raakt de Ziel want onherroepelijk komt de vraag bij je boven: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe? Daarom wordt Uil wel de nacht-adelaar genoemd bij de Maya’s. Uil bezit de kracht van het bereizen van al het onzichtbare en is daarom het symbool van veel sjamanen.

tekst loop verder onder de afbeelding….

 Het landschap van de ziel

 

Wat wij overdag niet opgevangen hebben komt vaak in de nacht weer terug. De lijnen in het landschap van de ziel worden dromend aan ons geopenbaard door engelen die ons nacht in nacht uit bezoeken om licht op ons pad te laten schijnen – in de vorm van de meest vreemde en wonderbaarlijke gedaanten en verhalen. Iedere nacht legt de ziel de neiging af om te gehoorzamen aan de invloed van de organen en de werkende sfeer die van de zintuigsfeer uitgaat. Ze wordt losgemaakt van de voortgaande belevenissen van de dag en dus vrijer van datgene wat, omdat we in een lichaam leven, op haar inwerkte. Als wij slapen rust ons lichaam en de ziel, gedragen door het hogere Ik en het astrale lichaam (een lichaam van sterrenstof (astra), oftewel sterrenlicht) reist tussen inslapen en ontwaken door de planetensferen. Daarom kan de ziel overal haar ´licht´ op werpen en kan het zich met alles verbinden om ergens bewustzijn over te krijgen en schenkt ons dit tijdens het dromen. In de nacht dromen we ongeveer 1½ à 2 uur per nacht, verdeeld over 4 tot 7 keer. Je kunt zien wanneer iemand droomt aan trillende oogleden, de rapid eye movement, de snelle oogbeweging die de Remslaap wordt genoemd. Tijdens de Remslaap dromen we en verwerken we wat de dag ervoor ons gebracht had, die weer tot ons komen als ‘gedachten van het Hart’. In onze dromen zijn we immers dichter bij ons gevoel. Carl Gustav Jung (1875-1961) zag dromen al als belangrijke creatieve boodschappen van het onbewuste. Hun doel is om ons naar onze oorspronkelijke uniciteit en heelheid te brengen.

Scheppingskracht van de ziel

De sleutel tot die schat bezit alleen de dromer zelf! Waar onze droom ons mee confronteert is dat deze voorbije feiten op de één of andere manier van betekenis zijn voor wat nú van belang is. Als je de taal van dromen gaat begrijpen is het een gids voor het leven van alle dag. Onbekende en onbewuste stukken van jezelf komen in dat proces tot bewustzijn, en hebben vaak een relatie met wat er in de dagen ervoor in je leven niet opgemerkt is, zoals je schaduwkanten en je mannelijke of vrouwelijke kanten. Ze gaan deel uitmaken van de hele mens die je bent als je dit ‘vangen” kunt en juist dan versterken ze onze vitale kracht. Daarom kun je ook zeggen: dromen dient het proces van ‘transformatie’, van omvorming.

Sjamanistische culturen noemen dit scheppingstijd – de ‘Dreaming’ of ‘Droomtijd’ of Maya. Wat werkelijk telt is de droomtijd en de droomtijd is de tijd van de eeuwigheid, daar waar geen tijd is. Daarom is de vlinder ook een symbool voor gedaanteverwisseling of zelftransformatie. In de esoterische traditie is de vlinder een symbool van de onsterfelijke ziel; de griekse benaming is Psyché = Ziel. De universele ziel is er altijd en is verbonden met de eeuwigheid, daar waar wij in dromen, stilte en in de natuur zijnde in contact mee kunnen komen. Het gaat dan niet meer om hoeveel je krijgt, maar hoeveel je van jezelf in vertrouwen kan geven en daar voelend contact mee hebt.

tekst loopt verder onder de afbeelding….

Het droomleven gaat door verschillende fases gekoppeld aan je eigen ontwikkelingsweg:

1. chaos (verwerkingsdromen)

2. plotselinge heldere dromen

3. een stem begint te spreken die een boodschap (code) voor je heeft

4. je wordt in dromen bewust dat je droomt. (lucide dromen)
De aanduiding “lucide dromen”, of klare, heldere dromen, komt van de Nederlandse psycholoog Frederik van Eeden, die het begrip in 1913 introduceerde. Hij gebruikte het om een toestand aan te geven waarbij iemand die droomt al slapende zich zijn toestand volledig gewaar blijft. Een lucide droom is kortom alsof je wakker bent tijdens je slaap.

Helaas zijn mensen die leven in een rationale wereld, de gevoeligheid en het bewustzijn voor de symboliek van beelden een beetje kwijtgeraakt. Als er al gedroomd wordt, wordt de uitleg gezocht in een droomwoordenboek. Dat is jammer, je eigen droomtaal leren verstaan is niet alleen belangrijk voor jezelf, maar ook in het verstaan van kinderen en van (dementerende) ouderen een belangrijke gids. De taal van dromen (vaak in symbooltaal) is dezelfde als de symbooltaal van sprookjes en legenden. Als we naar oude verhalen, mythen en sprookjes luisteren kunnen we opnieuw met dit gebied contact krijgen. Het is immers een universele taal, net als de Zonnen in Tzolkin gestoeld op kennis die ligt opgeslagen in ons collectieve geheugen. Elke nachtmerrie of zelfbestraffingsdroom en alle dierlijke achtervolgers zijn helpers om de gespletenheid in ons binnenste te genezen. Neem eens bij de terugblik op je dag voor het slapengaan een vraag mee de nacht in……

Een aantal tips die helpen om je dromen te onthouden:
1. Vraag voor het slapen gaan of je een droom mag krijgen.
2. Probeer rustig wakker te worden en blijf liggen in dezelfde lichaamshouding; ga niet gelijk de droom duiden, probeer bij de beelden, de kleuren en ‘het verhaal’ te blijven en schrijf zonder censuur op wat je onthouden hebt, ook de kleuren en de geuren en geef je droom een titel.

Want wanneer je ontwaakt uit een droom, ben je als een ontdekkingsreiziger die terugkeert van een reis in een vreemd land. Wat je daar in de slaap is tegemoetgekomen, heb je ervaren als jouw werkelijkheid, als iets waarbij jij direct betrokken was, maar hoe breng je het ervarene over aan de mensen van overdag, hoe vertel je het hun en hoe vertel je het jezelf?” (uit: ‘Het Droomjuweel’ van Anna en Hans Korteweg)

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de blauwe golf van Nacht naar Adelaar

5 gedachten over “Dromen als inwijdingsweg

    1. Dat sommigen zich wel hun dromen herinneren en anderen niet, hangt samen met de graad van interesse, Roos. Veranderende slaappatronen, rusteloosheid, warme voeten of twee tot drie keer per nacht wakker worden is meestal een teken dat je lichaam zich aan het aanpassen is aan een nieuw patroon of de nieuwe energie op weg naar het hart. Daarom worden dromen wel ‘gedachten van het hart’ genoemd, immers in de nacht leren we luisteren…. Het kán helpen om wat bewuster met Tzolkin te gaan werken als je erg onrustig bent. ok? gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s