In alle talen is Wind afgeleid van Spirit, spiritualiteit en inspiratie. Wind is Adem die bezielt en wordt ook wel gedefinieerd als energie, een zachte bries. Zuurstof is ook prana, levensenergie. In deze witte Wind groeigolf maken we ruimte voor onze unieke levensbestemming en laten spirit zachtjes de oordelen die we hebben over emoties wegblazen… Wat is die adem, dat vitale principe dat ons levend maakt en ons met alles verbindt? 

Inmiddels zijn we in het winterseizoen aangekomen. Wintertijd is tijd van inkeer en bezinning, het nieuwe leven sluimert en droomt nog diep in de aarde. Deze tijd heeft de aarde nodig om zich klaar te maken voor het voorjaar, net zoals wij mensen deze tijd ook nodig hebben om het oude jaar af te schudden en met een opgeruimd gevoel het jaar 2018 te kunnen binnen wandelen. Jaarwisselingen, maar ook de maand januari heeft altijd een Januskop met twee gezichten. De ene kijkt achteruit, de ander kijkt vooruit.

Als je op een kruispunt in je leven staat en verder wil is stevigheid nodig. Zelfvertrouwen geeft die, het werkt als een steuntje in je rug…..Zelfvertrouwen heeft ermee te maken dat jij jezelf de moeite waard vindt. Als zelfvertrouwen een ervaring wordt, helpt dat ook bij het zoeken naar je eigen, diepste spoor, naar je levensmissie en het in balans brengen van kennis en herinnering die verweven ligt in je levenservaring.

De kwaliteit van witte Wind is je kunnen verbinden, je weer verbinden met anderen – maar niet je te binden aan anderen. Binden doe je uit emotie, een behoefte aan zekerheid of veiligheid. Dit belet je te groeien, je legt je immers vast en alles wat vastzit zal star zijn en wegroesten. Anderzijds kan er nooit sprake zijn van échte bezielende verbinding als je niet verbonden bent met je Zelf, met de eigen unieke mens die je bent en je eigen unieke levensopdracht. Natuurvolken weten nog en leren ons dat álles bezield wordt door spirit of levenskracht. Alle organismen zijn als kralen in een ketting: iedere kraal is uniek, maar wel verbonden met de anderen en onderling afhankelijk. Het besef verbonden te zijn en deel te zijn van een groter geheel zorgt ervoor dat men anders keek naar de aarde waarvan wij allen de kinderen zijn.

tekst loopt verder onder de afbeelding….

 

We hebben een nieuwe verbinding nodig met de aarde als planeet

Priesters, priesteressen en sjamanen spelen een belangrijke rol in het leven van de Maya’s. Sjamanisme behoort volgens westerse opvattingen tot de ‘natuurreligies’. Het gaat echter niet om een ‘religie’ maar om een kosmologie, een kosmisch wereldbeeld dat momenteel over de hele wereld verspreid is en tot op de dag van vandaag voortleeft. Het is een oeroude en universele zienswijze op mens en wereld die in het Westen verloren is geraakt door het rationalisme en materialisme. Ook het sjamanisme is in haar ontwikkeling van vrouwelijk naar mannelijk veel oorspronkelijkheid verloren. Het sjamanisme komt voort uit een animistische kosmologie waarin de al-verbondenheid met de bezielde natuur centraal staat. Alles is bezield, maar velen hebben nauwelijks of geen contact met de eigen ziel en kunnen zichzelf niet als Natuur beleven. In een kosmisch wereldbeeld bestaat de kosmos uit drie lagen: de boven-, midden-, en onderwereld. Deze kleurencyclus over Zelf vertrouwen bevindt zich in de onderwereld, het rijk van de lotsvrouwen en de wortels van de Levensboom.

Een revolutie in bewustzijn

De aard van onze (westerse) cultuur is in wezen patriarchaal. We zijn opgevoed door per definitie te leren onderscheid te maken tussen mensen, verschillen te versterken in plaats van afzwakken. Een patriarchale denkwijze schept polariteit. Een patriarchale samenleving creëert een barrière tussen ‘wij’ en ‘zij ‘. Zo’n samenleving is exclusief, het sluit mensen buiten en is er de oorzaak van dat er altijd allerlei collectieve vooroordelen en aannames op de loer liggen. Buitensluiten is een levenshouding geworden. Het is geen natuurlijke eigenschap van mensen. Het is aangeleerd gedrag en in tegenstelling tot wat we vaak denken, namelijk dat onze hersenen alles controleren, ligt de werkelijke basis veel dieper: in ons hart.

Een niet-patriarchale cultuur is inclusief. Dat betekent dat nieuwe en soms vreemde elementen gemakkelijker worden omarmd en dan geïntegreerd worden in het al bestaande. Een inclusieve samenleving is niet gebaseerd op angst, maar op openheid en nieuwsgierigheid want ze vertrouwt op samenwerking en is vanuit het inclusieve tolerant.

Hoe krijg je nu verbinding, met dat wat in je leeft en bewust wil worden?

Die verbinding krijg je in een werkelijk gesprek. In een gesprek met jezelf, maar vooral in het gesprek met een ander mens. Een ander mens, die in zijn of haar hart ruimte voor je maakt, goede vragen stelt en die werkelijk kan luisteren. Wie daarbij het eigen denken gebruikt om het denken van de ander te begrijpen, het eigen gevoel inzet om zich in te leven in diens gevoelens en ervaringen en met de wil aftast wat die ander eigenlijk wil- omhult de ander op zo’n wijze, dat die voelt er helemaal te mogen zijn. Zo schep je een heel ander energieveld dan zelf gehoord willen worden. Maar is er werkelijk een mens die jou het ‘ja’ van je bestaansrecht kan toekennen, meer dan jij Zelf kunt?

Wanneer onze gehechtheid aan wat we denken te weten ons blind maakt voor alle beschikbare mogelijkheden, is die ‘gehechte’ kennis de baas over mij in plaats van omgekeerd. En daarmee beheerst kennis dan ook je intentie en wordt je Persoonlijke Droom door kennis gecreëerd. Maar als ik me bewust wordt van mijn gehechtheden, krijg ik de kans de zeggenschap over mijn droom terug te nemen en te leven zoals ik dat verkies. Het is belangrijk te beseffen dat een (onverwerkt) trauma niet iets is uit het verleden. Het lichaam blijft zich gedragen alsof de traumatische ervaring nog bezig is…. Kijk eens naar je levensverhaal, wordt jouw manier van handelen ingegeven door je gehechtheid aan kennis, of gebruik je kennis als basis voor je handelen vanuit het bewustzijn van dat waar het moment om vraagt? Wanneer maakte jij voor ’t eerst verbinding met deze witte energie?

In het huis van de taal zijn vele woningen

Als we leren welke woorden bij welke emotie horen, gebruiken we kennis om ons zelfgevoel uit te drukken en onze Droom duidelijk te maken als uitingen van onszelf, en gaat we onze gehechtheden benutten als instrument voor transformatie en dus om op het spoor komen van ons Ware Zelf. De ware betekenis van onthechting is het los zijn van de gerichtheid op je eigen ego. Het bedreigende of datgene wat je doet vechten, vluchten of bevriezen en zich meestal uit in angst of verdriet, kan dan transformeren naar een fundamenteel vertrouwen – basic trust – van het kind in jou. Dat is het conflict wat overwonnen mag worden, omdat in het ego-ik het geestelijke zelf geboren wil worden.

Dat is belangrijk, immers onze tijd vraagt bij uitstek om een inclusief hart-denken dat ontstaat uit de zelfbewuste ik-activiteit van de mens die zich richt op zijn innerlijk. Dan kan Wijsheid of Sophia, die betrokken is bij het opengaan van de harten van velen, ons opnieuw bewust maken van de lichtvonk in ons hart. Door jouw innerlijk kompas te volgen en koers te zetten op wat je ademruimte verschaft, krijg je inspiratie en inspireer je anderen. Ook in die zin hangen ademruimte, geestdrift en inspiratie samen, het verbindt zodat je weer op adem komt, lucht krijgt en voelt dat je echt leeft.

tekst loopt verder onder de afbeelding….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophia als Bewust Zijn in tijd en ruimte is universeel. Zij gaat ons allen aan. Zij verbindt ons allen. Haar naam in India luidt Shakti, in China Tao, haar joodse naam luidt Chokma, de Griekse vertaling hiervan is Sophia dat in het Nederlands Wijsheid geeft. Deze leringen mogen nu openbaar worden: eindelijk is de tijd rijp. Sophia of Geest, wind of adem ontsteeg haar kruik. De Geest uit de fles. Nu de Nieuwe Tijd is aangebroken begint het tijdperk van de Moeder en haar Dochter: de Heilige Geest of Sophia met haar dochter Maria Magdalena. Sleutel hierbij is de kennis van het hart: de lichtvonk in het hart die tot nu toe nog op de waakvlam stond maar die in de Nieuwe Tijd kan oplaaien tot een groot en heilig vuur. Dus het hart trekt aan de touwtjes, niet het hoofd.

Het contact met je eigen hart en ziel is belangrijk, het kennen van je eigen energie in denken, voelen en in willen; want je ziel communiceert en kijkt op een geheel andere wijze naar de wereld. Tijdens een zielengesprek gaat het vooral om balans, uitwisseling en liefde. Egoïsme en vreemde intenties worden niet geaccepteerd.

Ons leven is niet maakbaar, toch kunnen we zélf veel betekenen als we ons bewuster worden van de woord-energie waaruit we handelen en spreken. Het uitspreken van een woord, een klank of een zin heeft het effect van een toverformule en blijft altijd bestaan! Merk op dat wanneer je bewust en vanuit je diepste innerlijk spreekt en luistert er een diepe verbondenheid en waarachtigheid voelbaar is. Woorden zijn de voornaamste symbolen die ons in staat stellen elkaar te begrijpen, vragen te stellen en overeenstemming te creëren, dit noemen we kennis in altijd-veranderende betekenissen. Het hart kent de missie van de ziel en herkent de natuur als eigen. Wie dit onder woorden kan brengen, kan beademen en beamen, heeft zicht op dat wat wezenlijk is in het leven, op dat waarvoor je op aarde bent gekomen.

 

Tijd en adem en een wens
Oudejaarsnacht is de middelste nacht van de dertien heilige nachten en daarmee eigenlijk het punt van evenwicht in de kersttijd, die duurt van de nacht van de herders tot aan de dag van de koningen. Van oudsher heetten de dagen tussen Kerst en Driekoningen in vroegere eeuwen ook wel ‘lotdagen’. Het woord ‘lot’ duidt hier niet op noodlot, maar wordt gebruikt in de oude betekenis van ‘luister’ of ‘kans’. De dromen die je in deze tijd hebt kunnen je veel inzichten geven voor het nieuwe jaar, meer dan allerlei voorspellingen. Voorspellingen kunnen de razendsnelle veranderingen niet meer bijhouden en zijn dus altijd gebaseerd op waarschijnlijkheden. Het is het eerste begin van het besef dat wij mensen, wereldburger zijn en zelf onze keuzes maken. Dat we in 2018 zo mogen leren luisteren naar de natuur om ons heen dat we horen wat ze ons te zeggen heeft…. Een mens kan veranderen en zichzelf herscheppen – dichter bij de zielsmissie. Dat 2018 jouw jaar mag zijn, met diep respect voor de aarde en de wateren die we samen delen.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de groeigolf van witte Wind (zondag/gap-dag) naar witte Tovenaar – deel II in de rode Maancyclus over Zelf vertrouwen.

3 gedachten over “durf te verbinden

 1. Lieve Joke,

  diep uit mijn hart wil ik jou bedanken voor de woorden en toelichtingen van de nieuwe groeigolf “Witte Wind”.
  Telkens ben ik geraakt door jouw schrijfwijze en woordkeuze. Jij heb er nu weer precies weten te vertalen vanuit jouw “Weten” waar het nu om gaat, mijn harte-dank hiervoor.
  Dit is een prachtige en waardevolle bijdrage voor iedereen in het begin van het nieuwe jaar!

  Voor jou een gezegend en liefdevol nieuw jaar 2018.

  Hartegroet,
  Martina

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s