In denken, voelen en willen neemt de mens de wereld om zich heen drievoudig waar. Het principe van de drieledigheid kunnen we op het spoor komen in onze eigen biografie. De ontwikkeling van lichaam, ziel en geest verloopt volgens een vast patroon waarbij verschillende fasen doorlopen worden. Elke fase heeft zijn eigen ontwikkelingstaak. Het samenspel tussen denken, voelen en willen is ook terug te zien in het fysieke lichaam.

Om met Tzolkin te leren werken is van belang dat je alles omarmt en niet blijft steken in wat je denkt of voelt dat voor jou van belang is. Ieder mens beschikt over drie grote ik-Krachten die we kennen als denken, voelen en willen. Leven we nog grotendeels in onbewustheid, dan worden deze krachten primair door de gewone zintuigen geprikkeld en handelen we veelal vanuit het ego.

Elk mens is een geheel, een cirkel van leven, bestaande uit vier verschillende kwadranten die ook-wel windrichtingen, lichamen/lagen genoemd worden. We hebben het over denken, wat zich meestal in het hoofd afspeelt.Als we het over voelen hebben dan verwijzen we graag naar de borstkas waarin ons hart zich bevindt. Er is ook nog de dimensie van het willen. Automatisch brengen we dat in relatie met de buik en de onderbuik. En het vierde gebied, het gebied van de keel staat in verbinding met het spreken, de taal en de communicatie.

Denken, voelen, willen: het fysieke, het emotionele, het intellectuele en het spirituele kwadrant, in Tzolkin gesymboliseerd in de vier kleuren. Belangrijk is dus dat je op zoek gaat naar informatie die je helpt kleuren te lezen in nauwe relatie of verbinding met de toon van je geboortedag.

In de wereld van de zintuigen worden dus al van oudsher een viertal gebieden onderscheiden. Het is belangrijk om daar een balans in te vinden; om de vier kwadranten tot volle bloei te brengen. De cirkel van leven zal altijd zelf naar compensatie zoeken, al of niet gedwongen door een crisis. Dat is dan ook de reden dat wij in onze kindertijd vaak een voorkeur hebben voor één van de drie en anderen in ontwikkeling achter blijven. Je bent dan een gevoelsmens, een denkertje of wilskrachtig mens en dus geneigd tot een eenzijdigheid. Zelfinzicht is belangrijk om allereerst te gaan ontdekken welke van de drie dominant of favoriet is en vervolgens ontdekken hoe deze eenzijdigheid zich tegen jou keert of liever gezegd welke belangrijk is voor jou om erbij te ontwikkelen.

Naast onze gewone zintuigen ontwikkelen zich in de ziel van de bewuste mens nieuwe vermogens. Rudolf Steiner noemde deze vermogens imaginatie, inspiratie en intuïtie. De drie hogere bewustzijnsstadia, die door Rudolf Steiner genoemd zijn: Imaginatieve bewustzijn – Inspiratieve bewustzijn – Intuïtieve bewustzijn zijn vermogens die zich van binnenuit aan de mens gaan openbaren, wanneer zij voldoende zijn gerijpt en door het gaan van de innerlijke scholingsweg, wordt ondersteund.

Mensen spreken, denken en voelen in beelden èn handelen vanuit hun beelden deze kun je je bewust worden door het werken met Tzolkin. Het stimuleert de vermogens van je verbeeldingskracht, de opmaat voor imaginatie. Imaginatie is immers een vertaling van dromen van herinneringen en mogelijkheden. Het is de taal van kunst, muziek, van emoties en van het onderbewustzijn.

denken-voelen-willen 

De eerste zeven levensjaren van het kind kenmerken zich door het opdoen van ervaringen. Kleuters brengende de dag voornamelijk spelen en lerend door. De nabootsingkrachten worden gewekt en ingezet. De wil wordt aangesproken. Zo leggen kleuters, in een beschermde en veilige omgeving, een gezonde basis voor hun verdere ontwikkeling. Tussen het zevende en veertiende levensjaar wordt het gevoelsleven van het kind sterk aangesproken en ontwaakt daardoor in het kind. Ook de denkkracht komt tot ontwikkeling. Het kind beleeft dat de wereld mooi is. Het beeldend onderwijs biedt de leerlingen de mogelijkheid hun gevoel met de wereld te verbinden. In de periode na het veertiende jaar wordt vooral het denken verder aangesproken en ligt er een accent op begrip en inzicht.

Steiner relateert deze drie gebieden aan de menselijke gestalte:
– hoofd
– romp (van hals tot middenrif)
– ledematen en stofwisselingsorganen

In veel vormen van kunst komt de beschreven driedeling terug, Ook in het symfonieorkest is de driedeling terug te vinden:
BLAASINSTRUMENTEN   Apollo     DENKEN (HOOFD)
SNAARINSTRUMENTEN                 VOELEN
SLAGWERK                      Dionysus WILLEN

De dirigent vertegenwoordigt het `ik; dat de leiding heeft over de drie secties.

Voor het integratieproces in onszelf onderscheiden we drie kernkwaliteiten: het vermogen tot denken (en zelfreflectie), het vermogen tot beleven (voelen) en het vermogen tot handelen (willen). De onderlinge verhouding tussen deze drie kwaliteiten verschilt van mens tot mens, maar deze vermogens staan ieder mens ter beschikking en die verhouding speelt in je geboortehoroscoop een belangrijke rol en is

Een weg die leidt tot hoger inzicht oftewel tot imaginatie, inspiratie en intuïtie.

De eerste trede binnen het nieuwe bewustzijn is die van ‘imaginatie’.Het begint met het zoeken naar symbolische beelden die overvloedig aanwezig zijn in Tzolkin en verbonden mag worden met jouw innerlijke geschiedenis. Na de zoektocht naar symbolische beelden en de kunstzinnige verwerking daarvan, komt de innerlijke nabootsing. In de meditatieve verwerking van deze waarnemingen ontstaan innerlijke beelden met een imaginatief karakter.

De astrologie en dus ook Maya astrologie is een voortsnellende wetenschap en een mooi voorbeeld van een veranderend bewustzijn. Zo geven de drie planeten Uranus, Neptunus en Pluto de toon aan voor transformatie waar we allemaal, collectief én persoonlijk, mee te maken hebben. Uranus is de nieuwe ontwikkeling in het denken; Neptunus in het voelen en Pluto in de wil.

Na de ontdekking van Pluto in 1930 is het hele bewustzijn in een soort stroomversnelling gekomen. Dit is vooral zichtbaar in het familiecollectief. Werk je met Tzolkin is het zinvol dit in de gaten te houden bij het leren kennen van je eigen energie!

De 20 galactische Maya zonnezegels zijn de 20 gezichten van de schepping. Scheppingsenergieën die door twintig archetypes worden gesymboliseerd. Planeten die je het beste kunt beschouwen als archetypen, en een bepaald planeetpatroon geeft in principe een ‘dans van archetypen’ aan. Zo je wil bestaan ze uit kenmerkende gedragingen van bepaalde goden/godinnen in de mythologie die overeen  komen met betekenissen van bepaalde planeten in de astrologie.

Om dat wat in jou leeft met jouw wijsheid en liefde in de wereld te manifesteren is Tzolkin een belangrijk hulpmiddel het denken, voelen en willen tot een harmonisch geheel te maken en te integreren tot een gezuiverd denken, voelen en handelen. Dat wordt meesterschap genoemd die vanzelf begint met de (spirituele) vraag: wie ben ik, waar kom ik vandaan….wat is de weg van mijn hart?

Denk aleer gij doende zijt En doende denk dan nog.
Oud-Hollands spreekwoord

Groeien in bewustzijn doen we langs verschillende routes. Het omvormen en verhogen tot nieuwe vermogens: Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie is niet aan te leren in een cursus. Het ligt eenvoudigweg besloten in jouw potentieel. Het mag jouw keuze zijn hier bewust aandacht aan te schenken. Dan gaan we leren kijken vanuit het Hoger Zelf of Hoger Ik, vanzelf ook naar ons eigen leven. Het ‘openbaart’ zich als de ziel een bepaalde graad van rijpheid heeft behaald.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s