tijd en ordening

Sommigen spreken over je innerlijke sjamaan, anderen noemen het je multi-dimensionale zelf, overziel of bron en weer anderen spreken over het mysterie van tijd. Bedoeld wordt dat er een punt in jou is dat toegang heeft tot eindeloos veel dimensies of ervaringswerelden.Er is daar geen klokketijd; de tijd is daar het ritme van je ervaringen…. 

Misschien krijg je er contact mee als je in een donkere nacht naar de sterren staat te kijken en je gaat verwonderen over de eeuwenlange reis die mensen, natuurwezens, engelen, het goddelijke, de kosmos en het heelal samen maken. Op de mensen uit de oudheid moeten de lichtende sterren aan de donkere hemel een veel en veel diepere indruk hebben gemaakt dan op ons, wij kunnen ons niet werkelijk voorstellen wat echte en diepe duisternis is. Het is daardoor een bijzondere ervaring als je in een donkere nacht je kunt richten op de lichtjes aan de hemel. Sterren kijken raakt de Ziel want onherroepelijk komt de vraag bij je boven: wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?

Heilige kalender

Ons universum zit vol rondwentelende lichamen van uiteenlopend formaat, die samen hun omlopen maken als één compleet geheel, waarbij ze ervaring, tijd, ruimte en de fysieke werkelijkheid creëren. De planeten, sterren en melkwegstelsels maken spiraalbewegingen. Om iets te begrijpen van de werking van het universum kijken we naar het centrum van onze kosmische klok, waar alle tandraderen en cycli bijeenkomen.

De Tzolkin heeft zijn basis in de cycli van de Plejaden en is het centrale wiel, de spil van onze grote kosmische klok. De heilige kalender van de Maya heeft veel weg van een ronde klok met twee tandwielen die werken op basis van dertien getallen en 20 gliefen of zonnetekens. Door de samenwerking van deze beide cycli ervaren we 260 verschillende combinaties die gebaseerd zijn op de cyclus van de Plejaden van 26.000 jaar. De Aarde heeft 26.000 jaar nodig voor een rondgang door de Zodiak. In de tijd dat de aarde om de zon draait, draait de maan precies dertien keer om de aarde. Dat is de natuurlijke tijd, de kalender van Moeder Aarde.

Alles wat bestaat en leeft, Moeder Aarde, maar wijzelf ook, heeft een bepaald trillingsgetal. En als Moeder Aarde in trillingsgetal verhoogd wordt (dat is voelbaar in zng. tijdsversnelling), groeien wij uit vrije keus of gedwongen daarin mee.

De etherwereld is gemaakt van TIJD als substantie.Het etherlichaam werkt dus twee kanten op: enerzijds processen bewerkstelligend in het fysieke, anderzijds functioneert ze als bewustzijnsdrager bij het leren kennen van het ritme van je ziel: de ontwikkelingsfasen.

tekst gaat verder onder de afbeelding….

 

Als je de cycli van het centrum van het universum begint te volgen, begin je je kosmische erfgoed te herinneren, je verbinding met de sterren en de Schepper en ontvangt voedende energie van Hunab K’u (Mayanaam voor God). Met het inzicht in en het dagelijkse gebruik van deze cycli kunnen we de kosmische kennis die in ons DNA besloten ligt, weer tot leven wekken. Dit gaat vaak samen met dromen waarin je les krijgt en oude herinneringen aan de oppervlakte brengt.

Tijd en ordening

Ook in onze tijd leeft het besef dat het menselijk lot in de sterren geschreven staat. Horoscopen zijn eigenlijk al vanaf de 6e eeuw v.Chr. bekend, Maya astrologie is waarschijnlijk ouder. Hemellichamen en goden hebben een bepalende functie voor de menselijke samenleving en de beleving of ordening van tijd. Je zou kunnen stellen dat de ritmen van zon, maan en sterren het levensritme op aarde bepalen en daardoor invloed uitoefenen op de mensheid. In feite zijn de krachten van zon en maan, van Mars, Venus, Mercurius, Jupiter en Saturnus, Neptunus, Uranus, Aarde overal werkzaam in de mens en op onze aarde… Als een zevenkleurige regenboog zijn deze krachten werkzaam in onze ziel die wij kunnen leren herkennen door de 20 archetypes in de Tzolkin in onszelf te herinneren. Immers pas wat je begrijpt kun je waarnemen en wat je doorleeft hebt wordt tot opvoedkunst.

De witte energie is altijd verdiepend of verfijnt de rode energie. In de vorige golf gaf ik al aan dat het getal vier het getal van de aarde is. In onze tijd leven we op aarde, de aarde is het vierde bewustzijnsniveau dat wij mensen op onze eeuwenlange reis inmiddels bereikt hebben. Die eeuwenlange weg begon, zo leert Rudolf Steiner, in een toestand van diepe, diepe onbewustheid in de eerste fase van de schepping. Schepping en evolutie gaan in de kern over onze oorsprong en afkomst, over wie we zijn en waarheen we op weg zijn en in ieder leven van baby tot volwassene als het ware herhaald wordt. Tijdens de aarde of vierde ‘fase’ ontwikkelen wij het heldere dagbewustzijn en ons zelfbewustzijn. Zelfbewustzijn is het besef, het innerlijk weten, dat ‘ik’ een afzonderlijk mens ben, een persoonlijkheid met een eigen bewustzijn en een eigen agenda. In de vorige drie ‘fasen’ ontwikkelden we ons vanuit het diepe trance bewustzijn, het diepe slaapbewustzijn en het droomachtige beeldbewustzijn die we allemaal in ons ‘bezit’ hebben. Zij vormen het onbewuste, het innerlijk of onze ziel.

Tijdreiziger zijn

De vierde dimensie waar wij naartoe groeien, als wij de sprong door de transformaties heen maken, draagt volgens de Maya’s het kenmerk dat alles wat je denkt, voelt en zegt meteen werkelijkheid wordt. Joke Eliam van het Elohim centrum in Groningen schrijft hierover: “Om je fijngevoeligheid, ziel en bewustzijn op steeds subtielere lagen verder te openen, om multidimensionaal en een vollediger Zelf te worden en te leven, is een ontwikkelingsweg nodig ”. We gaan namelijk naar een tijd waarin we het ordenende lineaire denken van de ratio los mogen laten en vanuit ons Hart mogen gaan vertrouwen op andere ordenende principes en hogere bewustzijnsniveaus. Vanuit de Mystieke of Gnostieke Ruimte van het Hart kunnen wij ons afstemmen op de hogere bewustzijnsniveaus die ver boven onze ego-persoonlijkheid uitstijgen, maar diep in onszelf verborgen liggen. Als wij ons hiervoor openstellen kunnen we gaan ervaren dat wij Multidimensionale Wezens zijn met veel meer unieke mogelijkheden en capaciteiten dan we tot nu hebben durven geloven. Dit betekent dat er op weg naar de vierde/vijfde dimensie veel oude pijnen (karma) naar boven komen. Onverwerkte gebeurtenissen of elementen in jezelf waar je nog niet eerder mee geconfronteerd werd. Of die je niet eerder een plek hebt kunnen geven of in slachtofferenergie is blijven hangen. Dit zijn aspecten waar je mee aan de slag zult moeten gaan om er van binnen mee in het reine te komen met de hulp van de multidimensionale tijdreiziger in ons, de innerlijke sjamaan.

In de vijfde dimensie wordt je dagelijks registratievermogen ruimer en ruimer, veel zaken ga je begrijpen en verwoorden vanuit je innerlijk weten. Zo worden oude geschriften weer interessant omdat daar beschreven staat waar wij nu steun aan (kunnen) hebben op onze groeiweg naar het heldere dagbewustzijn. De esoterische traditie laat zien dat alles wat bestaat: mensen, natuurwezens, engelen, het goddelijke, de kosmos, alles, zich in een constant proces van veranderingen en ontwikkeling bevindt. Tijd is net als Liefde een mysterie. Bewustzijn en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, want bewustzijn groeit met de tijd. Tijd is ontwikkeling!

Het bewustzijn groeit,

maar het kan zijn dat het eerst donkerder wordt, voordat het Licht echt gaat schijnen.

Ontwikkeling staat in de esoterische traditie voor ontwikkeling van het bewustzijn. De ontwikkelingsweg van de mens kun je daardoor ook beschrijven als een proces van steeds groter wordend bewustzijn, waarin stap voor stap in mensen een nieuwe laag in het bewustzijn opengaat. Zodra je verstrikt raakt in gedachten van beperking, zoals ‘dit kan niet’, ‘dat mag niet’ en ‘dit gaat niet goed’, zak je de afgescheidenheid in en ervaar je integriteitsproblemen. Het loslaten van karma is niets anders dan het je weer bewust worden van je eigen goddelijkheid en de Tzolkin helpt je herinneren!

Spreken over het denkbeeld van een vierde, vijfde of zesde dimensie is als een intuïtief aanvoelen van innerlijke en hogere werelden, d.w.z. richtingen en afstand naar binnen toe, bij wijze van spreken, naar de onzichtbare werelden. H.P. Blavatsky leert ons dat vanuit het standpunt van de esoterische filosofie het nooit juist is om over de abstracte Ruimte te spreken als zou ze lengte, breedte en dikte hebben, want deze dimensies hebben alleen betrekking op de gemanifesteerde ruimte, op dat wat wij kunnen waarnemen. Om van meer dan drie dimensies van de ruimte te spreken is eenvoudig een verkeerd gebruik van woorden, want dimensie betekent meting, en alleen concrete dingen kunnen worden gemeten. Het oneindige bijvoorbeeld, heeft geen afmetingen omdat het niet kan worden gemeten.

tekst gaat verder onder de afbeelding

 

Innerlijk Weten

Om de dimensie van het Hart te kunnen binnengaan moet de binnen- en de buitenwereld geïntegreerd worden tot een innerlijk Weten. Het hart is een echte spreekbuis van onze intuïtie. Intuïtie ontwikkelen is leren vertrouwen op de informatie die vanuit je innerlijk komt. Als je intuïtie (onbewust) beïnvloed wordt door allerlei angsten, ontstaat er een soort ruis, een verwarring tussen emotie en intuïtie die gezuiverd mag worden.

De jaguar was voor de Maya’s een symbool van grote kracht van innerlijk weten, dit dier was voor hen zo heilig dat alleen de hogepriesters zich in gewaden van de jaguarhuid mochten hullen. Bij de oude Egyptische priesters was deze mantel een luipaard (jaguar) vel en dus een oud universeel ritueel, denk maar aan de hermelijnen mantel van Koning Willem Alexander. Ook is de jaguar te herkennen in het maya-medicijnwiel.

Onze huid of vel is de verbinding tussen de binnen- en de buitenwereld. Je huid is in veel opzichten belangrijk, niet lekker in je vel zitten is een onbehaaglijk gevoel waarvan je niet weg kunt lopen. De huid is het omhulsel van je lichaam en maakt je herkenbaar voor de mensen om je heen. Dankzij de huid beschikken we over het zintuiglijke tastgevoel en is het mogelijk om weersinvloeden te voelen. Het vacht of de huid symboliseert het verschil tussen de binnenwereld en de buitenwereld die geïntegreerd kunnen worden tot een innerlijk weten.

Het moment waarop je je volledig verbindt met wie je bent is het moment dat je je verbindt met je innerlijk weten. Wanneer je vanuit totale verbinding met jezelf -en dus vanuit je innerlijke waarheid of innerlijk weten- handelt is de kans dat jij een ander schade berokkent klein: je doet wat in dit moment ‘klopt’ – en daarmee automatisch goed is voor alle partijen. Je handelt zonder verborgen agenda, je bent onbaatzuchtig en kunt het eigenbelang ondergeschikt maken aan het grotere doel.

Van macht naar onbaatzuchtigheid

Integriteitsproblemen ontstaan als je basiszekerheden liggen in de verwikkelingen en schuurplekken die relaties en familieverbanden met zich mee (kunnen) brengen. Wat naar voren komt als een conflict of probleem in dat contact is vaak de buitenkant van wat er in onze binnenwereld speelt, immers het onzichtbare creëert het zichtbare.

Het grondmotief in het ontstaan van relationele problemen is meestal terug te voeren op een verschil in perspectief op (persoonlijke) macht tussen het mannelijke en het vrouwelijke en vormt de schaduwkant van de tovenaarsenergie. Op zielsniveau horen zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie bij je. Het etherlichaam van de man is vrouwelijk, het etherlichaam van de vrouw mannelijk. Alle relaties zijn nodig om weer in evenwicht te komen met je binnenwereld.

Pamela Kribbe schrijft regelmatig over mannelijke en vrouwelijke energie, waaronder dit gegeven: De vrouwelijke energie verbindt je met je ziel, en via je gevoel bent je ontvankelijk voor de stem van je hart. De mannelijke energie helpt onderscheid bespreekbaar te maken tussen wat wel en niet goed voor je is en op basis hiervan kun je besluiten je (energetisch) terug te trekken uit een omgeving die niet bij je past. Als de innerlijke balans hersteld is ga je je gaandeweg uitspreken op een manier die scheppend is, dichterbij jezelf en langs de acht stappen, in de vorige golf beschreven, te beoefenen bij het ontwikkelen van de zestienbladige lotusbloem van het keelchakra. De winst is dat we gaandeweg steeds beter de eigen grenzen kunnen respecteren en daardoor ook meer in staat zijn om die grenzen te verruimen op een wijze die voedend en helend is, in woord en in daad. De juiste tijd om te handelen is als je denken en je handelen (wilskracht) in overeenstemming is met je Hart (voelen). Je bent dan concreet en durft de dingen bij de naam te noemen, spreekt in de ik-stijl en deelt de eigen waarheid in ik-boodschappen. Je creëert ruimte voor jezelf en datgene wat je belangrijk vind of nodig hebt zonder dat dit ten koste gaat van de ander.

Gevoel ontwikkelen voor de juiste timing brengt de eigen wil (hoofd) in overeenstemming met je levensbestemming , de grotere Wil (het wetende hart). Het middel is integreren. Integriteit komt van het Latijnse woord ‘integra’ dat ‘heelheid’ betekent. Het is tijd om ons onze verbinding met de Natuurlijke Tijd te gaan herinneren en hierbij sluit ik me aan bij Peter Toonen dat dit de integratie van alle zonnezegels omvat. Wie volgens de natuurlijke tijd leeft, ervaart elke dag de synchroniteit van de schepping. Tijd wordt weer van jou, in plaats van iets dat (gefragmenteerd) buiten je bestaat.

De leidende vraag deze golf is wat doe jij met je tijd; waar ben je aan gehecht en mag losser, wat mag meer omarmd worden en waardoor laat je je leiden…..

© Joke – fluisteralsjeblieft

Fluisterwoorden bij de Tzolkingolf van de witte Tovenaar naar de witte Wereldoverbrugger

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s