Bewustwording omvat niet alleen het begrijpen van de keuzes die wijzelf maken, we gaan ook leren (in)zien dat gedachten onzichtbare energieën zijn en dat jij zelf degene bent die mag kiezen welke negatieve of positieve gedachten je invloed wilt laten hebben op jouw leven, je gezondheid en geluk. Welke gedachten wil jij aandacht geven?!

Beslissende momenten in ons leven zitten niet in grote daden, ze wonen in twee kleine woorden en omdat we kunnen nadenken over wat we waarnemen ligt logisch bezien de verandering die we zoeken bij het kiezen, werken met de kracht van je gedachten,  en door het richten van de aandacht keuze maken die ertoe dienen en het je mogelijk maakt daar een wilsbesluit van te maken die je in actie zet.  Wat je écht wil doet je uitreiken een Leven Lang Ontwikkelen is uitreiken naar Zelfregie.

Wij mensen hebben een prachtig gereedschap meegekregen – het vermogen tot besluitvorming. Een gereedschap waarmee we eindeloos kunnen experimenteren om ‘de rozengeur’ op te snuiven en ons open te stellen voor de weldaad van het universum. Ons open stellen, waarnemen, doen we met de zintuigen. Onze zintuigen geven betekenis aan onze ervaringen en dat maakt dat de zintuigen de zaden van onze vermogens zijn, het enige hulpmiddel dat we hebben om onze verbondenheid met elkaar te vieren. Maar het gesprek met onszelf, onze gedachtestroom bepaalt de kwaliteit van ons leven en onze keuzes. Energie volgt aandacht…. realiseer je de scheppende kracht van jouw gedachten als je oordeelt, als je negatieve gedachten voedt en dat je elk moment een keuze hebt die met dezelfde energie ook compassie of meedogend kunt reageren.

Every moment you have a choice
to be absent or to be present
to be elsewhere or to be here

We kunnen over van alles nadenken, haar versterken, er op reageren, haar onderdrukken, versluieren, verblinden, transformeren, eraan toegeven en er uiting aan geven of blijven piekeren. We zijn denkende mensen en omdat we denken over wat we waarnemen ligt logisch gezien de verandering die we zoeken bij het kiezen, de keuze die we hebben hóe we reageren. Immers een besluit is de combinatie van gedachten én van handeling of uitvoeren. Het besluit nemen om op een andere manier te reageren dan je gewend bent is je los maken van de eigen (emotionele) energie om het resultaat waarvoor we gekozen hebben te bereiken. Sommige mensen kiezen zelden bewust, ze stappen als het ware steeds op een boot die voorbij komt, gaan met de stroom en de meerderheid mee. Anderen kiezen voor positief denken zonder te beseffen dat dit pas kan als het ego bereid is de afgescheidenheid op te geven en zich over te geven aan iets wat groter is dan het ego zelf.

De vrije wil

Kiezen is een vaardigheid die door vallen en opstaan ontwikkeld wordt. Daarbij is verstand er om keuzes te begrijpen, niet om ze te maken! Iedere tweespalt, iedere oorlog ontstaat door strijd van wil tegen wil. Op deze wijze ontstaat ‘een groot ego’ dat krampachtig probeert een bouwwerk in stand te houden. Een ego wil niet afwijken van het gekende en het voorspelbare en wordt angstig bij de keuze op te staan en vanuit de eigen waarheid te leven. Beslissingen vanuit het hart nemen is een sprong in het onvoorspelbare en is moeilijk uit te leggen aan anderen. Blijven kiezen vanuit je hart verlegt je levensstroom van rationaliteit naar de stroom van synchroniciteit. Van ontmoetingen die kloppen en kansen die uit het niets verschijnen en je leven verrijken. Dán gaan we door de gevoelslagen heen, komen oude herinneringen terug, worden wonden geheeld en ondergaan verbindingen met andere mensen een transformatie. En begint diep in het hart het eenheidsgevoel te ontwaken, het gevoel voor het juiste midden!

Gedachten zijn krachten

Wie kent niet de symboliek van deken en dekmantel. Wat onder de mantel der liefde verborgen blijft is meestal een vorm van wrok, agressie en boosheid die naar binnen of naar buiten slaat en soms zelfs van generatie op generatie wordt doorgegeven binnen de opvoeding en verborgen ligt onder een zogenaamd hele dikke liefdesmantel. Het zijn de doorgegeven littekens en wonden door misbruik, mishandeling en de daar vaak bijkomende verwaarlozing, de (eer)wraak en haatgevoelens en alle vormen van geweld als mokken, vermijden, roddelen, vluchten, zielig doen, uitdagen, seks weigeren of boosheid. Ze uiten zich via lichamelijke klachten en bezitten een signaalfunctie die meestal niets met de buitenwereld te maken heeft maar wel machteloze gevoelens kunnen oproepen en zelfbeschadigend gedrag. Het imploderen of exploderen heeft vaak een relatie met oude afwijzingspijn, frustratie of onmacht die zich energetisch gekoppeld heeft met de ervaring van nu. In het rationele denken kan een mens veel dammetjes opwerpen tegen zijn eigen natuur vanuit de eigen tunnelvisie: durf je over te geven aan de wijsheid van je hart. Een overtuigd besluit zal transformatie teweegbrengen; alles is eenvoudigweg een keuze, maar we moeten wel leven met de consequenties van onze eigen keuzes.

Besef alsjeblieft dat zwijgen in contacten zonder uitleg het meest dodelijke wapen is en elke liefde doodt in relaties.

Het aardse experiment van de vrije wil, van de keuzemogelijkheid of de vrijheid van keuze  dwingt ons steeds opnieuw te kiezen tussen het goede en juiste of het negatieve beledigende of kwetsende. Zo worden we wakker en bewust en geleidelijk aan ook vrijer om vanuit een gezonde oordeelkracht en waarachtigheid zelf te beslissen of we het goede en juiste willen doen dan wel dat wat schade en pijn veroorzaakt: het kwade of het negatieve, van afscheiding. Zelfs als je in een situatie verkeerd waar je ogenschijnlijk niet zelf voor gekozen hebt, dan nóg heb je de keuze om het vervolgens te accepteren alsof je er zélf voor gekozen hebt. Het kwam niet voor niets op je weg, zo wordt het onzichtbare zichtbaar en heb je de verantwoordelijkheid, dat is aanvaarden en er bewust voor kiezen in die kracht te gaan staan en de leerervaring op je te nemen teneinde de gevangenschap van slachtoffermanteltjes voorgoed achter je te laten.

Het recht om zelf tot besluitvorming te komen en zelf beslissingen te nemen is de enige weg. In het kiezen ligt de leerervaring die je nodig hebt om tot integratie te kunnen komen én in balans. We zijn meer korte-termijndenkers geworden en moeten ons best doen om aandacht op te brengen voor de grotere ontwikkelingen. Ook als je medium bent heb je de opdracht om mensen de eigen leerervaringen niet te mogen ontnemen of zich achter jou te kunnen verschuilen. Door ervaringen van zowel het ‘verkeerde en kwade’ als het ‘goede en juiste’ en het daarmee omgaan leren we kiezen. We leren kiezen door vallen en weer op te staan de concentratie op ons ego gaandeweg te overwinnen door deze egokrachten bewust te leren terughouden.

Gedachten zijn krachten, geen enkele natuur-kracht is zo sterk als die van onze eigen gedachten. Het geheim is niet over gedachten na te denken maar ze te laten komen, verwerken, weer te laten gaan (los te laten) en bewust keuzes te maken vanuit Liefde. Liefde is angst laten varen. Waar angst is kan geen liefde zijn. Waar liefde is kan geen angst zijn. Of anders gezegd: Ego is angst, Hoger Zelf is liefde verbonden met de Geest van Waarheid en gerechtigheid.

Van elke keuze die we maken kunnen we leren en bij elke keuze doen we ervaringen op die we kunnen inzetten bij de volgende stap. Wie kan vallen, kan ook leren opstaan….en weer opnieuw kiezen. De lieve vrede bewaren – geweldloos actief…..omvat ook het plantenrijk en het dierenrijk; besef alsjeblieft je karma ten opzichte van het dierenrijk…..

© Joke – fluisteralsjeblieft

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

10 gedachten over “Is er een vrije wil?

  1. het is werkelijk een enorm en vaak gemaakt misverstand dat de Tzolkin alleen gaat over de eigen geboortekin Angelique. In principe gaat het om het integreren van alle zonnezegels (daarom deel ik dit ook), met je zonnen- horoscoop als eerste inzicht in jouw potentieel. Misschien weet je dit wel, je reactie doet anders vermoeden. gr. Joke

  2. Ja Joke dat weet ik wel hoor. Als mijn reactie anders jouw anders doet vermoeden is dat een invulling van je gedachten. Het was gewoon een compliment over de tekst en een groet van mij, maar dont worry, zal het niet meer doen 🙂

 1. Hoi Joke
  Prachtige artikelen lees ik op jouw site
  Had een vraag over dit stuk
  Wij zijn gezegend met twee kleinzoons (dochter) en ook 2 honden (zoon)
  Zie veel herkenning van onze valkuilen bij allebei zoon en dochter
  Daarbij ook bij de honden
  Besef alsjeblieft je Karma ten opzichte van het dierenrijk?
  Zou hier zo graag meer over willen weten.
  Liefs
  Ria
  ❤️

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s