Waarom oordelen we?

Communicatie tussen mensen speelt zich grotendeels af in het uitwisselen van oordelen, van denkbeelden, aannames en meningen. De inferieure variant van voelen is sentimentaliteit. 

De ervaring van C.G. Jung met westerlingen is dat de samenleving van mannen vraagt dat ze het denken, de intellectuele functie ontwikkelen en van vrouwen dat ze de gevoelsfunctie ontwikkelen. Als je je beslissingen slechts op één van de twee baseert blijft de ander onder-ontwikkelt met alle gevolgen van dien.

Het evenwicht tussen man en vrouw vinden we niet alleen met elkaar maar vooral ook in onszelf.  Het heel-worden, het verwelkomen van ‘die ander’ in onszelf, is waar we zo lang naar verlangd hebben en soms ook hard voor gewerkt hebben. Wellicht hebben we de moed gehad de oordelen over onszelf in de ogen te zien. Ofwel hebben we doorgezet om onze schaduwkant aan het licht te brengen.

Wat heeft niet oordelen tot gevolg? Niet oordelen heeft tot gevolg dat je veel meer jezelf blijft. Observeer jezelf, blijkbaar vind of voel je dat er iets er niet mag zijn, of dat  iets anders moet of mag zijn. Kijk eens naar je kinderjaren, de vroegkinderlijke periode is de periode waarin veel van je gedragingen en (communicatie) patronen zijn ontstaan. Helder in beeld krijgen, hoe jij jouw overlevingsstrategieën in stand houdt, is een eerste stap naar verandering en dat levert energie op. Dat start met het sterker maken van je eigen ‘ik’ en vervolgens de weg gaan lopen van overleven naar meer vrij leven.

Zonnekrachten helpen om datgene wat je van binnen voelt aan het Licht te brengen en jouw eigen visie en waarheid te tonen………De maan is eigenlijk een illusie. Zij straalt omdat de zon haar als spiegel gebruikt. De spiegel waar we soms wel en soms niet in durven te kijken.  Astrologisch gezien vertegenwoordigt de Maan alles wat geweest is. Ze vertelt het gehele verhaal van onze verleden…..(niet te verwarren met de beperkende schaduwkant van zonnezegels, dat zijn meer overlevingsstrategieën).

De wijze van denken waarvan het brein de drager is, bestaat net als het maanlicht uit weerkaatst zonlicht, uit spiegelingen; wij zeggen immers ook dat wij met ons verstand ‘op iets reflecteren’ …..Oordelen, je kritische vermogen etc. zijn functies van ons ego. Het ego blijft gewoonlijk boven de lijn van het bewustzijn, daarom denken de meeste mensen dat hun ego is wie ze zijn. Dat is niet zo verwonderlijk immers wanneer je je bewust wordt van jezelf wordt je ego geboren – het ego en het zelf zijn niet hetzelfde! Het zelf staat in open verbinding met de natuur en het universum om de eenvoudige reden dat het deel is van de natuur.

Ons ego kan onder de regie van onze ziel komen te staan; en als we ons oriënteren aan de ziel, maken we ons los van de driedimensionale wereld en treden we een meerdimensionale wereld van onze gevoelens binnen. In onze ziel sluimert het stille weten dat ons ervan bewust wil maken dat wij op aarde zijn om liefde te leren, alleen maar liefde….. Denken en gewaarwording (uitgekeerd waarnemen) zijn meer mannelijke functies, voelen en intuïtie (ingekeerd waarnemen) meer vrouwelijke. Ken je jouw

tekst gaat verder onder de afbeelding

 

Mannelijk en vrouwelijk
In onze ziel komt in de tijd waarin wij nu leven iets nieuws naar boven. Onbewust voelen we dat dit nieuwe ons leven gaat veranderen, dat we misschien anders moeten gaan leven en andere visies krijgen op leven en tijd en dit kan veel angst wakker maken. Zonder de ego ontwikkeling kom je niet los van de omgeving en zelfstandig op jezelf te staan. Mannen gaan hierin een andere weg dan vrouwen. Het individualiseringsproces, het proces dat je tot een persoon maakt die op zichzelf staat, verloopt bij vrouwen veel moeilijker dan bij mannen. Mannen worden in hun ik-proces gesteund door de sterke verbinding met hun fysieke lichaam en door de in hen werkende centripetale kracht. De centrifugaal werkende ziel bij vrouwen zorgt ervoor dat zij haar mening vormt door eerst veel informatie te verzamelen en dan zorgvuldig allerlei standpunten tegen elkaar af te gaan wegen laat zij altijd ruimte open voor andere standpunten.

De psyche of ziel van de man en die van de vrouw werken dus totaal verschillend, dit heeft oa te maken met conditioneringen en de al of niet opgedane ervaring met gender-neutrale opvoeding 

Een centrifugale kracht beweegt zich van het middelpunt af naar de omgeving.
Een centripetale kracht heeft de neiging zich naar binnen te keren en dus weg te trekken van het grotere geheel, de omgeving en andere mensen. Op grond van de centrifugaal werkende zielenkrachten van de vrouw of het vrouwelijke, ontwikkelde zich eigenschappen als ‘verbindend, ontvankelijk, warm, kwetsbaar, gevoelig, emotioneel, intuïtief, associatief denkend, betrokken op de omgeving, wegcijferend, relatiegericht, communicatief, open, meegaand, gerichtheid op de ander en op samenwerking, procesgericht etc. Op grond van de centripetale krachten van de man of het mannelijke, ontwikkelde zich eigenschappen als analytisch, logisch denkend, afstandelijk, verstandelijk, koel, strijdlustig, competitief, assertief, efficiënt, doel- en resultaatgericht, besluitvaardig, gerichtheid op zichzelf en op de zaak, macht etc.

In potentie heeft ieder mens de mogelijkheid om beide kanten, zowel onze mannelijke als onze vrouwelijke zijde, volop in ontwikkeling te brengen. Dan worden mannen niet alleen rationeel, maar ook gevoelig en zijn vrouwen niet alleen afhankelijk van de mening van anderen, maar ook besluitvaardig en ik-bewust.

Als mens heb je de vrijheid je gewone, alledaagse ik, te ontwikkelen – de manier waarop dat plaatsvindt is: onzekerheid, het niet-meer-weten en je leren toewijden aan de kracht van wachten. De vraag in deze tijd is dus niet ‘hoe wordt ik gevoeliger’ maar ‘hoe leer ik omgaan met die nieuwe gevoeligheid’ – daar waar de oude Egyptenaren het eeuwige leven in verband brachten met het voor eeuwig geconcretiseerde leven van het lichaam en het balsemen na de dood, mogen wij in onze tijd ervaren dat de eeuwige werkzaam is in mij. Het bewustzijn dat zowel het hele universum is als jijzelf.

In lak’ ech is een Maya begroeting, zoals Namasté een hindoeïstische groet is en mudra’s een respectgebaar is vanuit het boeddhisme. Ze staan allen ahw voor: ‘ik buig naar de godheid in jou’ of ‘De ziel in mij, groet de ziel in jou’ het reikt je groeimomenten aan, die je helpen in jouw ontwikkeling naar diepere lagen…..

© Joke – fluisteralsjeblieft
De sleutelgetallen binnen de Tzolkin zijn 13 en 20. Op de juiste wijze geïnterpreteerd geeft de Tzolkin het potentieel van een ieder hier op aarde weer. Ook geeft de Tzolkin ons informatie over het waarom van bepaalde gebeurtenissen in ons leven, helpt ze ons herinneren op onze queeste naar onze diepste bron van waarheid. 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s