Wat onvoorwaardelijke liefde eigenlijk is

In onze geest vinden voortdurend gesprekken plaats, we praten allemaal tegen onszelf en de enige sleutel tot het ‘veranderen’ van onze gesprekken is ontvankelijkheid voor de onvoorwaardelijke liefde. In het Grieks wordt dit met Agape aangeduid en in het Boeddhisme met Upekksha – maar eerst mogen wij Liefde als vriendschap realiseren (philia)….

In sprookjes wordt de weg naar heelheid vaak gesymboliseerd door een queeste naar een prins, prinses of schat….. het is het kluwentje dat je in sprookjes voor je uit moet rollen en dat de weg wijst….door al je ervaringen deze 13 dagen te verbinden met het man-vrouw thema stappen we uit het oude verhaal….op weg naar gelijkwaardigheid. Gelijkwaardige verhoudingen maken het mogelijk dat er een brug tussen man  en vrouw ontstaat. In veel sprookjes speelt de ontwikkeling van anima en animus een belangrijke rol.Het zijn in wezen concepten die het bewustzijn op de ziel projecteert om onderscheid te maken tussen de werking van het verstand (mannelijk) en het gevoel (vrouwelijk). Filadelfia: broeder- en zusterliefde – daarheen zijn we onderweg.

de gouden draad van menswording

De wereld van nu groeit – mede door de multiculturele samenleving – steeds sterker richting de Grote Transformatie en te verwachten valt dat het model van democratische gelijkwaardigheid tussen vrouw en man het harmoniemodel van de toekomst wordt. In de Mayatraditie wordt dit wel de vierde dimensie genoemd, de vierde dimensie wordt wel gezien als de ruimte van je hart, je ziel. Aangezien de ziel intermediair tussen hemel en aarde is, wordt deze overgangstijd verbonden met stappen naar Zelfliefde. De 4e dimensie gaat over het liefdevol uitdrukken van jezelf in de wereld. Paradoxaal genoeg kunnen wij echter pas Liefde vinden en ervaren als wij eerst zelf liefdevol worden en het aandurven uit onze overlevingsscenario’s te stappen die bij menigeen verbonden zijn de ongelijkheid in man-vrouw verhoudingen, zowel in jou als in de familielijnen. Het eenzijdig definiëren van mannelijkheid en vrouwelijkheid en het dwingen van mensen om die rollen te gaan vervullen, heeft geleid tot een innerlijke verwonding van zowel mannen als vrouwen.

Omdat er momenteel bij veel mensen diepe lagen geopend worden, die heel lang verborgen moesten blijven omdat het niet veilig genoeg was om die ‘waar’ te kunnen laten zijn, is het al een flinke klus om helder te krijgen wat het is wat je zelf voelt. Laat staan dat een ander er iets zinnigs over kan zeggen, of je iets aan kan reiken waardoor je je daar in ontvangen en begrepen voelt. Daar waar zelfliefde de overhand krijgt, smelt het innerlijke ijs en verdwijnt de starre kou, waardoor de ziel de gelegenheid krijgt contact te maken. Voor mij heeft zelfliefde te maken met een bewust gevoel van wie en wat ik zielsecht ben – en het groeiende vertrouwen dat ik per dag ontvang wat nodig is om mij op deze koers naar Zelf Liefde te houden. Sommigen leggen de lat daarbij extreem hoog, alleen het allerbeste is goed genoeg en zelfverwijt cq onverschilligheid aan de orde van de dag. Perfectionisme kan ook positief zijn en ons motiveren om ambitieus de eigen dromen en doelen te realiseren en jezelf daaraan te ontwikkelen. Door het kanaliseren van perfectionisme op de juiste manier kun je nog best kritisch zijn op jezelf maar weet je ook wanneer een bepaald resultaat voldoende is. Langs deze weg versterkt zelfinzicht onze gronding en is er bewust een gewortelde en ademende verbinding met de aarde.

Mannelijke en vrouwelijke stromen

Om je ten opzichte van de energie van de gele (venus) Ster in balans te houden en te ervaren wat de sfeer van je omgeving met je doet mag je transparant de zaken aanpakken (blauwe aap), inzicht ontwikkelen (witte spiegel) en moedig hemel en aarde, yin en yang, verbinden (rode hemelwandelaar) Yin en yang zijn ontstaan door een trilling van vreugde, door een eerste zucht van levensenergie. Samen vormen ze de eeuwige kringloop van het leven. In het hart ontmoeten twee systemen elkaar, daarom neigt het hart naar twee kanten.

Toegang krijgen tot de animus of anima vraagt meestal wat meer aandacht en zelfontwikkeling. In iedere vrouw schuilt iets mannelijks en in iedere man schuilt iets vrouwelijks. C.G. Jung noemde het mannelijke aspect in de vrouw de animus en het vrouwelijke aspect in de man de anima. Je zou kunnen zeggen dat diep in ons nog een verbinding ligt met het andere geslacht, het geslacht dat we bij de bevruchting niet geworden zijn, maar wel hadden kunnen worden. Via de anima en de animus hebben man en vrouw toegang tot de specifieke kwaliteiten van het andere geslacht en de wijsheid die daar bij hoort. Beiden werken samen als één geheel. Het verlangen om het gescheidene te verenigen zien wij terug in de zespuntige ster of hexagram. Deze ster bestaat uit twee driehoeken, de een met de punt naar beneden en de ander met de punt naar boven. In de esoterie is het hexagram het symbool van het samen gaan van het vrouwelijk en het mannelijke in de betekenis van de hoogste vorm van liefde de Agape. De verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen oost en west of liefde en wijsheid is in mijn optiek de basis voor een toekomstige universele spiritualiteit.

 

tekst loopt door onder de verbeelding van het hartchakra

 

Het eeuwig vrouwelijk weeft in de volledige aandacht, de ongedeelde liefde en het eeuwig mannelijke schenkt in de scheppende geestkracht van de door wijsheid gestuurde wil. De ideale toestand Yin en Yang is een evenwicht en harmonie tussen beiden, dat ze samen-spelen.

Het is belangrijk is om je mannelijke of vrouwelijke kwaliteiten zoveel mogelijk uit de schaduw in het licht te krijgen. Want de kwaliteiten die onbewust blijven komen op een verstoorde en vaak negatieve manier naar buiten met name in de man-vrouw interaktie. De wisselwerking tussen emoties en het aanbieden van onze gedachten, wat in feite een vorm van oordelen is, vormt vaak een vicieuze cirkel die van voorwaardelijke aard is. Meestal is het voldoende om gewoon aanwezig te zijn in liefde en vertrouwen; als mensen behoefte hebben aan raad of aan advies dan vragen ze daar wel om. Emma Jung heeft het animus/anima fenomeen gedurende vele jaren bestudeerd en noemt de anima en animus van bijzonder grote betekenis. Enerzijds, schrijft zij, behoren ze tot het individuele bewustzijn en anderzijds wortelen ze in het collectieve onbewuste (de archetypen) waardoor ze een verbinding of brug vormen tussen het bewuste en het onbewuste. Normaal gesproken zijn deze archetypen tot op zekere hoogte altijd aanwezig, maar in het functioneren van iemand naar buiten toe krijgen ze vaak geen ruimte en worden ze onderdeel van het projectiemechanisme. Veel mensen projecteren voortdurend eigen beelden op andere mensen en materie. Het is een grote uitdaging voor ons als mens om hier bewustwording op te verkrijgen en daar de middenweg in te vinden. Het hoogst bereikbare voor de mens is niet de top, maar het midden, daar waar de koning en de koningin zich met elkaar hebben verenigd.

Twee grote stromen

Sprekend over liefde kunnen we twee grote stromen onderscheiden; een horizontale en een verticale stroom, die elk vraagt om een bepaalde balans. De horizontale liefde handelt over het evenwicht tussen liefde voor het ‘ik’ en liefde voor ‘de ander’. De tweede, de verticale stroom van liefde, kunnen we duiden als de stroom tussen hemel en de mens op aarde. Door ons tegelijk met de geestelijke wereld en de aardse werkelijkheid te verbinden, worden wij de mens die hemel en aarde verbindt en ervaren dit als één werkelijkheid. We ervaren dan iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt.

Deze twee grote stromen van Liefde willen elkaar ontmoeten in jou, in mij en in élk mens die zich hiervoor opent in het midden van ons geestelijke hart, in de esoterische traditie het hartchakra of de twaalfbladige lotusbloem genoemd. Daarom gaat het ook over ziele-ontwikkeling, met de bedóeling om er iets aan te ontwikkelen met als startpunt de energie van je geboortedag. Van deze kenmerken van de ziel kan je dus niet zeggen dat jij het bent, er is een hogere instantie in jou, je Geest, die deze eigenschappen zo gekozen heeft voor dit leven. Met de bedóeling om er iets aan te ontwikkelen. Als íets je taak is in dit leven dan is het vooral je eigen unieke kracht, het kristal dat je bent, helemaal zien opdat een steeds groter deel van je geest zich via je fysieke lichaam uitdrukken op aarde. Dat proces heet: de vergeestelijking van de materie, of ook: het creëren van de hemel op aarde.

tekst loopt door onder de afbeelding man-vrouw

 

Helende beelden

Er zijn sprookjes die vertellen over de ‘vrouwelijke weg’, de ziel die veel weerstanden moet overwinnen. Ook veel sprookjes gaan over het mannelijke aspect van de mens: het Ik dat na veel beproevingen het innerlijk koningschap verwerft. Wat herkennen we in de beelden?

Jung noemt symbooltaal de scheppende functie van de psyche die ons in staat stelt tegenstellingen te overbruggen en daardoor het eenzijdig gericht zijn van het bewustzijn (mannelijk/vrouwelijk) te overwinnen. Het leek me leuk in beeldtaal verder te gaan en daarvoor het eerste artikel op de website terug te pakken. Het concept van de Wereldboom bestaat in allerlei tradities en culturen. Meestal wordt het verbeeld in een boom die dwars of spiraalvormig door het universum heen groeit. De wereldboom staat symbool voor de verbindende kracht die alles in zich verenigt; zowel de innerlijke als de uiterlijke wereld, de zichtbare en de onzichtbare realiteiten. De stam is de as waaromheen de kosmos draait; daarbij kun je afdalen naar de onderwereld of omhoogklimmen naar de bovenwereld. De Zon, de Maan en de Sterren hangen als vruchten ergens in de top van de boom – je zou kunnen stellen dat de groeigolf van de gele Ster naar de gele Zon zich afspeelt in de bovenwereld. De bewoners van de bovenwereld hebben vaak een menselijke gestalte, maar zijn soms doorzichtig of lijken uit licht gemaakt. Sommigen zijn voorouders of bekende spirituele leraren die ooit hebben geleefd en zich kunnen tonen aan ons als engelen. De bewoners van de bovenwereld stralen vaak wijsheid en een niet-persoonsgebonden liefde uit. Vogels duiken er regelmatig op, andere dieren minder.

Dierkrachten wonen voornamelijk in de onderwereld, waar ook de gewelven zijn, de grotten en de spelonken. Ook hier wonen voorouders, de mythische helden en gestorvenen; in de onderwereld wordt veel kennis over genezing bewaard, het is een bron van vitaliteit gericht op praktische oplossingen.

Wat of wie woont er dan in de middenwereld? In de middenwereld wonen de kleinere natuurgeesten, elementalen als elfen, trollen en kabouters. De middenwereld bestaat uit meer dan alleen maar stam of uit materie, hier kan het water van een rivier door je heen stromen en worden de invloeden van boven- en onderwereld in balans gebracht. In de middenwereld bestaan heden, verleden en toekomst tegelijkertijd naast elkaar. Daar stem je je af of ga je aardende in resonantie met de vertegenwoordigers van specifieke kwaliteiten: de vier elementen en de vier windrichtingen.

De wereldboom wordt weleens vergeleken met het menselijke lichaam, dan krijgt hij de naam van levensboom. De stam van de levensboom staat voor de ruggengraat, de stroom voor Kundalini. De kruin, de bovenwereld, valt samen met het hoofd en het intellect. De wortels, de onderwereld, corresponderen met de instinctieve krachten en de seksualiteit. De middenwereld wordt gezien als het hart van alle dingen, daar waar alles samenkomt. Afstamming vergt afstemming….

Ons hoofd, als zetel van het denken, de impuls een zelfstandig ‘Ik Ben’ identiteit te ontwikkelen én het hart, als zetel van liefde en mededogen vragen om je menselijkheid te tonen, je vragen en twijfels te laten zien en om werkelijke aanwezigheid in het contact met de ander. We zijn gelijk in onze menselijkheid, maar velen van ons zijn vergeten wie ze zijn, door ons te herinneren wie we zijn, worden we meer. Laten we blijvend werken aan een wereld waar vrede en respect aanwezig is en waar iedereen gerespecteerd wordt voor wie hij of zij is.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden bij de reis van gele Ster naar gele Zon – Deze groeigolf is de twintigste van de twintig dertiendaagse groeigolven in het ritme van Tzolkin.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s