Zelfregie is de basis van Levenskunst het stuur in handen te hebben en te houden.                                                                          Vertrouwen op de flow van het leven. 

Evenwicht en harmonie wordt vaak verbonden met het yin en yang principe. De grootste reis die wij kunnen maken op aarde is die van hoofd naar hart. Het hart hoort dat waarop het geprogrammeerd is te horen; hoort het verwondering, dankbaarheid en liefde, dan gaat het open en straalt. Het vibreert mee met het grote geheel van velden in de aarde en de kosmos. Het hart geeft ook toegang tot het koninkrijk, maakt ons bewust van de Lichtvonk in ons hart  waardoor het licht in ons wedergeboren wordt.  Zelfregie is het vermogen om het stuur in handen te hebben en te houden. Geduld hebben hoort daarbij.

Door de eeuwen heen worden verhalen verteld. Verhalen uit de tijd,  verhalen over onszelf. Narrare =vertellen, verhalen betekenis ‘ver-halen’ is ‘terughalen’,
van ver naar dichtbij mezelf. Een verhaal is een versie van een geschiedenis en rijgt gebeurtenissen in de tijd aaneen.

De uiterlijke verhaal lijn gaat over de gebeurtenissen chronologisch in de tijd, de klokkentijd. Geschiedenis of historie volgt de lineaire lijn van verleden naar heden naar toekomst.  We zijn vergeten dat we niet alleen tijd hebben, of menen  juist niet te hebben, maar ook dat we tijd zijn. We worden geregeerd door de (klok)tijd,  door snelheid, tempo en steeds meer door algoritmes.  Volgens Harari gaan algoritmen in de –nieuwe- toekomst een belangrijke rol spelen. In zijn boek Homo Deus valt 99% van onze berekeningen – waaronder onze belangrijkste levenskeuzes op het gebied van partner, carriëre en woonplaats wordt gemaakt door de uiterst verfijnde algoritmen die we sensaties, emoties en verlangens noemen. In dit web van betekenisgeving die bepaald wordt door de computer is het Biografie onderzoek van groot belang het menselijke aspect te blijven eren. Biografie onderzoek mobiliseert de verbeelding. Het mobiliseert de wil. De wil tot eigen keuzes en besluiten nemen en zelfregie wordt genoemd. Zelfregie omvat het innerlijk sturing geven, b.v. in de biografie. De uiterlijke biografie (afkomst, opvoeding, opleiding, werkervaring enz.) is je CV. De innerlijke biografie is wie we werkelijk zijn. Onze talenten, vermogens, verlangens en idealen die werkelijk zin geven aan ons bestaan, kan haaks staan op de uiterlijke lijn.

Zo zou je kunnen zeggen de uiterlijke lijn = denken; de innerlijke lijn = voelen.

De twee gezichten van de tijd:  Chronos, de chronologische tijd die ook rechtlijnig in denken is, en Kairos, de onderbreking van de kloktijd, de eeuwige, innerlijke tijd. Kairos is aanwezig als we niet op de klok kijken, maar ondergedompeld worden in wat we doen. Daarom is Kairos ook het moment dat een vastgeroest idee ineens losweekt en je vanuit een andere hoek leert kijken, er iets nieuws ontstaat en je in beweging komt. Beweging, vernieuwing en bevlogenheid, we hebben ze nodig om mens te blijven.

 

De ziel, als drager van het Ik, waar we het denken,  voelen en willen onderscheiden, raakt geheel verstoord als we enkel Chronos honoreren en geen oog hebben voor de god van het juiste ogenblik. In onze biografie, ons levensverhaal, kunnen we het denken-voelen-willen op het spoor komen en ontdekken hoe we onszelf aan de wereld presenteren.

Zelfregie of eigen regie nemen in het leven op je weg naar harmonie 

Zelf de stap zetten is niet altijd eenvoudig. Door je focus wat meer te verschuiven in de richting van zelfregie over je eigen binnenleven – ontwikkelen we een gezond ego. Een gezond ego is belangrijk, alleen zo ontwikkel je je eigen waardesysteem en wordt een bewuste confrontatie met de krachten van het collectieve onbewuste mogelijk. Als het onbewuste (Moeder) en het bewuste (ego) met elkaar in conflict zijn – en dat conflict merk je wel degelijk in jezelf, want het toont zich in een voortdurende ontevredenheid, onrust zonder dat je begrijpt waarom en het onvermogen hebt om ook maar een moment échte rust te vinden.

Vandaar dat zelfregie verbonden is aan het ontwikkelen van autonomie. Kinderen hebben al heel vroeg de behoefte om als autonoom wezen gezien te worden. Kinderen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen op basis van eigen gevoelens en zelf keuzes maken. Dat kan alleen in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt, anders gaan de niet welkome delen een eigen  invloed uitoefenen. Daarom is Individuele (innerlijke) vrijheid belangrijk, maar altijd in relatie met de ander en met behoud van diens vrijheid en jouw verantwoordelijkheid daarvoor.

Zelfregie gaat over het richting geven aan je leven, ook als je een beroep op anderen moet doen voor steun bij je zelfredzaamheid of participatie. De sterkte van de binding met je systeem, moeder en vader is voor iedereen anders in de verdeling van symbiose en autonomie. Van destructieve vormen van symbiose bestaan vele varianten. Een gezonde menselijke ontwikkeling kan gezien worden als een geslaagde wisselwerking tussen symbiotische behoeften en de behoefte aan autonomie.

symbiose = betrokkenheid met ons systeem van herkomst via vader en moeder
autonomie = de wens en het verlangen om een eigen leven vorm te geven.

Ieder kind moet zich vroeg of laat losmaken uit de symbiose met de moeder, anders wordt je geen zelfstandig individu die transparant verantwoording kan afleggen aan anderen. Wat je immers niet begrijpt, kun je ook niet uitleggen, weerleggen of signaleren. Je mist het inlevingsvermogen. Inlevingsvermogen is niet hetzelfde als voelen of aanvoelen. Inlevingsvermogen is het vermogen je te kunnen verplaatsen in een ander en je inzet de gevoelens en gedachten van de ander te begrijpen, ook wanneer je zelf deze gevoelens niet zou ervaren in deze situatie.

Ben je iemand die het contact met anderen liever vermijdt, je liever niet inlaat met intimiteiten, je liever verschuilt achter de mening van de groep of gemakkelijk de verantwoordelijkheid van je eigen daden afschuift op anderen dan ben je een ‘eenzame wolf’ – niet autonoom, maar alleen. Als er eenzaamheid zit achter je vraag om liefde, dan verandert kussen al gauw in bijten, liefkozen in slaan, luisteren in afluisteren. Het manipulatieve.

“De harmonische natuur van muziek reflecteert de harmonie van de schepping”

 

 

In esoterische stromingen als de antroposofie en theosofie is het ego of lager-ik (ons valse of aangepaste zelf) de motor achter de ontwikkeling van het hoger Ik of het individueel bewustzijn. Toename van egoïsme getuigd van een toenemende autonomie van de mens. Vandaar dat de ontwikkeling van het hoger Ik een noodzakelijke opstap is naar het individueel ervaren van hogere vermogens in de subtiele etherische, astrale en mentale lichamen. Dat is het proces wat zelfregie vraagt, regisseur worden op het schip van denken, voelen en willen.

Zelfregie gaat en blijft gaan over (ziel) vertrouwen; vertrouwen in jezelf, in je eigen oplossingen bij het opheffen van blokkades en vertrouwen van de mensen om je heen……niet heersen, maar dienen en afmaken wat je begonnen bent, zonder te manipuleren. De realisatie van innerlijke vrijheid is je vrijmaken van innerlijke ballast en rolgebondenheid, die je onbewust met je meedraagt. In feite werk je zo aan je eigen innerlijke bewustwordingsproces, je individuatieproces. Zelfregie: zo zuiver mogelijk tot de authentieke  kern te geraken

Doorgaans zijn de mensen die vanuit hun ego leven zich van deze patronen in zichzelf niet bewust. Zij zitten gevangen in het perspectief van het ego. Het is een staat van onbewustzijn, van  onwetendheid. Het ego denkt dat jouw staat van vreugde, succes en welbevinden afhankelijk is van gebeurtenissen in de buitenwereld en dat is de reden dat veel mensen te pas en te onpas ‘geniet ervan’ aan je meegeven.

 

© Joke – fluisteralsjeblieft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s