Verbind vanuit vrijheid

Het helemaal aanwezig kunnen zijn en daarbij samen met anderen (vriend en vijand)  de ruimte te willen delen blijkt soms een hele kunst te zijn en vereist het nemen van eigen regie, zelfsturing van binnenuit….

De Grote Moeder of de Godin is yin-yang of tao, voordat de eenheid gescheiden wordt in yin en yang. Tao is de cirkel die beiden omvat en juist dit maakt het mogelijk dat ieder mens voor zich de tegenstellingen tussen voelen en denken in zichzelf kan verzoenen op het thema van de vorige witte golf en vanzelf gekoppeld aan jouw ervaringen in deze kleurencyclus tot nu toe.

Leven, jij tilt en draagt mij, jij zorgt dat ik vooruitkom

De blauwe Hand energie daagt je uit een stapje verder te gaan en met je denken te leren begrijpen wat je voelt en je gaandeweg tastenderwijs eigen maken hoe je als kind ‘lief zijn’, ‘helpen’ en ‘troosten’ oefende in relatie met je ouders, broertjes en zusjes etc. en de betekenis hiervan voor je verdere leven. In de ouder-kind relatie liggen de wortels van oude, onvervulde behoeftes van ouders en hoe die op kinderen worden ‘losgelaten’. Veel kinderen speelden met overgave ‘vadertje en moedertje’ met andere kinderen (welke rol speelde jij graag?) en nemen daarbij zowel zorgende en beschermende taken op zich, als corrigerende en bestraffende. Zo groeien kinderen groot en ontwikkelen ze relationeel gereedschap voor later. Veel donkere gevoelens zijn gevoelens van slachtofferschap, ten diepste om de driehoek tussen vader, moeder en kind weer te herstellen in jou. Cruciaal voor een gezonde, autonome ontwikkeling is een vitale, symbiotische relatie met de ouders. Als we de innerlijke vader/moeder gevonden hebben neemt het vertrouwen in het leven bewuster toe. Wellicht een tip voor je om eens artikelen hierover op te zoeken van de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Ivan Boszormenyi-Nagy en zijn bijzondere visie op relaties en autonomie in verbondenheid.

 

 

Het hart als hechtpunt

In de cyclus van de rode draak wil de Oer Moeder in ons zich verbinden met je innerlijke vader/moeder, dat doen we niet in 13 of 52 dagen en gebeurd zeker niet vanzelf. Waar het om gaat is het vinden van balans tussen de eigen kracht en autonomie en overgave en verbondenheid: Zelfregie! Ontdek eens in jouw connectie-kring de doorwerking van jouw relatie met je ouders. Ga eens tastenderwijs op onderzoek uit hoe de positieve en negatieve ervaringen met je vader/moeder/opvoeder bepalend zijn voor jouw houding ten opzichte van al je relaties die jij bent aangegaan of waar je bij bent weggegaan. Alle relaties komen op je weg op het moment dat jij bepaalde aspecten van jezelf mag gaan ontdekken en staan dus in het teken van groei. Het Leven-Zelf is er altijd op gericht, ook als je leeft vanuit het ego, je kennis te laten maken met de energie van het hart, van overgave als levensstijl…..

In mijn beleving is de essentie van al het leven groei en dat heeft nogal wat gevolgen. Oude geschriften leren dat waar de kosmische wet van de groei niet gerespecteerd wordt, daar ontstaat het kwaad. Van binnenuit wordt ik aangestuurd hier aandacht voor te vragen opdat je niet in handen valt van donkere energie oftewel gevallen engelen die bekend zijn onder vele namen maar meestal Lucifer en Ahriman genoemd worden. Ik aarzel, maar als je snapt waar het kwaad door komt, verdwijnt het, want door bewustwording kan je het kwaad omvormen. Wij hebben immers een geweten, een innerlijke maatstaf van goed en kwaad. Het geweten of je intuïtie ontwikkelen is dan ook gericht op het onderscheidingsvermogen ontwikkelen van wat goed en wat kwaad is. Vuistregel hierbij is: als het geweten fluistert houdt dit een correctie van het ego (emoties) in. Het geweten is uniek en plaatst ons voor een keuze, nl. of je hand in hand met je geweten de strijd met het ego aan wil gaan op je weg naar dienstbaarheid. Het geweten is niet hetzelfde als je intuïtie. Als het geweten het heft in handen neemt, wordt ons denken dienstbaar, en wel aan ons innerlijk weten. De groeiende kracht van ons geweten is verbonden met onze innerlijke stem, een blijvende maatstaf bij wat je denkt, voelt of doet.

Verenig tegenstellingen

Ieder mens beschikt over drie grote ik-Krachten die we kennen als denken, voelen en willen. Onze ziel wordt gevormd door de drie grote Ik-krachten: denken, voelen en willen. Wanneer we ons spiritueel gaan ontwikkelen, komen deze drie Ik-krachten in beweging. Zolang de mens nog onbewust is, zijn die drie Ik-krachten door het ego op een bepaalde wijze aan elkaar verbonden, o.a. door je opvoeding en je eigen voorkeuren. De mens op het pad van bewustzijnsontwikkeling probeert ‘meesterschap’ te verwerven over haar ego en het denken, voelen en willen. Meesterschap dat haar geleidelijk aan innerlijke rust schenkt. En hoe onrustig de buitenwereld ook is, het is deze innerlijke rust die de basis vormt en de volgende fasen van innerlijke ontwikkeling inluidt; het bewust worden van het Hoger Zelf, de Godsvonk of de geest in de mens.

Het leven zelf schenkt ons de juiste gebeurtenissen, de juiste inzichten, ontmoetingen, boeken en vooral levenslessen tot spiritueel ontwaken en geestelijk bewustzijn. Dit wordt ook wel ‘de moderne inwijdingsweg’ of de ‘doe het Zelf-inwijdingsweg’ genoemd, het vergt zelfregie om te ontdekken hoe jij, in volkomen vrijheid je leven die richting en wendingen kan geven, zoals jij dat van binnenuit verlangt. Zoek creatieve manieren om vrede in je hart te bereiken. Als je de vrede in je eigen hart kan vinden, kun je begrijpen wat jouw taak is op deze wereld en welke tegenstellingen jij in jezelf mag verzoenen en omsmeden tot een hogere kracht.

 

tekst loopt door onder de afbeelding van de feniks

 

De kracht van Storm

Er is geen ‘leerschool’ die ons ‘even’ leert hoe dat kan, het leven-zelf leert ons stap voor stap hoe je de twee: voelen en denken, meer en meer met elkaar kunt verbinden. Wie al langer met Tzolkin werkt heeft al in de gaten dat je de drie grote krachten: denken, voelen, willen ook in het ritme van de vier kleuren kunt herkennen. Ze wisselen elkaar af en op hun beurt doen ze een beroep op je linker- en de rechterhersenhelft. Dit is een geheel eigen en uniek proces om te ontdekken waarlangs je bent gekomen, te ervaren waar je op dit moment staat en te zien waar je naar toe wilt in je proces naar een hoger bewustzijn of je werkelijke essentie.

Het denken zetelt in het hoofd en behoort tot de sfeer van de dood. Het ontleedt de materie tot in details, is afstandelijk, koel en zonder levenswarmte.

Het voelen zetelt in de buikstreek en behoort tot de sfeer van het kloppende leven. Het kent een veelheid of warreling van gevoelens en emoties, is chaotisch leven scheppend. Eigenschappen als empathie en compassie kun je echter alleen ontwikkelen als je verbinding maakt met je eigen gevoel. Want alleen met je gevoel kun je je inleven in de omgeving, in andere mensen, in andere vormen van leven, en het wezen van ‘het andere of de ander’ werkelijk raken en begrijpen. Pas dan kom je tot de kern en is diepere verbinding mogelijk. Verbinding, waarin vrij ontvangen en gegeven kan worden…

Als we ons denken niet leren verbinden met ons gevoel, dan zal denken ons binnenleiden in de sfeer van de dood en ons ongemerkt doen sterven. Denken en voelen verbinden heeft dus een relatie met leven en dood tot een eenheid omsmeden en dát is waar deze eerste kleurencyclus in Tzolkin om draait en allemaal voortvloeit uit die ene kosmische wet, die van de Liefde. Want alleen langs die weg vallen de waarden uit die twee verschillende werelden met elkaar in het reine te brengen, transformeren is immers niets meer en niets minder dan dat wat je losgelaten hebt met Liefde vullen. En dat maakt een totaal andere houding mogelijk: niet langer ben je erop uit te nemen, maar je leert steeds meer te geven en dienstbaar te worden aan het grotere geheel, de toekomst van de aarde, de evolutie van de mensheid.

Zuiver inzicht

Verwelkom het inwijden van krachtige zuivering en durf de confrontatie aan te gaan zowel met jezelf als met anderen. Confrontaties kunnen de kracht van Storm bezitten (een Vortex is eigenlijk een werveling van energie) en, symbolisch gezien, onbewuste inhouden naar boven halen om ze te eindelijk te kunnen gaan verwerken. In het stille oog van de storm kunnen we leren al die verschillende gevoelens in onszelf uit te zuiveren met behulp van het denken en de terugblik op je dag. Beproevingen en uitdagingen zijn noodzakelijk voor het opbouwen van de nodige kennis en kracht om door de muren van de bekrompen gezichtspunten en de illusie van beperking heen te breken tot de Phoenix uit de as herrijst. Een mens die de graad van de Phoenix heeft bereikt, heeft zijn bewustzijn volledig getransformeerd en kent het Al. In de alchemistische wijsheid staat de Phoenix symbool voor de opstanding.

© Joke – fluisteralsjeblieft
Fluisterwoorden in het ritme van Tzolkin bij een blauwe golf van Hand naar Storm

meer over zelfregie: https://wp.me/p2XSLz-YY
Tzolkin dagenergie  https://wp.me/P2XSLz-fH

Advertenties

2 gedachten over “Verbind vanuit vrijheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s