de mensen noemen dit een ‘ECHO’, maar in feite is dit het ‘LEVEN’ – Het leven geeft je altijd terug wat jij erin binnenbrengt. Het leven is een spiegel van jouw handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer liefde. Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid. Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef hen dan geduld en respect. Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons leven.

Komende dertiendagen is in het ritme van Tzolkin jouw verbinding met het archetype van de witte Wereldoverbrugger leidend; laat los. Vergeef en ontwikkel samenwerkingsvaardigheden

Velen van ons kijken er momenteel naar uit om weer naar buiten te gaan. Wat een heerlijk gevoel geeft het om de lentelucht op te snuiven en te genieten van het hernieuwde contact met de bloeiende natuur. Nog even en alles gaat weer groeien en bloeien. En zoals dat van buiten om ons heen gebeurd in de natuur, zo gebeurd dat ook van binnen in ons…..

Deel één in deze cyclus kun je samenvatten in deze zin: Leren om een realiteit te zien én voorbij te gaan aan een eigen waarheid is een leerweg van bewustwording…

In het tweede deel van deze cyclus, de witte, gaan we het vorige artikel verfijnen met hulp van de witte Wereldoverbrugger, de analoge partner van de rode Hemelwandelaar en dus ook ondersteunend werkt. Daarbij kijken we eerst naar de archetypische betekenis van de witte Wereldoverbrugger energie. Dat staat voor de kracht van dood; Wereldoverbrugger schenkt ons de kennis dat dood slechts een scheidslijn is waarachter de realiteit doorloopt. Alles is cyclus en dood en slechts één van haar gezichten – sommigen menen dat dit gaat over de dood van het ego, anderen leren dat het gaat over ‘loslaten’ en weer anderen zetten zich b.v. in om inzicht te vinden rondom het thema orgaandonatie. De vraag die de overheid ieder van ons voorlegt luidt immers: Ben je bereid om na je dood je organen af te staan voor een ziek iemand die hiermee verder kan leven? Zo gesteld, antwoorden velen van ons haast als vanzelfsprekend uit naastenliefde met ‘ja’ op die vraag. Wie zich erin verdiept heeft kan ook ontdekken dat veel spiritueel denkers tot het inzicht komen op grond van hun onderzoek, dat hersendood niet dood is. Een hersendode is iemand, zo stellen zij, die zeer ernstig ziek is en stervende genoemd kan worden, maar die niet dood is. Dat roept de vraag op: wanneer eindigt menselijke leven?

De vorige cyclus stelde de vraag: Waar begint menselijk leven en nu mogen we tastenderwijs in onszelf op zoek gaan naar antwoorden op de vraag: Waar eindigt menselijk leven en is het werkelijk zo dat een mens alleen maar bestaat bij de gratie van zijn hersens? Waar eindigt menselijk leven is een vraag die meer bewustzijn wil brengen op wat goed is en wat slecht is en de gevolgen van onze keuzes (klimaatakkoord – digitale oorlogsvoering…etc?) en de bevrijdende kracht van vergeving. Dat brengt ons weer op de vraag wat vergeven eigenlijk is. Soms zegt iemand mij dat vergeven uit de tijd is, geniet en leef. Jazeker, dood gaat in de eerste plaats over leven, maar ook over onze taak vroegere onverwerkte ervaringen op te ruimen en dus over vergeven. Vergeven is een heilig woord, het betekent dat je een ander weer in de ogen kunt kijken en dat dan de liefdesstromen weer door kunnen gaan.

tekst loopt door onder de afbeelding….

 

De kracht van spiegel energie (toon 13) is inzicht vinden door reflectie; reflectie betekend terug spiegeling, bezinning door in je herinnering terug te roepen wat heeft plaatsgevonden en er vervolgens de zin en betekenis uit tevoorschijn halen. De behoefde aan reflectie ontstaat op het moment als we ons vragen gaan stellen. Het woord queeste verwijst naar de grote zoektocht naar antwoorden op levensvragen. Daarbij staan eigenlijk vier vragen centraal: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en waar past dat? Reflectie leidt altijd tot zelfkennis, maar ook tot wereldkennis; kunnen reflecteren betekent dat je je kunt ontwikkelen. Door op je gedrag te reflecteren en innerlijke stappen te zetten, open je voor jezelf de weg naar vrijheid. Innerlijk vrij, de bevrijdende kracht van vergeving, stelt je in staat jezelf te ontplooien aan de hand van morele richtlijnen die diep in je innerlijk leven en essentieel zijn voor je levensvisie.

het – begrijpende – denken is de hoeder van ons ‘unieke ik’

Ons innerlijk roept om een vernieuwde verbinding met ons diepste zelf, daarbij intenties opstellen is voor mij hetzelfde als het gebed. Bidden waarbij het van belang is om je met de woorden die je zegt te verbinden en je bewust te worden van de woorden, dat je ze leert voelen met je hart en vervolgens leert ontvangen in dankbaarheid. Door het je bewust te worden van de woorden die je zegt verspreid zich als vanzelf hun trilling in je aura en je wezen en kunnen zo een helende werking hebben op onze verschillende lichamen of onze aura en fysieke lichaam.
Zelf heb ik het als heel bijzonder ervaren toen ik ging luisteren naar wat uitgesproken werd in het onze vader/moeder gebed en ik aangeraakt werd door de kracht van het woord. Alle gedachten en alle woorden werken hoe dan ook uit; dat is nogal wat dat alle gedachten en elk woord een uitwerking heeft in ons eigen hart. Maar als je dit beseft, dan ga je ook iets voelen van de kracht van ons gebed. Van de woorden die wij zacht of hardop spreken. De waarheid is dat alle mensen altijd met de consequenties van hun daden zullen moeten leren leven en ieder die meent dat hen niets te verwijten valt heeft niet eerlijk in de spiegel gekeken.

Het vergt moed om bewuster met je woorden om te gaan, het vergt wellicht nog meer moed om te luisteren naar wat vanuit die stilte na het uitspreken naar ons toe komt. Soms komt er niets terug, maar heel soms wel en dan weet ik weer dat ik er niet alleen voor sta…. De ontdekking dat het bekende vader-moeder gebed bestaat uit zeven gebeden was een grote verrassing. Zeven is ook het getal van de zeven hoofdchakra’s. Oftewel in dat vader-moeder gebed wandelen we langs de zeven chakra’s en hebben de woorden helende klanken die zuiveren. Voor wie het niet kent, het gaat zo:

Onze Vader-Moeder die in de hemelen zijt (Chakra 7)
Uw naam worden geheiligd (Chakra 6)
Uw koninkrijk kome (Chakra 5)
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. (Chakra 4)
Geef ons heden ons dagelijks brood (Chakra 3)
En vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren (Chakra 2)
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze (Chakra 1)
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen

De zesde bede en verbonden met het sacrale chakra gaat over vergeven. Vergeef ons onze schulden….is dus verbonden met water, met stromen, met zuiveren van alle verharding die in ons leeft. De andere bedes verbinden ons met ons Hartchakra (lucht), Buikchakra (water), Miltchakra ( vuur) en Stuitchakra (aarde) Deze ‘oude kennis’ kun je ook toepassen op de zonnezegels in relatie met de elementen en chakra’s in Tzolkin!

Onze wereld herstellen

In deze tijd staan steeds meer mensen open voor de gedachte dat wij van binnenuit bezield worden door een kracht die niet uit de materie voortkomt. Het lijkt erop dat in deze tijd meer mensen, zeker jonge mensen, spontaan contact maken met deze innerlijke, niet-materiële dimensie. Zij vangen bijvoorbeeld informatie op uit de omgeving en van natuurwezens, die ze niet via hun fysieke zintuigen binnenkrijgen. Word je bewust van de ondersteunende kracht van de natuur; met haar prachtige symbolen is de natuur een spiegel voor krachtige inzichten die je niet snel zult vergeten. Waar wordt jij door aangeraakt? Welk gevoel roept het in je wakker?

 

tekst loopt verder onder de afbeelding….

jezelf leren vergeven betekent jezelf aanvaarden hoe je bent

 

Bij het opdoen van ervaringen met natuurwezens is er tegelijkertijd ook behoefte aan kennis waardoor deze wereld dichterbij kan komen en wij mensen mogen leren te putten uit deze wereld die vol is van wonderen en scheppingsmogelijkheden. Door dagelijks in de natuur subtiele aanpassingen in je energie te maken heb je groot effect op je gevoelswereld, je gedachten en de wereld om je heen. Het effect wordt steeds intenser naar mate je hiermee oefent. Energievelden, ook wel aura genoemd, kun je voelen, maar dat betekent niet dat je aura’s kunt lezen. Bij auralezen gaat het erom dat je de waargenomen ‘kleuren’ ook kunt begrijpen en interpreteren in het licht van de ander en niet aan het projecteren bent! Dat vraagt om inzicht in chakra’s – de aura is immers opgebouwd uit de zeven hoofd chakra’s – en bevat veel informatie over onze innerlijke gesteldheid: over onze gemoedstoestanden, onze talenten en onze psychische blokkades. Chakra’s vormen eigenlijk een soort brug tussen psychische energie (ons innerlijke gevoels- en gedachteleven) en de materiële werkelijkheid (de uiterlijke wereld). Daarbij vormt het zonnevlechtchakra je bron van levensenergie en creativiteit en het is de zetel van de wil. In alle eenvoud kan creatieve energie geïnspireerd worden door de verlangens of idealen van het hoger zelf (het hart) of ze kan louter in het teken staan van persoonlijke macht en ambitie (het ego). (toon 9) De toon 5 in deze golf wijst ons erop dat compassie niet zomaar een gedachte is, het is een universele waarde die mensen wereldwijd verbindt. Wie moraliteit wil ontwikkelen weet dat over het grote belang van compassie niet valt te twisten ook al blijken de uitwerkingen totaal verschillend te zijn….

Ieder mens is afkomstig uit een ‘kosmos van wijsheid’ en is op weg naar die van liefde en verantwoordelijkheid. Je kunt je dan ook afvragen: hoe kan ik tijdgenoot zijn? Wil ik deel van het probleem zijn of deel van de oplossing? Tijdgenoot word je door jezelf en jouw roeping te leren kennen. Door het wonder van de metamorfose dat besloten ligt in de eigen levensloop.In de spiritualiteit kent men de uitdrukking “Go with the flow” – met de stroom mee gaan. Iemand die al meegaand op de stroom stuurt, komt gemakkelijker aan de kant, al is dat niet altijd een plaats waar hij zelf voor heeft gekozen…..

© Joke – fluisteralsjeblieft

Een gedachte over “de echo van het leven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s