In de hemel-aarde verbinding bouwen we aan een betere wereld, met liefde voor elkaar en onze planeet. Het blijkt een uitdaging te zijn om beide polen Hemel en Aarde/Yin en Yang te erkennen én als Natuurmens daartussen te durven gaan staan, levend vanuit je Hart.

Lieve ontdekkingsreiziger. In de Tzolkin-kleuren-cyclus van de rode Hemelwandelaar mogen we de hemel-aarde verbinding versterken door de kracht van de eigen innerlijke autoriteit bekrachtigen. Het assertief voor jezelf op te komen en jezelf begrenzen is niet een daad van het ego, maar juist uiting van een hartgedragen mannelijke energie.

Die hartgedragen mannelijke energie of kracht hebben we nodig om bruggen te kunnen bouwen en met ons denken de opkomende emoties te leren onderzoeken op waarheid. Daarom geldt bovenstaande voor mannen het omgekeerde: zij zijn gebaat bij het toelaten van hun vrouwelijke energie, hun gevoel en intuïtie.

De (energie van) Hemel werkt voortdurend in op de (materie van) Aarde. ‘Aarde’ is Yin. Onder ‘Aarde’ moet de materie moeten verstaan. De Mens of liever je ziel en je voor (ouder) geschiedenis verbindt Hemel en Aarde. Maar hoe doe je dat? Niet door één van de polen de voorkeur te geven en de ander te ontkennen. Ook niet door dan maar de andere pool te omarmen en je eigen voorkeur te negeren. Mijn sterke vermoeden is, dat je Mens tussen Hemel en Aarde kunt zijn door steeds meer contact met je ervaring te maken.

De Chinese filosofie zegt “Daar waar de hemel en de Aarde bijeen komen ontstaat de Mens”.In deze drie-eenheid ligt ons functioneren en ons welzijn besloten. De ladder – dat is de weg waarlangs we de hemel bereiken, contact maken met Engelen of het onnoembare . Zo staat de ladder symbool voor de verbinding tussen hemel en aarde. Religie is her-verbinding. Religie kan ons ook opnieuw verbinden met de aarde en met hemel. Als we voor ogen krijgen wat onze plek binnen de horizon is, dan gaan we door de religie zien dat wij de aarde toebehoren en niet andersom. Onze ladder staat meestal stevig als deze daadwerkelijk verbindt op 3 niveaus: de mens met zijn of haar engel, de mens met de medemens en de mens met de aarde en allen die haar bewonen. In de hemel-aarde verbinding bouwen we aan een betere wereld, met liefde voor elkaar en onze planeet. Een ander woord hiervoor is milieu. Milieuvriendelijk wordt over het algemeen vertaald met ‘niet schadelijk voor het leefklimaat’ (het milieu). Een schoner milieu begint bij jezelf. De natuur is onze leefomgeving. Dieren, planten, mensen, al het leven op aarde is afhankelijk van elkaar.

Vertrouwen (vorige cyclus werd je immers uitgenodigd je afwijzingsgevoeligheid te onderzoeken) nodigt uit om los te laten, je over te geven en je te verbinden met een hoger doel. Door dit loslaten ontstaat nieuwe ruimte, ruimte aan verdere ontplooiing. Wie aan de slag gegaan is met de acht processen zoals beschreven in de rode Draak groeigolf, activeerde de opening van de zgn. Maria-poort en kan te maken krijgen herinneringen aan oude kennis of instinctieve wijsheid. Het oude weten wat terugkeert door je te verdiepen in oude kennis, doet je waarheid-oriëntatiepunten verschuiven als je dit toestaat en durft te vertrouwen op deze innerlijke verruiming in jezelf. Dat vergt moed, de moed om je energie wat terug te trekken uit de horizontale energiestroom en deze te verleggen naar de verticale energiestroom, de aarde-hemel verbinding of de verbinding met je Kosmische Zelf en met de grond onder je voeten, de Aarde, Gaia. Grond onder je voeten voelen geeft zelfbewustzijn, het kunnen luisteren naar je innerlijke autoriteit, terwijl een hoger bewustzijn met de hemel is verbonden. Het hoger bewustzijn staat voor het hebben van een doel, je levensmissie komt voort uit dit hoger bewustzijn. Ieder proces start met bewustwording, het onderzoeken van de wereld en het verlaten van het eigen veilige nest.

Wat is bedoeld met ‘de hemel’?

Het oorspronkelijke Griekse woord ‘ouranos’ is terecht vertaald met ‘hemel’ – Ouranos, hemel, staat eigenlijk voor de hele atmosfeer rond de aarde, het hele gebied van krachten waarin onder invloed van warmte het waterige omhoog stijgt, zich tot wolken verdicht en vervolgens als regen, sneeuw of dauw weer terugkeert. Het betreft dus een sfeer, een gebied dat duidelijk tot het aardse behoort en in de esoterische traditie ‘de etherwereld’ wordt genoemd. Het is dát gebied dat enerzijds begrensd wordt door de fysieke aarde en anderzijds door de laag van de wolken, deze wolken zijn inmiddels zo verdicht, er hangt een angstdeken om ons heen die enkel opgelost kan worden door zuivere, klare taal, emoties oplossend en vooral minder tot niet meer oordelen! De eenheid die wij zoeken is de eenheid tussen Hemel een Aarde; Aarde-energie maar ook Kosmische energie hebben we beiden nodig om te kunnen leven. Ademhalen is in feite de belangrijkste manier om energie tot ons te nemen (inademen) en weer los te laten (uitademen). Het is de vorm van communicatie tussen ons energieveld en de kosmos.

Dat gebied of die sfeer is óók het rijk van de vier elementen: vuur, aarde, water en lucht en wordt ook wel de sfeer van de levenskrachten genoemd. De etherwereld is middelaar tussen stof en geest. Daarmee draagt zij de mogelijkheid in zich bruggen te slaan tussen deze beide werelden door dieper in je eigen element te komen. Dat vraagt de moed om je zelfingenomenheid ietsje te gaan temperen, ook al ben je heilig overtuigd van je eigen opvattingen. Zou de waarheid statisch zijn, dan verwordt zij op den duur tot een star dogma. […] Als wij onze ziekteverschijnselen gaan begrijpen, in het licht van de zich ontwikkelende waarheid, zal die nooit tegenstrijdig zijn met een vroegere waarheid, omdat zij daar organisch uit voortkomt. Het element (water, lucht, aarde, vuur) wat je aan het ontwikkelen bent kun je zien aan de kleur van je eigen geboortegolf, daar woont de eigen innerlijke autoriteit. Zonder intentie is elke wil een gril. Vuur is verbonden met de wil de intuïtie te leren kennen, Aarde is verbonden met gewaarworden, Lucht met denken en Water met voelen. Emoties zijn energieën die zich sterk manifesteren in het fysieke lichaam.

Wanneer zit je goed in je vel?

De huid is ons grootste orgaan, ons gevoelsorgaan. De huid geeft wat binnen is – het verborgene – door naar de buitenkant. Je huid is je primaire communicatiemiddel en je belangrijkste beschermer. Het te veel of juist te weinig ‘binnenlaten’ of ons innerlijk niet ‘naar buiten’ kunnen tonen is afhankelijk van jouw omgaan met grenzen. Er moet immers eerst een besef zijn van jouw ik, voor je kunt voelen waar jij ophoudt en waar de ander begint. Eerst je grens vóelen voor je deze kunt aangeven, start al in de kinderjaren en is dan (nog) horizontaal gericht, op de omgeving dus.

Het je verschuilen achter muurtjes komt vrijwel altijd voort uit eigen blokkades, uit angst. Aanraking met de intentie om gezonde grenzen, stabiliteit, samenhang en organisatie te ondersteunen, wordt binnen het lichaamsgerichte werken veel gebruikt. Door aanraking leert een kind zich bewust te worden van zichzelf. Hij beleeft een grens, bij zichzelf en bij een ander en kan het verschil gaan leren tussen intimiteit en seksualiteit. Intimiteit, de behoefte aan huidcontact is een diepgeworteld oerinstinct en is niet alleen belangrijk voor de baby om te kunnen overleven, maar ook om keer op keer contact te kunnen maken met de wijsheid van je lichaam. Bij dissociatie van je lichaam (nekklachten) is de eerste stap om de communicatie met ons lichaam herstellen en de Kundalini-stroom erkennen. De taal van de ziel wordt met de taal van het lichaam gesproken en emoties helpen ons de reis van onze ziel te ontrafelen. Er volgen inzichten in de diepere waarheden van het eigen bestaan door dit alchemistische proces, het verbinden van tegenstellingen tussen b.v. geven-nemen; macht-onmacht; geest-materie; denken-voelen; oost-west; ego en hoger ik; etc…

Op onderstaande (alchemistisch) afbeelding zie je de Kundalini spiraal met de Godin in de slangenput, maar ook de Quetzalcoatl, de gevederde Slang die verlicht oprijst als de beide stromen in het derde oog samenkomen. Leer je eigen Kundalini-stroom (langs je ruggengraat) bewust worden, daal je af of klim je op?

 

de wijsheid van het lichaam

We zouden het als wijsheid van het lichaam kunnen beschouwen als het ons (dwz het ego) laat weten dat we het geweld aandoen. De kleine hints van ons lichaam kunnen ons alleen verder helpen als we ze willen horen én de signalen die de bewoner van het lijf duidelijk maken dat het anders moet. Daarmee bedoel ik niet symptoombestrijding, maar diep in onszelf duiken om de innerlijke oorzaak van eea te vinden. Eén van de ontdekkingen die je onderweg kunt doen is dat het lichaam niet begrensd is, maar deel van ons multidimensionale wezen.

Soms heb je dagen of fases waarin je niet lekker in je vel zit en niet altijd ken je de reden. Als je met Tzolkin wil werken heeft het zin deze dagen bij te houden in je agenda ofzo. Na verloop van tijd kristalliseren zich bepaalde archetypische energie uit (zie dagfluisters) die je (al dan niet met hulp) van dichterbij kunt gaan bekijken en door je inzichten erachter komen hoe je weer lekkerder in je vel, in balans, kunt komen. Je komt ervan in je kracht. In je kracht staan betekent niet de baas spelen over anderen, grenzeloze spelletjes met grenzen of anderen laten zeggen hoe het zit, maar je verbinden met je natuurlijke passie, je natuurlijke instincten en de wijsheid van je lichaam. In de Westerse cultuur is de slang als kosmische levenskracht meer bekend als de Ouroboros, een symbool afkomstig uit de Alchemie: de slang die zijn eigen staart opeet. Prinses Shiva (India) wordt afgebeeld in een Ouroboros tijdens de uitvoering van haar ‘kosmische dans’, symbool voor de versmelting van levenskracht en schoonheid, waarbij ons lichaam het middel is om je te helpen het evenwicht tussen de dierlijke aard (de onderbuikgevoelens) en de spirituele aard (innerlijke wijsheid) te transformeren.

We zijn namelijk, door de ontwikkeling van het zelfstandige denken die we achter de rug hebben, zo in ons hoofd terecht gekomen, dat we denken iets te willen en denken dat we iets voelen, feitelijk reageren we instinctief vanuit onderbuik gevoelens. Onderbuikgevoelens komen uit ons onderbewuste en zijn emotioneel geladen, ze voelen goed aan omdat we ons er in het verleden mee hebben geïdentificeerd maar daarom hoeven ze nog niet waar te zijn en doorgaans zijn ze dat ook niet. Echte zielinformatie is fundamenteel anders, ze is van een hogere orde, zij getuigen van een goedheid en gerechtigheid die ons hart laat openbloeien. Al eerder schreef ik je mijn waarneming in wereld, soc. media en in mijn mailbox, daar kun je een grote emotionele chaos ontwaren. Ons denken wordt misleid (energie) en dat kan invloed hebben op onze oude manieren van denken en de geboorte van het nieuwe denken bewerkstelligen. Dat houdt in dat we energetisch in onszelf de verknoping tussen het emotionele en het mentale mogen gaan ontwarren. Oftewel: hoe zet je je denken in om je emoties te ontwarren….?

Je bent een pionier als het aandurft om alle oordelen en overtuigingen die het verleden met al haar regels en dogma’s in stand hield in jezelf te gaan te doorbreken. Dogma’s, vaak patriarchaal gekleurd, leren herkennen en omsmeden naar fair play, niet alleen voor jezelf maar ook voor anderen brengt nieuwe waarheden aan het licht, maar vooral groeit de innerlijke autoriteit en daar gaat het in deze tijd vooral om. De innerlijke autoriteit is verbonden met de ziel en gaat al levens met je mee.  De ziel is de intermediair tussen hemel en aarde. Tussen lichaam en geest, je mannelijke én je vrouwelijke eeuwenlange ervaringen. De Grote Moeder, een fundamenteel archetype van de psyche, is lange tijd uit de collectieve geest van de westerse beschaving verdwenen. Tijdens haar afwezigheid is de Grote Vader de enige hoofdpersoon in onze belangrijkste mythen geworden. Wij hebben de mythe van een onvolledig gezin geërfd, maar de Grote Moeder is aan het terugkeren in ons bewustzijn. Zij woont in het hart….

De oude huid (angst) kan beklemmen en groei belemmeren. Je kan deze huid openbreken en een nieuwe huid aanmaken (liefde). Dat is een transformatie binnen jezelf – een gezonde geest is essentieel voor een gezond lichaam – het is daarbij essentieel om jezelf uit te spreken bij iemand waarbij je je veilig voelt, wat je uitgesproken hebt blijft niet meer om je heen hangen, maar kan losgelaten worden. Je keelchakra in samenwerking met je navelchakra bewerkt dan een zuivering in je aura, de zwarte wolk om je heen verdwijnt en het zonlicht, als bron van leven, kun je beter in je opnemen. Zeker wanneer je een sterkere verbinding ervaart tussen de persoonlijke energiebron in je bekken en de helende krachten van aarde en hemel – én met een ‘open’ mee-ademende huid, het één zijn met de grote kosmische Bron.

De rode Hemelwandelaar cyclus

De energie van de rode Hemelwandelaar, in Maya-taal Ben genoemd en meestal vertaald wordt met riet of bamboe, en symboliseert een holle buis als brug of geleider voor het licht van de stralende zon en een fonkelende zuil van licht zijn die de aarde met de kosmos verbindt. Omhoog reikende rietstengels zijn symbolen voor de verticale verbindingskanalen tussen de aarde en de kosmos. Met het beeld van het lied van de rietfluit vertelt Rumi wat hij van binnen voelt sinds hij uit ‘mijn bed van riet’ werd losgesneden. ‘En al hoort slechts een enkeling achter de noten die ik zing het geheim dat ik met me meedraag’ toch blaast de adem van de fluitist met zijn ‘vingers’ voor de natuurlijke holle ruimte warmte in de materie.

Deze cyclus omvat de rode Hemelwandelaar – de witte Wereldoverbrugger – de blauwe Storm – de gele Mens

Staat jouw levensthema in een van deze zonnetekens of is het jouw geboortedag-energie dan is ‘moed’ jouw werkwoord; moedig je ruimte onderzoeken en door eigen ervaringen ontdekken of dat wat voor jou werkt ook ten goede komt aan alles en iedereen. Het is daarbij (voor iedereen vanzelf!) de bedoeling dat je rekening met elkaar houdt, elkaars grenzen respecteert om je dieper te kunnen verbinden met recht en rechtvaardigheid. Alle mensenrechten zijn universeel, wat betekent dat mensenrechten gelden voor ieder mens op de wereld en ook dat de klimaatcrisis meer een spirituele crisis is en ons dwingt te luisteren naar ons hart. Heb je die moed…?

Als je op een respectvolle manier je grenzen aangeeft kun je opmerken dat het je een beter gevoel geeft en dat het je relaties verbetert. Het is daarbij de bedoeling dat je rekening met elkaar en elkaars natuurlijke behoeften en mogelijkheden houdt. Ontdek dat hoe meer je de grenzen respecteert hoe dieper je je kunt verbinden, zonder de strijd te hoeven aangaan, hoe meer je sociale vaardigheden worden ontwikkelt. Door helder denken, onderscheidingsvermogen en zonder gehechtheid aan een uitkomst kunnen we de balans van energie in een situatie of zelfs in onszelf veranderen van negatief naar positief, van donker naar licht, van dualiteit naar een-heid.

Leren om een realiteit te zien én voorbij te gaan aan een eigen waarheid is een leerweg van bewustwording – De meeste mensen weten wel wat onrecht is, maar wat is gerechtigheid nu eigenlijk? Heeft het iets te maken met een moreel kompas? Met wat energetisch gezien herstelt wil worden of in balans gebracht mag worden? Mediteer eens op Vrouwe Justitia; de verpersoonlijking van de weegschaal.  Vrouwe Justitia wordt geblinddoekt afgebeeld met een weegschaal in de hand. Zij is daarmee het symbool van de aardse gerechtigheid, ons geweten. Het beeld van de weegschaal vraagt van ons, in onszelf af te wegen wat juist is, en wat niet juist is; wat respectvol is en wat kwetsend is; wat waar is, en wat niet waar is. Dat telt niet alleen in contact met een ander mens, met vriend én vijand, maar ook in het contact met dieren, planten en de omgang met Moeder Aarde. Waarheid ligt in het midden, daar is balans….

© Joke – fluisteralsjeblieft

7 gedachten over “Over grenzen….

 1. Dank je wel voor je inzet, je uitleg en het mensen enthousiast maken! Ik heb echt bewondering voor je kennis en wijsheid. Ik wens je een mooie zomer toe en ik hoop dat je straks in september/oktober weer volop op deze site aanwezig bent! Liefs van Marijke

 2. Wat een inzichten weer, mooi dank je wel!.
  Kun jij mij uitleggen wat nekklachten en dissociëren met elkaar te maken hebben. Dat begrijp ik nl niet. Dank je wel. Liefs Béate

  1. De nek is de verbinder tussen hoofd en lichaam Béate – de toon 7 trilling. M.n. een band die voelbaar is op het achterhoofd duidt op een dissociatie…. deze is te duiden vanuit jouw persoonlijk groeiplan, daarvoor hoor ik graag je verhaal via de mail.

  1. Hoi Mony, zo af en toe wat snuffelen op de website helpt ook.

   Mss ben je het ritme (van Tzolkin) kwijt, vandaag 21 augustus, kin 90 witte Hond toon 12. We sluiten (tolerant) langzaamaan de blauwe Stormgolf af, in de daaropvolgende golf, de gele mens groeigolf kunnen we dat ervaren of wij in staat zijn te kiezen vanuit ons hart, vanuit onze ziel….en zo ontdekken wát er in ons-zelf aan het ‘licht’ wil komen. (zie pagina’wevende kleuren’)

   wens je het goede, gr. Joke

Laat een reactie achter op Els Passier Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s