Diep van binnen leeft ons oorspronkelijke kind. Vrij en onbevangen, met onmetelijke mogelijkheden. Het terugvinden van dit kind in jezelf is een stap in de richting van een vollediger leven, van Vertrouwen. Bij veel mensen is dit kind op vaak heel verschillende manieren gekwetst. Als volwassene durf je dan niet kwetsbaar meer te zijn. Je hebt strategieën ontwikkeld en pantsers opgebouwd om jezelf tegen nog meer pijn, verdriet, liefdeloosheid etc. te beschermen.

Je situatie is intussen veranderd.

De omarming van het hele kind in jezelf, dus ook van die delen die er vroeger niet mochten zijn, leiden tot zelfacceptatie en tot het bewustzijn dat je zelf steeds meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen helingsproces.

Als je onbevangen bent, ben je niet bevangen. Je voelt je vrij en je laat alles op je afkomen. Kleine kinderen, peuters en kleuters, geven altijd een rijke demonstratie van het spontane vermogen om elk moment als iets nieuws te beleven. Onbevangenheid opnieuw tot je vaardigheden laten behoren begint met het terughouden van je oordeel op je weg van bevrijding naar vrijheid.

Door je onbevangenheid maak je meer nieuwe dingen mee en kun je je snel ontwikkelen. Vaak wordt je bevangen omdat je je met de ander vergelijkt of omdat je slecht over jezelf denkt. Of omdat je slecht over de ander denkt. Als je je daar bewust van bent, kun je je oefenen in niet van te voren invullen en in open kijken en luisteren. Door van positie of van perspectief te veranderen, ontstaat er meer begrip en levert het je positieve energie – De tijd van goeroes is voorbij, jij mag nu je eigen goeroe zijn en beginnen met nieuwsgierig te zijn naar hoe iets verder gaat. Onbevangenheid komt voort uit het vertrouwen dat je je elke dag kunt ontwikkelen en vernieuwen. Je bent in de ware zin van het woord benieuwd.

Onbevangenheden oogsten – De enige vraag is of je ervoor wilt kiezen

 

 

Inmiddels kunnen we weten wat stormen kunnen aanrichten in de natuur. Ook in ons eigen leven en in onze samenleving kan het stormen, alleen noemen we het dan onrust of crisis. Crisis situaties, momenten of langere perioden hebben evengoed de kracht om ons uit het lood te trekken opdat we met inzicht in de bevrijdende kracht van vergeving gezuiverd en beter verankert onze weg kunnen vervolgen. Verankeren is ook aarden en geaard zijn betekent dat we via ons lichaam en onze omgeving met een bron van kracht zijn verbonden. Zonder aarding zijn we onstabiel en raken we ons vermogen om te omvatten kwijt. Als we niet kunnen omvatten, kunnen we onze grenzen niet handhaven en geen innerlijke kracht opbouwen. Deze cyclus liet ons zien dat juist het rijpen aan onze ervaringen en het gaan van een vergevingsweg zo belangrijk is voor het vestigen en bevestigen van ons menselijk bestaan. Zonder de les van opkomen voor jezelf of het bewaken van je eigen grenzen zullen we nooit in staat zijn de weg naar binnen te gaan en zelfinzicht en zelfbewustzijn te verwerven. Zoveel mensen staan vlugger op hun strepen en verbinden dat helaas niet met een toenemend egoïsme, ook bij zichzelf. Het besef dat je zelf ook egocentrisch bent geworden is niet te vermijden, wel kun je leren áchter de woorden te luisteren wat de ander eigenlijk bedoelt en eigenlijk zeggen wil.

De vrijheid ‘vrij’ te zijn van beperking is toch vooral je innerlijk vrijmaken en ontdekken waar je puur op wilskracht de uitdagingen van het leven bent aangegaan. Door een automaat te worden, maken we ons los van beleving en gevoelens en denken zelden na over wat we aan het doen zijn. Dit wordt zo helder verwoord in een ‘Loesje’ : ‘zeg toch niet steeds vrijheid als je vrijblijvendheid bedoelt’ – dit wordt onvrije wilskracht genoemd waarbij we vaker automatisch handelen en zo ongewild en onbedoeld niet bereikt wat wij beogen. Vrije wilskracht is vrij van automatismen en wordt gevoed door een vrij denken, b.v. een ideaal dat jij verlangt (je passie!) neer te zetten in de wereld en daar ook helemaal voor gaat. Dit is wat je noemt een vrije geest, er is geen sprake meer van dwang of drang in je handelingen, elke keuze komt helemaal van binnenuit. De vrijheid van de wil omvat het ‘meesterschap leren verkrijgen over onze onvrije wilsimpulsen’ – waardoor moeten kan veranderen in kiezen en keuzes maken en we niet voortdurend blijven herhalen of creëren wat al opgelost had kunnen zijn. Nu het sturingsmechanismen vanuit het ego stukje bij beetje verdwijnt komt het aan op humanitaire organisatie. Vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook niet in Nederland….dat vraagt om toewijding voor je toegang verkrijgt tot onvoorwaardelijke liefde of agapé.

Daarom gaat het jezelf ‘vrij’ maken om leiding en verantwoordelijkheid nemen in en over je leven, waarbij vrijheid begint bij het keuzes maken die jouw ware zelf ondersteunen en je stap voor stap leiden naar uiterlijke vrijheid. In deze groeigolf krijgen we weer volop kansen aangeboden nu ons ego als beschermmuurtje om ons heen afbreekt, om de oorlog uit onszelf te halen. Het meest bevredigende antwoord is je bewustzijn zo naar binnen te keren dat je je bewust wordt van je eigen oorlog tegen jezelf. Hierdoor zul je dit soort omstandigheden niet meer hoeven oproepen en zuiver je het denken-voelen-willen in een nieuw en hoger denken dat geen autoriteit buiten zicht zoekt maar zich afstemt op het hoger zelf, een denken dat louter een denken in liefde is.

het ontwaken van heilige vrijheid

De pelgrim is een vreemdeling in het land dat hij doorkruist, maar zijn/haar doel is de terugkeer naar de bron. Een pelgrim, gedreven door een diep verlangen naar vrijheid is op weg naar eigenheid en echtheid en dus naar het vermogen verantwoordelijkheid te nemen en te dragen in en voor onszelf. Onze eigenheid kent vele aspecten, heeft vele kleuren en tonen. In feite is ze onbegrensd omdat ze niet van deze wereld is, maar toebehoort aan de wereld van de ziel, de spirituele wereld. Het uitdrukken van je eigenheid, er naar luisteren en er trouw aan zijn vraagt moed. De moed te luisteren naar Innerlijke Wijsheid. Het stellen van vragen brengt je steeds dieper in de kern, het houdt je levendig. Het brengt je bij verwondering, zoals een kind dat onbevangen de wereld tegemoet treedt nog niet bevangen in dat wat goed en fout is.

het kind-archetype (blauwe aap)

Het archetype Het Kind gaat over verwondering, puurheid, onschuld en speelsheid. Wanneer dit archetype in balans is, dan voelt het licht en vreugdevol en vinden anderen het prettig om bij je in de buurt te zijn omdat het aanstekelijk werkt. Jung beschrijft het kind als archetype als het symbool voor de toekomst en wat is er mooier dat dit toe te laten in deze tijd waarin we vrijheid hoog in het vaandel hebben staan in het besef dat luisteren naar antwoorden is als het vinden van het gezuiverde water…

onder de afbeelding kun je verder lezen…

 

‘Het privilege van het leven is te worden wie je echt bent’. C.G. Jung

Het ‘Innerlijke Kind’ is een concept uit de psychologie van Carl Gustav Jung, ook bekend onder de meer populaire naam ‘Inner Child’, door Jung zelf aangeduid als ‘Divine Child’ (Het Goddelijke Kind). Jung zag het ‘Kind’ als een archetype, een universeel symbool uit het collectieve onderbewustzijn. “The child is the bringer of healing, one who makes whole” schrijft Jung maar tegenwoordig wordt het ook benoemd als het ‘Authentieke Zelf’. Door contact te maken met het authentieke Zelf, kunnen we onze authenticiteit in de meest pure vorm ervaren. …

Kind-in-mij is verbonden met het innerlijke, goddelijke Kind. Het eigen ik is als het ware een doorgang naar het goddelijke ik. Het ik is het goddelijke in de mens zelf.

Het archetype van de ‘kindgod’ is buitengewoon wijdverbreid en sterk verbonden met alle mythologische aspecten van het kindmotief. In de folklore verschijnt het kindmotief in de gedaante van dwerg of elf als personificatie van verborgen natuurkrachten. Vaak is het kind naar het model van christelijk voorbeeld gevormd, maar nog vaker uit onderwereld dieren als krokodillen, draken, slangen of apen. Soms verschijnt het kind in een bloemkelk, komt het uit een gouden ei, speelt met een gouden bal, vormt het middelpunt van een mandala of verschijnt als een jonge held die fluistert….

Het goddelijke kind en het natuurlijke kind spelen in het gevoelsleven van de mens een grote rol. Het kind van de ziel is volgens Jung het product van verbinding tussen het bewuste en het onbewuste. We noemen deze toestanden ook wel het aangepaste zelf (ego) en het wezenlijke zelf (ziel). Het aangepaste of verwonde Kind manifesteert zich door aanpassing aan de omgeving. Het natuurlijke kind manifesteert zich doorheen het spontane natuurlijke kind in de kracht van onbevangenheid. Als je speelsheid van het kind wordt aangesproken is er meer vreugde, ben je creatiever en heb je sleutels in handen naar je innerlijke wijsheid. Het is onze bron, die van goddelijke oorsprong is. Wanneer je dit kind opnieuw leert erkennen leer je niet alleen zien maar ook aandachtig luisteren. Het vertrouwen komt in een nieuwe vorm terug, het vertrouwen dat je voortdurend situaties worden aangeboden waardoor je je verder kunt ontwikkelen en van nature weet samen-te-werken door nieuwsgierig te zijn.

Vrijheid geef je door…..

Veel problemen ontstaan door een teveel of een te weinig van iets. De kunst is er achter te komen waar je jezelf beperkingen moet opleggen om een bewuster mens te worden! Vrijheid vraagt een keuze, zowel in het groot – op (inter)nationaal vlak als in het klein.
Waar we tegen beperkingen in opstand komen of weerstand ervaren, worden we in de overlevingsstand gehouden en zijn we niet in staat onze bevrijdende stroom van de grond te krijgen. We kunnen dan ook nooit teveel aan aarding werken. Wanneer we geaard zijn, kunnen we ons in tijd en ruimte oriënteren en zijn we met de omgeving verbonden.

Daarom gaat het jezelf ‘vrij’ maken om leiding en verantwoordelijkheid nemen in en over je eigen leven, waarbij vrijheid begint bij het keuzes maken die jouw ware zelf ondersteunen en je stap voor stap leiden naar uiterlijke vrijheid. In deze groeigolf krijgen we weer volop kansen aangeboden nu ons ego als beschermmuurtje om ons heen afbreekt, om de oorlog uit onszelf te halen. Het meest bevredigende antwoord is je bewustzijn zo naar binnen te keren dat je je bewust wordt van je eigen oorlog tegen jezelf. Hierdoor zul je dit soort omstandigheden niet meer hoeven oproepen en zuiver je het denken-voelen-willen in een nieuw en hoger denken dat geen autoriteit buiten zicht zoekt maar zich afstemt op het hoger zelf, een denken dat louter een denken in liefde is.

Als een kind…of Vrijheid Blijheid

Onbevangenheid is een gave die jonge kinderen nog zo mooi van nature bezitten. Peuters en kleuters demonstreren dit spontane vermogen door elke gebeurtenis steeds weer als nieuw te beleven en spontaan te anticiperen op de omgeving. De gave om met nieuwgierigheid in kwetsbaarheid gebeurtenissen en mensen in je leven tegemoet te treden is als kijken met de ogen van een moedig kind.

Wij zijn bij het ouder worden onze onbevangenheid (een beetje) kwijtgeraakt, bij sommigen zelfs ‘uit verbinding’ geraakt wat zich toont in alle oordelen (goed en fout). Daardoor zijn we ook een beetje gevangen geraakt – onbevangenheid vraagt dus de moed dit referentiekader aan ervaringen in inzichten aan de kant te zetten door je allereerst te leren terughouden van een oordeel. Door met veel aandacht en geduld met hernieuwde belangstelling dit verborgen, natuurlijke kind tegemoet te treden voelt een nieuwe kracht groeien in jezelf én in het leven. Dit is het geloof of zeker-weten dat bergen kan verzetten, wie weer wordt als een kind, kwetsbaar en onbevangen vindt bemoediging in de vreugde van dit wonder: de realisatie van ‘je mooist mogelijke zelf’ – deze vrijheid geef je door….

© Joke – fluisteralsjeblieft

art: Christoforus de legende van een heilige. Pastels van Juke Hudig

4 gedachten over “De kracht van onbevangenheid

 1. WoW dit resoneert enorm bij mij en ontroert mij ook zeer , ik ben blauwe app toon 3 en voel dat dit ook daarmee te maken zou kunnen hebben….
  Ik ontvang sinds vandaag jullie / jouw artikelen en ben nu al dankbaar daarvoor .
  Via Hilde Heijn werd ik hierop geattendeerd en ga op dit moment opnieuw door een helings proces en het was daarom ook zeer bemoedigend om dit te mogen lezen ….
  Lieve groet Corona ( heb het ook gedeeld op FB )

  1. Hoi Corona, fijn dat je de website hebt gevonden en dat je je aangeraakt voelt. Misschien een tip om een poosje de dagenergie te volgen, die vindt je op de menubalk op de website.

   wens je veel plezier met Tzolkin, groetjes Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s