De muur, de brug, een deur – en taal als opening en connectie tussen mensen waardoor tipjes van de ‘bruid’ sluier kunnen oplichten…… en wijsheid (sophia) binnenstroomt in ons geopende Hart. 

De gele mens energie staat in de Maya-traditie voor wedergeboorte. Dagenlang mijmer ik over dit woord alleen al en gaandeweg merk ik dat het opengaat. Er komen beelden bij, gevoelens en vooral ook ontdek ik doorheen datgene wat in mijn wereldbeeld verschijnt hoe symbolieken in mij opengaan. Wedergeboorte. Dit mogen we opvatten als een natuurbeeld. In de verte hoor ik hoe er druk gewerkt wordt op het land, er wordt gemaaid, gezaaid en verderop grazen de schapen, de koeien tussen het zo veelvuldig bloeiende fluitenkruid. Wedergeboorte – nee, dat gaat niet over besluiten rondom raket-ontwikkeling, ook niet over Waylon die voor zichzelf opkomt en ach, ook niet over de nieuwe Europese privacywetgeving maar hangt er vanzelf we mee samen. Leven, dood en wedergeboorte worden zichtbaar in een coherente symbooltaal die universeel en mondiaal is.

Leven, dood en wedergeboorte

Veel vroegere gemeenschappen ontwikkelden zich langzaam van een cultuur van jagers- en verzamelaars naar een landbouwcultuur. In een landbouwcultuur nemen zaai- en oogstkalenders een belangrijke plaats in. De kalender helpt je namelijk om in harmonie met de energetische werking van de natuur te werken met zaden, zaailingen en planten. Iedere dag een eigen dynamiek. Een biodynamische zaaikalender houdt dan ook rekening met de stand van de maan, hoe deze zich beweegt in de dierenriem en hoe dit van invloed is op de waterhuishouding.

In hoogontwikkelde landbouwculturen staat de jaarcyclus van de natuur onder toezicht van Moeder Natuur of Moeder Aarde, die nu steeds meer in gezelschap van haar zoon in plaats van haar dochter raakt. De stervende en herrijzende zoon van Moeder Aarde wordt als het vergankelijke gewas voorgesteld. Hij komt voort uit haar ondergrondse baarmoeder en zal bij oogst hierin teruggaan om te worden wedergeboren……

Vanuit vroege landbouwculturen is er de verbinding van de Vrouwe met het graan. Denk maar aan de mythe van Demeter in Eleusis in Griekenland waarin het graan een centrale plaats inneemt in de inwijdingstraditie. Op sommige afbeeldingen zie je haar met een pot met graan in haar handen, in de symbolieken staat dit voor dood en wedergeboorte. Op andere afbeeldingen zien we een vaas en zijn we via de vaas getuige van de mysteriën en graanrituelen van priesteressen rond lente- en herfst rituelen. Vrijwel alle lentegodinnen zijn getooid met bloemen en vruchten. Ook Rembrandt van Rijn schilderde Flora, een portret van Rembrandts vrouw Saskia in de gedaante van godin. Een lentegodin in haar vruchtbaarheidsfase zien we ook in de korenpopjes die gemaakt worden van geoogste gras – of graanhalmen en die beide de vruchtbaarheid van Moeder Aarde symboliseren. Ook Maria wordt vaak als korenmeisje afgebeeld en soms ook zie je graanhalmen op haar kleed. Deze Maria van de korenschoven verwijst naar een oude verbinding met de mysteriegodsdiensten.

 

Midden tussen het begin van de lente en het begin van de zomer vieren wij het feest der elementen

tekst loopt door onder de afbeelding Hemelvaart Art: Ninetta Sombart

 

Met Pinksteren is de natuur tot volle bloei gekomen en wordt het wezen van de kiem zichtbaar in de bloem. Veertig dagen na Pasen, het feest van de opstanding is het Hemelvaartsdag. Tien dagen duurt het dan nog tot aan het Pinksterfeest. Het gebruik om in mei een symbolische bruiloft te vieren is al eeuwenoud. De mei-tijd is de tijd van de vruchtbaarheid, zowel van de aarde als van de mens. In de verbintenis van man en vrouw komt scheppingskracht vrij, en de mei-bruiloft is hiervan het symbool.

De bruid verbeeldt de aarde in bruidstooi, zoals we dat terugzien in de uitbundig bloesemende bomen en struiken, die als het ware elk hun eigen bruidssluier dragen. Pinksteren immers is het feest van de vrije individualiteit, van vrijheid en liefde, maar ook het feest van de taal.
Voor mij is Pinksteren het feest van de taal. Taal? Ja, van taal of misschien wel liever van het gesprek en van aandacht. Van horen en gehoord worden en zo tot ongekende diepte komen waarbij ieder in zichzelf een nieuw stukje waarheid kan ontdekken. Zo bezien is Pinksteren naast het feest van de taal ook de kunst van het luisteren en vooral van aandachtige aanwezigheid. Immers waar één en één drie wordt is de geestkracht werkzaam. En wie dit kent heeft al ontdekt dat er een wilskracht ontstaat in je denken die de kiem draagt van de ontwikkeling van de bewustzijnsziel. Daardoor neemt het concentratievermogen toe en raak je constitutioneel gesproken beter geïncarneerd. Je wordt wakkerder, omdat je de besturing van je denkbewegingen steeds krachtiger ter hand kunt nemen. Op die weg ontstaat tenslotte innerlijke rust: de wil in het denken is gemobiliseerd.

 

Bruid en bruidegom als beeld van de aarde

die zich als bruid tooit opdat het leven zich voortzet

in gemeenschappelijk taal

tekst loopt door onder de afbeelding Pinksteren Art: Ninetta Sombart

 

Vlammen van vuur

De Geest van de Liefde wordt getekend als een vlam van vuur op het hoofd. Die Liefde maakt hen verstaanbaar voor elkaar en dit maakt hen tot andere mensen. Ze werden aangeraakt door de Geest van Liefde en omgevormd. Wij gaan meer en meer in onze tijd het tijdperk van de Geest binnen: geloven wordt tot weten, het ego wordt de transparante omhulling van de Christus in ons en stap voor stap zullen wij ons gaan bekwamen in de echte, belangeloze, universele Liefde. Dat is de opmaat voor het toekomstige Pinksterfeest. Pinksteren als toekomstig feest gaat over de vonk die opnieuw overspringt en ontstaat uit de harmonie van onze hogere ikken die één zijn. Sophia wordt wedergeboren! Zij was er al vanaf het begin van de Schepping, maar de mensen zijn haar in de loop der eeuwen vergeten. Nu kunnen we haar weer in volle glorie ontmoeten! Zo wordt de grote godin de laatste jaren ook weer zichtbaar in Maria Magdalena. Zij wordt in oude geschriften beschreven als de geliefde metgezellin van Jezus en de moeder van de engelen. Zij was de ‘apostel der apostelen’, de vrouw aan wie Christus het vertrouwen gaf zijn boodschap van de liefde uit te dragen in de wereld.

De Hieros Gamos of het heilig huwelijk wordt maar al te vaak alleen spiritueel of symbolisch opgevat, maar alleen in de materie kunnen de energetische verbindingen tussen de aura’s van geliefden tot stand komen op het aller diepste niveau. Maria Magdalena is niet alleen de evenknie van Jezus, zij is degene die een eenheid met hem vormt in ziel en geest. Wat in de geest een realiteit is – zoals de ware liefde tussen twee mensen – mag op aarde haar verwerkelijking krijgen.

De ziel als bruid van Christus wordt verbeeld in de symbolieken van de graankorrel. De graankorrel is het symbool van het zaad dat in de kern vol zit met (geestelijk) leven, in de aarde afdaalt om vanuit de diepte te ontkiemen en door het dode vlies heen te groeien naar het licht. Het is als het levenswiel uit de sjamanistische traditie en/of als de vier seizoenen die allemaal te maken hebben met ontstaan, groei, tot wasdom komen en weer afsterven of overgaan om weer naar een nieuwe fase te groeien. De menselijke geest, het IK, leeft in de ziel en zal na de dood terugkeren naar zijn oorsprong. Na enige tijd in de lichtwereld te zijn geweest, daalt het IK weer af naar de mensenwereld om in een nieuw lichaam nieuwe (levens) lessen te leren en nog meer tot zelfverwerkelijking te komen. Pas bij volkomen zelfrealisatie vindt verlichting plaats en kan de mens die het betreft uit de cirkel van leven-dood-leven stappen, als hij/zij dat wil en bijvoorbeeld voor kiezen terug te keren naar de aarde om anderen te helpen. Op die weg is alleen maar sprake van rechtvaardigheid en causale verbanden – alles heeft een reden!

De bruid is ook het beeld voor Moeder Aarde die zich met haar mooiste kleed tooit. Dat is wat je ook buiten in de natuur ziet. Moeder Aarde tooit zich in het wit. Het is de tijd van de witte bloemen. Alles bloeit. Bruiden, bruidegoms, bruidstaarten, allemaal symbolen die met het verenigen van het aardse en het geestelijke te maken hebben. Allemaal oeroude, voorchristelijke symbolen.

Het mondiale Pinksterfeest is nabij – het pinksterfeest is een esoterisch feest – niet voor beginners, maar voor mensen die al voorbereid zijn, die inzicht hebben gekregen en die aan zichzelf hebben gewerkt net zolang tot de woorden die zij spreken direct uit hun hart komen en dus spreken ze voortaan de taal van hun hart.

De wederopstanding van het hogere zonnewezen in een ieder van ons helpt ons, als je erom vraagt, bij het maken van onze keuzes die ertoe doen. Dan maak je een wedergeboorte door, want iedere keer laat je weer wat los en heb je de keus een brug te bouwen naar een ander mens en de taalgrenzen te doorbreken. Liefde opent elk Hart …

© Joke – fluisteralsjeblieft

De spiraal is een voorstelling van groei, maar ook het symbool van geboorte en wedergeboorte – wil je bewust werken met Tzolkin dien je haar spiraalwerking te gaan begrijpen en zo inzicht te vinden in je herkansingsmogelijkheden met hulp van de dagenergie: https://wp.me/P2XSLz-fH

Meer over deze gele groeigolf: https://wp.me/p2XSLz-xc

Een gedachte over “De wedergeboorte van Sophia

  1. Wil je weten wie Sophia is, Sophia manifesteert zich als de ‘Heilige Geest’. In de gnostisch christelijke teksten als ‘bewustzijn’ en ‘onbewustzijn’, als ‘Eerste Gedachte’, ‘Licht, Glorie, Heerlijkheid, Stem, Stilte, Moeder, Leven (Eva), liefde, adem, geest, ziel, water, ware kennis of weten’.

    Zij staat voor Oerwijsheid, vrouwelijke oerkracht, het goddelijk vrouwelijke. Soms heet ze Shakti, of Isis. Er zijn vele namen op vele verschillende plaatsen op de wereld. In oud Israël heet zij Chokma, in Griekenland Sophia, en in Nederland spreken wij van (oer)Wijsheid. Tzolkin helpt je herinneren….

    Wijsheid weeft. Het zichtbare en het onzichtbare. Haar symbool is o.a. de levensboom. De boom des levens zou een in 7 takken gesnoeide amandelboom zijn. Het Hebreeuwse woord amandel betekent ‘Grote Moeder’. Sophia is de moeder van het Al.

    Zo wordt zij de laatste jaren weer zichtbaar in Maria Magdalena, naast de archetypen moeder, maagd of hoer komt de bruid te staan….

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s