De opvatting dat het heelal is opgebouwd uit verschillende gebieden van trillingen, was in de mysteriescholen van de oude wereld welbekend. Sinds Pythagoras is deze kosmische symfonie bekend als de muziek der sferen. Kennis van de muziek der sferen vormt een deel van het menselijk erfgoed en is daarom over de hele wereld te vinden. Muziek als spirituele taal is de drijvende kracht en de invloed van geluid op vormen stemt tot nadenken en kunnen we meenemen bij het bekijken van de bewegingsenergieën of tonen in de Maya-kalender. Iedere golf bestaat uit 13 tonen en brengt je in contact met je intenties.  Een intentie is een bewuste positieve gedachte. Het heeft te maken met jouw drijfveer, je waarden, verlangens en dromen.  Via intenties geven we richten aan onze aandacht. Onze aandacht werkt altijd en is altijd op iets  gericht en dat trekt als een magneet gebeurtenissen en situaties in je leven aan. We kunnen dus een onbewuste intentie creëren of we kunnen een bewuste intentie creëren. En dat maakt al een wereld van verschil! Als we ons openstellen voor de wijsheid van onze voorouders, kunnen we komen tot onze eigen grondakkoorden in harmonie met de hemelse symfonie.

Intuïtie als innerlijke krachtbron

Bij elke keuze die je maakt weet je niet waar een keuze je brengt. Voor jezelf kiezen vraagt onderzoek naar wat jij wilt. En dat doe je als je datgene doet waar jij (bewust) voor kiest omdat je het écht diep van binnen wilt. Dus vanuit willen en niet vanuit het moeten of vanuit mogen en in de woordjes ja en nee blijven hangen. Immers als we leren op te komen voor onszelf wordt ook ons egoïsme sterker. De ervaring leert dat opkomen voor jezelf of het bewaken van je eigen grenzen de enige keuze is die ertoe doet om de weg naar binnen te gaan en zelfinzicht te verwerven. Want dat het egoïsme beteugeld wil worden, dat is mij wel duidelijk; de hardheid, de botheid en de bitterheid waar velen mee te kampen hebben kan alleen maar door het versterken van ons liefdesvermogen en zo een verandering ondergaan.

Het verlangen om contact te krijgen met iets of iemand naar wie je hart uitgaat, kan zich soms manifesteren als een vorm van moed. Andere woorden voor moed zijn onbevreesdheid, maar ook stoutmoedigheid. Grappig dat het woordje ‘stout’ oorspronkelijk ‘moedig’ betekende maar tegenwoordig meer wordt gebruikt in de zin van ‘buiten de orde’

Kinderen die de aandacht willen trekken doen dit vaak omdat er niet genoeg verbinding gevoeld en/of ervaren wordt. Als je kijkt naar de moed die sommige kinderen aan de dag leggen door te riskeren wanneer ze ‘stout’ zijn kun je niet anders zeggen dat ze vaak buitengewoon ‘moedig’ zijn om niet het gewenste pad te lopen, maar te volgen wat hen sterk aantrekt.

De ontdekkingsdrift kiest niet tégen liefde voor de ouders, toch ervaren veel ouders dit anders en dat is jammer.

De moed of kracht van je verlangen stoot je als het ware door de begrenzingen heen – net zoals de ouders soms buitengewone moed ontwikkelen wanneer ze iets voor hun kinderen gedaan moeten krijgen om hen beter tot hun recht te kunnen laten komen. Het kind kiest…..want moed verschilt principieel met hebzucht.

Moed komt van binnenuit, als je hart zo krachtig klopt voor iemand, zal moed aanvoelen als een extra motor. Het hart heeft gevoel voor wat rechtvaardig is. Je hart drijft je ernaartoe, je hart stuwt je. Deze bron van kracht bevindt zich binnen je eigen systeem: het verlangen vanuit je hart dat je voelt en dat je drijft is de kracht die je moedig maakt…..

 

 

Conflicten kunnen niet uit de weg worden geruimd zonder inmenging van het hart – niet tussen mensen, ouders en kinderen, partners en ook niet tussen landen onderling. Conflicten verstevigen relaties – maar als ze niet worden uitgezuiverd zal er afstand ontstaan.

Alleen het hart is in staat om oude wegen af te sluiten en nieuwe wegen in te slaan. Iets nieuws planten in de geschroeide aarde en ervoor kiezen jou uit te nodigen hier zaden te strooien voor een andersoortige oogst dan je te laten gaan en deze akker braak te laten liggen…..Het eerste woord is altijd aan het hart… na luttele seconden is de innerlijke criticus er weer bij.

laten we pas op de plaats maken en luisteren
luisteren naar wat het hart hoort….

Wanneer je de stem van je geweten volgt, zul je altijd een gevoel van bevrijding ervaren. Er valt een pak van je hart, daardoor kan je hart weer voluit stralen. De Wedergeboorte is nabij, Maria Magdalena ging ons voor. Het is de bedoeling dat beide seksen zich bewust worden van deze energie. De transitie van de oude en naar een nieuwe collectieve mannelijke en vrouwelijke energie gaat over de opkomst van een nieuw bewustzijn, over de hartgedragen mannelijke energie en wat die kan brengen en over de vrouwelijke energie, die gevoed wordt vanuit de buik.

Als je een vrouw bent en je integreert je mannelijke energie, wordt je vrouwelijkheid daardoor lichter en stralender. Zij kan daardoor juist nog meer uit de verf komen, zich helder en krachtig manifesteren. En voor een man geldt het omgekeerde. Als een man zijn vrouwelijke energie, zijn gevoel durft te laten stromen, ook en vooral naar zichzelf toe, dan wordt zijn mannelijkheid niet minder, maar juist van binnenuit versterkt en verlicht door de energie van het hart. Je wordt juist compleet in je mannelijkheid, of je vrouwelijkheid, als je de andere pool toelaat in jezelf en die mee laat spelen. Groeien en ontwikkelen maakt het mogelijk dat de eenheid in je hart geboren kan worden en vandaaruit de wereld in stroomt….

 

Bewegingsenergieën of tonen 

 

De Tzolkin, de heilige kalender van de Maya, is samengesteld uit 20 zonnetekens en 13 bewegingsenergieën leent zich bijzonder in het verbinden van de gebeurtenissen in het NU met je persoonlijk profiel op basis van je geboortedatum. Bewustzijnsontwikkeling omvat de zichtbare en de niet zichtbare wereld – in onze dagelijkse ervaringen wordt maar al te vaak het onzichtbare zichtbaar, dit kun je met Tzolkin leren aflezen. Zo kun je veel opruimen, begrijpen, leren en bijstellen of wat je ook maar beoogt.

Iedere golf bestaat uit 13 tonen, dus ook de golf van jouw geboorte-kingetal. Iedere golf geeft gedurende 13 dagen de mogelijkheid om ‘iets’ te scheppen, nl. de realisatie van je eigen potentieel. Door de betekenis van de energie van iedere dag (zie pagina dagenergie) in relatie te brengen met jouw geboortegolf kun je de betekenis van de energie gaan duiden.

Zo kun je elke keer als toon 9 langskomt je intenties bekrachtigen.  Intenties plaats je  altijd ook in contact met kleur en zegel bij jouw toon 9 in jouw geboortegolf. Dat is je ware intentie en van cruciaal belang om ruggensteun te ervaren en dichtbij jezelf uit te zenden wat je wil bereiken.

De 20 zonnetekens zijn de 20 gezichten van de schepping en geven structuur, de 13 tonen brengen je in beweging; daartoe hebben wij 13 hoofdgewrichten in ons lijf waarbij de nek bovenop de ruggengraat staat waar het zeventallig chakra-stelsel aan is verbonden. Je eigen geboortegolf kun je aflezen op de pagina kingetal berekenen…. Alle zegels en tonen hebben een betekenis voor jou, maar deze een hele speciale want zij helpen jou je hart te openen en schenken je een nieuwe taal  en helpen ons de hemel op aarde te brengen.

Toon 9 komt overeen met je linker ellebooggewricht zoals toon 5 overeen komt met je rechter ellebooggewricht. Je gebruikt je ellebogen om positie in te nemen, letterlijk zegt de uitdrukking in onze taal het al. Onze ellebogen zijn bedoeld om vooruit te komen….te stromen en niet om anderen weg te maaien. Bij het zetten en bekrachtigen van intenties is een  geconcentreerde en gerichte geest belangrijker is dan wat dan ook. Het inzetten van een doelgerichte werkelijke intentie brengt je voor jezelf, maar ook op wereldniveau, de verandering die je voor jezelf wenst. Handelen vanuit je intentie is dan ook onderdeel van bezield handelen.

 

© Joke – fluisteralsjeblieft

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s