Rode Slang beweegt en laat het oude, wanneer dit nodig is, achter om te transformeren naar passie en leven in het moment. Alért volgt Slang zijn/haar lichaamswijsheid…en ontdek wat jou beweegt en blijf in je lijf.

Gnosis betekent letterlijk ‘innerlijke kennis of innerlijk weten’, een kennis die aan de gnostiek ten grondslag ligt. Gnosis gaat over wakker worden in de goddelijke kern van geest en ziel. Tot eenheid te komen. Gnosis of de kennis van het hart opent de deur om dit mystieke pad en dit innerlijk proces aan te gaan. Om Bewust te zijn van wat er in het innerlijk en in de buitenwereld gebeurt. Het gaat om het terugvinden van de Innerlijke Autoriteit, de autoriteit die wij als mensheid zovele duizenden jaren buiten ons legden. Gnosis betekent het zichtbare met het onzichtbare verbinden, dit houdt de langzame vereniging van de drie wezensdelen (lichaam, ziel, geest) in en hun integratie en transformatie. Om dat te kunnen bereiken is van belang te zien dat de materie uitdrukking is van de geest. Daarvoor moet men, zo zeggen vroegchristelijke teksten, juist de materie leren kennen en die niet ontkennen. Gnosis is een Grieks woord voor kennis uit het hart. Gnosis is een intuïtief proces naar groeiend zelfinzicht.

De gnostici kenden het geheim van het Heilig Huwelijk. Zij wisten dat het mannelijke en het vrouwelijke in volkomen harmonie en liefde samen moeten gaan en samen moeten werken. Dat gold voor hen op drie niveaus: allereerst in de mens zelf, als de vrouwelijke en mannelijke krachten in de eigen ziel. Dan in de liefdesrelatie tussen man en vrouw en tenslotte in de wereld van de geest. In de wereld van de geest – of anders gezegd in de wereld van de kosmische energieën- zijn het mannelijke en het vrouwelijke ook als gescheiden maar gelijkwaardige energieën te onderkennen. Vroeger voelden de mensen dit aan en noemde het God en Godin. Droomwerk helpt je om je schaduwkanten te leren kennen, te accepteren en te transformeren. En het brengt je in contact met je innerlijke gidsen, de animus en anima en de oude wijze man/vrouw in jezelf.

Het leven: stap erin!

Maria Magdalena is: het meest representatief voor de oorspronkelijk leer van de Meester; de geestelijke moeder van de spirituele kerk; doorgeefster van de geheime leer van de Meester; de vrouw die het Al kende; de gezellin van Jezus; de basis van de esoterische traditie van het Christendom. Het evangelie van Maria Magdalena beschrijft stap voor stap de zeven inwijdingsstappen in het leven van alledag. Maria Magdalena was een voltooide, ze heeft alle inwijdingen doorlopen in de mysterieschool van de Essenen op de berg Karmel. Wie inzicht heeft in de zeven stappen gaat ontdekken dat Tzolkin ze allemaal herbergt. Het meest in het oog springende is de grote trappiramide gewijd aan de oppergod Kukulcan, ook wel de gevederde slang. De (gevederde) slang is een van de drie mysteriedieren – de piramide staat dan ook niet op zichzelf. De vier hoeken van de piramide is het fundament waarop alles rust en de trappen staan voor de fasen van inwijding.  Wie oren heeft om te horen, die hore.

Maar de zeven-voudigheid komt ook terug in het klein, in mikrokosmisch opzicht. Deze spiegelt zich in de levensboom van iedere individuele mens: de ruggengraat. Daar schijnen zeven lampen of chakra’s die oude culturen erkennen als onzichtbare fijnstoffelijke energielichamen van de mens, wellicht omdat zij die nog konden waarnemen.

tekst loopt verder onder de afbeelding

 

Inmiddels zijn we aangekomen in de tijd waarin het mannelijke, het rationele en logische element in het bewustzijn, het dagbewustzijn, het vrouwelijke in het bewustzijn is gaan overheersen. Het intuïtieve, dat verbonden is met de ziel als gnosis, kennis van het hart, heeft plaatsgemaakt voor onwetendheid en onderbuikgevoelens. Er ontstaat een disbalans die mens, maatschappij en wereld tekent.

De ruggengraat

Alle traditionele culturen gaan ervan uit dat er naast de fysieke werkelijkheid meerdere realiteiten bestaan en zij maken gebruik van beelden- en symbooltaal voor deze realiteiten. In deze tijd, waarin culturen met elkaar versmelten en met elkaars symbolen vertrouwd raken, kun je ontdekken dat er in wezen over dezelfde zaken wordt gesproken en blijkbaar dezelfde kracht belichamen. Zo kunnen we in zeer veel culturen en tradities de levensboom-indeling op basis van het getal drie tegenkomen zoals bijvoorbeeld de indeling lichaam, ziel en geest. Maar ook de indeling onder-, midden- en bovenwerelden, vader-moeder-kind of denken – voelen – willen.

Het allermeest komt echter de indeling links-rechts voor, zoals onze hersenhelften of onze ruggengraat en de beide kanten van ons lichaam. Het beeld is dan een horizontale as die zich tussen twee andere werelden bevindt. Een boek is hier een mooi voorbeeld van; sla het open en je ziet de as of rug van het boek met aan beide kanten een bladzijde. Je zou kunnen zeggen dat dit beeld ons werkelijkheidsbeeld vormt. Ook Tzolkin is opgebouwd uit een as die zich tussen twee andere werelden bevindt, dit wordt vaak uitgelegd in termen van verleden, heden en toekomst. In mijn optiek is de kern van alle dingen, juist op de kerndagen, het kind-in-mij en haar rugzakje. Wanneer spiegeling ongezond is, ontstaat er een verstoord zelfbeeld wat niet klopt met de werkelijkheid. Maar jouw ware kern, degene die je werkelijk bent, zit echter nog gewoon in jou.

De horizontale as die zich tussen twee andere wereld bevindt kun je ook waarnemen in je eigen lichaam. De ruggengraat bevindt zich tussen een linker- en een rechterkant. Onze levensenergie, de oneindige, scheppende kracht in ieder van ons aanwezig, wordt voorgesteld als een slang en als de gang van overleven via doorléven naar Leven, de uiterlijke schijn voorbij.

Hét symbool van transformatie en metamorfose is de Slang

Bij Jung leven Godinnen en Goden als archetypen in de diepte van het collectief onbewuste; zij tonen zich in beelden of symbolen. Het zijn levende energieën uit een oud verleden, die het collectief onbewuste van de mens van nu bevolken. De slang zelf is hier het symbool van de Godin in haar zwarte onderwereld- fase en als zodanig hét symbool van transformatie en metamorfose. Deze mystieke blik zien we ook terug in de Caduceus. Caduceus is afgeleid van de Latijnse naam caduceator, dat betekent heraut of boodschapper. De caduceus is een (hermes) staf waar zich in tegenovergestelde richting twee slangen omheen winden. Twee slangen, de donkere en de lichte wentelen zich als Kundalini-energie om de ruggengraat omhoog en omlaag en activeren zo het chakra-klierverwante systeem. De grond waarin de wortels van de Levensboom (rug) een fundament zoekt (je stuitje of kruin) kunnen we vergelijken met het oprichten van de Hermesstaf tot we- in woorden van de Maya de gevederde slang, de Quetzalcoatl hebben ontmoet, de gevederde slang of morgenster die hoop brengt voor de mensheid.

Tegenstellingen of dualiteiten leren wij voornamelijk kennen door in beweging te blijven. Je motivatie, drijfveren, instincten en dus de wil leren kennen is noodzakelijk om te leren ontdekken dat Leven start aan het einde van de comfortzone. Door het richten van de aandacht op datgene wat je wél wilt groeit het besef dat natuurlijke tegenhangers niet zonder elkaar kunnen, zij geven een eigenschap juist bestaansrecht.

Heel concreet draagt elk van de twintig zonnetekens de energie van kwaliteit en van overleving die in de rug, het juiste midden, tot eenheid gesmeed mag worden. De 13 tonen (puntje = 1 en streepje 5) worden in ons lichaam vertegenwoordigd door de 13 hoofdgewrichten van ons bewegingsapparaat en staan in relatie tot de trilling van de dag.

 

Slang wordt dus wereldwijd als symbool gezien voor de universele kracht van transformatie en transmutatie, de shift naar een nieuwe werkelijkheid. Het afstoten van de slangenhuid staat symbool voor de transmutatie in de cyclus van leven-dood-wedergeboorte. De Maya’s zeggen dat de slang de tijd meet door elk jaar een segment aan zijn lichaam toe te voegen of door te vervellen. Daardoor is de mens in staat te leven op het mineraal, van de plant, met de dieren, onder de mensen. Immers ook ons lichaam is deels mineraal, heeft plantaardige kenmerken en is in ons emotionele leven sterk verwant aan dat van dieren. De minerale en plantaardige en dierlijke processen in ons kunnen verstoord zijn, en dat geeft ziekte en dus ook kansen om meer in balans, in evenwicht te kunnen komen. Nu is het nog vaak zo dat onbewuste problemen zich in ziektes uiten, we kennen onszelf nog niet helemaal. Maar hoe meer zorgvuldige en liefdevolle aandacht we, individueel en als samenleving gaan opbrengen voor onze gevoelswereld en ons onbewuste stuk, hoe minder we overvallen hoeven te worden door allerlei frustraties en emotionele uitbarstingen. Hoe minder we ook hoeven te blijven vastzitten in patronen waar we ongelukkig van worden, je passies leven is daarbij ondersteunend bij het leren kennen van je overlevingsmechanismen.

Blijf-in-je-lijf is het devies bij het gaan van de gulden middenweg

 

 

Reageer je op de 2×10 gap- en de 10 kerndagen in deze cyclus met ziek-zijn, oordeel er niet over. Als we ‘ziek-zijn’ zit het probleem meestal in de aanloop, het herstel is een poging om het verloren evenwicht te herwinnen. Na dat ziekteproces is men ‘beter’ en dus niet: ‘weer de oude’ – het omgaan met tijd en het hanteren van ritmes zijn werkelijk belangrijke factoren op het gebied van ziekte en gezondheid. Datgene waar je je bewustzijn op richt wordt zichtbaar en dus veranderbaar. 

Het is dus de kunst om meer en meer grip te krijgen op wat ons beweegt, wat we voelen bij het meer en meer zelf het stuur van ons eigen leven in hand te krijgen. Hoe meer problemen op het minerale, plantaardige en dierlijke vlak in ons zijn opgelost, hoe meer het specifiek menselijke deel bevrijd wordt en hoe vrijer en creatiever we als méns in het leven kunnen staan. Door fouten te maken en opnieuw te kiezen worden we wijs. Om die wijsheid te kunnen gebruiken is het inzicht in je klimmende en dalende Kundalinistromen belangrijk, maar ook dat Kundalini niet gaat over seksualiteit, maar over intimiteit en over contact maken – aanraakbaar zijn, je uitspreken en voelen waar het je raakt en waar jij voor in beweging komt.

Ontdek wat jou beweegt door te luisteren naar de ander

Intimiteit is samen jezelf zijn, in al je facetten kunnen stromen. Anderzijds vertelt pijn ons iets over de afstand tussen jezelf en iets dat onbereikbaar is maar vaker in je binnenwereld woont als de grote onbekende! Preciezer gezegd vertelt (emotionele) pijn over het feit dat je energie stopt; je kunt geen verbinding maken. Deze pijn voelt als verlangen – het is liefde die nergens terecht komt en als gif in de lucht blijft hangen. Het advies je passie te volgen is dan ook hetzelfde als durven aansluiten bij de behoefte van je hart, ons hart wil uitstromen maar heeft geduld. Het hart wacht op verbinding, het wacht geduldig af tot we haar impulsen volgen gaan en ons open stelen voor wat de ander raakt en deelt. Verbinding is samen ruimte maken, voor elkaar. Intimiteit gaat over delen wat er in je leeft en oprecht nieuwsgierig zijn naar wat er in de ander leeft. Intiem zijn gaat dus, in tegenstelling tot wat velen denken, niet over seks. Intiem zijn, intimiteit gaat over het laten merken in je woorden en daden waar je warm voor loopt, intimiteit gaat over aanraakbaarheid en over kwetsbaarheid in het gesprek. Die intimiteit lokt openhartigheid uit en zoekt elkaar bewust op. Het is mogelijk om verbinding te maken met andere liefde en dan voel je geluk.

Informeer eens oprecht hoe het met de ander is en vraag door als het antwoord kort is – laat het voelbaar stromen….. en ontvang het inzicht wat je zo krijgt. Het ruimte geven aan de stuwende kracht (vuur, passie) die voortkomt uit je ziel, laat zich ervaren als verlangen. Door met mildheid onderzoeken wat zich transformeren wil. Verbind eens al je ervaringen in de komende 4 x 13 dagen met dit thema – welke inzichten komen in je boven drijven, welke flitsen van inzicht mag jij ontvangen?

© Joke – fluisteralsjeblieft
Deze kleurencyclus omvat de golven van rode Slang, de witte Spiegel, de blauwe Aap en Geel Zaad

De hoeders van de vier windrichtingen van Slang (kwaliteit) zijn: Tovenaar (analoog) – Adelaar (antipode) en Krijger (occult)

4 gedachten over “Je passie volgen, vraagt lef!

 1. Zo ontzettend mooi, Joke. Erg dankjewel ❤️. Ik lees processen, die actueel zijn -vervellen, vernieuwen, tot de kern komen- en processen, die achter mij liggen: ik ben nooit meer ziek.
  De cadeau’s van het vernieuwen dienen zich in overvloed aan, terwijl ik mij ook nog door ‘het laatste’ van ‘het oude’ heenwerk. Nu er meer nieuw is gemanifesteerd dan er van het oude over is, kom ik nog veel meer tot te ware essentie van het leven. Het is als een roos, die zich met de dag verder ontvouwd en steeds sterker gaat geuren. Het voelt als intens geluk , blijschap en enorme dankbaarheid. En Jahoor: het vraagt ook om lef en doorzetten, (f)luisterend naar je hart.
  Als ik mij een tuin vol plantjes wens, dan komen deze op een liefdevolle wijze -meer dan gedroomd- op mijn pad. En ik zal de spade moeten hanteren 😃.
  Als ik droom van mijn ideale prieel, dan komt deze -en ook het geld hiervoor- op mijn pad.
  En ik zal wel de accuboor moeten hanteren 😃.
  Het voelt alsof God (of hoe je het ook wil benoemen) en ik mogen samenwerken.
  Zolang ik opereer vanuit m’n hart, word ik gehoord, gezien en vervuld. De dingen gaan niet altijd op de manier, zoals ik het kan bedenken. Dus ook het ‘hoe’ heb ik losgelaten.

  1. Het is prachtig om te lezen dat het jou goed gaat Charlotte en je lekker in je vel zit. Misschien is het goed om te beseffen dat Ziekte, hoe onaangenaam ook, in principe nuttig en noodzakelijk. Het is een herstelpoging. Een poging om een verloren evenwicht tussen de wezensdelen weer te herwinnen. De meer holistische benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest.

   Goede voeding en beweging horen daarbij, net als bijvoorbeeld de zorg voor een beter milieu en voldoende rust.

   Kundalini energie is het opstijgende vuur van inzicht. De letterlijke betekenis van het woord uit het Sanskriet is: ‘de opgerolde’. De slang die opgerold ligt in het onderste chakra en die naar mate het inzicht groeit zich steeds verder opricht. Een proces wat niets te maken heeft met hoe ver je bent, maar alles met het laten stromen (ook) in jezelf. De energie stroomt spiraalvormig langs de wervelkolom en stimuleert de chakra’s of lotusbloemen waardoor wij de bladeren van de chakra’s verder kunnen gaan ontwikkelen. Die stroom leren herkennen is wat ik beoogde met dit artikel, waarbij ik oog heb voor de verschillende namen en/in verschillende tradities.

   Stromen is letterlijk in verbinding zijn – evenwicht tussen twee – en als een blokkade openbreekt kun je daar letterlijk ‘ziek’ van zijn. Juist door dagelijks werk en vooral kunstzinnige activiteiten kunnen we de bewegende energieën harmoniseren….

   zomaar wat mijmeringen die bovendreven ná jouw woorden.

   zonnige groet, Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s