Alles in het Universum, inclusief energie kent een (spiraalsgewijze) cyclisch verloop. In het Yin en het Yang zijn vier/vijf veranderingsfasen te onderscheiden die zich tonen in de elementen. De elementen corresponderen weer met de vier windrichtingen Oost, Noord, West en Zuid. Wij reageren daarop en zijn bij goede gezondheid in staat met alle veranderingen om ons heen mee te gaan. Nu we richting de zomer gaan is er volop (vurig) licht. Als mens hebben we het licht nodig om ons een mens te voelen. Het licht kunnen we ook vuur noemen, warmte, liefde, compassie….

Passie voor compassie

Passie kun je uitleggen als er alles voor over hebben je verlangens te realiseren en compassie betekent dan zoiets als iets ondergaan met een ander in het besef van wederkerigheid. Of: het gegeven dat energie in voortdurende verbinding en uitwisseling staat met andere energie.

tekst loopt verder onder de afbeelding….

 

In mijn optiek heeft Zelfcompassie haar wortels in het boeddhisme. Anderen stellen dat compassie een aangeboren, universeel-menselijke eigenschap is. Compassie is geen nieuw begrip net als vriendelijkheid niet nieuw is, het lijken eerder verloren sleutels te zijn. Passie         ( https://wp.me/p2XSLz-1j2 ) voor compassie is dan zoiets als gehoor geven aan de oproep zorg te dragen voor de kwetsbare kant van het leven. Dat vergt een goed leren omgaan met emoties, met wat ademt in jou en door het leren mee-te-ademen met de mens op je weg toleranter te worden. En dus ook vergt het iets van je onderscheidingsvermogen ook of misschien wel juist als je intuïtief weet dat mildheid en liefdevolle benaderingen cruciaal zijn bij het leren samen-leven en samen-werken. Zoals Kahlil Gibran zo prachtig beschrijft: ….’En je onderhoudt met je adem het vuur in je hart, zodat dit zich openen kan en zijn warmte ook anderen kan bereiken’.

Spreek tot ons over het ademen

Het zien, door wind bewogen worden en in beweging komen om de kwaliteit van de onderlinge relaties te verbeteren brengt sensitiviteit en fijnzinnigheid moeilijk tot bloei. Het gebied van de emoties is uiterst belangrijk op onze weg van spirituele groei en heelwording. Het paradoxale is dat de spiegel altijd datgene weerspiegelt dat voor de spiegel opduikt, maar zelf vaak moeilijk te zien is voor anderen en nog moeilijker voor zichzelf. Als we gaan samenwerken en delen met anderen kunnen we gemakkelijker leren door naar anderen en je reacties op anderen te kijken. Dan gaan we verder kijken, dieper dan het waas dat de spiegel opwerpt en gaan we korte metten maken met de illusies die eerder voortvloeien uit angst dan uit vuur.

Op de spirituele weg wordt je geleerd om het ego te onttronen, en het tot dienaar te maken, tot instrument. Van wie of wat?

Jung zou zeggen van het Zelf, dat hij beschouwde als het beeld Gods in de menselijke ziel. In ieder van ons schuilt die grotere werkelijkheid, ook al is aan onze buitenkant niet te zien dat je als het ware uit twee mensen bestaat. Enerzijds de mens die actief handelend, pratend en denkend in de samenleving staat en anderzijds de mens die op een afstandje naar zichzelf kijkt en schouwend nadenkt over zichzelf en de werkelijke drijfveren of zingeving van het leven.
Door vanaf een afstandje naar jezelf te kijken kun je leren ontdekken dat emoties chaos brengen, onrust en een voortdurende verandering. Het is zo typisch menselijk om onze minder fraaie kantjes op anderen of naar buiten te projecteren – zelfreflectie leert je projecties terug te nemen –

Dat we onze emoties hébben, maar niet Zijn

Dat we, vanaf een afstandje kijkende naar onszelf, diepere sporen en motieven voor je zwijgen en je spreken leren h*erkennen als we de emoties kunnen gaan benoemen. Dat is noodzakelijk om onderscheid te kunnen gaan maken tussen instinctieve reacties en emotionele reacties.  Wanneer iemand zegt: ik wil beter leren waarnemen en/of zorgvuldiger kiezen en spreken, dan heeft dat allemaal betrekking op het keelchakra. Het keelchakra is het orgaan waarmee we communiceren vanuit onze binnenwereld met de buitenwereld en vice versa. Echter met het terugtreden van het ego en haar krachten, vallen ook veel van onze vroegere gewoonten en automatismen weg; ook de gewoonten verbonden aan de stem en het spreken.

Elk chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait de tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Rudolf Steiner beschrijft deze geestelijke organen als lotusbloemen die als ze in draaiende beweging komen en oplichten de ‘bloemen’ of zintuigen van de ziel zijn. Het orgaan bij de keel heeft zestien ‘bloembladeren’ – daarvan zijn er acht al eens in een oeroud verleden op jouw evolutieweg ontwikkeld. Deze ontvingen we als een gave van de natuur, het mooie is als we de andere acht tot ontwikkeling brengen de hele lotusbloem lichtend en beweeglijk wordt.

Een emotie zorgt ervoor dat we in beweging komen, dat we bewogen worden, lichamelijk en innerlijk. Om grip te krijgen op wat je voelt, voor je een gevoel zuiver kunt uiten, moet je de emotie voelen. De hand op je gevoel leggen en benoemen. Hoe voelt het om blij te zijn of verdriet te hebben, waar in je lichaam woont het. Emoties als teleurstelling, onzekerheid, angst, blijdschap, kritiek enz. hebben een herkenbare lichamelijke component. Je voelt ze ergens in je lichaam. Een brok in je keel, een opspringend hart, spanning in je kaken, hartkloppingen, knikkende knieën. Ze mogen er helemaal zijn. Ze behoren tot jouw leven en zijn je op de een of andere manier gegeven om erdoor te kunnen groeien. Je diepere wezen te herinneren.

 

tekst loopt verder onder de afbeelding

 

Het vermogen, het innerlijk benoemen, behoort tot het werkingsgebied van het geestelijke keelchakra. Het keelchakra, heeft net als de andere chakra’s zowel een vrouwelijke als een mannelijke zijde. Is het keelchakra geopend en in balans, dan is het vrouwelijke ontvankelijk, de innerlijk luisteraar. De mannelijke kant is het naar buiten gericht voortbrengen van zuivere klanken, het spreken van de juiste en reine woorden die we van binnen in ons innerlijk hebben waargenomen.

Emoties een (dieren) naam geven vinden kinderen erg leuk. Er zijn best veel uitdrukkingen die gebaseerd zijn op het gedrag van een dier, b.v beresterk zijn, na-apen, duizendpoot, gehaaid zijn, juffershondje, koele kikker, luizenleven, mierenneuker, krokodillentranen, olifantshuid, poeslief, tortelduifjes, vroege vogel, wespennest, uilskuiken, gifkikker, kameleon, hondstrouw of een wolf in schaapskleren….. Zo leren we kinderen hoe ze grip kunnen krijgen op het eigen innerlijk en op de emoties die in dat innerlijk werken. Door het benoemen van emoties krijg je macht over die emoties, je wordt er niet langer door meegesleept en zet stappen op je weg naar meesterschap over emoties of je innerlijke dieren.

Soms blijft de trigger voor de emotie bestaan, dit uit zich dan vaak in voortdurende onrust. Alleen wanneer hoofd en lichaam verbonden zijn, kunnen we waarlijk communiceren. Zeker als de keelchakra zich vrij gaat ontwikkelen en gaat samenwerken met het voorhoofdchakra en het hartchakra. Dit wordt de nieuwe hermesstaf genoemd waar het denken wordt omgevormd naar een nieuw denken; het denken met het hart.

Bewustwording staat dus voorop, want alleen dan kun je ook bewust iets veranderen

Een belangrijke steun in de rug is dan te gaan ontdekken wat nu eigenlijk zelfverlies is, en wat zelfbehoud. Je helemaal laten meeslepen door emoties is vooral je natuurlijke manier van reageren verliezen. Een bal onder water duwen ook, want als je loslaat komt die bal weer boven drijven.

Om sterker te worden dan de heftigheid van je emoties en ze leert benoemen kun je je gaan onttrekken aan de macht van emoties. Er komt weer ruimte. Er stromen helende tranen. Het benoemen van emoties, je innerlijke dierentuin, houdt dus in dat je macht krijgt over die emoties. Zó verwerf je meesterschap over je emoties uitreikende naar liefde in haar zuivere vorm.

Het licht dat de maan uitstraalt is in wezen zonnelicht: de maan vangt het zonnelicht op en spiegelt dat vervolgens naar de aarde toe. Het maanlicht dat we ’s nachts zien is dus eigenlijk zonnelicht, en wel zonnelicht dat door de maan naar de aarde gespiegeld wordt – als was de maan een grote spiegel’. (citaat uit het boekje: waarin islam en christendom verschillen door Hans Stolp)

Veruit de meeste samenwerkingsverbanden, groepen of relaties kenmerken zich door een grote veelheid aan vaste gedrags- en reactiepatronen. Doorheen allerlei structuren, spelregels en onuitgesproken afspraken ontstaat als gevolg hiervan dat we elkaar voornamelijk aanspreken op regels en gewoonten en niet op wederzijdse groeimogelijkheden. Met andere woorden, de meningsverschillen en ergernissen worden weggedrukt en gaan ondergronds negatief werken. Dat leidt onherroepelijk tot botsingen. Wie veel moet slikken raakt niet alleen de eigen spontaniteit kwijt, maar ook zichzelf – anderzijds zijn er ook mensen die alle ergernissen meteen ventileren. Het botsen en het slikken vraagt dan om een derde weg. De weg die in alle eenvoud van ons vraagt in de spiegel te durven kijken en elke irritatie of ergernis op te vatten als een projectie en te leren deze terug te nemen. Het gaat ‘alleen maar’ over leren en de evolutie van de ziel en alle drama’s helpen de waarheid van een situatie aan het licht te brengen, de diepere oorzaak. Hoe meer we leren eerst het positieve, het goede waar te nemen wordt toleranter en draagt zo bij aan vrede. Er komt immers ruimte voor gevoelens van dankbaarheid, van liefde en verbinding….. Behandel jezelf zoals je een goede vriend zou behandelen als dingen misgaan en onthoudt dat zachte zomerbriesjes ons prikkelen tot  diepere inzichten.

© Joke – fluisteralsjeblieft

Deze kleurencyclus omvat de golven van rode Slang, de witte Spiegel, de blauwe Aap en Geel Zaad 2018 – Je kunt vanuit verschillende invalshoeken meer over deze energieën op de website vinden of teruglezen.

leestip: https://wp.me/p2XSLz-11O

zomer-zonnewende: https://wp.me/P2XSLz-fH

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s