Natuurlijk zijn is heilig zijn, maar het is erg moeilijk om natuurlijk te zijn.
Natuurlijk zijn is thuis zijn in uw eigen natuur.
Als u buiten uzelf bent, altijd verder dan uzelf reikt,
durft u niet te luisteren naar de roepstem van uw eigen mysterie.

Als u de integriteit van uw eigen innerlijke eenzaamheid erkent en u overgeeft aan haar mysterie, zullen uw relaties met anderen worden gekenmerkt door een nieuwe warmte, avontuurlijkheid en verwondering.

Deze mooie tekst kun je vinden in het boekje van John O’Donohue wat de titel ‘Anam Cara’ meekreeg. Het begrip ‘zielsvriend’ (Anam Cara) mag je lezen als uitdrukking van verbondenheid. Onze huidige tijd staat in het teken van grote transformaties op aarde. Het biografiewerk kan processen van bezinning, transitie en transformatie begeleiden, ondersteunen en versterken. Het kan leiden tot het vinden van een zinvolle samenhang van levensgebeurtenissen en als zodanig een harmoniserende, gezond makende invloed hebben op zowel het geestelijke, zielsmatige en energetische als op het fysieke niveau van de mens. Daarmee is het een gezondheid bevorderende werkwijze. Ons lichaam is onze bondgenoot bij het scheppen van een klimaat van samenhang…

Willen we inzicht in de ontwikkeling die ieder van ons heeft het zin op zoek te gaan naar ‘het leidmotief’ in de ontwikkelingsfasen van je leven. Daarbij is het zinvol te beseffen dat je eigen visie op de menselijke levensloop niet te scheiden is van het mensbeeld dat in het eigen leven centraal is komen te staan. Om een en ander wat inzichtelijker te maken grijpen we terug op een oeroude indeling in levensfasen en de bijbehorende wetmatigheden. In de westerse cultuur wordt vaak gewerkt met de van oorsprong Griekse indeling, in 10 fase van elk 7 jaar. De 9 of 10 fasen kun je terugbrengen naar drie grote fasen van het leven en is misschien nog wel veel ouder. Deze drie fasen worden wel als de lente, zomer en herfst van het leven beschouwd. Werk je liever met twee fasen is het opdelen van het menselijke leven in twee helften te verdelen en net als het in- en uitademen onder te brengen bij ritme te vergelijken met ons slaap-droom-waak ritme oftewel het aardser worden en gaandeweg meer geestelijker van aard. Zelf werk ik graag met de drie grote fasen die ieder in drie kleinere fasen kunnen worden onderverdeeld. De veranderingen die in elke zeven jaar onder ogen mag worden gezien op lichamelijk, zielsnivo en geestelijk-psychisch bieden veel inzicht bij het je toe-eigenen van je eigen levensverhaal en wekken zo ook je eigen vragen op. 

Alleen in relaties kunnen we het wonder van de liefde op het spoor komen.

Het levenswiel, ofwel het wiel met de vier richtingen, is misschien wel het oudste beeld wat gebruikt wordt bij het in kaart brengen van hoe de verschillende gebieden in je leven eruit zien. In vrijwel elke traditie of cultuur wordt gewerkt met het levenswiel. Het wiel belichaamt onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele krachten en processen. Een ander beeld en minstens zo oud is het beeld van de boom. De onderwereld, middenwereld en bovenwereld oftewel het denken-voelen-willen geeft zo een ander zicht op het leren kennen van onszelf en ons eigen leven.

Anders gezegd in iedere zevenjaarsfase staan we opnieuw voor de uitdaging innerlijk en uiterlijk in balans mogen zien te krijgen. Wat niet meer bij ons past wordt omgevormd. Daarbij is het van belang de interne dynamiek van het menselijke zevenjaarsritme te herkennen. Dit is een golvend ritme waarin verleden, heden en toekomst voortdurend in verbinding met elkaar staat.

De namen van de Grieks-Romeinse goden waarmee we nog steeds verwijzen naar de planeten herinneren ons aan een vroegere eenheid van het natuurlijke en het goddelijke. De Grieken noemden dit ‘kosmos’ – een geordende en op orde gehouden kosmische orde.

Het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in de kosmische wetten. Net als het weekritme waarin elke dag een eigen dynamiek bezit en eveneens aan de planeten worden toegeschreven. Zo is de zaterdag aan Saturnus, de zondag aan de zon, de maandag aan de maan etc. Deze planetenkrachten werken door in het menselijke leven en in het bijzonder werkt het sterk in op de zevenjaarsperiode van de biografie. Zo staan we vanaf de conceptie tot het 7e jaar onder invloed van de maankrachten. Vanaf het 7e jaar tot het 14e jaar werken de mercuriale krachten en vanaf de puberteit overheerst de werking van de venuskrachten. In de fase van 21-42 komen we onder invloed van de zonnesfeer, die de langste tijd van de biografie in beslag neemt. Vanaf het 42e jaar hangen de geboortes echter van onze eigen inzet af

Het curriculum vitae als beeld van de planetaire sferen bestaat dus uit de inwerking van planeten op onze levensloop en net zo van invloed als uiterlijke gebeurtenissen en je plek in de kinderrij: https://wp.me/p2XSLz-1Cp

Afbeelding

foto Natacha Einat

In elke ontwikkelingsfasen is een ander thema ‘leidmotief’ – dit omvat ook de ontwikkeling van denken, voelen en willen. De meeste mensen hebben een voorkeur. Ze zijn dan een denker, een voeler of een wilskrachtig type. Wie ervoor kiest meesterschap te krijgen en de onzuiverheden en vele automatismen op te sporen in zichzelf zal eerst inzicht mogen vinden in de drie grote IK- kwaliteiten. (vanaf je 42e jaar wordt de geest actief)

Experimenteer eens met deze fysieke factoren,                                                                                                    opgebouwd uit aardekrachten en corresponderen met organen en planeten

Maan:                          Hersens – Voortplantingsorganen
Mercurius:                   Longen – Verdriet
Venus:                         Nieren – Angst
Zon:                            Hart – Plezier/ vreugde
Mars:                          Gal – Bitterheid
Jupiter:                        Lever – Woede/ frustratie om het leven in eigen hand te kunnen nemen
Saturnus:                     Milt – jaloezie/ negatief zelfbeeld
Dikke darm: –             Schuldgevoel Loslaten
Dunne darm –             Onzekerheid Kwetsbaarheid
Blaas –                        Irritatie
Maag –                        Walging

Als je werkt aan deze geestelijke poot, dan zul je merken dat er veel genezingskracht vanuit gaat.  Hoe je dat aangaat is te lezen doorheen de diverse artikelen en vooral ook in de pagina’s bovenaan op een toegankelijke wijze beschreven in het 7-jaarsritme. De afwijkingen zijn daarbij dus heel interessant…… 

Een crisismoment in bovenstaande tijdvakken of waar je afwijkt van het ritme kan dus veel inzicht en bewustwording bieden als je het kunt verbinden met het 7-jaarsritme. Zo ontwikkel je een gevoel voor ritme in je leven. Het bijzondere is dat in het natuurlijke mee-bewegen (opnieuw) leert leven met een zekere vreugdevolle verwachting richting ouderdom. “Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.“, een bekende uitspraak van Kierkegaard is dan ook een veel gebruikt motto in de biografiekunst. Oefen eens met de terugblik op je dag. Je kijkt terug naar het verleden (de dag die achter je ligt)  en krijgt wilskracht voor de toekomst (de dag van morgen), en dat komt door de nacht. De nacht is altijd een terugblik.

© Joke – fluisteralsjeblieft 

Een gedachte over “leren transformeren

  1. Grappig, ik liep vanmorgen tegen een boek aan `Opstaan in het donker` met als subtitel `Wake up, hero` en het viel me op dat dat boek 52 hoofdstukken kent……. net zoveel als er GAP dagen zijn. Waarom zijn er trouwens 52 GAP dagen? Heeft dit ook een relatie met de grote cyclus van 52 jaar, wanneer we de leeftijd van de “wijzen” hebben bereikt?

Reacties zijn gesloten.