Natuurlijk zijn is heilig zijn, maar het is erg moeilijk om natuurlijk te zijn.
Natuurlijk zijn is thuis zijn in uw eigen natuur.
Als u buiten uzelf bent, altijd verder dan uzelf reikt,
durft u niet te luisteren naar de roepstem van uw eigen mysterie.

Als u de integriteit van uw eigen innerlijke eenzaamheid erkent en u overgeeft aan haar mysterie, zullen uw relaties met anderen worden gekenmerkt door een nieuwe warmte, avontuurlijkheid en verwondering.

– Uit ‘Anam Cara’ van John O’Donohue.

De kunst van het biografiewerk ondersteunt bij het je toe eigenen van je eigen verhaal en je eigen vragen. Er zijn vele ritmes in ons leven, de bekendste is misschien het ritme van dag en nacht of van de in- en uitademing en van leven en dood.  De indeling in levensfasen is zo bezien al heel oud.

Alleen in relaties kunnen we het wonder van de liefde op het spoor komen.

Het levenswiel, ofwel het wiel met de vier richtingen, is misschien wel het oudste beeld wat gebruikt wordt bij het in kaart brengen van hoe de verschillende gebieden in je leven eruit zien. In vrijwel elke traditie of cultuur wordt gewerkt met het levenswiel. Het wiel belichaamt onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele krachten en processen. Een ander beeld en minstens zo oud is het beeld van de boom. De onderwereld, middenwereld en bovenwereld oftewel het denken-voelen-willen geeft zo een ander zicht op het leren kennen van onszelf en ons eigen leven.

De  vier- en de drie grotere fasen in ons leven kun je ook onderverdelen in drie kortere fasen. Het ritme van zeven jaar, waarbij je tot de ontdekking kunt komen dat je iedere zeven jaar een nieuwe huid krijgt. Anders gezegd in iedere zevenjaarsfase staan we opnieuw voor de uitdaging innerlijk en uiterlijk in balans mogen zien te krijgen. Wat niet meer bij ons past wordt omgevormd. Daarbij is het van belang de interne dynamiek van het menselijke zevenjaarsritme te herkennen. Dit is een golvend ritme waarin verleden, heden en toekomst voortdurend in verbinding met elkaar staat.

De namen van de Grieks-Romeinse goden waarmee we nog steeds verwijzen naar de planeten herinneren ons aan een vroegere eenheid van het natuurlijke en het goddelijke. De Grieken noemden dit ‘kosmos’ – een geordende en op orde gehouden kosmische orde.

Het ritme van zeven jaar vindt zijn oorsprong in de kosmische wetten. Net als het weekritme waarin elke dag een eigen dynamiek bezit en eveneens aan de planeten worden toegeschreven. Zo is de zaterdag aan Saturnus, de zondag aan de zon, de maandag aan de maan etc. Deze planetenkrachten werken door in het menselijke leven en in het bijzonder werkt het sterk in op de zevenjaarsperiode van de biografie. Zo staan we vanaf de conceptie tot het 7e jaar onder invloed van de maankrachten. Vanaf het 7e jaar tot het 14e jaar werken de mercuriale krachten en vanaf de puberteit overheerst de werking van de venuskrachten. In de fase van 21-42 komen we onder invloed van de zonnesfeer, die de langste tijd van de biografie in beslag neemt. Vanaf het 42e jaar hangen de geboortes echter van onze eigen inzet af

Het curriculum vitae als beeld van de planetaire sferen bestaat dus uit de inwerking van planeten op onze levensloop. Zie voor de spiegelingen deze pagina: https://wp.me/P2XSLz-2qp 

Afbeelding

foto Natacha Einat

In elke ontwikkelingsfasen is een ander thema ‘leidmotief’ – dit omvat ook de ontwikkeling van denken, voelen en willen. De meeste mensen hebben een voorkeur. Ze zijn dan een denker, een voeler of een wilskrachtig type. Wie ervoor kiest meesterschap te krijgen en de onzuiverheden en vele automatismen op te sporen in zichzelf zal eerst inzicht mogen vinden in de drie grote IK- kwaliteiten. Hoe je dat aangaat is te lezen doorheen de diverse artikelen en vooral ook in de pagina’s bovenaan op een toegankelijke wijze beschreven.

De weg naar Heelheid met hulp van de Hoeders van de Vier windrichtingen ontmoet zo in de drie grote kwaliteiten die elk een afzonderlijke betekenis krijgen binnen de orientatie van denken, voelen en willen.

Een crisismoment in bovenstaande tijdvakken of waar je afwijkt van het ritme kan dus veel inzicht en bewustwording bieden als je het kunt verbinden met het 7-jaarsritme. Zo ontwikkel je een gevoel voor ritme in je leven. Het bijzondere is dat in het natuurlijke mee-bewegen (opnieuw) leert leven met een zekere vreugdevolle verwachting richting ouderdom. “Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.”, een bekende uitspraak van Kierkegaard is dan ook een veel gebruikt motto in de biografiekunst. Vaak kun je door het terugblikken (ook aan het einde van de dag) op perioden in je leven werkelijk zien hoe bepaalde relaties je raakte en ook waar je afwijkt van je natuurlijke ritme. Heb je hulp nodig bij dit soort veranderingsprocessen of heb je meer informatie nodig om het te kunnen plaatsen, schroom niet contact op te nemen. Ook dat kun je lezen op de pagina’s net onder de header van deze website.

© Joke – fluisteralsjeblieft
biografisch advieswerk

Een gedachte over “Over Biografische wetmatigheden

  1. Grappig, ik liep vanmorgen tegen een boek aan `Opstaan in het donker` met als subtitel `Wake up, hero` en het viel me op dat dat boek 52 hoofdstukken kent……. net zoveel als er GAP dagen zijn. Waarom zijn er trouwens 52 GAP dagen? Heeft dit ook een relatie met de grote cyclus van 52 jaar, wanneer we de leeftijd van de “wijzen” hebben bereikt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s