introvert of extravert-  Of je nu introvert of extravert bent, door rekening te houden met wat bij jou past kun je jouw positieve kanten juist benadrukken, trouw blijven en vooral ook loyaliteit beoefenen bij anderen omdat je zelf zo loyaal bent….

Als we spreken over leiderschap kom je al snel tot de ontdekking: Extraverte personen komen al sinds het begin van de mensheid eerder terecht in leidersposities dan introverte personen. Toch staan de meeste mensen volgens Jung, die hier veel onderzoek naar heeft verricht, afwisselend introvert en extravert in het leven. Net zoals wij in- en uitademen heeft het geen verband met sociale vaardigheden van iemand, de doorslaggevende factor is de individuele aanleg. Ook binnen één gezin waarin de kinderen op gelijke wijze behandeld worden, kunnen zowel introverte als extraverte kinderen worden geboren. De invloed van de ouders of van de opvoeding is niet bepalend voor het type.

In je omgang met en aanpassing aan de wereld kun je twee houdingen aan de dag leggen: ofwel je richt die op de buitenwereld en bent voornamelijk op de buitenwereld, de mensen en de processen daarin betrokken, óf je richt je op de binnenwereld en kunt de buitenwereld alleen betreden wanneer dat plaatsvind vanuit een vooraf bepaalde innerlijke houding tegenover die buitenwereld. Zoals Jung beschrijft mogen we hier geen oordeel aan verbinden: wat de een bereikt door allerhande contacten, bereikt de ander via de weg van monopolie. Introverte mensen blijken om diverse redenen meer voorkeur te geven aan intieme relaties en extraverte mensen blijken gemakkelijker en losser contact leggen. De reden voor dit soort verschillen is dat gedrag en aanleg niet hetzelfde zijn. Je gedrag komt niet alleen voort uit aanleg  maar ook uit aangeleerd gedrag: gedrag wat je hebt ontwikkeld tijdens het opgroeien. Omdat dat je wat opleverde of straf (pesten, afkeuring, gehoorzaamheid) voorkwam.

Introvert zijn is in wezen niets anders dan in jezelf gekeerd zijn, naar het onderwerp of naar het eigen ik, in plaats van naar buiten gericht op een object. Een extravert persoon richt de energie naar buiten, op mensen, activiteiten en dingen. Extraverte mensen zijn energiek, enthousiast, actiegericht, spraakzaam en assertief. Ze vinden het over het algemeen fijner om met anderen samen te zijn dan om alleen te zijn. Extraverte personen krijgen energie van het onder en met anderen zijn. Introverte mensen krijgen energie van het alleen-zijn wat geen kluizenaarschap behoeft te zijn. Ik beoog niet een volledig plaatje te bieden over zowel introvert of extravert zijn, het belang van dit artikel is dat je je leert openen voor de steun van je metgezellen in het licht van persoonlijk of dienend leiderschap en een omni-perspectief leert ontwikkelen opdat zich een heilig vertrouwen kan opbouwen simpelweg omdat je leert kijken vanuit meerdere invalshoeken.

Leiderschap en het het principe van wederkerigheid

 

Extraverte personen komen al sinds het begin van de mensheid eerder terecht in leidersposities dan introverte personen. Een volgens mij belangrijke reden is dat extraverte personen simpelweg meer zichtbaar zijn dan introverte en daardoor meer mogelijkheden tot identificatie bieden.  Uiteraard wil dit niet zeggen dat extraverte leiders beter zijn dan introverte. Opnieuw hangt het, net als bij het beslissen en keuzes maker er vanaf wie geleid moet/wil worden: mensen die volgzaam of daarentegen juist erg zelfstandig zijn. In het eerste geval voldoet een extravert leider uitstekend, in het tweede voldoet een meer introvert leider beter. Immers aan introverte leider moet je vragen naar hun mening of hun ideeën, uit zichzelf zullen dat niet vertellen of zichzelf etaleren. Extraverte mensen daarentegen zijn goed in netwerken, gaan soepel om met de mensen die op hun weg komen. Ze reageren snel op verzoeken, zijn impulsief in de zin van actie ondernemen zonder er veel over na te denken. Het mooie is dat er magie ontstaat als beide krachten met elkaar leren samenwerken.

Een introvert persoon voelt zich vaak aangetrokken tot de actiegerichtheid en het enthousiasme van de extraverte persoon.

De extraverte persoon kan leren van de bedachtzaamheid en de innerlijke rijkdom van de introverte persoon.

Observeer je huidige omgeving eens. Er zitten vast duidelijke voorbeelden van intro- en extraverten tussen. Beter nog, kijk eens naar jezelf, ben je trouw aan je eigen hart, je eigen essentie of val je vaak terug in je oude gedrag? Om dan niet alsnog om te vallen (in het oude gedrag terug te vallen), moet je sterk in je schoenen staan en compassie beoefenen.

Vriendelijkheid is de basisbeweging van compassie, compassie is een ander woord voor verbondenheid en is gebaseerd op het principe van wederkerigheid.

Compassie brengt begrip in een situatie als we meer moeite gaan doen om standpunten van anderen te gaan begrijpen. Tegelijk vraagt het vernieuwende leiderschap veel meer om vanuit compassie te kijken naar het grotere geheel. Compassie is gericht op verbinding in plaats van uitsluiting. Compassie omhelst het samengaan van Trouw én Rechtvaardigheid; compassie verstaat de kunst van het luisteren en het ‘recht-doen’ en wordt net als bij andere complementaire tegenstellingen – mannelijk/vrouwelijk, oost/west, progressief/conservatief beïnvloed door een introverte of extraverte benadering en onthult veel over de ermee verbonden energieën. Vandaar dat Honden je eraan herinneren dat wij allemaal ‘unieke kruisingen’ zijn. Honden blijven onverminderd trouw, als ze hun territorium goed leren beschermen en zich bewaken voor projectie kun je veel van hen leren over je behoefte aan gezelschap en juist je gemis aan gezelschap. Eenzaamheid is ondraaglijk wanneer het ons overvalt in de schoot van ons gezin, schreef een Oostenrijkse schrijfster. Daarom ook is het zo belangrijk dat we als klein kind voortdurend contact ervaren. Daarom roepen we als kind naar onze ouders om te horen of ze er nog wel zijn. We hebben de veiligheid die hun aanwezigheid ons schenkt, hard nodig om onze broze ik te ontwikkelen. Zou het niet zo zijn dat twee mensen die met elkaar een relatie aangaan elk de eenzaamheid van de ander beschermt. Eenzaamheid is dé grote levensles van onze tijd en daarom juist in alle relaties behoed mag leren worden. Maak ruimte voor de dans, immers alle mensen die je elke dag ontmoet zijn mensen waar je een relatie mee hebt. Relaties gaan door fasen van groei, net zoals de wetmatigheid van de ontwikkeling van kind tot volwassene. Accepteer dat er fasen zijn in de relaties en ken je eigen ritme om uiteindelijk op jouw manier te kunnen werken aan de balans afhankelijkheid-onafhankelijkheid. Emotioneel volwassen worden. Hoe kan zich een heilig vertrouwen opbouwen die deuren opent waarin je toch trouw kunt blijven aan het vergroten van het hartveld?

Compassie betekent hart openend ‘iets ondergaan mét een ander’ en de eigen ervaring te durven relateren aan die van anderen in wederkerigheid. Het gaat ook om ‘luisteren’ naar het leed van de wereld, compassie-ethiek niet moet beperken tot je eigen groep, tot gelijkgestemden maar ook je zgn vijanden zijn gebaat bij compassie, bij luisteren. Pas dan is er ruimte voor alles en iedereen op aarde.

Onze cultuur heeft alleen het leven als een extravert mens tot een deugd verklaard. We ontmoedigen de innerlijke reis, de zoektocht naar de kern. Daarom zijn we onze kern kwijtgeraakt en moeten we die terugvinden. (Anaïs Nin) 

Kies er eens voor om anderen het cadeau ‘goed luisteren’ te geven. Kun je hiervoor putten uit eigen ervaringen waarin de ander compassievol naar jou luisterde. Hoe voelde dat?

Laten we mild zijn naar al die verschillende tradities, visies en aannames en compassie beoefenen. Compassie is een vaardigheid die je kunt oefenen, net als dansen of zingen in de regen of luisteren met een open hart en lerend onderweg blijven. Leren aan elkaar helpt ons begrijpen dat  compassie voor jezelf niet veel anders is dan compassie voor een ander mens, dier of milieu!  Compassie leert je denken met je hart opdat je denken doorstraald wordt door verwondering, warmte en liefde.

Het heden is de toekomst van je verleden
in de schoonheid van het moment ligt je kracht….

Hopelijk straks, als de frequenties van de Leeuwenpoort ( 8 augustus) en de komende nieuwe maanstand ( 11 augustus) zich gaan roeren dat het water (maan)  in beweging komt maar als mars de veroorzaker is zullen we werkelijk anders mogen leren omgaan met Moeder Aarde, met meer compassie vragen wat zij van ons vraagt en ons eerbiedig en aandachtig met de natuur verbinden. Daarmee laten we zien hoe de natuur ons tot gids kan worden op onze inwijdingsweg.

© Joke – fluisteralsjeblieft

bij de cyclus van rode Aarde – witte Hond – blauwe Nacht en gele Krijger

Een gedachte over “Ruimte maken voor de dans

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s