Inzicht in je levensloop leert ons dat de fase van de uniciteit zich voornamelijk ontvouwen gaat in de jaren van ons 42e naar het 49e levensjaar.  We ervaren daadwerkelijk uniciteit wanneer je jezelf als totaal anders beleeft in vergelijking met alle anderen in de omgeving. Een ruimte scheppend gebeuren wat je kunt ondersteunen met kunstzinnige werkvormen en zo te gaan van Intuïtie (innerlijk weten) naar Autonomie (je eigen weten volgen) en voornamelijk contact maken met je innerlijke rijkdom. De man-vrouw energieën.

Het mannelijke en het vrouwelijke zijn twee energieën die alleen in samenspel hun werkelijke kracht kunnen uitdrukken, dromen helpen je herinneren welke kant in jou het meest gewond of onvervuld is geraakt op je incarnatiereis. Dan komt vrede dichterbij, enkel al door het verenigen in onszelf van mannelijke en vrouwelijke energieën. Stilte als weg naar innerlijke vrede om je individualiteit, je één en uniek zijn te accepteren krijgt hulp als je de scheppende taal van dromen leert verstaan. Dromen leren ons de steunende liefde voelen van Thuis……

Er is een plek van binnen, een heiligdom

Heldere intuïtieve momenten of het heldere weten ontstaan vaak in het moment van stilte. Intuïtieve ontwikkeling begint met aanwezigheid in het hier en nu, vandaar dat deel drie in deze cyclus van de rode aarde staat. In een blauwe golf mogen we omvormen. De hitte en de droogte hebben vast ook bij jou geleid tot vragen, hebben we Moeder Aarde niet goed beluisterd, heeft de droogte meer te maken met het niet goed beluisteren van de stem die uit ons hart komt of is het toeval….?

De blauwe Nacht energie komt ons ter hulpe en leert: om de stem van het hart goed te kunnen horen heb je wel vaker rust en stilte nodig. Als we op de thuisplek kunnen luisteren naar de intuïtieve ervaringen in ons hart kunnen we ook de oorsprong van de signalen opnieuw observeren. Veel mensen neigen om altijd de kennis en wijsheid buiten zichzelf te zoeken. Anderen ervaren meer het probleem dat het denken (emotie, instinct) er vaak bovenop zit om de intuïtie de mond te snoeren. Intuïtie is een waarneming die uitstijgt boven je 5 zintuigen en die je er van bewust maakt, dat er sprake is van een liefhebbende leiding die ook jou uitnodigt liefdevol om te gaan met mensen, dieren en ervaringen in het leven. De basisbeweging van vriendelijkheid is compassie, maar de ware intuïtie en bron van wijsheid vind je in jezelf. Wat ga jij omzetten of meer bewustwording op zoeken…?

Intuïtie als zetel van inzicht wordt maar al te vaak verbeeld door godinnen. De Vrouwe op haar zetel, als Zetel der Wijsheid, de Gesluierde. Om te begrijpen wat zich achter haar sluier, de sluier van de zintuiglijk waarneembare wereld afspeelt, moet een lange zoektocht worden afgelegd. We blijven al oefent onderweg tot we de weg vinden naar echtheid, zelfkennis, liefde en de weg van het hart. Weten is niet genoeg we moeten het Toepassen. Willen is niet genoeg we moeten het Doen…..

Afdalen naar het binnenste van de aarde

Een van Prof. Quispel’s boute stellingen in zijn artikel over de Madonna’s luidt: ‘De Witte Madonna in onze tijd is de blanke..zij weerspiegelt het ideaalbeeld van de man…De Zwarte Madonna daarentegen is ouder en oorspronkelijker’- De witte Madonna weerspiegeld het ideaalbeeld van de man. C.G. Jung noemde dit beeld ‘anima’, het innerlijke beeld van de vrouw oftewel het vrouwelijk aspect dat ieder mens in zich heeft en vaak onderdruk wordt. Veel ouder is de zwarte Madonna, zij is ook oorspronkelijker. Deze zwarte Venus is de oermoeder die diep in ons verscholen ligt – het was een heel bijzondere ervaring voor mij opeens oog en oog te staan met haar tijdens onze reis. Uit de duisternis van haar baarmoeder, te vergelijken met de binnenwereld van de ziel, baart zij het licht. Het is kennelijk een oer-behoefte van de mens om het mysterie en de ondoorgrondelijkheid van het leven hier op aarde uit te beelden in een vrouwengestalte met een donker gelaat. De Zwarte Madonna, die van oudsher speelt met licht en donker

 

tekst gaat verder onder de afbeelding

 

De blauwe Nacht in Maya-taal is Akbal en staat voor het overvloedige domein van de droomwereld en de kracht van de duisternis en wordt vaak verbonden met het bouwen van een huis waar de deur gastvrij openstaat. Het wereldbewustzijn vervrouwelijkt en de Godin is de drijvende impuls achter dit nieuwe levensgevoel dat zich al sinds de jaren ’60 verzet tegen autoritaire structuren en in de jaren ’70 leidde tot feministische en spirituele bewustwording. De Godin manifesteert zich in de snelle veranderingen die kenmerkend zijn voor deze tijd en vooral in de toenemende mondigheid van mensen die zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor het eigen leven. Uit de overerving van een universele, religieuze cultus van over de gehele aarde zijn herinneren wij ons de duistere grotten, symbolen van de baarmoeder, in de huidige kerken en kathedralen. Notre Dame, Onze Lieve Vrouwe of la Madeleine zijn de namen, alles wat we zien, wat we doen en waarmee we ons omringen – beelden, tekens, personen – hebben een diepere symbolische betekenis. De interpretatie van die beelden kan slechts in zoekende, tastenderwijs of meer intuïtieve zin gebeuren en geen exclusiviteit claimen. Ons weten en onze visionaire ervaringen zijn even ruim of beperkt als ons eigen bewustzijn. Daarom ook mag een spiritueel bewustwordingsproces geënt zijn op een groeiende zelfkennis.

Alhoewel de Godin begrijpelijkerwijs in eerste instantie voor vrouwen een beeld en bron is van bemoediging, kracht en inspiratie roept zij in tot in haar diepste wezen mensen op zich te bevrijden van hun persoonlijke én maatschappelijke onderdrukking. Het besef Wereld-Burger te zijn en alle vier de hoeken van de wereld in zichzelf meedraagt, groeit langzaam maar zeker door hen die compassie beoefenen en zo ruimte scheppen voor andersdenkenden én zich daarmee verbinden! Tegen ieder mens zeggen we u of jij, alleen tegen onszelf zeggen we ik en wijzen daarbij naar ons hart. Ons hart kent compassie doorheen de veelheid van relatievormen en denkwijzen tussen mensen onderling in het besef dat de aarde een gedeelde plek is waar ieder respect verdient voor wie hij of zij is. Niemand uitgezonderd.

De innerlijke transformatie van je Sacrale identiteit

De benadering en verinnerlijking van ‘de God-in’ heeft niet alleen vreugdevolle en bevestigende kanten. Zij vraagt ook om geduld, tijd en incasseringsvermogen naar hen (en dus delen in jezelf) die de opvattingen over vrouwelijke passiviteit, schoonheid en harmonie comfortabel bevestigen. Er zijn namelijk ‘lichte’ godinnen die in onze cultuur overbelicht zijn, maar ook ‘duistere’ godinnen die nog steeds onderbelicht zijn. Deze laatste symboliseren onze onbekende kanten, onze eigen duisternis die voor de groei van ons bewustzijn het meest belangrijk zijn. Wie wil leven volgens de boodschap van de Godin kan het beste op zoek gaan naar herhaling, naar datgene wat zich keer op keer in jouw leven herhaalt. Dát is de les die je in dit leven kunt leren. Het herhaalt zich keer op keer en komt telkens weer terug totdat je zoals het spreekwoord leert je lesje geleerd hebt en het een deel geworden is van je ziel. Ontdek wat de Godin in je wakker roept, misschien in je dromen, soms in je verdriet, je gevoelens van ontevredenheid of in je alleenheid. Haar reis kent verschillende fasen. Kenmerkend is op een zeker moment de duik in het onbewuste en je geholpen wordt door symbolische figuren die de verschillende aspecten van de Godin uit verschillende culturen en tijdperken beslaat. Juist de vrouwelijke beelden voor de Godin kunnen een intuïtieve ontwikkeling teweegbrengen. Het ontwikkelen van de eigen intuïtie, je Weten, en het omgaan met onbewuste klachten of krachten die je bewust wordt en nog niet zoveel ervaring mee hebt, vereisen scholing, oefening en een grote voorzichtigheid. Ze kunnen je namelijk ook overspoelen, de vaardigheid van onze donkere krachten moeten we ons nog eigen maken voor we werkelijk Weten.

In het prachtige beeld van een vrouw met de vleugels van een grote Adelaar, die de wildernis zou kunnen handhaven, toont zij zich als een zwarte vogel. Zwart en aards en in feite de oudst bekende voorstelling van een Zwarte Madonna zoals wij die nu kennen.

 

“Een niet-geïnterpreteerde droom is als een ongelezen brief”

In de nacht, in het donker en kale droogte leren wij andere zintuigen te gebruiken, daarom is Uil een vogel die nooit de zon kon zien. De Maya noemden haar ‘Nacht-Adelaar’. Ooit noemde mensen haar een heks in vogelvorm. een serpent, oorspronkelijk is deze nachtvogel echter een symbool voor wijsheid; zij belichaamt de wijsheid van de Godin. Uil kan in de duisternis, het onbekende, schouwen en is daarmee symbool voor onze ontwikkelende verbinding met het vertrouwen in je eigen kracht en het eigen Weten. Immers in wezen dragen Yin en Yang dezelfde wortel, zij zijn interdependent want de één kan niet zonder de ander!

De godin Nuit (la Nuit, the Night, die Nacht) staat symbool voor dat grote niet-iets, zij is essentie van de leegte, van de ruimte met haar donkerblauwe gewaad of huid. Zij wordt alleen zichtbaar via de sterren en in ons mensen door het licht wat weer uit onze poriën schijnt. Wie de diepste ster in zichzelf kan ontdekken, ontdekt on-ster-felijkheid: de Moeder of het hoger-zelf die zich tot expressie wil brengen in de stof. God zei: er zij….en er was, dat is het mooiste van zuivere magie die zich toont in archetypische (droom) ontmoetingen die wij synchroniciteit noemen. In dromen blik je zowel vooruit als achteruit en verliefd op een nieuwe dag te ontwaken. Dromen verbinden ons met de taal van het hart, droom je leven opdat je intuïtie zich gaat ontwikkelen.

Voor wie de weg met Tzolkin gaat: Een blauwe golf is een transformatie-golf. In deze cyclus nodigt zij uit tot navigerend leiderschap die werkelijk com-passie gaat beoefenen. Compassie is de basisbeweging van vriendelijkheid. Dit opent harten door de dialoog die zo ontstaat als er tenminste werkelijke interesse is in wat de ánder beweegt. Door werkelijk interesse te tonen in wat de ander beweegt, komt er een positieve energiestroom op gang. Alle leven is ontmoeting, en het gesprek is daar een onmisbaar onderdeel bij. Wat beweegt jou, wat beweegt mij en hopelijk vinden we op een dag de Middenweg om te bewandelen. Totaal ja zeggen is dit moment verwelkomen, het totaal omarmen, je er helemaal aan overgeven. Wanneer er geen verzet is tegen jezelf, de ander of het andere, is er vrede, sta je (innerlijk) open….

In de matrix op de pagina kingetal berekenen kun je de stappen volgen, wil je meer inzicht surf dan langs de weg van de vier kleuren (zie zijbalk)  naar het zegel/thema wat je zoekt en herhaal…

© Joke – fluisteralsjeblieft

2 gedachten over “intuïtieve ontwikkeling

Laat een reactie achter op Gerrie Reactie annuleren

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s