Ubuntu is een filosofie uit Zuidelijk Afrika gebaseerd op de gedachte dat mensen in de eerste plaats verbonden zijn met anderen en niet los van elkaar kunnen bestaan. In mei 1995 kwam de Zuid-Afrikaanse Waarheids- en Verzoeningscommissie tot stand met als doel gelijkheid ipv apartheid. Veel dader-slachtoffer’ gesprekken’ vonden plaats waardoor belangrijke verzoeningen ingang vonden.

In het onlangs verschenen ‘Boek van vergeving’ wordt gereflecteerd op het effect van vergeving en de stappen die nodig zijn om een vergevingsweg te gaan. Aan het einde van het ‘Boek van vergeving’ geschreven door Desmond en zijn dochter Mphoto Tutu schrijven zij: ‘Het loslaten van een relatie is een manier om je te bevrijden van slachtofferschap en trauma. Je kunt ervoor kiezen om iemand niet langer deel te laten uitmaken van je leven, maar je hebt het oude verhaal pas losgelaten wanneer je oprecht voor deze weg hebt gekozen zonder de persoon of personen in kwestie kwaad toe te wensen. Het proces waaraan we met de Waarheids- en Verzoeningscommissie (WVC) begonnen, was zoals altijd wanneer het gaat om werkelijke groei, onbeschrijfelijk pijnlijk en van een intense schoonheid’. Vergeving is de reis om jezelf en de wereld te helen. De enige kans op een nieuw begin….Ubuntu. Kort vertaald betekent het ‘medemenselijkheid’, leven vanuit het besef ‘ik ben omdat wij zijn’ een mens wordt een mens door andere mensen, ik heb de (vreemde) ander nodig om mens(elijk) te worden….. Als je iemand ontmoet, zeg je ‘ik zie je’ de ander antwoord: ‘hier ben ik’.

Het viervoudige pad

Een boek over vergeving geschreven door Desmond Tutu kan bijna niet anders dan buitengewoon belangwekkend zijn. Dat is dit boek dan ook zonder meer. Het geeft inzicht in het proces van vergeving en het cruciale belang ervan voor gezondheid. Meer dan dat, het stimuleert en helpt deze weg te gaan. Desmond en zijn dochter Mpho Tutu beschrijven in feite de kern van persoonlijke ontwikkeling, uitgesplitst naar vier essentiële onderdelen.

Zij noemen dit het viervoudig pad van vergeving:
het vertellen van je verhaal
het benoemen van je pijn
het vergeven van jezelf of de ander
het loslaten of vernieuwen van de relatie.

Deze vier stappen kun je keer op keer herhalen bij het werken met de zevenjaarsfasen; koop het boek en hou het steeds in de buurt.

Natuurlijk leren van de ritmes en wetmatigheden in eigen levensloop

Ubuntu zegt: “Zonder jou ben ik onvolledig”, en we moeten als het maar enigszins mogelijk is het inspannende werk verzetten o goede relaties met elkaar opnieuw op te bouwen. Vijanden kunnen vrienden worden en daders kunnen hun verloren menselijkheid terugkrijgen.

Iedereen heeft ermee te maken: met relaties. We leven allemaal in verbinding met andere mensen, en daarnaast hebben we ook intiemere relaties. Het woord relatie betekent in alle eenvoud ‘verbonden’ met iedereen waarmee we gedurende langere of kortere tijd iets te maken hebben. De postbode die een pakketje komt afleveren kijk je in de ogen en is daarmee net zo goed een relatie als je huisarts, je digitale contacten, je partner, je kinderen. Het is belangrijk dit te beseffen bij alles wat je leest over relaties, want in elke relatie werken in principe dezelfde universele wetmatigheden. Aan elke relatie kun je groeien of langzaam kapot gaan, gekoesterd worden en warmte ervaren maar ook tot in het diepst van je hart gekwetst worden. Wat is er moeilijker dan liefdevol loslaten en met behoud van diepe liefdesgevoelens de ander volledig de vrijheid geven?

Toch is dit een van de uitdagingen van deze eeuw en het feit dat we er in grote getale zo mee worstelen geeft in feite al aan dat we dit pad bewandelen. Ieder kan zijn steentje eraan bijdragen, in alle relaties kan geoefend worden. De overstap maken van uiterlijk houvast en bewijzen zien, naar innerlijke, ongeziene, immateriële zekerheden vinden is een grote ommekeer. En wat zou het een mooie stap zijn als we al oefenend leren om elkaar zo min mogelijk te veroordelen en uit de vergeldingscyclus te leren stappen…..

De tendens naar verzelfstandiging wordt in de tweede helft van je jaren twintig versterkt, dat komt omdat je eigen denken zich verdiept en je wat meer overzien kunt. Het ik dat je tot dan toe ontwikkeld hebt en steeds sterker wordt, wordt daarom ook wel het ‘ego’ genoemd. Zonder een ego-ontwikkeling kom je niet los van je omgeving om zelfstandig op jezelf te leren staan. Het unieke en eigene of het anders en verschillend zijn kan dan onvoldoende uit de verf komen. Door de bevrijding van wie of wat je denkt te zijn, komt dat wat je werkelijk bent vanzelf weer tevoorschijn….

Het element dat in principe vrij met die eigenschappen kan omgaan is je individualiteit, je ik.
Het ‘IK’ is iets anders dan het ego, het ego is vooral gericht op eigenbelang- het ‘IK’ kan pas ontstaan als het eigenbelang opgeofferd is en je je leven schept overeenkomstig de rode draad die je al aan het begin van je leven gegeven is.

© Joke- fluisteralsjeblieft

Verder lezen: Het boek van vergeving ~ het viervoudig pad naar heling van onszelf en onze wereld – Auteur: Desmond Tutu Mpho A. Tutu

Opsoek naar Ubuntu. In dit boek gaat Annette Nobuntu Mul op zoek naar de betekenis van Ubuntu, het eeuwenoude filosofische concept uit Zuidelijk Afrika.  Annette Nobuntu Mul is oprichter van Ubuntu Society en voorzitter van Stichting Ubuntu Nederland.

2 gedachten over “Boek van vergeving

  1. Wat een geweldige manier heeft u ontwikkeld om het gevoel te vertalen in het ego.
    Stukjes cirkel. Het is zo complex.
    Hoe verwerk ik al die info op een gebalanceerde manier?
    Voor het eerst met open ogen de text voelen.
    Ik ben erbij. Klaar om mee te reizen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s