Deel twee in de serie over stroming, flow en resonantie – in het licht van Zelf vertrouwen en Sensitief Leven

Vertel jezelf een verhaal waar je wat aan hebt en laat je inspireren door de magie van de natuur. Door de eeuwen heen hebben dieren een symboolfunctie gekregen, dieren spelen een belangrijke (symbolische) rol die je niet zomaar ‘tevoorschijn kunt toveren’. De boodschap die zij uitdragen voor de aarde en dus ook voor de mens kan ons openen voor een ander soort wijsheid en intelligentie leidende naar een dieper contact met de natuurlijke wereld….

Hoe vergroot je je zelfvertrouwen….?

De heilige maya-kalender is opgebouwd uit 20 gliefen. De Maya’s noemde deze 20 gliefen levende symbolen ‘Kin’ die ook wel ‘zonnen’ worden genoemd. De traditionele Maya uit vroegere tijden verwijzen naar deze twintig zonnen als de Goden van de kalender, de Goden van de tijd. Ieder Maya- Kin of Zon heeft een eigen naam en symbool, volgt een regelmatige, opklimmende cyclus én zijn gelijktijdig werkzaam. Het beste kun je je dit voorstellen als een web, een netwerk of labyrint of plattegrond van je hart, wat tevens het hart is van de Aarde en het Universum. De Grote Moeder -Maya, de spinnende vrouw – vormt het Levensweb in een zich voortdurend veranderende stroom op zoek naar evenwicht en verbinding. Als een pendule.

Het woord ‘kalender’ is in mijn optiek dan ook wat ongelukkig gekozen, de Maya-kalender heeft geen begin en geen eind. Dit brengt de kwaliteit met zich mee dat wanneer er een deur openspringen kan waardoor je in staat zult zijn voorbij onze werkelijkheid in onze oude toekomst te kijken. Dit is het fundament. Je kosmische ABC.

Kosmische energie ademt in en uit net als wij, deze energie is in ons aanwezig, rondom ons en gaat door ons heen. Deze puls of hartenklop wordt door de Maya beschouwd als de spirit van Hunab K’u, het Maya woord voor God of de Grote Geest. Zij stelden zich voor dat die adempuls gecreëerd wordt door de 13 heilige getallen en is niet-fysiek. Tegenwoordig omschrijven we dit als energie, geheugen, mogelijkheid of intentie die door de Maya omschreven wordt als golvend. In onze tijd omschrijven we energie vaker als beweging en trilling of vibratie of trilling patronen. De Universele Wetten spreken over de Wet van Trilling en de Wet van Trilling vertelt ons dat niet alleen alles energie is, maar dat er bovendien een constante stroom van energie vanuit de subtiele niveaus van de werkelijkheid tot aan het fysieke niveau van de realiteit door alles heen stroomt. Via deze constante instroom van subtiele levensenergie wordt alles in stand gehouden en is alles met alles verbonden. Deze constante stroom van subtiele levensenergie is onder andere bekend als prana, chi, ankh, wakan of heilige geest en stroomt vanzelf gemakkelijker en overvloediger door ons heen naarmate onze (vier) lichamen op een harmonische wijze op elkaar zijn afgestemd. Wie hier over verder wil lezen verwijs ik naar de baanbrekende boeken van Marja de Vries. Belangrijk is het inzicht dat emoties én gemoedstoestanden in grote rol spelen aangezien juist zij vaker voor onbalans zorgen in onze systemen waardoor disharmonie en/of richtingloosheid vat krijgt op jouw leven. Dit wordt op zich niet veroorzaakt door Maan en het astronomisch getij van eb en vloed. Eb en vloed ontstaan door de aantrekkingskracht van de maan op het water op aarde. De maan trekt als het ware aan het water, waardoor het water in de zeeën een bepaalde kant op beweegt. Aangezien de bewegingen van de aarde en de maan heel constant zijn, is het ritme van eb en vloed dat ook. Dat verlieservaringen impact hebben op onze gemoedstoestand komt voornamelijk door het stokken van onze ademhaling of het hoger ademen als we in stresstoestand geraken. Persoonlijk verlies tekent ons leven. Het emotionele leven oftewel álles wat je emotioneel aanspreekt gaat gepaard met ups en downs en daarin hebben wij allemaal een eigen verhaal wat vertelt wil worden opdat het weer stromen gaat…

Op verhaal komen in je leven – Ademen is Levensenergie

 

Het feit dat ons leven altijd volkomen is ingebed in de natuurlijke, cyclische leefomgeving is een oeroude wijsheid waar veel inheemse volkeren bekend mee zijn geweest en soms nog zijn. Om hier wat vertrouwder mee te raken is inzicht in de symbolieken van Tzolkin onontbeerlijk. Eigenlijk op precies dezelfde manier als het leren van een taal. Wie een andere taal gaat leren dan de taal van het land waarin je geboren bent en dus vanzelf aangeleerd wordt gaat lerende wijs onderweg. Het leren van symbolen, wat letters en woorden ook zijn, en deze leren begrijpen opdat anderen je verstaan kunnen is wat we taal noemen. Wij zijn kunstenaars in het vertellen van ons eigen verhaal. Kunstenaars die symbolen gebruiken bij het vertellen wat we zijn en wat we niet zijn, wat mogelijk is en wat niet. We stellen woorden uit klanken samen en tekenen de letters die passen bij het geluid wat we horen al naar gelang de traditie waarin we zijn geboren. Elk woord vind betekenis in onze geest en in ons lichaam en dat die betekenis niet voor iedereen hetzelfde is brengt verrassingen met zich mee die kunnen verwonderen, maar vaker onachtzaam uitgesproken afgescheiden van de stroom op fanatieke wijze anderen neersabelt.

Alle mensen zijn kunstenaars. Allemaal. Jij die dit leest dus ook. Alleen al het idee dat je de symbolen van deze letters tot woorden kunt vormen die bij jou iets wakker kussen maakt jou tot een kunstenaar. Woorden die jijzelf tot beelden maakt, beelden over anderen, beelden over je ervaringen of situaties en beelden over jezelf die tot een verhaal uitgroeien. Wij leven ons in en leven ons uit al naar gelang we verbonden zijn met ons natuurlijke ademritme – immers je hartritme weerspiegelt je emotionele toestand.

Het lied van je hart en de ‘vergeten’ krachten uit de natuur 

Je kunt de klok niet terugdraaien, gevoelens dringen zich op, of je dat nu wilt of niet. Belangrijk is dat je je verhaal vertelt, in woorden of in tranen en dat gaat leren zien als een normaal en natuurlijk proces dat je moet toelaten. Ieder verlies (boos, bang, bedroefd, blessed) vraagt om eerlijke erkenning en verwerking. Gebeurt dit niet, dan zal ieder nieuw verlies de wonden uit het verleden weer openhalen. Het vraagt als het ware om een ‘antwoord’, zodat we (opnieuw) perspectief kunnen zien en ervaren. Deze antwoorden komen uit jezelf en veranderen je zelfbeeld, je zelfvertrouwen wat groeit door zelfkennis. Let maar eens op als je je verhaal kunt delen met iemand die naar je luisteren wil, aanmoedigen je gedachten uit te spreken telkens als je die behoefte voelt. Niet alleen krijg je zo meer vat of wat er in jouw leven gaande is of gebeurd is, het brengt ook verlichting. Het wordt alleen een probleem wanneer je je gedrag volledig weghoudt van de werkelijkheid en dát doet ook iets met je zelfbeeld die dan hoogstwaarschijnlijk meer beweegt in de schaduw, in andere tradities ook wel ego, pijnlichaam of oude wereld genoemd.

Het beeld wat wij van onszelf hebben, ons zelfbeeld, is gebaseerd op de manier waarop je over je zelf denkt en welke ideeën je over jezelf hebt. Wat hier nauw mee samenhangt is zelfvertrouwen en zelfkennis, waar we het in het hieraan voorafgaande artikel al over hadden. Ons zelfbeeld vormt zich in de loop van ons leven en is grotendeels ontstaan door hoe je ouders/opvoeders op jou en jij op hen hebben gereageerd en wat we ervan hebben geïnterpreteerd in ons eigen voordeel of nadeel. Afhankelijk dus van hoe je over jezelf denkt. Dat kan zowel positief als negatief zijn, alleen wat wijzelf als negatief, te kwetsbaar of te kwetsend ervaren en datgene waar we onzeker over zijn laten we liever niet zien. Ook niet aan onszelf. Op deze manier houd je een bepaald zelfbeeld in stand, wat in de psychologie selffulfilling prophecy wordt genoemd. Door keer op keer en koste wat het kost het beeld van jezelf in stand te houden, kan je zelfbeeld je beperken in je doen en laten. Dit gaat zich uiteindelijk tegen je keren. In het werken met de biografie van mezelf en anderen merk ik hoe zelfkennis vooral het zelfbeeld verandert en ook de kijk op het eigen leven. Hierdoor ga je jouw levensloop en ervaringen op een nieuwe manier zien en begrijpen. Dit geeft meer duidelijkheid over jezelf en je richting, wat vervolgens ondersteunend doorwerkt in (positievere) keuzes rondom bijvoorbeeld relaties, werk en/of studie passend bij je levensmissie.

de roep van spirit

Belangrijke helpers zijn de dieren. Dieren staan symbool voor onze emoties en ‘helpen’ ons natuurlijke zelf terug te vinden, ons eigen goddelijke wezen. De gemakkelijkste en plezierigste kant daarvan is het leren van de taal van dieren. Dieren vooral symboliseren de emotionele kant van het leven en staan vaak voor eigenschappen die we moeten overwinnen, onder beheersing krijgen en/of op een nieuwe manier tot uitdrukking mogen brengen. (zie vorig artikel)

 

Wat is Innerlijk Sjamanisme?

 

Sjamanen zijn natuurmensen en Weten dat we het stoffelijke niet van het geestelijke kunnen scheiden, het zichtbare niet van het onzichtbare. Sjamanen, priesters en priesteressen of Tijdbewaarders verstonden de kunst om over de draden te wandelen die de zichtbare en onzichtbare werelden verbinden. Ze herinnerden o.a. andere mensen eraan dat alle dieren spreken tegen hen die luisteren kunnen. Natuurtotems – en vooral dieren – zijn symbolen voor specifieke vormen van energie die we in ons leven manifesteren en waar we ons nauw verbonden mee voelen. Ze kunnen ons helpen herinneren aan onze afkomst, onze goddelijke kern, hogere-Ik – onze aangeboren sensitieve vermogens. Dieren inspireren ons een verbinding tot stand te brengen tussen de stoffelijke (materiële) en geestelijke (immateriële) dimensies. Juist wanneer we aandacht schenken aan een natuurtotem en ons respect betonen, vereren we de essentie die erachter schuilgaat. Door dieren die we ontmoeten, te zien en te ervaren, te bestuderen, erover te lezen, te tekenen en naar hun geluiden te luisteren kom je er meer over te weten en kun je gemakkelijker en beter de betekenis voor jou persoonlijk bepalen. Dit proces wordt ‘bezielen’ genoemd en is een zeer waardevolle missie in een tijd waarin de meeste tijdgenoten de instinctieve afstemming op de ritmen en patronen van de natuur is kwijtgeraakt.

Als Oer-symbolen hebben dieren veel duidelijk te maken aan de mens

Totemdieren en hun voorstellingen waarachter archetypische krachten schuilgaan bezitten elk hun individuele eigenschappen en kenmerken, waarvan het gedrag en de activiteiten van het dier in kwestie reflecties zijn. Dieren vooral hebben contact met een grote bron van innerlijke wijsheid en kunnen als inspiratie dienen voor de mens om eindelijk zijn/haar taak op zich te gaan nemen. In dat proces leer je de taal van de natuur te verstaan en open je jezelf voor haar geheimen.

De eerste stap is dat je nagaat wat jouw totem(s) zou kunnen zijn. Welk dier, welke vogel, land of waterdier heeft je altijd al gefascineerd in de natuur. Welk dier en welke dieren zie je het vaakst wanneer je in de natuur bent. Heb je weleens dromen met dieren erin – ben je bepaalde dierdromen nooit vergeten. Welke dieren herinner jij jezelf en keren nu terug in je bewustzijn speelden een rol in jouw kinderjaren, bevonden ze zich in jouw omgeving? Naar welke dieren holde je bij een dierentuin bezoek en/of welke dieren spelen een rol in jouw favoriete sprookjes.

Neem je tijd om hier contact mee te maken….

Er zijn ook dieren die jou de grootste schrik aanjagen. We zijn er bang voor en halen ons zo uit onze kracht. Sommige sjamanen geloven dat angsten de gedaante van dieren aannemen. Pas wanneer we zo’n dier zonder vrees kunnen toelaten, beginnen zijn krachten/medicijnen vóór ons in plaats van tégen ons te werken. Ted Andrews noemt deze dieren je schaduw totem.

 

Het dier kiest ons uit, niet andersom

Onze verbeelding is ons vermogen om in onze geest beelden te scheppen, daarmee te werken en kunnen zo toegang verschaffen tot andere dimensies. Velen denken dat ze zomaar een dier kunnen uitkiezen of trekken elke dag een dierenkaartje. Vrijwel altijd wordt dit ingegeven door het ego en helpt je niet om verloren gegane kennis te (her)ontdekken die ons weer ontvankelijk maakt voor hogere vormen van inspiratie en intuïtie. Beelden die in jezelf leven zijn hulpmiddelen die de verbinding met de spiritueel scheppende wereld tot stand brengen. Je gaat jezelf én de werkelijkheid met nieuwe ogen bezien en wordt creatiever in je leven bij het vertellen van jouw verhaal. Dat verruimt ons bewustzijn en vergemakkelijkt het in verbinding komen met anderen. Ook als er geen herkenning is werken je woorden energetisch door, jouw winst is dat je meer en meer achter de woorden gaat leren luisteren en gaat mee-ademen. Blijf-in-je-lijf – haal nu langzaam en diep adem – voel hoe je weer geaard raakt en terugkeert in de werkelijkheid van het hier-en-nu. Bedank de dieren.

© Joke

art Susan Seddon Boulet

Witte Wind-Witte Tovenaar golf in de cyclus van de rode Maan – witte Wind – blauwe Adelaar – gele Ster. Met op dag 1 een gap-dag, 17-9-2018 kin 222.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s