Deel drie in de serie over stroming, flow en resonantie – in het licht van Zelf vertrouwen. Doorbreek de macht der nabootsing en schep ruimte voor de vlucht der verbeelding. De eerste trede binnen het nieuwe bewustzijn is die van ‘imaginatie’. Innerlijk schouwen, een schouwend waarnemen. Een kracht die in ons wakker wil worden en het ons mogelijk maakt in iedere situatie een overzicht te krijgen. 

Imaginatie is evenals inspiratie en intuïtie niet aan te leren in een cursus. Het ‘openbaart’ zich als de ziel een bepaalde graad van rijpheid heeft behaald. De Adelaar in ons werkt zo aan ons dat wij ontvankelijk worden voor een hogere visie en verruimd perspectief.

Diersymbolen hebben zowel voor als na de ijstijd een kalenderfunctie. Bij de overgang naar patriarchale culturen raken mannelijke goden in gezelschap van mannelijke dieren. Arenden of adelaars werden en worden veel gebruikt als symbool door landen en organisaties en is wellicht verbonden met oeroude associatie met de mysteries van de lucht en al zijn verschijnselen of eenvoudigweg met macht. De Maya naam (Men) betekent letterlijk ‘doen’. De Adelaar staat ook symbool voor groter overzicht en meeromvattende waarneming die wil graag in samenwerking met ‘Hand’ het ritmegevoel verder ontwikkelen. Ritmegevoel hangt nauw samen met de ontwikkeling van taal. Mensen die goed maat kunnen houden, hebben ook het beste taalgevoel. Loop je synchroon met je eigen lichaamsbewegingen als je samen danst…?

tekst gaat verder na de dans – Illustration by Maurice Sendak

autonomie én verbondenheid

Met de herfstzonnewende begint de aarde definitief en telkens weer aan de inademing van haar krachten, die wij gewaar nemen aan het vergelen en afvallen van bladeren en het rijpen van vruchten. Herfst biedt ons tijd om wat meer naar binnen te keren om een nieuwe koers en richting uit te zetten. Het gaat om vernieuwing, de verouderde visies op mannelijk en vrouwelijk herdefiniëren. De adelaar in ons ontwikkelt een nieuw gezichtsvermogen. Kan ver kijken, niet alleen in het heden, ook terug in het verleden of vooruit in de toekomst. Welk dierenmasker of totem koos jou in de vorige golf en dus tijdens de herfst-equinox?

Sommige natuurvolken gaan ervan uit dat bij de geboorte van een kind tegelijkertijd een dier wordt geboren, een ‘tweede ik’. Het dier deelt met het kind het gelijke levenslot. De band tussen mens en dier wordt ook verhaalt in talloze sprookjes. In sprookjes zijn ‘sprekende dieren’ heel gewoon, maar hoe we het ook proberen. Dieren zullen nooit zo kunnen praten als wij en maar al te vaak zit onze eigen invulling ons in de weg. Het aanvullen of begrijpen van, zoals natuurvolken dat als vanzelf en normaal bezigen wordt in de westerse landen aan dierentolken overgelaten. Dieren hebben ons veel te vertellen. Te leren vooral. Net als elk mens heeft elk dier een ander verhaal. Het interpreteren van de beelden en heel vaak gaat er een wereld open voor mensen als ze zich weer verbinden met het dier, of de dieren die bij je horen. Ook of misschien wel juist de dieren voelen zich dan meer gehoord, gezien en begrepen en voor wie zich hiervoor openstelt kunnen dieren zo meer betekenis geven aan jouw leven. Voor veel mensen gaat een plant of dier meer leven als ze figureren in een sprookje en er zijn ook sprookjes die uitleggen hoe planten en dieren aan hun naam komen. Je naam is je verhaal. Ruimte scheppen voor je innerlijke verhaallijn is een oefening in ‘nee’ zeggen tegen onmiddellijke bevrediging en ‘ja’ zeggen tegen wat wezenlijk is – wat is jouw visie?

 

 

Sprookjes kunnen  je vertellen dat de astrale symbolen als zon, maan en sterren, maar ook wind en de zielevogel in de bovenwereld aanwezig zijn. De kosmos bestaat ook in sprookjes uit drie lagen: de boven- midden- en onderwereld. De bovenwereld noemen wij tegenwoordig de hemelsfeer en wordt vaak gesymboliseerd door een boomkruin. De zielevogel is beter bekend als de Fenix, vogel van de Zon, het archetypische, vurige wezen dat het vermogen heeft om op een wonderbaarlijke wijze uit de as van zijn eigen vernietiging te herrijzen. Dit mythische wezen begreep dat het noodzakelijk was om zichzelf om de zoveel tijd te hernieuwen zodat het meer wijsheid kon verkrijgen. De dondervogel in haar lagere vorm is schorpioen en wordt in hogere vorm het meest als een adelaar voorgesteld. De grote geest.

Een ver-ademing voor lichaam en geest!

De adelaar vertegenwoordigt geestelijk gezien ons menselijk hoofd. Vogels zijn verbonden met hemel en aarde; zij kunnen loskomen van de aarde om in de lucht te stijgen en vrij te zijn. Hun gezang en hun vleugelwieken maken de wereld om ons heen immers vrolijk en levendig. De meeste tijd brengen zij in de lucht door en werken daarom ook samen met de lucht-elementairen, de elfen en sylfen. Vogels hebben een eigen en specifieke taak: De vogels brengen door hun vleugelslagen luchtstromen in beweging en dat is voor de elfen en sylfen van grote betekenis. Net zo belangrijk als de beschermengel voor ons is. Het is de specifieke opdracht van de Adelaar datgene wat in ons hart geestelijk doorleefd en doorvoeld is mee te nemen naar de ‘andere wereld’. In het kort gezegd; alles wat wij nog niet in ons hart gebracht hebben, brengen de vogels de hemel binnen met als vertegenwoordiger de Adelaar.

Het feit dat deze vogel, de Adelaar, tot grote hoogte kan opstijgen maakt veel duidelijk over de verborgen betekenis van deze vogel als totem. Als boodschappers van de hemel en de belichaming van de zonnegeest nodigen zij je uit je uit te spreken en het gevoel van opluchting te ervaren omdat wat uitgesproken is, niet meer door je zwijgen om je heen blijft hangen, maar losgelaten kan worden. In plaats van dat we onze ‘adem inhouden’, krijgen we lucht en ruimte. In plaats van dat we ‘verstijven’, komen we weer in beweging. In plaats van dat we ons ‘niet meer te laten horen’, geven we ons weer een stem. Ademen is onze sterkste band met het leven…. Alles wat wij mensen aan goedheid en waarheid in woorden uitdrukken stroomt door het luchtruim de hemel in en stroomt weer terug naar de aarde, waar het levensenergie en scheppingskracht geeft aan alles wat leeft.

Van de Adelaar kunnen wij leren op het juiste moment in beweging, tot spreken, te komen, te duiken of in de lucht te hangen en gaandeweg leren de winden in je leven te gebruiken en op eigen vleugels mee te gaan voor optimale resultaten. Gebruikmakend van de waterdamp in de thermiekbel winnen ze al cirkelend hoogte – zo leert de Adelaar ons hoe belangrijk het is om in evenwicht te zijn, in je zonkracht staan, en je niet mee te laten slepen door emoties. Geaard en gecentreerd in het NU. Niet voor niets benoemen we het weloverwogen spreken: to the point…

Wie wel eens kerken of kathedralen bezoekt, komt meestal ook de Adelaar tegen. De adelaar is hét symbool van evangelist Johannes die ons oa de zeven Ik-Ben woorden aanreikt. Wie innerlijk deze krachtige woorden tot klinken laat brengen wordt nieuwe krachten geopenbaard. En opent zo ook de weg om met het hogere denken, het hoge denken van de geest, tot nieuwe inzichten te komen.

De Adelaar energie mag je ook verbinden met het getal acht en het oneindigheidssymbool of de lemniscaat zoals de liggende 8 symboliseert. Elke groeigolf bestaat uit 13 tonen cq dagen, op dag 8 mag je de huidige golf verbinden met de vorige golf en krijg je gevoel bij het spiralende bewegingen doorheen de tijd. Toon 8 (Vaxac) wordt de galactische toon genoemd en brengt ons in een nieuwe fase door evenwicht aan te brengen. De basis voor een oer-bewustzijn van Zelfvertrouwen en Veiligheid ligt diep in het bekken, de krachtcentrale van ons lichaam. Van daaruit wordt de verbinding met hart en hoofd gelegd en kan het opstijgen naar ons derde oog als Waarheid of Wijsheid. Observeer het van binnenuit en ontdek dat er geen tegenstelling bestaat tussen hoofd en hart als het stroomt. Het is een vorm van onderdrukking om mensen te laten geloven dat ze alleen over de vrouwelijke energie beschikken als ze vrouw zijn en alleen over de mannelijke als ze man zijn.

Meesterschap hebben over je emoties

 

Wanneer we leren door onprettige momenten heen te ademen door een open, verbonden ademhaling, zullen deze momenten geen grip kunnen hebben op de kwaliteit van je leven. Wij vergeten vaak dat elke incarnatie er een levensplan is vanuit de ziel, hóe je als mens omgaat met de situaties die plaatsvinden ligt open. Dat is onze vrije keuzeruimte – in reacties zit altijd een keuzemoment. Dat is vrijheid, vrijheid van bewustwording. Het vermogen om snel te schakelen tussen intense emotionele zijnstoestanden wordt vaak benoemd als ‘flow’ of als ‘present zijn’ – in het moment aanwezig zijn heeft dus veel met de kracht van ademen te maken. Dit in tegenstelling tot vastzitten in je verleden. Dat is ontrouw, oorlog, geweld als daad tegen Zelf, veelal veroorzaakt door verouderde visies op mannelijk en vrouwelijk of het zichtbaar hoog ademhalen.

Er is in deze tijd een sterk verlangen naar echtheid en naar trouw blijven aan je eigen essentie. We kunnen veel moeilijker ‘slikken’ dan vorige generaties. Het werkt bij ons niet meer. We veranderen allemaal, worden gevoeliger en zijn nog lang niet altijd in staat te zeggen wat ons dwars zit door middel van ik-boodschappen, trouw aan onszelf. Geef elkaar de ruimte om te veranderen en onthoudt dat je met ieder mens, hoe kortstondig ook, een relatie hebt. Door inzicht en bewustwording is het mogelijk om relaties, ontmoetingen, te transformeren naar Liefde die rust op twee pilaren: surrender and autonomy. In het Nederlands vertaald met autonomie en verbondenheid. De een kan niet bestaan zonder de ander. Daarin heeft ieder mens een eigen ritme van bewegen in dilemma’s of stijlen van de afstand-nabijheid regulatie.

Hoe flexibel ben jij, zijn jullie hierin, of ben je en zijn jullie gestold in patronen waarbij de één altijd voor verbinding zorgt en de ander vooral voor de autonome pool? Juist dan is het tijd voor herdefiniëring. De vraag bij deze herdefiniëring is dus in de eerste plaats: wat betekent het om vrouw of man te zijn en wat betekenen de begrippen vrouwelijkheid, het vrouwelijke en mannelijkheid en het mannelijke voor jou….?

Autonomie en verbondenheid behoren tot de meest fundamentele tegenstellingen in ons leven. De ervaring leert dat de twee polen niet zonder elkaar kunnen. Ben jij meer op jezelf gericht of juist meer op de buitenwereld -wie heeft de regie in handen..?

© Joke
De blauwe Adelaar – Hand reist van kin 235 naar 247 in de kleurencyclus van rode Maan – witte Wind – blauwe Adelaar – gele Ster 2018.

Een gedachte over “Vogelvluchten, Vrijheid en Flow

  1. Zo prachtig dat op de eerste dag van deze groeigolf Sigrid Kaag de Abel Hertzberglezing mocht geven en vanzelf ook schrijft over deze tegenstelling die zij zo onder woorden bracht: Als we ons onzeker voelen, kan het comfortabel zijn onze ‘eigen’ stam op te zoeken, maar als dit verwijdering van anderen betekent, leidt dit uiteindelijk tot segregatie. Tot ontmenselijking.

    De volledige lezing staat op trouw.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s