Wij dragen allemaal herinneringen aan mensen en gebeurtenissen mee waarbij we van binnen als het ware een beetje dood gingen. Herinneringen aan mensen die ons ooit diep gekwetst hebben en in ons ‘boek aan herinneringen’ liggen opgeslagen. Het is niet vergeven en kan niet vergeten worden. De mensen waarover wij oordelen en soms veroordelen zijn vaak die mensen waarin wij iets terugzien van de mensen die ons eerder pijn gedaan hebben. Het is niet vergeven en niet vergeten, en het uit zich via andere wegen. Je beweegt je van jezelf af en gaat niet de weg van zelfaanvaarding.

Gnosis brengt de mens bij zichzelf en van daaruit weer naar de wereld

Gnosis is het Griekse woord voor kennis, inzicht. Geen uiterlijke (cognitieve) kennis, maar het weten van binnenuit. Gnosis raakt de menswording, geheimen die nog worden ontsluierd. Het adagium van de Egyptisch-Griekse oudheid, ‘ken u zelf’, is een gnostische spreuk. Dat is een universeel proces! Toegewijd zijn aan je eigen weg. Steeds bereid zijn om de reis naar binnen te maken. Gnosis is geen doel, maar een weg….

vergeven, een poort naar het hart

Om te kunnen vergeven heb je ‘die’ ander niet nodig, vergeven doe je voor jezelf; het verleden kun je niet meer ongedaan maken en blijven steken in het pijnverhaal blokkeert je levensenergie. Dat vraagt allereerst ruimte voor je eigen rouwproces, net zolang als nodig is. Graag wil ik deze ruimte benadrukken en ook dat het nodig kan zijn iemand je verhaal toe te vertrouwen. Rouwen mag om alle mogelijke ingrijpende onverwachte wendingen in je bestaan waar alleen tranen en boosheid het gebeurde een plaats kunnen geven. Heel vaak legt een slachtoffer de schuld van het gebeurde niet bij de dader, maar bij zichzelf. Dit kan een heel oud mechanisme zijn en kost inzet om te doorbreken.
Wanneer je een slachtoffer vraagt de dader te vergeven, zonder dat het slachtoffer de (verborgen) woede en de vele angsten verwerkt heeft, dan vraag je eigenlijk om die gevoelens te verdringen, en verdringing maakt genezing onmogelijk.

De les van het opkomen voor jezelf of het bewaken van je eigen grenzen, maakt ons ook egoïstisch. Mensen staan vaker op hun strepen en wie eerlijk naar zichzelf durft te kijken kan niet anders dan beseffen dat de verruwing in de wereld deel uitmaakt van je leven, van wie je bent.

Het loslaten van het gegriefd zijn en de emoties om het gebeurde – geeft ruimte om dat deel van jou te aanvaarden wat het zo moeilijk heeft met vergeven. Dat brengt je weer terug bij de aanvaarding van je eigen levensweg en het gaan van de weg naar vergeving. Willem Glaudemans vertelt dat vergeven in wezen ‘ont-schuldigen’ is, letterlijk de schuld ervan af halen en je verwijten terugnemen. Onschuld wil niet zeggen dat je goedpraat wat er is voorgevallen, nee zegt hij, onschuld is de ware aard van de ander weer zien, dwars door de daad heen. Vergeven is ont-schuldigen….en onze eigen onschuld weer terug vinden.

De gevonden Dode Zeerollen in 1945 hebben meer zicht gegeven op het leven van de Essenen en op de manier van leven en vergeving die zij leefden vanuit hun hart. De gedragscode van de Essenen is vertaald en uitgewerkt onder meer door Roberto Assagioli en in trainingen omgezet door Edith Stauffer. Van haar leerde ik het volgende over vergeving.

Het Aramese woord voor vergeven is ‘opgeven’. Wat je ‘opgeeft’ is dat wat je liefde blokkeert, je geeft je eigen verwachtingen, eisen en voorwaarden op. Vergeving is een proces dat je pas gaan kunt als je je ervan bewust bent geworden dat je een vergissing beging toen je je liefde voor een ander opgaf. Vergeving maakt niet ongedaan wat iemand anders gedaan heeft – het vergeten of een natte spons halen over je herinnering of vergissing is het laten vallen van de eis dat een ander mens zich op een bepaalde manier moet gedragen, vóór je van hem of haar kunt houden.

De band herstellen
Om op een hoger Zelf wat meer zicht op te krijgen maak ik een uitstapje naar de uitleg van Rudolf Steiner. Rudolf Steiner deelt het begrip ziel (innerlijke leven) in drie delen in: de gewaarwordingsziel, de verstandsziel en de bewustzijnsziel. De gewaarwordingsziel is de oudste laag in onze ziel en vaak verbonden met de Maria Magdalena energie, de verstandsziel daarentegen is vaker verbonden met de Moeder Maria energie. Het thema licht-donker is bij uitstek een thema van het bewustzijnszielentijdperk. In de bewustzijnsziel vind de waarneming plaats door innerlijke activiteit, bezinning en meditatie. Zo is de bewustzijnsziel verbonden met de geest, die het verborgene of datgene wat achter de sluier ligt openbaart en de bron van datgene wat in onze tijd tot zoveel veranderingen aanzet. Maar helaas verhult de wereld van dualiteit interne en externe beproevingen, waardoor we in het gevoel blijven hangen dat we getroffen worden door rampen etc. zonder de kansen die erin besloten liggen op te merken. Het enige wat ons scheidt is onze gehechtheid aan onze eigen (cultureel bepaalde) gezichtspunten en de mening dat anderen die moeten delen. Wat we zien, is afhankelijk van ons perspectief.

Wanneer we de kracht van overgave ontmoeten, ons overgeven aan ons Hoger Zelf, neemt het vrouwelijke, niet fysieke, onsterfelijke Zelf de leiding en ervaren we ogenblikkelijk een verruiming van ons bewustzijn, noodzakelijk om de balans te herstellen. Het verschijnsel ‘trauma’ is een van de belangrijkste oorzaken voor de vorm die de moderne oorlogsvoering heeft aangenomen, individueel én collectief én virtueel. Dit betekent dat, om de neerwaartse spiraal te kunnen omkeren, het noodzakelijk is dat we ons opnieuw de waarheid herinneren over wie we in essentie zijn! In werkelijkheid is het je op een oprechte manier herinneren wat je hebt gedaan, door je gevoelens te identificeren die de zelfvergeving in de weg staan (schuld, schaamte, verdriet, wanhoop, hopeloosheid…) kunnen we ze gaan transformeren. Wanneer je je gevoelens omarmt, omarm je jezelf en laat je toe dat ook anderen jou omhelzen.

Jezelf liefhebben als kind van aarde en kosmos

In het boek ‘gesprek met de engelen’ geschreven door Gitta Mallasz is het de mens die de drie en de vijf mag verbinden om werkelijk vier te kunnen zijn. De emoties, verlangens en driften hebben we gemeen met de dieren, groei en opbouw met de planten en het tijdloze met de minerale wereld. Wij mensen kunnen ons ook engelachtig gedragen, een engel zijn voor een ander mens. Alles is met alles verbonden, zo ook de vier kleuren in Tzolkin: het fysieke, emotionele, mentale en het spirituele. Andere woorden, andere taal, maar in oorsprong bewustzijn; licht in je hart. Onderstaande afbeelding komt uit dat boek wat echt een aanrader is….

 

Door jezelf lief te hebben als kind van aarde en van kosmos worden wij de mens die hemel en aarde verbindt en waar we dit kunnen ervaren als één werkelijkheid, ervaren we iets van de ware mens, de mens-in-wording die hemel en aarde verbindt. Geraakt worden kun je niet voorkomen, je kunt wel komen tot vergeving. Voelen wat blokkeert, wat de onwil voedt, de angst doet oplaaien. Opdat de weg weer vrij begaanbaar wordt.

Wij moeten niet perfecter, maar menselijker worden. Liefde in haar meest voedende vorm komt in onze tijd het meest tot haar recht als de gemeenschap van saamhorigheid naast een integriteit van individualiteit mag staan.

Het is een kunst. Kijken met de ogen van je hart. De ogen die ik ontmoet lijken vriendelijker. Dat helpt om vervolgens te kunnen voelen waarom ik bang ben. Door me dat te realiseren en vervolgens dieper te ademen, wordt de angst minder. Dan kan ik de controle weer wat loslaten en komt er ruimte. Ruimte om de ander toe te laten, ruimte om mijn hart te geven. Adem vormt hierin een soort van basis. Wanneer je met aandacht je ademhaling observeert zonder ze te dwingen zal je algauw merken , dat jij niet degene bent die ademt, maar dat je geademd wordt. Ademen is Leven

© Joke – fluisteralsjeblieft

In Tzolkin is het proces van vergeven verbonden met de witte Wereldoverbrugger energie; integreren met de witte Tovenaar energie en de dader-slachtoffer problematiek vind je vaak terug bij de rode Draak energie.

De vier hoeders van de witte Wereldoverbrugger zijn: de rode Hemelwandelaar, de blauwe Adelaar en de gele Krijger

4 gedachten over “het bevrijdende van vergeving

  1. Zo ontzettend mooi en ook fijn wat je schrijft , lieve Joke. Dankjewel❤️🙏🏼!!! Jouw artikel belichaamd de avond die ik gisteren mocht delen met een lieve vriendin. Wat je oa. zegt over ‘het universele hart’ raakt mij zeer. Het is voor mij zo voelbaar. En zo meer dingen. Grenzen stellen en in liefde blijven… dan komen de wonderen in beeld. Sinds ik mij volledig overgeef aan het leven, is er alleen Liefde. Ik heb zoveel angsten gekend, gevoeld, doorvoeld en omarmd van A tot Z… Ze hebben mij geleid naar innerlijke rust, onmetelijke dankbaarheid, enorme tevredenheid over het leven, zoals ik het tot nu toe heb mogen leven. Geen enkele spijt van welke beslissing dan ook. Ik kijk naar m’n leven en zeg: ik heb je Lief. Zo dankbaar dat ik gisteravond met deze lieve vriendin mocht delen. Joke, ‘zo binnen, zo buiten’ ❤️. Zoveel prachtige kadootjes op m’n pad en zo heerlijk om te delen 💞🙏🏼. Heel graag deel ik jouw mooie artikel🎶🌹. Nogmaals Dank.

    1. fijn Charlotte, ik weet dat jij ook kennis hebt van de dubbele moraal. We hebben te maken met een dubbele moraal, die tot in de haarvaten van onze cultuur is doorgedrongen als het gaat om (grensoverschrijdend) gedrag en seksualiteit van mannen en vrouwen. Er is een cultuuromslag nodig waarin deze ongelijkheid ter discussie wordt gesteld….laten we die discussie ook aangaan, ook in de soc. media is deze omslag broodnodig.. gr Joke

  2. Dank je wel Joke, vooral de woorden
    Als je alleen met je ogen kijkt en je oren luistert, geef je de ander niet wat die echt nodig heeft. De uitdaging is te kijken met je hart, want dan voel en zie je de kwaliteiten van de ander. Je kunt die benoemen en hem/haar stimuleren die optimaal in te zetten. De ander kan dan tot een voor hem aanvaardbaar antwoord of oplossing komen. En jij?
    Deze woorden raken mij diep, herken een angst om uit kunnen spreken wat mijn hart zegt. Als ik even stil ben voel ik ontroering voor afgewezen worden. Dank je wel voor deze prachtige boodschap xxx

    1. jij ook dankjewel Ellis. Het keelchakra is een uiterst gevoelig orgaan en raakt snel beïnvloed door wat van buiten op ons afkomt. Het kan zich plotseling sluiten en ons het spreken belemmeren. Juist zo krijgt het innerlijk proces de ruimte, door onszelf niet langer te ont-kennen of veroordelen, maar juist liefde te hebben voor het onvolmaakte wordt onze stem voller en het spreken bedachtzamer. Misschien een tip dat in jouw geboortegolf veel te ontdekken valt over dit proces…..gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s