Engelen, moderne mensen delen hun wereld niet. We hebben het bewustzijn verloren van een wereld van de engelen die boven en met mensen werkzaam is. In alle vroegere culturen leefde dit bewustzijn nog. Toen we ons denken gingen ontwikkelen werden engelen verbannen uit onze beleving. Nu in onze tijd lijkt het alsof in één klap ons innerlijk bewustzijn weer opengaat voor de werkelijkheid van de engelen. Alsof we allemaal van binnenuit weten en voelen, natuurlijk zijn engelen geen fantasie, geen verzinsel en natuurlijk is de wereld van de engelen op een andere manier realiteit.

Het is op zich prachtig als je die golfbeweging zo ziet. Nu komen de engelen terug, maar nu zoeken zij een nieuwe, gelijkwaardige verhouding met ons. Eigenlijk op dezelfde manier als relaties, met name die van ouders en kinderen, veranderen. Volwassen worden – “volwassen worden” – heeft niet zozeer iets met leeftijd te maken, wél met de ontwikkeling van het leren leven in de sfeer van het hart. De hemelse hiërarchie bestaat, zo leert de traditie, uit negen rijken van engelen. Engelen, aartsengelen, oerkrachten – Openbaarders, wereldkrachten, wereldleiders – Tronen, cherubijnen, serafijnen.

Aartsengelen bij uitstek de wezens zijn die de ontwikkeling van onze taal behoeden. Maar hebben engelen vleugels, hebben hun vleugels veren. Vleugels behoren, dat weten we, tot het domein van de natuur die dieren. Voor veel vogels is hun verbondenheid met het licht een opvallend kenmerk van hun wezen. Vleugels maken het de vogels ook mogelijk in het licht te leven, letterlijk mét het licht. Het wijst op een hogere realiteit waar ook het verhoogde bewustzijn dat de engelen bezitten en zij dus meer kunnen ‘overschouwen’ dan de mens. Als mensen ‘vleugels’ hebben is er op die momenten ook een beleving van boven jezelf uitstijgen. Alsof door je woorden heen, de adem der eeuwigheid je woorden binnenwaaien.

In het beeld van de vleugels komt dus een hogere werkelijkheid tot uitdrukking, dit wordt imaginatie genoemd, een ver-beelding, een spirituele werkelijkheid waarin wij tastenderwijs iets van de engelen leren begrijpen.

De oude spirituele christelijke traditie heeft veel over de engelenwereld verhaald. Kennelijk beschikten mensen vroeger over oerbeelden. Oerbeelden die we (vanzelf) ook in de kunststromingen zijn verbeeldt. Vooral de Vlaamse Primitieven. De werken van de Vlaamse Primitieven waren een hoogtepunt in de kunstgeschiedenis van de oude Nederlanden. Hun wereldvermaarde werken en die van andere vooraanstaande Vlaamse Meesters kan je bewonderen in Brugge, in het Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal, de Sint-Salvatorskathedraal en de O.L.V. Kerk. Hier vind je ook de beroemde ‘Madonna met Kind’ van Michelangelo.

De oude traditie leert o.a. dat engelen onzijdig of androgyn zijn.Engelen zijn nooit geïncarneerd Ze kunnen geen zelfstandige beslissingen nemen. Ze “lezen” wat er in de hogere wereld is en geven daar gevolg aan. Ze hebben ook geen benul van tijd.

Een gids is een geliefde van ons die overgegaan is en ons vanuit de lichtwereld begeleidt. Zij hebben wel begrip van tijd. Gidsen weten uit eigen ervaring dat leven op aarde heel moeilijk kan zijn. Engelen kennen dat niet uit eigen ervaring.

Als we groeien in liefde dan groeit onze engel mee, er is meer ingang om ons te inspireren, waardoor we ons rijker gaan voelen en dat maakt de engelen ook rijker. Zijn en blijven we egoïstisch en materialistisch dan houden we onze engel vleugellam.

Alles wat verborgen blijft kan niet worden genezen, wat aan het licht komt wél!In het Michaël-tijdperk komt het verborgene aan het licht. Helderzienden zien dat engelen soms de “vleugels” om een mens spreiden om hem/haar te steunen.

 

Vleugels

Het eerste is dat zij engelen afbeelden met vleugels. Die vleugels hebben engelen gemeen met de vogels. Vogels leven vooral in het element van de lucht: de wereld van het licht en de verhevenheid. Vogels leven ook op aarde, in de wereld van de materie, maar door hun sterke verbinding met het element van de lucht worden ze niet gehinderd door de zwaarte die daar heerst.

Door engelen af te beelden alsof ze vleugels hebben brengt de kunstenaar tot uitdrukking dat ook zij, net als de vogels, niet door het aardse element worden beperkt maar in de eindeloze uitgestrektheid van het element van het licht leven, van het geestelijke element dat eeuwigheidskarakter heeft.

De ogen

Een tweede manier die kunstenaars vonden om iets van het wezen van de engelen tot uitdrukking te brengen is hen te bedekken met ogen. Ook in het boek Ezechiël in de bijbel wordt dat beschreven (Ezechiël 10:12). Met name de engelen die tot de hogere hiërarchieën behoren worden vaak afgebeeld met ogen van pauwenveren op hun vleugels. Zoals in dit schilderij van Van der Weijden van Aartsengel Michaël.

 

De ogen op de vleugels geven aan dat hier sprake is van een hoog geestelijk bewustzijn.

Het bewustzijn van engelen is veel en veel hoger, breder, helderder, zuiverder en transparanter dan ons menselijke bewustzijn. Behalve dit hoge bewustzijn straalt de blik van de engel, de ogen van de engel, liefde en erkenning uit.

Hoe meer ogen worden afgebeeld hoe hoger het bewustzijn van de betreffende engel is.

Musici

Een derde wijze waarop engelen worden afgebeeld is als spelers van muziek, als musici.

Als je naar een mooi muziekstuk luistert kun je beleven alsof de hemel opengaat en bijzondere krachten de ruimte en je ziel binnenstromen. Mooie muziek harmoniseert en stemt zielen op elkaar af.

Door engelen als musici af te beelden geven kunstenaars aan dat engelen afkomstig zijn uit die gebieden van de geestelijke wereld die de ‘sferenharmonie’ wordt genoemd. Het gebied van de sferenharmonie behoort tot de hogere geestelijke lichtwerelden. Dat wordt zo genoemd omdat dit gebied vervuld is met scheppende, goddelijke klanken en harmonie. Klanken en muziek van een verhevenheid, een harmonie en een schoonheid, die wij op aarde niet kennen.

 

Uit deze hogere gebieden, uit deze sferenharmonie, haalden componisten als Bach en Mozart hun inspiratie.

Engelen zijn met die sfeer verbonden en putten daar ook hun creatieve, scheppende energie uit.

Daarom horen mensen die een engelervaring hebben tijdens die ontmoeting met een engel vaak fijne, hemelse muziek of klanken. Die fijne hemelse klanken komen als het ware uit die hogere werelden met de engelverschijning mee.

Ook in de bijbel wordt dat beschreven. Als de engelen in het veld van Efrata bij Bethlehem aan de herders verschijnen en hen de geboorte van Jezus Christus verkondigen, gaat de hemelwereld open en klinkt er prachtige muziek, engelengezang.

 

Aartsengel Michaël

In deze tijd worden wij allemaal aangeraakt door de energie van Aartsengel Michaël.

Veel is al geschreven over AE Michaël, we leven immers sinds 1879 in een Michaël tijdperk. Michaël die de draak bestrijdt is een voorstelling die talloze malen is uitgebeeld, vooral op Ikonen in legenden en in de kunst. Zelf vind ik deze ikoon zo prachtig, afgebeeld met lans en wereldbol en natuurlijk de vleugels. In natuurtinten. De kunstenaar heeft geprobeerd aan te geven, in beeldtaal door te vertellen, dat we te maken hebben met een goddelijk wezen (aureool) die een wereldplan heeft voor aarde- en mensheidsontwikkeling (wereldbol) en dat hij daar behoedzaam en aanwezig voor waken wil (vleugels). De lans in de andere hand is het symbool van de strijd met het lagere ik ofwel ons ego.

 

 

Michaël is een wegbereider. Het is de opgave van Michaël waar die ons allemaal voor plaatst: ‘leer nou te luisteren naar je eigen innerlijke weten’. Dat is best een opgave en kun je het beste aangaan bij de terugblik op je dag voor het slapen-gaan.

Terugblik op je dag

De ‘waarderende terugblik’ op je dag is een goede oefening bij het je bewust worden van de potentie in jezelf, van de mogelijkheden die je hebt in de relatie met anderen en ten opzichte van de aarde. Het terugkijken op ‘de dingen’ van de dag oftewel wat je hebt waargenomen proberen je weer voor de geest te halen doen we bij voorkeur ’s avonds. De oefening om elke dag of elke avond voor het inslapen terug te kijken op je dag, bij voorkeur van achter naar voren, helpt je de momenten te ontdekken waar je nogmaals naar wilt kijken. Door het proberen datgene wat je hebt waargenomen weer voor de geest te halen gaan we anders de nacht in en worden we opgeruimder wakker.

Door jezelf bij de waarderende terugblik vragen te stellen als: Hoe was het nu echt? Wat deed ik eigenlijk? Wat zei ik precies en hoe zei ik het? Nam ik in woord of in daad teveel of te weinig ruimte in…? Spreek ik mezelf wel voldoende en duidelijk uit of gaf ik enkel feedback…? ‘Welk wonder gebeurde er vandaag?’ of: ‘Waar en wanneer was ik het meest mezelf? voeg je waarde aan de dag toe.

Het spreekt vanzelf dat je deze oefening alleen kunt doen als je innerlijk gemotiveerd bent om jezelf beter te leren kennen, dan kun je deze oefening ook uitbreiden en op je leven leren terugkijken en vooral op de crisissituaties. Waar kwam dat vandaan, wat veranderde er en hoe bracht het dichter bij mezelf, mijn bestemming of juist er vanaf…. Er is hier op aarde geen licht zonder duisternis, maar het omgekeerde is ook waar: er bestaat geen duisternis zonder licht.

In de symbolieken vormt het thema De ruiter en het paard een motief – paarden symboliseren onze emoties; angsten, zorgen, driften –
De draak is in dit beeld o.a. het symbool van onze verharding, de cirkel van verbittering, wraak en zelfmedelijden….. 

laat de magie van het kinderfeest niet ondersneeuwen door de cirkel van verbittering die door het aardse waait!

 

Aartsengel Michaël is opgeklommen tot in de wereld van de oerkrachten; hij kan ‘overzien’ en zo is hij/zij de leidende Tijdsgeest die ons ontrukken wil van de te sterke, te eenzijdige vereenzelviging met het aardse en roept ons allemaal op ons wat vaker te openen voor bewustwording, de kracht van de geestelijke zon die ons leiden wil naar Humaan Mens-Zijn in de omgang met onszelf en met elkaar. Wanneer we inzicht krijgen in zijn inspiratie en leiding, begrijpen we de verwarrende gebeurtenissen die we om ons heen zien zoveel beter. Hij is niet alleen de aartsengel die in jodendom, christendom en islam vereerd wordt. We kennen hem ook als Mardoek (Babylonië), Apollo (Griekenland), Anubis (Egypte) en Indra (India).

© Joke – fluisteralsjeblieft

 

Wil je verder lezen, het boek Jaarfeesten als kringloop door het jaar van Emil Bock en De hemelse hiërarchieën van Hans Werner Schroeder zijn verhelderend. De boeken van Lorna Byrne zijn ook erg mooi, vooral in deze donkere dagen voor Kerst.

2 gedachten over “engelen in natuur en kunst

  1. Joke,
    Zomaar een dank je wel!!! Voor het ontvangen van je nieuwsbrief. Elke keer weer lees ik de artikelen met veel plezier en ze ondersteunen mij in mijn proces. De wijsheid die steeds meer ontwaakt word zo nog meer in positieve energie gevoed. Erg blij en dankbaar met wat ik elke keer weer mag lezen.
    Hartelijke groet,
    Wilhelmina de Vreede
    Verzonden vanaf mijn Huawei mobiele telefoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s