De tweeledige (en vaak tegenstrijdige) behoefte aan zowel verbintenis als onafhankelijkheid staat centraal in onze ontwikkelingsgroei. Het een kan niet zonder het andere – zelfs een klein gebaar kan verschil maken. Mens met je vele gezichten, welke stappen heb jij al gezet om harmonie te scheppen met anderen?

Nu Mercurius retrograde is in de periode 17 november tot 5/6 december en ook Venus nog in haar retrograde cyclus draait is het een perfecte tijd om onafgewerkte zaken af te maken. Om in te zien wat niet meer bij je past en los te durven laten zoeken we als een soort tijdreizigers naar begrip;  jezelf en de wereld beter begrijpen door te proberen te begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Wat we verkeerd hebben begrepen kan alsnog worden ontbonden of worden herzien. 

Wij mensen zijn geneigd in een partner het soort liefde te zoeken dat we kennen van vroeger. De relatie met onze primaire verzorger(s) vormt de blauwdruk voor al onze relaties in het leven.  Bij het zoeken naar oplossingen is het altijd een kwestie van geven en nemen en een bereidheid water bij de wijn te doen.

Het is niet jouw taak om mij te begrijpen.
Dat is mijn taak. (Byron Katie)

Mens, met je vele gezichten 

Handen hebben een belangrijke functie in de dagelijkse communicatie en geven de mogelijkheid om onze gevoelens aan anderen of aan jezelf duidelijk te maken. Als we liefde willen tonen strelen we, als we boos zijn bal je je vuisten en wanneer je zenuwachtig bent friemel je met je vingers. De taal van onze handen en de tastzin is van essentieel belang bij menselijke contacten. Al bij hele jonge kinderen vormen de handen de schakel met de buitenwereld; handen helpen je deze te leren kennen. Al sinds de Middeleeuwen geven mensen elkaar een hand bij het ontmoeten, bij het afscheid nemen of voor het bezegelen van een overeenkomst. High Five. Het fingerspitzengefühl.

‘I feel it in my fingers’

Een handdruk is veelzeggend. Een handdruk kan sympathie of antipathie oproepen. De eerste indruk die wij krijgen als iemand ons een hand geeft blijkt vaak kloppend te zijn; een krachtige handdruk, en pijnlijke handdruk, een aarzelende, een schuwe of een slappe hand – een handdruk toont onze bedoelingen – Wij mensen hebben -als kuddedier- nog een oerinstinct dat onbewust het grotere geheel dient. Eén van die instincten is dat we continu ‘scannen’ of we erbij horen en onbewust: of alles erbij hoort.

In veel mythen en sprookjes wordt de held opgeslokt of opgegeten door een dier. Het zijn altijd verhalen die gaan over vertrouwen en het leren contact maken met zichzelf en de eigen gevoelens; mensen van alle tijden vluchten weg. Volgen onrust en inspanning. Wezenlijk vluchten we voor de strijd tussen goed en kwaad; dit elementaire trekje in sprookjeslevens van alle mensen vormen altijd het decor van het proces van rijping, ontwikkeling en bewustwording dat de menselijke ziel moet doormaken. Het sterkste contrast is wellicht dat tussen licht en donker. Verlangen naar licht is universeel. Licht staat voor liefde, gezien worden, kunnen spelen en ontdekken, je talenten ontwikkelen, jezelf kunnen uitdrukken. Wie de vloeiende beweging van donker naar licht ontdekt, vindt niet alleen zijn levensweg maar hoeft ook minder bang te zijn voor de donkere kanten van het leven. Van dat wat niet-gezien-wil-worden.

Welke beelden of gedachten je ook had bij de bedelaar of de zwerver in het vorige artikel het is altijd verbonden met de roep tot avontuur. In mythen wordt deze roep vaak verbeeld door een dier; een hert. Hert is degene die staat voor de liefde van het hartchakra. Er is ook maar één letter verschil tussen hert en hart – maar zolang we uitreiken met één hand is er altijd een zwerver. De hand die verbondenheid schept of de hand die behoefte kent naar vrijheid, naar autonomie. Hoe leren we onze eigenheid te ontdekken en op eigen benen te staan, zonder dat dit deze samenwerking schaadt?

Het is het besef dat je wederzijds van elkaar afhankelijk bent en dat ieder tegelijkertijd ook op eigen benen staat. Een gezonde relatie is een relatie waarbij je autonoom handelen kunt. Zijn zoals je werkelijk bent, op dát moment. Authentiek. Als je dit niet kent, zit je in een ongezonde relatie; een relatie die elkaar heeft aangetrokken op overlevingsdelen. De oplossing is dan niet weglopen, maar werken aan je eigen individualiteitsontwikkeling. Een individu worden waar de pijler autonomie en verbinding er beiden zijn gaat niet als je blijft denken in termen van afgescheidenheid; ‘ik versus de ander’ wat dezelfde uitwerking heeft als ‘ik versus het andere’. Je neemt elkaar niet in vertrouwen over wat je voelt.

Het denken hebben we nodig om de waarnemingen die we door middel van het gevoel ontvangen, bewust te worden. Dat moeten we met ons denken ‘pakken’ en werken aan het integreren van ons verstand, ons voelen en onze intuïtie. Het heeft alles te maken met je persoonlijke ontwikkeling. Door niet langer te opereren vanuit je ego, je lagere-ik, maar je open te stellen voor samenhangen in het besef dat alles is doortrokken van bewustzijn, wijsheid en samenhang! In andere woorden: van geest, ontstaat ruimte voor harmonie.

Als er zelfstandig een weg is ingeslagen kunnen mensen, naarmate de jaren verstrijken, zich vaak aan de levenssituatie die er met hun partner, familie en vrienden is ontstaan vasthouden. Ook als het op een bepaald moment bijna niet meer uit te houden is. Ze zouden in hun hart graag ruimte willen maken om de situatie bespreekbaar te maken, maar ze durven niet. Feitelijk uit angst voor de eigen emoties. Je uitspreken over wat er werkelijk in je leeft raakt de vraag: in hoever je jezelf in de hand hebt…als er een beerput open gaat…als de ander afhaakt…als jij in machteloze frustratie dingen zegt die …..Veranderingen in je leven kunnen naar je gevoel zomaar opeens gebeuren.

Ieder mens weet tijdens de terugblik op zijn of haar leven dat voor er ingrijpende situaties plaatsvinden en vonden er in feite gevoelsmatig al signalen waren. Misschien wist je het nog niet met je verstand of probeerde je het weg te duwen, alsof het van buitenaf op je kwam. Veranderingen in je leven die van buitenaf of door omstandigheden van buitenaf worden veroorzaakt, zo denk je, daar kun je je op voorbereiden en maatregelen nemen. Maar dat is nu eenmaal vrijwel nooit zoals het gaat.

Wanneer we ons meer richten op sturing geven aan ons eigen leven, aan zelf dingen veranderen en beter maken wordt ons proces een transformatieproces. We krijgen meer grip op de dingen en daardoor meer zelfvertrouwen die niet komt als je blijft wachten op anderen of blijft afwachten wat anderen doen, zeggen.

Sturing geven aan je eigen leven

Is voornamelijk leren je mond open te doen, voor jezelf opkomen. Wie veel rekening houdt met anderen kan zichzelf kwijtraken. Zo sluit je jezelf steeds meer af. Je hart gaat op slot. Je praat niet meer écht met elkaar, of het gaat over niets…. Wie zichzelf vertrouwd weet wanneer je je mond mag opendoen en ook wanneer je juist je mond moet houden om onnodig bloedverlies te voorkomen. Het pad opent zich alleen als je zelf in vertrouwen die ene stap zet…..

De Zon en de Maan krachten werken als twee zeer fundamentele krachten in ons die verschillende en soms tegenstrijdige behoeften geven. De ene is gericht op jezelf zijn en jezelf worden. De andere behoefte is een verlangen om (weer) op te gaan in een groter geheel en je compleet te voelen. Deze worstelingen met beide behoeften spelen gedurende onze hele ontwikkeling een cruciale rol, vooral in relaties zullen we hier keer op keer mee te maken hebben. Een verlangen naar harmonie, waarvoor je jezelf niet langer meer hoeft weg te cijferen en ieder mens op de eigen plek mag zijn wie hij of zij is, inclusief jezelf. Het verlangen naar geborgen-zijn in iets compleets zal echter niet verdwijnen. De geboorte van het Nieuwe Tijdperk vraagt van iedereen bij uitstek te oefenen de Middenweg te vinden tussen de vele uitersten die zichtbaar en onzichtbaar in de binnenwereld en de buitenwereld zijn. Nieuwe Paden ontstaan – Verhoging van de kwaliteit van relaties en verbindingen en andere vormen van leven. Een belangrijke vaardigheid voor een goede relatie is je partner deelgenoot maken van wat je bezig houdt.

Er hoeft geen symmetrie in geven en nemen of geven en ontvangen te zijn, de balans is voortdurend in beweging; wijsheid is altijd onderweg. Hierin spelen de vier dimensies een rol. Jezelf doorschouwen als oefening in Zelf-transformatie brengt je zelfinzicht, moedig genoeg worden het beste uit je leven te halen en zonder angst de onrust ingaan brengt je altijd eerlijkheid. Met jezelf, voor jezelf én zeker ook in de omgang met anderen. Je omgeving zal je dankbaar zijn voor je duidelijkheid.

Tzolkin helpt je verbanden te zien en zorgt ervoor dat denken, voelen en willen een gezonde verbinding met elkaar krijgen tot een samenhangend geheel, harmonie scheppen start met het vertrouwen dat je waar nodig een volgende richtingaanwijzer op je weg zult vinden….

Het avontuur is altijd ‘gevaarlijk’, aangezien je de vertrouwde wereld van je gemeenschap verlaat en de drempel overgaat. De oversteek van de bewuste naar de onbewuste wereld – de archetypische vader-moeder energie vormt, dat zagen we al, in elk individueel mens een samenspel tussen de mannelijke en de vrouwelijke krachten. Daarvoor behoeven we slechts onszelf volledige zijn te leren accepteren en handen te openen. Het idee van het heldenavontuur is om daadwerkelijk de deur door te gaan, de wereld in waar intuïtie je een voorproefje van geeft. Heb je ooit een glimp opgevangen van iets wat alles wat je over je zelf kunt denken overstijgt? Daar ligt de bron van energie, een Eeuwig Bewustzijn.

Mens met je vele gezichten

De Maya’s leren ons dat de schepping twintig zonnezegels kent: de Twintig Gezichten van de Schepping. Twintig Meesters van Bewustzijn. Ze zijn allemaal in ieder mens aanwezig. Ze liggen verscholen en wachten tot je ze wakker schudt en naar boven haalt. Fascinerend is dat het ‘levensplan’ van ieder al voor de geboorte als blauwdruk in de handen is vastgelegd. Het verloop van je leven is dus in je handen zichtbaar en je kunt dat dan ook zien als je eigen persoonlijke journaal, het dagboek van jouw eigen leven. Elke vinger en elke teen staat voor een specifieke eigenschap, 10 vingers en 10 tenen zijn verbonden met de 20 zonnezegels in Tzolkin. Ze zijn allemaal in jou en in mij aanwezig en komen tot leven als we uitreikend communiceren om zichzelf te leren kennen. Dat wat ons richting en zin geeft is verbondenheid en als het daaraan ontbreekt lijden we. Laat je raken, durf aan te raken wat je zo graag naar je toe wil halen. Aanraken brengt je van het denken naar je gevoelswereld. Het begint met het bewustzijn van onze geslotenheid en het oefenen in het waarnemen van wat er innerlijk beweegt. Zo groeit vertrouwen en durven we onszelf meer te openen. Deze bewustwording ontwart wat ons ‘ingewikkeld’ hield. Het leven wordt eenvoudiger. Mens-worden in de meest humane zin van het woord is de kern waar het in mijn leven om draait. Hopelijk ook in jouw leven. En: de liefde natuurlijk, maar dat is eigenlijk hetzelfde…

Kunstenaars zijn magische helpers. Door symbolen en motieven tevoorschijn te roepen die ons in contact brengen met ons diepere zelf kunnen én willen ze ons bijstaan op de heroïsche reis van ons eigen leven. Het naar buiten brengen van het niet-gerealiseerd, niet gebruikte potentieel in jezelf draait om integratie – alleen jij kunt die schat aan inzicht terugbrengen en integreren in een rationeel leven. Niet door de stijl van de meester over te nemen, maar door je eigen stijl te vinden; de kunstenaar die zijn eigen stijl heeft ontdekt, haar eigen stem, is afgestemd op wat hij/zij te geven heeft en wat de samenleving bereid is te ontvangen. Hert leert ons de kracht van zachtheid te gebruiken – de bloem van goedheid – een omhelzing van verre.

© Joke

Andere artikelen in deze serie vind je hier: https://wp.me/p2XSLz-1uuhttps://wp.me/p2XSLz-1vN en https://wp.me/p2XSLz-1vc

4 gedachten over “Mag je zo vrij zijn…?

    1. Voelen en schrijven over wat leeft in het ‘collectief’ is noeste arbeid Anne. Daar is niets verhevens aan, wel ontstaan verbinding, verbonden verbinding. Hoop dat je alweer door-ademt 😉 gr. Joke

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s